header.home link

Copyright & gebruik

Deze website en zijn inhoud zijn eigendom van het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT vzw), Koning Albert II-laan 35 bus 57, 1030 Brussel, 02 552 81 91, info@vilt.be. Alle rechten voorbehouden. Door op de website te surfen, verklaart u zich als gebruiker akkoord met onderstaande voorwaarden.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze website dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van de redactie van VILT.

De redactie besteedt veel zorg aan de informatie die ze online plaatst, maar kan de correctheid niet garanderen. Als u foute, onvolledige, onnauwkeurige of verouderde informatie op deze website terugvindt, mag u de redactie daarvan op de hoogte brengen via info@vilt.be of via 02 552 81 91. De medewerkers van VILT zullen dan het nodige doen om de informatie zo snel mogelijk aan te passen.

VILT is ten slotte niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie en hyperlinks. Noch is de organisatie verantwoordelijk voor de inhoud op de informatiebronnen waarnaar op deze site verwezen wordt, al dan niet via hyperlinks. Verwijzingen worden alleen gelegd om u beter te informeren en impliceren niet dat VILT het eens is met de inhoud of het bestaan van de betrokken informatiebronnen.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met deze website en alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek