header.home link
Dossier

Stikstof

Na Nederland, doet het stikstofdebat ook in Vlaanderen heel wat... stof opwaaien. Is de Vlaamse veestapel te groot? Worden vergunningen voor nieuwe stallen te snel afgeleverd? Botsten we op de limieten van de schaalvergroting? Het debat wordt op het scherpst van de snee gevoerd. Belangrijk is om bij de feiten te blijven en niet te vervallen in polarisering.

Duik dieper

Komt er een krokusakkoord bis?
15 februari 2023
Jonge boeren vragen om ruimte
13 december 2020

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek