header.home link

Natuurverenigingen: “Broodnodige koerswijziging, maar de weg is nog lang”

De natuur- en milieubeweging (Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Limburgse Milieukoepel, Natuurpunt, West-Vlaamse Milieufederatie & WWF) reageert voorzichtig positief op het krokusakkoord van de Vlaamse regering over de nieuwe stikstofaanpak en de bouwshift. Ze vragen zich wel af of de maatregelen genoeg zullen zijn.

23 februari 2022  – Laatste update 23 februari 2022 19:25
Lees meer over:
campagne Natuurpunt stikstof_Natuurpunt

Als onderdeel van het krokusakkoord heeft de Vlaamse regering onder meer beslist om 1,2 miljard euro opzij te zetten voor het herstel van aangetaste natuurgebieden. Daarnaast wordt het probleem ook aan de bron aangepakt door de veestapel op termijn te reduceren.

De natuur- en milieubeweging waarschuwt er wel voor dat er te sterk geleund wordt op "dure technische maatregelen, hoewel het alsmaar duidelijker wordt dat die niet de reductie opleveren die ze beloven. Zo lopen we het risico dat we enkel op papier de juiste stikstofcijfers halen, maar de echte uitstoot onderschatten. Dit is een verkokerde aanpak die bovendien onvoldoende rechtszekerheid geeft, zoals de verschillende juridische bezwaarprocedures in Nederland bewijzen", onderstrepen de organisaties.

Voor stikstof staat of valt de gekozen aanpak bij gedegen monitoring, adequate meting en strikte handhaving. Op dit moment staan die absoluut nog niet op punt

De natuur- en milieubeweging

“Financiering bouwshift blijft achilleshiel”

Daarnaast zegt de natuur- en milieubeweging ook positief te zijn over de beslissingen omtrent de bouwshift. Wel waarschuwen de organisaties voor de financiering. “Vlaanderen trekt namelijk slechts 100 miljoen euro per jaar uit tot 2030, terwijl de vergoeding voor de eigenaars van gronden volgens experts makkelijk zou kunnen oplopen tot 31,5 miljard euro”, klinkt het. De organisaties dringen aan om nu snel over te gaan op operationele actieplannen om kernverdichting effectief waar te maken en wonen in centra volop te ondersteunen.

"Met deze beslissingen is een broodnodige koerswijziging ingezet voor stikstof en open ruimte. Voor stikstof staat of valt de gekozen aanpak bij gedegen monitoring, adequate meting en strikte handhaving. Op dit moment staan die absoluut nog niet op punt. De resultaten zouden in de praktijk dus wel eens kunnen tegenvallen. Bovendien bouwt Europa al aan nieuwe, strengere kritische depositiewaarden. Daardoor zouden deze plannen al snel achterhaald kunnen blijken", concludeert de natuur- en milieubeweging.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek