header.home link

Meest recent

Duik in het archief

App\Models\NewsCase {#2801 // resources/views/news_item/index.blade.php
 #connection: "mysql"
 #table: "news_cases"
 #primaryKey: "id"
 #keyType: "int"
 +incrementing: true
 #with: array:2 [
  0 => "translations"
  1 => "newsItems"
 ]
 #withCount: []
 +preventsLazyLoading: false
 #perPage: 15
 +exists: true
 +wasRecentlyCreated: false
 #escapeWhenCastingToString: false
 #attributes: array:7 [
  "id" => 32
  "working_title" => "Feiten & cijfers"
  "image_id" => "dc8b3234-c4e1-49e0-b015-523a77be217d"
  "site" => "vilt"
  "created_at" => "2020-09-15 21:38:44"
  "updated_at" => "2021-10-12 17:22:23"
  "show_in_newsflash" => 0
 ]
 #original: array:7 [
  "id" => 32
  "working_title" => "Feiten & cijfers"
  "image_id" => "dc8b3234-c4e1-49e0-b015-523a77be217d"
  "site" => "vilt"
  "created_at" => "2020-09-15 21:38:44"
  "updated_at" => "2021-10-12 17:22:23"
  "show_in_newsflash" => 0
 ]
 #changes: []
 #casts: []
 #classCastCache: []
 #attributeCastCache: []
 #dates: []
 #dateFormat: null
 #appends: []
 #dispatchesEvents: []
 #observables: []
 #relations: array:3 [
  "translations" => Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#3378
   #items: array:1 [
    0 => App\Models\NewsCaseTranslation {#2797
     #connection: "mysql"
     #table: "news_case_translations"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: []
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:10 [
      "id" => 32
      "news_case_id" => 32
      "locale" => "nl"
      "title" => "Feiten & cijfers"
      "intro" => "<p>Ben je op zoek naar recente cijfers over land- en tuinbouw? Wij brengen ze voor jou hier allemaal samen. Van het aantal dieren op de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven, over consumptiecijfers van landbouwproducten tot de prestaties van de sector op tal van milieuparameters.</p>"
      "slug" => "feiten-cijfers"
      "body" => "[{"uniq":"idxzzhdqmw6","componentName":"MediaTextBlock","component":"MediaTextBlock","value":{"image":{"settings":{},"id":"3f666d03-f603-4c8f-aa77-571de76838ab"},"html":"<p>Tweejaarlijks brengt het Departement Landbouw en Visserij een lijvig werk uit waarin alle feiten en cijfers over de Vlaamse land- en tuinbouw en de agrovoedingsketen worden verzameld. In het Landbouwrapport, of kortweg LARA, vind je zeker het antwoord op al je cijfervragen over de sector. </p>","button":{"text":"Naar LARA","blank":true,"type":"btn btn-primary","link":{"route":"__EXTERNAL__","parameters":{"url":"https://landbouwcijfers.vlaanderen.be/landbouwrapport-2020-lara"}}},"settings":{"imagePosition":"left"}}}]"
      "online" => 1
      "created_at" => "2020-09-15 21:38:44"
      "updated_at" => "2021-08-17 16:37:40"
     ]
     #original: array:10 [
      "id" => 32
      "news_case_id" => 32
      "locale" => "nl"
      "title" => "Feiten & cijfers"
      "intro" => "<p>Ben je op zoek naar recente cijfers over land- en tuinbouw? Wij brengen ze voor jou hier allemaal samen. Van het aantal dieren op de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven, over consumptiecijfers van landbouwproducten tot de prestaties van de sector op tal van milieuparameters.</p>"
      "slug" => "feiten-cijfers"
      "body" => "[{"uniq":"idxzzhdqmw6","componentName":"MediaTextBlock","component":"MediaTextBlock","value":{"image":{"settings":{},"id":"3f666d03-f603-4c8f-aa77-571de76838ab"},"html":"<p>Tweejaarlijks brengt het Departement Landbouw en Visserij een lijvig werk uit waarin alle feiten en cijfers over de Vlaamse land- en tuinbouw en de agrovoedingsketen worden verzameld. In het Landbouwrapport, of kortweg LARA, vind je zeker het antwoord op al je cijfervragen over de sector. </p>","button":{"text":"Naar LARA","blank":true,"type":"btn btn-primary","link":{"route":"__EXTERNAL__","parameters":{"url":"https://landbouwcijfers.vlaanderen.be/landbouwrapport-2020-lara"}}},"settings":{"imagePosition":"left"}}}]"
      "online" => 1
      "created_at" => "2020-09-15 21:38:44"
      "updated_at" => "2021-08-17 16:37:40"
     ]
     #changes: []
     #casts: []
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: []
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: array:1 [
      0 => "*"
     ]
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
   ]
   #escapeWhenCastingToString: false
  }
  "newsItems" => Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#3339
   #items: array:38 [
    0 => App\Models\NewsItem {#2309
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 53182
      "image_id" => "f7d6f41e-b6af-4e0c-95cc-3c478d7d76f9"
      "release_date" => "2023-02-09 16:07:55"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2023-02-09 20:07:39"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "Rendabiliteit gemiddeld Vlaams melkveebedrijf boomde in 2022"
      "slug" => "rendabiliteit-gemiddeld-vlaams-melkveebedrijf-boomt-in-2022"
      "intro" => "<p>De hoge melkprijzen van 2022 hebben de beschikbare cashflow op een melkveebedrijf gemiddeld opgekrikt naar 22 cent per liter, tegenover gemiddeld 10 cent de voorbije zes jaar. Dat blijkt uit de conjunctuurbarometer van KBC en het bevestigt volgens de bank dat de inkomsten de uitgaven vorig jaar ruim overstegen in de melkveehouderij. Uit de KBC-analyse blijkt ook dat de cashflow in de laatste maanden van het jaar wel weer licht terugliep, een ontwikkeling die zich vermoedelijk zal voortzetten in de volgende maanden.</p>"
      "body" => "[{"uniq":"idm3tdlb9ef","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>De voorbije zes jaar bedroeg de beschikbare cashflow gemiddeld net geen tien cent per liter melk, zo blijkt uit de conjunctuurbarometer voor de intensieve veehouderij die elk kwartaal gepubliceerd wordt door KBC. Cashflow, het verschil tussen de reële inkomsten en uitgaven (wat er dus overblijft), is volgens de bank de meest adequate parameter om de rendabiliteit van een bedrijf of sector uit te drukken. In het crisisjaar 2015-2016 werden voor het laatst negatieve cashflows genoteerd in de melkveehouderij.</p><p>In de zomer van 2020 kende de rendabiliteit het laagste punt in de voorbije zes jaar met een gemiddelde beschikbare cashflow van ongeveer twee cent per liter. Dit dieptepunt was volgens de bank het gevolg van de coronacrisis die zorgde voor verstoringen in de logistiek, de verwerking en de afzet van melk- en zuivelproducten onder andere naar China.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"id81dchzqmw","componentName":"MediaTextBlock","component":"MediaTextBlock","value":{"image":{"id":"bf74c99f-0ccb-440e-80dd-f505bbbc3886","settings":{}},"html":"<p>Vanaf de zomer van 2021 tot oktober is er een continue stijging van de melkprijs en de beschikbare cashflow te zien tot een nooit geziene piek van respectievelijk 61 cent en 28 cent per liter. &nbsp;Sectorgemiddeld werd een beschikbare cashflow van 22 cent per liter melk over 2022 gerealiseerd “En dat ondanks een sterke stijging van de kosten voor voeders, energie en kunstmeststoffen in dezelfde periode van ongeveer 12 cent per liter”, stelt Jan Leyten, economist Agro bij KBC.</p><h2>Uitgaven stijgen minder hard</h2><p>De gemiddelde uitgaven per liter stegen de voorbije jaren minder hard dan de inkomsten. Had een melkveehouder in juli 2020 nog gemiddelde 34 cent uitgaven per liter, dan stegen deze uitgaven naar 44,5 cent per liter in december 2022. De inkomsten daarentegen stegen in dezelfde periode van 37 cent per liter tot 71 cent. Meer dan 90 procent van de inkomsten op een melkveebedrijf wordt gerealiseerd door de verkoop van melk, de rest bestaat onder meer uit de verkoop van jongvee, reforme koeien en de premies.</p>","button":{"text":"Button","blank":true,"type":"btn btn-primary"},"settings":{"imagePosition":"left","backgroundColor":"","setBackground":"both"}}},{"uniq":"id3sr70bswu","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>De rendabele periode in de melkveehouderij valt volgens Leyten te verklaren door een onbalans voor zuivelproducten op de wereldmarkt. “In de meeste zuivelregio’s, ook in Europa, daalde of stabiliseerde de melkproductie en dat bij een goede vraag naar zuivel. De belangrijkste reden voor het stokkende melkaanbod waren de slechte weersomstandigheden die zorgden voor slechtere condities voor het gras en de koeien. Maar vanaf de zomer van 2022 kwam daar verandering in en steeg de melkaanvoer opnieuw.”</p><h2>Kosten melkveehouder dalen</h2><p>Het stijgende aanbod op de wereldmarkt verklaart volgens experts ook de dalende melkprijs vanaf eind 2022. Het belangrijke aandeel van het melkgeld in de beschikbare cashflow verklaart ook waarom de cashflow sinds november2022 in een dalende lijn zit, een ontwikkeling die zich volgens Leyten de volgende maanden zal voortzetten. De vooruitzichten voor de rendabiliteit in de melkveehouderij blijven volgens hem op de korte termijn evenwel relatief gunstig. “Weliswaar daalt de melkprijs verder, maar ook de kosten voor krachtvoeder, energie en kunstmest lijken ondertussen over hun hoogtepunt heen.” Hij voorspelt dat ook de kosten die in november en december al daalden voor de melkveehouders, de komende maanden verder zullen dalen.</p><p>“Een sterke toename van de melkaanvoer zou er volgens de Europese Commissie in 2023 niet in zitten”, aldus Leyten. “Aan de andere kant zou de vraag naar zuivelproducten wel kunnen te lijden krijgen van een lagere koopkracht in een aantal belangrijke afzetmarkten zoals China.” Hij wijst op het bestaan van grote onzekerheden die voorspellen moeilijk maakt. “De gevolgen van geopolitieke spanningen, de impact van corona, de strengere milieuvoorwaarden en de evolutie van de voeder- en energiekosten maken voorspellingen zo goed als onmogelijk.\"</p><p>Bekijk hieronder het volledige webinar van KBC, met Jan Leyten als presentator, met uitleg over de conjunctuurbarometer van het vierde kwartaal van 2022. In de tweede helft ook aandacht voor de varkens- en braadkippensector.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idw9cv6y6lv","componentName":"VideoBlock","component":"VideoBlock","value":{"videoId":"https://www.youtube.com/watch?v=CjSSue6AE2Q","playerVars":{"autoplay":false,"muted":false,"loop":{"active":false},"fullScreen":{"enabled":true,"fallback":true,"iosNative":false}},"youtubeVars":{"showinfo":1,"modestbranding":0},"vimeoVars":{"byline":true,"title":true},"settings":{"width":100,"type":"youtube"}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 8
      "source" => "Eigen berichtgeving"
      "thanks_to" => "KBC"
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2023-02-08 21:15:44"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 53182
      "image_id" => "f7d6f41e-b6af-4e0c-95cc-3c478d7d76f9"
      "release_date" => "2023-02-09 16:07:55"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2023-02-09 20:07:39"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "Rendabiliteit gemiddeld Vlaams melkveebedrijf boomde in 2022"
      "slug" => "rendabiliteit-gemiddeld-vlaams-melkveebedrijf-boomt-in-2022"
      "intro" => "<p>De hoge melkprijzen van 2022 hebben de beschikbare cashflow op een melkveebedrijf gemiddeld opgekrikt naar 22 cent per liter, tegenover gemiddeld 10 cent de voorbije zes jaar. Dat blijkt uit de conjunctuurbarometer van KBC en het bevestigt volgens de bank dat de inkomsten de uitgaven vorig jaar ruim overstegen in de melkveehouderij. Uit de KBC-analyse blijkt ook dat de cashflow in de laatste maanden van het jaar wel weer licht terugliep, een ontwikkeling die zich vermoedelijk zal voortzetten in de volgende maanden.</p>"
      "body" => "[{"uniq":"idm3tdlb9ef","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>De voorbije zes jaar bedroeg de beschikbare cashflow gemiddeld net geen tien cent per liter melk, zo blijkt uit de conjunctuurbarometer voor de intensieve veehouderij die elk kwartaal gepubliceerd wordt door KBC. Cashflow, het verschil tussen de reële inkomsten en uitgaven (wat er dus overblijft), is volgens de bank de meest adequate parameter om de rendabiliteit van een bedrijf of sector uit te drukken. In het crisisjaar 2015-2016 werden voor het laatst negatieve cashflows genoteerd in de melkveehouderij.</p><p>In de zomer van 2020 kende de rendabiliteit het laagste punt in de voorbije zes jaar met een gemiddelde beschikbare cashflow van ongeveer twee cent per liter. Dit dieptepunt was volgens de bank het gevolg van de coronacrisis die zorgde voor verstoringen in de logistiek, de verwerking en de afzet van melk- en zuivelproducten onder andere naar China.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"id81dchzqmw","componentName":"MediaTextBlock","component":"MediaTextBlock","value":{"image":{"id":"bf74c99f-0ccb-440e-80dd-f505bbbc3886","settings":{}},"html":"<p>Vanaf de zomer van 2021 tot oktober is er een continue stijging van de melkprijs en de beschikbare cashflow te zien tot een nooit geziene piek van respectievelijk 61 cent en 28 cent per liter. &nbsp;Sectorgemiddeld werd een beschikbare cashflow van 22 cent per liter melk over 2022 gerealiseerd “En dat ondanks een sterke stijging van de kosten voor voeders, energie en kunstmeststoffen in dezelfde periode van ongeveer 12 cent per liter”, stelt Jan Leyten, economist Agro bij KBC.</p><h2>Uitgaven stijgen minder hard</h2><p>De gemiddelde uitgaven per liter stegen de voorbije jaren minder hard dan de inkomsten. Had een melkveehouder in juli 2020 nog gemiddelde 34 cent uitgaven per liter, dan stegen deze uitgaven naar 44,5 cent per liter in december 2022. De inkomsten daarentegen stegen in dezelfde periode van 37 cent per liter tot 71 cent. Meer dan 90 procent van de inkomsten op een melkveebedrijf wordt gerealiseerd door de verkoop van melk, de rest bestaat onder meer uit de verkoop van jongvee, reforme koeien en de premies.</p>","button":{"text":"Button","blank":true,"type":"btn btn-primary"},"settings":{"imagePosition":"left","backgroundColor":"","setBackground":"both"}}},{"uniq":"id3sr70bswu","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>De rendabele periode in de melkveehouderij valt volgens Leyten te verklaren door een onbalans voor zuivelproducten op de wereldmarkt. “In de meeste zuivelregio’s, ook in Europa, daalde of stabiliseerde de melkproductie en dat bij een goede vraag naar zuivel. De belangrijkste reden voor het stokkende melkaanbod waren de slechte weersomstandigheden die zorgden voor slechtere condities voor het gras en de koeien. Maar vanaf de zomer van 2022 kwam daar verandering in en steeg de melkaanvoer opnieuw.”</p><h2>Kosten melkveehouder dalen</h2><p>Het stijgende aanbod op de wereldmarkt verklaart volgens experts ook de dalende melkprijs vanaf eind 2022. Het belangrijke aandeel van het melkgeld in de beschikbare cashflow verklaart ook waarom de cashflow sinds november2022 in een dalende lijn zit, een ontwikkeling die zich volgens Leyten de volgende maanden zal voortzetten. De vooruitzichten voor de rendabiliteit in de melkveehouderij blijven volgens hem op de korte termijn evenwel relatief gunstig. “Weliswaar daalt de melkprijs verder, maar ook de kosten voor krachtvoeder, energie en kunstmest lijken ondertussen over hun hoogtepunt heen.” Hij voorspelt dat ook de kosten die in november en december al daalden voor de melkveehouders, de komende maanden verder zullen dalen.</p><p>“Een sterke toename van de melkaanvoer zou er volgens de Europese Commissie in 2023 niet in zitten”, aldus Leyten. “Aan de andere kant zou de vraag naar zuivelproducten wel kunnen te lijden krijgen van een lagere koopkracht in een aantal belangrijke afzetmarkten zoals China.” Hij wijst op het bestaan van grote onzekerheden die voorspellen moeilijk maakt. “De gevolgen van geopolitieke spanningen, de impact van corona, de strengere milieuvoorwaarden en de evolutie van de voeder- en energiekosten maken voorspellingen zo goed als onmogelijk.\"</p><p>Bekijk hieronder het volledige webinar van KBC, met Jan Leyten als presentator, met uitleg over de conjunctuurbarometer van het vierde kwartaal van 2022. In de tweede helft ook aandacht voor de varkens- en braadkippensector.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idw9cv6y6lv","componentName":"VideoBlock","component":"VideoBlock","value":{"videoId":"https://www.youtube.com/watch?v=CjSSue6AE2Q","playerVars":{"autoplay":false,"muted":false,"loop":{"active":false},"fullScreen":{"enabled":true,"fallback":true,"iosNative":false}},"youtubeVars":{"showinfo":1,"modestbranding":0},"vimeoVars":{"byline":true,"title":true},"settings":{"width":100,"type":"youtube"}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 8
      "source" => "Eigen berichtgeving"
      "thanks_to" => "KBC"
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2023-02-08 21:15:44"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 53182
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#2779 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#3312 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    1 => App\Models\NewsItem {#3357
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 52873
      "image_id" => "ed486256-48d1-45eb-9d76-3dc244bb71cc"
      "release_date" => "2022-12-07 20:23:59"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2022-12-07 20:52:03"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "Aantal landbouwbedrijven in Wallonië blijft vrij stabiel"
      "slug" => "aantal-landbouwbedrijven-in-wallonie-blijft-vrij-stabiel"
      "intro" => "<p>Terwijl het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen jaar na jaar daalt, is in Wallonië zowel het aantal landbouwbedrijven als het aantal bebouwde hectaren in 2021 stabiel gebleven. Dat blijkt uit cijfers die zijn vrijgegeven in de jaarlijkse '<a href="" target="_self">Staat van de Waalse Landbouw</a>'.</p>"
      "body" => "[{"uniq":"idtap6uyuwl","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>In Vlaanderen is het aantal bedrijven met een landbouwactiviteit tussen 2009 en 2021 met 14 procent of 1,2 procent per jaar gedaald. Uit de nieuwe cijfers voor Wallonië blijkt dat het aantal landbouwbedrijven sinds 2013 relatief stabiel is gebleven. Zo telde het Waalse gewest vorig jaar 12.728 landbouwbedrijven met een gemiddelde oppervlakte&nbsp; van 58,2 ha. Samen beheren de landbouwbedrijven 740.623 hectare of 44 procent van de totale oppervlakte van Wallonië.</p><p>Ongeveer de helft van de landbouwbedrijven in Wallonië bestaat uit rundveehouderijen. Voedergewassen en grasland zijn samen goed voor meer dan de helft van de bebouwde oppervlakte. De belangrijkste teelt in 2021 waren wintergranen die een gemiddelde opbrengst haalden van bijna 8000 kilo per jaar. Dat is de slechtste oogst sinds 2016 en ongeveer duizend kilo minder dan het gemiddelde van de voorbije tien jaar, maar door de hogere graanprijzen werd dat verlies opgevangen: de gemiddelde prijs voor een ton graan was 260 euro of ruim 78 euro meer dan het gemiddelde van de voorbije tien jaar.</p><p>Wallonië blijft wel vooral het land van de grazende koe. Iets minder dan 60 procent van alle landbouwbedrijven houden rundvee. Akkerbouwers zijn een derde van het totaal aantal boeren. Alles samen houden 7482 rundveehouders er één miljoen koeien, wat het gemiddelde bedrijf op 141 koeien brengt. Vleesveehouders zijn gemiddeld iets kleiner dan de melkveebedrijven.</p><h2>Inkomen stijgt</h2><p>Voor varkens en kippen blijft Wallonië het kleine broertje in België. Nauwelijks 9 procent van de Waalse boeren is actief in die sectoren. 421 varkenshouders houden samen zo’n 382.000 varkens, wat de gemiddelde exploitatie op zo’n 908 koppen brengt. 333 pluimveehouders hebben samen zo’n 8,5 miljoen kippen. Drie kwart daarvan zijn vleeskippen.</p><p>Het arbeidsinkomen van de Waalse landbouwers bedroeg in 2021 33.056 euro bruto, een stijging met 12 procent tegenover 2020. Vooral de grote akkerbouwers gaan erop vooruit. Het gemiddelde brutoloon van de Waalse landbouwer stijgt zo naar 65 procent van het gemiddelde buiten de agrarische sector. In 2019 was dat nog maar 44 procent.</p><p>\"De Staat van de Waalse Landbouw is een echt instrument waarmee we landbouwtrends kunnen waarnemen en analyseren. Meer zelfs, het stelt ons in staat om onze maatregelen en beslissingen te bouwen op echte kennis over de toestand van onze landbouwsector', zo zegt Waals minister van Landbouw Willy Borsus.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 4
      "source" => "Belga / Eigen berichtgeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2022-12-07 20:25:54"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 52873
      "image_id" => "ed486256-48d1-45eb-9d76-3dc244bb71cc"
      "release_date" => "2022-12-07 20:23:59"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2022-12-07 20:52:03"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "Aantal landbouwbedrijven in Wallonië blijft vrij stabiel"
      "slug" => "aantal-landbouwbedrijven-in-wallonie-blijft-vrij-stabiel"
      "intro" => "<p>Terwijl het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen jaar na jaar daalt, is in Wallonië zowel het aantal landbouwbedrijven als het aantal bebouwde hectaren in 2021 stabiel gebleven. Dat blijkt uit cijfers die zijn vrijgegeven in de jaarlijkse '<a href="" target="_self">Staat van de Waalse Landbouw</a>'.</p>"
      "body" => "[{"uniq":"idtap6uyuwl","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>In Vlaanderen is het aantal bedrijven met een landbouwactiviteit tussen 2009 en 2021 met 14 procent of 1,2 procent per jaar gedaald. Uit de nieuwe cijfers voor Wallonië blijkt dat het aantal landbouwbedrijven sinds 2013 relatief stabiel is gebleven. Zo telde het Waalse gewest vorig jaar 12.728 landbouwbedrijven met een gemiddelde oppervlakte&nbsp; van 58,2 ha. Samen beheren de landbouwbedrijven 740.623 hectare of 44 procent van de totale oppervlakte van Wallonië.</p><p>Ongeveer de helft van de landbouwbedrijven in Wallonië bestaat uit rundveehouderijen. Voedergewassen en grasland zijn samen goed voor meer dan de helft van de bebouwde oppervlakte. De belangrijkste teelt in 2021 waren wintergranen die een gemiddelde opbrengst haalden van bijna 8000 kilo per jaar. Dat is de slechtste oogst sinds 2016 en ongeveer duizend kilo minder dan het gemiddelde van de voorbije tien jaar, maar door de hogere graanprijzen werd dat verlies opgevangen: de gemiddelde prijs voor een ton graan was 260 euro of ruim 78 euro meer dan het gemiddelde van de voorbije tien jaar.</p><p>Wallonië blijft wel vooral het land van de grazende koe. Iets minder dan 60 procent van alle landbouwbedrijven houden rundvee. Akkerbouwers zijn een derde van het totaal aantal boeren. Alles samen houden 7482 rundveehouders er één miljoen koeien, wat het gemiddelde bedrijf op 141 koeien brengt. Vleesveehouders zijn gemiddeld iets kleiner dan de melkveebedrijven.</p><h2>Inkomen stijgt</h2><p>Voor varkens en kippen blijft Wallonië het kleine broertje in België. Nauwelijks 9 procent van de Waalse boeren is actief in die sectoren. 421 varkenshouders houden samen zo’n 382.000 varkens, wat de gemiddelde exploitatie op zo’n 908 koppen brengt. 333 pluimveehouders hebben samen zo’n 8,5 miljoen kippen. Drie kwart daarvan zijn vleeskippen.</p><p>Het arbeidsinkomen van de Waalse landbouwers bedroeg in 2021 33.056 euro bruto, een stijging met 12 procent tegenover 2020. Vooral de grote akkerbouwers gaan erop vooruit. Het gemiddelde brutoloon van de Waalse landbouwer stijgt zo naar 65 procent van het gemiddelde buiten de agrarische sector. In 2019 was dat nog maar 44 procent.</p><p>\"De Staat van de Waalse Landbouw is een echt instrument waarmee we landbouwtrends kunnen waarnemen en analyseren. Meer zelfs, het stelt ons in staat om onze maatregelen en beslissingen te bouwen op echte kennis over de toestand van onze landbouwsector', zo zegt Waals minister van Landbouw Willy Borsus.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 4
      "source" => "Belga / Eigen berichtgeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2022-12-07 20:25:54"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 52873
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#3361 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#2353 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    2 => App\Models\NewsItem {#2778
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 52665
      "image_id" => "b9042bf8-d449-4665-ba3c-f76b6a36674d"
      "release_date" => "2022-10-27 15:52:08"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2022-10-27 18:04:50"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "Varkensstapel in België krimpt en ook handel loopt terug"
      "slug" => "varkensstapel-in-belgie-krimpt-en-ook-handel-loopt-terug"
      "intro" => "<p>Onder druk van slechte prijzen, hoogoplopende productiekosten en beleidskeuzes is de Belgische varkensstapel het afgelopen jaar gedaald. Die krimp zet zich ook in 2022 verder. Ook de export kent dit jaar een terugval. Bijna 90 procent van het geproduceerde varkensvlees blijft op de Europese markt. Opvallend is wel dat Polen Duitsland voorbijsteekt als belangrijkste handelspartner. Dat concludeert Joris Coenen, manager van het Belgian Meat Office (BMO), op basis van de meest recente productie- en handelscijfers.</p>"
      "body" => "[{"uniq":"idjipcc53e5","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2>PRODUCTIE</h2><h3>Krimpende veestapel in België</h3><p>De Belgische varkensstapel is in 2021 gekrompen. Het gaat om een daling van 3 procent in vergelijking met 2020. Vooral de zeugenstapel is teruggelopen: het aantal zeugen nam af met 2 procent en het aantal gedekte zeugen daalde met vier procent. Het aantal slachtingen in ons land steeg afgelopen jaar dan weer met 4 procent. Volgens Joris Coenen is dat logisch. “In eerste instantie worden minder zeugen geïnsemineerd en uit productie genomen. Daardoor zie je eerst een kleine stijging in het aantal slachtingen. Ten vroegste een half jaar later zien we de daling in het aantal slachtingen.”</p><p>Omdat de daling start in het fokapparaat, heeft de afname van de varkensstapel zich in 2022 nog forser doorgezet. “Ik verwacht zelfs dat het historisch gezien om de grootste daling van de Belgische varkensstapel zal gaan”, klinkt het. Dat is volgens het Belgian Meat Office een rechtstreeks gevolg van de lage varkensprijzen sinds de tweede helft van 2020, gecombineerd met de sterk toegenomen kosten. “Al geeft ook het beleid sturing aan de markt”, meent Coenen. “De stikstofplannen van de Vlaamse regering zullen ongetwijfeld ook al impact uitoefenen.”</p><p>De cijfers van de eerste helft van 2022 lijken Coenen alvast gelijk te geven: tot en met juni is het aantal varkensslachtingen met 8,4 procent gekrompen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Al moet wel worden opgemerkt dat het aantal slachtingen in 2021 op bijzonder hoog niveau lag. Toch ziet BMO dat de Belgische varkensstapel voor het eerst sinds lang onder de 6 miljoen dieren is komen te liggen. “In mei 2022 ging het om 5,85 miljoen dieren, maar ik sluit niet uit dat we weldra evolueren naar 5,7 of zelfs 5,6 miljoen dieren”, aldus Coenen.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idqu9jovqiu","componentName":"HighlightNewsItemBlock","component":"HighlightNewsItemBlock","value":{"selectedResources":[{"title":"Uitkoopregeling varkensboeren loopt vertraging op","newsCategory":"nieuws","image_id":"ae5b7ee2-1f90-4585-8b7a-d8e3b5cd44f6","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-10-13 17:32:40","site":"vilt","online":true,"weight":6,"id":52597}],"html":"<h3>Gelijkaardige Europese tendens</h3><p>Op Europees vlak valt eenzelfde tendens op. Het aantal slachtingen in de eerste helft van dit jaar daalde voor heel de Europese Unie met 3,1 procent. In bijna alle grote varkenslanden is een duidelijke daling vast te stellen. In Polen gaat het om 8,1 procent minder varkensslachtingen, in Duitsland om 8,9 procent. Volgens BMO gaat het in beide landen om een gecumuleerd effect van de uitbraken van Afrikaanse varkenspest, waardoor export naar derde landen moeilijk is, en van de sterk gestegen kosten.</p><p>In Nederland is een ander beeld te zien. In Nederland gaat om een lichte daling van het aantal slachtingen (-1,4%). In die daling ziet Coenen een vertraagd effect van de bedrijfsstopzettingen, onder meer ingegeven door de stikstofcrisis in het land. “Bedrijven die stoppen, brengen hun dieren naar het slachthuis. Dus in de slachtcijfers tekent zich eerst een stijging af en nadien is te zien dat de varkensstapel afneemt”, luidt het.</p><p>Dat de daling van het aantal varkensslachtingen in Europa niet verder aandikt, is het gevolg van de productiestijging in Denemarken (+2,4%) en in Spanje (+1,1%). In het eerste kwartaal van 2022 tekende Spanje nog een stijging van 3,6 procent op. “Een lage loonkost, relatief weinig milieumaatregelen en een stimulerend beleid hebben ervoor gezorgd dat het land op een aantal jaren tijd een toonaangevende varkensproducent is geworden”, legt Coenen uit.</p>","settings":{"showTextBlock":true,"textBlockPosition":"left","wrapText":false}}},{"uniq":"idn4y2o2hqh","componentName":"MediaBlock","component":"MediaBlock","value":{"images":[{"id":"127eaa15-2766-48e6-a409-b3f9cc199634","settings":{"source":"Eurostat","caption":"Verschil in aantal varkensslachtingen - 2022 versus 2021 (tot en met juni)"}}],"settings":{"columns":"1"}}},{"uniq":"id08qj7card","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h3>Rendabiliteit onder druk door sterk gestegen kosten</h3><p>Waar 2020 nog gestart was met zeer goede varkensprijzen, geraakte de prijs al een paar maanden na de uitbraak van de coronapandemie in Europa in vrije val. Sinds dan werken de Belgische varkenshouders, die lang de naweeën van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in 2018 bleven voelen, met verlies. Het voorjaar van 2021 vormde de uitzondering, toen kenden de prijzen een korte heropleving.</p><p>Ook in maart 2022 gingen de prijzen opnieuw de hoogte in en in begin augustus was er zelfs sprake van een forse stijging. Maar dat is niet meer dan een adempauze geweest, want intussen zijn de prijzen weer met 12 cent per kilo gedaald. Doordat de varkenshouders al enige tijd geconfronteerd worden met een sterke stijging van hun kosten, slagen zij er niet in om winst te maken. Zo is de voederkost zowat verdubbeld, die schommelt in België rond de 525 euro per ton. En ook energiekosten lopen fors op.</p><p>Dat er met een licht dalende veestapel op Europees niveau toch slechte varkensprijzen werden genoteerd, is volgens Joris Coenen vooral te wijten aan een sterk achterblijvende vraag, zowel vanuit Europa als vanuit derde landen. Vooral in China bleef de vraag uit. “We krijgen het signaal dat de inlandse veestapel er zich hersteld heeft na een grootschalige uitbraak van Afrikaanse varkenspest in 2018”, weet Coenen. Hij wijst erop dat er sprake was van een overaanbod, waardoor ook de Chinese varkensboer met verlies werkte. De kentering lijkt echter ingezet met een iets grotere vraag van China en een algemeen aantrekkende wereldmarkt, al is het nog te vroeg om vast te stellen of deze trend zich doorzet.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idr7chsv9bp","componentName":"HighlightNewsItemBlock","component":"HighlightNewsItemBlock","value":{"selectedResources":[{"title":"Uitkoopregeling varkensboeren loopt vertraging op","newsCategory":"nieuws","image_id":"ae5b7ee2-1f90-4585-8b7a-d8e3b5cd44f6","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-10-13 17:32:40","site":"vilt","online":true,"weight":6,"id":52597}],"html":"","settings":{"showTextBlock":false,"textBlockPosition":"right","wrapText":false}}},{"uniq":"ids4s5p4d50","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2>HANDEL</h2><h3>Polen steekt Duitsland voorbij als belangrijkste handelspartner</h3><p>Samen met de stijging van het aantal slachtingen is ook de Belgische handel in varkensvlees in 2021 toegenomen. In totaal ging er bijna 860.000 ton varkensvlees de Belgische grens over. Het grootste deel blijft binnen de Europese grenzen: in totaal gaat het om ruim 760.000 ton.</p><p>Opvallend is dat Polen Duitsland voorbij heeft gestoken als belangrijkste handelspartner. In 2021 is er in totaal 210.000 ton naar Polen gegaan, een stijging met 2,8 procent tegenover 2020. “De groei zit vooral in de handel van karkassen. De excellente Belgische karkaskwaliteit met een hoog snijrendement weet de Polen steeds meer te overtuigen”, legt Coenen uit. Duitsland blijft op plaats twee staan, met een totaal exportvolume van 197.000 ton varkensvlees. Door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest en ook door coronaperikelen in de Duitse slachthuizen is het exportvolume tegenover 2020 afgenomen met 10 procent.</p><p>Nederland wordt door de Belgische handel gezien als een thuismarkt. “Niet alleen omdat het een buurland is, maar ook omdat de structuur van de bedrijven, met veel kmo’s, vergelijkbaar is met die in België en ook de consumentenvoorkeuren zijn sterk gelijklopend”, aldus Joris Coenen. Zowat 100.000 ton is in 2021 naar Nederland uitgevoerd, waarvan een groot deel deelstukken.</p><p>Frankrijk, ons ander buurland, is dan weer een zeer kleine markt geworden. Waar het in de jaren ’90 nog ging om meer dan 100.000 ton, ging vorig jaar maar 26.000 ton Belgisch varkensvlees de Franse grens over. Het gaat vooral om handel in deelstukken, die erg in trek zijn bij de charcutiers die zich in Noord-Frankrijk, net over de grens, hebben gevestigd. “Voor hen zijn de Vlaamse varkens beter bereikbaar dan de Franse die zich vooral in Bretagne bevinden”, klinkt het.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idjbkdo0dk0","componentName":"MediaBlock","component":"MediaBlock","value":{"images":[{"id":"1a6aae1a-a76f-4914-a137-93402d2d0772","settings":{}},{"id":"e02c286a-7217-4b4a-ba45-18ac9c71dcb8","settings":{}}],"settings":{"columns":"2"}}},{"uniq":"id2wjtzx3mu","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h3>Tsjechië wordt kernmarkt</h3><p>Een duidelijke groeimarkt voor Belgisch varkensvlees is Tsjechië. In 2021 nam de handel maar liefst met 42 procent toe tot 49.000 ton. Het gaat vooral om karkassen, maar ook de uitvoer van deelstukken kende een groei. “Tsjechië heeft de Vlaamse kwaliteit duidelijk ontdekt. Het land is geleidelijk aan gegroeid tot onze vierde exportmarkt”, stelt BMO dat erop wijst dat de Belgische handel Tsjechië als een kernmarkt beschouwt met specifieke acties en communicatie.</p><p>Met 49.000 ton import van Belgisch varkensvlees heeft Tsjechië Italië voorbijgestoken. Dat land, dat ook te kampen heeft met Afrikaanse varkenspest, voert een volume in van 41.000 ton. De verdeling van karkassen en deelstukken is ongeveer gelijk. Bij de deelstukken zijn vooral de hammen een populair product. Coenen verwacht dat de export van Belgische varkensvlees naar Italië in 2022 verder zal afnemen.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"iddujm3uvz0","componentName":"HighlightNewsItemBlock","component":"HighlightNewsItemBlock","value":{"selectedResources":[{"title":"Agrovoedingssector sterk vertegenwoordigd op economische missie naar VK","newsCategory":"nieuws","image_id":"e557e1df-fddd-40eb-bcd4-1b50108fef1a","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-05-09 21:50:49","site":"vilt","online":true,"weight":5,"id":51907}],"html":"<h3>Klantgerichte aanpak scoort in het Verenigd Koninkrijk</h3><p>Naast de 860.000 ton die binnen de Europese Unie zijn afzet vindt, wordt ongeveer 96.000 ton geëxporteerd naar derde landen. Coenen: “Nu België officieel vrij is verklaard van Afrikaanse varkenspest, zijn de markten buiten Europa stelselmatig weer opengegaan en dat zien we ook in de cijfers. Al mogen we niet uit het oog verliezen dat een aantal landen hun grenzen nog steeds gesloten houden voor Belgisch varkensvlees, zoals China, Taiwan of Australië. We werken dus nog steeds met de handrem op.”</p><p>De export buiten de EU zit met 96.000 ton terug op het niveau van voor de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in ons land, maar volgens BMO is er geen sprake van een volledig herstel. Sinds de brexit wordt de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk immers als handel met derde landen beschouwd. Het land is meteen ook de belangrijkste handelspartner buiten de EU geworden voor België: in 2021 werd 27.800 ton varkensvlees naar het land geëxporteerd. Een stijging tegenover 2020 die zich bovendien in 2022 lijkt verder te zetten.</p><p>Ondanks de complexere handelsverplichtingen sinds de brexit lijken de Belgische varkensvleesexporteurs zich toch te kunnen handhaven in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft volgens BMO alles te maken met de zeer klantgerichte aanpak van de Belgen. “We zien dat heel wat landen struikelen over de ingewikkelde papierwinkel en andere logistieke problemen, maar dat is voor België niet het geval. Verschillende exporteurs hebben een verkoopkantoor geopend in het land en om de Britten te ontlasten waar ze kunnen. Die ‘tailor made’ aanpak is dan ook één van de grootste Belgische troeven”, aldus nog Coenen.</p>","settings":{"showTextBlock":true,"textBlockPosition":"right","wrapText":true}}},{"uniq":"idlom5pb41w","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h3>Sterke daling van de handel in 2022</h3><p>De cijfers voor de eerste jaarhelft van 2022 tonen aan dat de export van Belgisch varkensvlees fors terugloopt. Wereldwijd gaat het om een daling van 14 procent. De daling van de handel met EU-lidstaten is groter (-15%) dan die met derde landen (-11%). Zo is er opvallend minder Belgisch varkensvlees geëxporteerd naar Duitsland (-30%), Frankrijk (-27%) en Polen (-18%). De sterkste stijger binnen de EU is Nederland (+13%).</p><p>Joris Coenen erkent dat de export sputtert. “Dit ligt voor een stuk in lijn met de daling van de productie, maar de terugloop van de export is groter dan die van de productie. Dat valt vooral op in het tweede kwartaal van dit jaar.” Hij ziet dat de Europese binnenlandse vraag veel zwakker is dan verwacht. Daarnaast blijft een stijging van de vraag in China ook uit. Een verklaring voor die terugvallende Europese vraag moet volgens hem in de economische context van het moment gezien worden. “Maar het blijft toch een opmerkelijke vaststelling want normaal zien we dat varkensvlees in economisch moeilijke tijden minder verliest omdat het relatief goedkoop vlees is.”</p><p>Vooral de daling van de export naar Duitsland en Polen baart zorgen. “De uitvoer naar Duitsland gaat al een aantal jaren in een dalende lijn, maar de daling die we nu zien, is vrij ongezien”, meent Coenen. Een verklaring kan deels gevonden worden in de AVP-besmettingen in het land, maar ook in de onzekerheid over het Duits beleid waar de regering een heel andere koers volgt dan in het verleden.</p><p>Dat de uitvoer naar Nederland erop vooruitgaat, is dan weer een positieve vaststelling, luidt het. Volgens de BMO-manager zijn buurlanden altijd belangrijk bij handel. Bovendien neemt Nederland vooral deelstukken af en minder karkassen. De hele heisa in het land rond stikstof en de focus die er daarbij ligt op de afbouw van de veestapel kan wellicht gedeeltelijk verklaren waarom de handel met Nederland aantrekt. “We zien ook dat de handel met Groot-Brittannië verder toeneemt (+6%), ondanks de brexit. Vandaag werken onze bedrijven op een soepele manier samen met de Britten”, benadrukt Coenen.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idilkfzxjzl","componentName":"QuoteBlock","component":"QuoteBlock","value":{"image":{"id":"","settings":{}},"html":"<p>Karkassen kopen en verkopen maakt onderdeel uit van een goed functionerend productieapparaat. Maar het moet wel een keuze zijn. Van zodra het een noodzaak wordt, heb je een probleem</p>","url":"","name":"Joris Coenen","jobFunction":"Manager Belgian Meat Office"}},{"uniq":"idi1idmaxv6","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h3>Export van karkassen als handicap?</h3><p>Belgian Meat Office stelt vast dat ongeveer 50 procent van de uitvoer van Belgische varkensvlees bestaat uit karkassen. De kritiek dat de meerwaarde zo volledig in het buitenland gerealiseerd wordt, klonk in het verleden al luid. Coenen merkt op dat de klanten van karkassen minder loyale klanten zijn dan die van deelstukken. Toch is hij ervan overtuigd dat karkassen kopen en verkopen onderdeel uitmaakt van een goed functionerend productieapparaat. “Maar het moet wel een keuze zijn, van zodra het een noodzaak wordt, heb je een probleem. Zeker als de klant dit weet, want dan kan hij druk op de prijzen uitoefenen.”</p><p>“Je begint pas te snijden aan een karkas als je alle deelstukken kan verhandelen”, verduidelijkt Coenen. “Sinds de uitbraak van Afrikaanse varkenspest was dat een probleem voor de Belgische slachthuizen. Bepaalde deelstukken, zoals buiken en poten en oren, vinden vooral een afzet in derde landen. Wanneer die markten wegvallen, is het meteen al minder interessant om te snijden. Zeker gezien de loonhandicap die België nog steeds heeft.” BMO wijst erop dat de loonkosten in ons land al meer dan 15 jaar hoger zijn dan in bepaalde ons omringende landen, zoals Duitsland en Polen. De loonkloof met Duitsland zou intussen al kleiner zijn geworden door nieuwe sociale wetgeving in het land, maar ze is er nog steeds.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 7
      "source" => "Eigen berichtgeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2022-10-26 16:17:13"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 52665
      "image_id" => "b9042bf8-d449-4665-ba3c-f76b6a36674d"
      "release_date" => "2022-10-27 15:52:08"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2022-10-27 18:04:50"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "Varkensstapel in België krimpt en ook handel loopt terug"
      "slug" => "varkensstapel-in-belgie-krimpt-en-ook-handel-loopt-terug"
      "intro" => "<p>Onder druk van slechte prijzen, hoogoplopende productiekosten en beleidskeuzes is de Belgische varkensstapel het afgelopen jaar gedaald. Die krimp zet zich ook in 2022 verder. Ook de export kent dit jaar een terugval. Bijna 90 procent van het geproduceerde varkensvlees blijft op de Europese markt. Opvallend is wel dat Polen Duitsland voorbijsteekt als belangrijkste handelspartner. Dat concludeert Joris Coenen, manager van het Belgian Meat Office (BMO), op basis van de meest recente productie- en handelscijfers.</p>"
      "body" => "[{"uniq":"idjipcc53e5","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2>PRODUCTIE</h2><h3>Krimpende veestapel in België</h3><p>De Belgische varkensstapel is in 2021 gekrompen. Het gaat om een daling van 3 procent in vergelijking met 2020. Vooral de zeugenstapel is teruggelopen: het aantal zeugen nam af met 2 procent en het aantal gedekte zeugen daalde met vier procent. Het aantal slachtingen in ons land steeg afgelopen jaar dan weer met 4 procent. Volgens Joris Coenen is dat logisch. “In eerste instantie worden minder zeugen geïnsemineerd en uit productie genomen. Daardoor zie je eerst een kleine stijging in het aantal slachtingen. Ten vroegste een half jaar later zien we de daling in het aantal slachtingen.”</p><p>Omdat de daling start in het fokapparaat, heeft de afname van de varkensstapel zich in 2022 nog forser doorgezet. “Ik verwacht zelfs dat het historisch gezien om de grootste daling van de Belgische varkensstapel zal gaan”, klinkt het. Dat is volgens het Belgian Meat Office een rechtstreeks gevolg van de lage varkensprijzen sinds de tweede helft van 2020, gecombineerd met de sterk toegenomen kosten. “Al geeft ook het beleid sturing aan de markt”, meent Coenen. “De stikstofplannen van de Vlaamse regering zullen ongetwijfeld ook al impact uitoefenen.”</p><p>De cijfers van de eerste helft van 2022 lijken Coenen alvast gelijk te geven: tot en met juni is het aantal varkensslachtingen met 8,4 procent gekrompen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Al moet wel worden opgemerkt dat het aantal slachtingen in 2021 op bijzonder hoog niveau lag. Toch ziet BMO dat de Belgische varkensstapel voor het eerst sinds lang onder de 6 miljoen dieren is komen te liggen. “In mei 2022 ging het om 5,85 miljoen dieren, maar ik sluit niet uit dat we weldra evolueren naar 5,7 of zelfs 5,6 miljoen dieren”, aldus Coenen.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idqu9jovqiu","componentName":"HighlightNewsItemBlock","component":"HighlightNewsItemBlock","value":{"selectedResources":[{"title":"Uitkoopregeling varkensboeren loopt vertraging op","newsCategory":"nieuws","image_id":"ae5b7ee2-1f90-4585-8b7a-d8e3b5cd44f6","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-10-13 17:32:40","site":"vilt","online":true,"weight":6,"id":52597}],"html":"<h3>Gelijkaardige Europese tendens</h3><p>Op Europees vlak valt eenzelfde tendens op. Het aantal slachtingen in de eerste helft van dit jaar daalde voor heel de Europese Unie met 3,1 procent. In bijna alle grote varkenslanden is een duidelijke daling vast te stellen. In Polen gaat het om 8,1 procent minder varkensslachtingen, in Duitsland om 8,9 procent. Volgens BMO gaat het in beide landen om een gecumuleerd effect van de uitbraken van Afrikaanse varkenspest, waardoor export naar derde landen moeilijk is, en van de sterk gestegen kosten.</p><p>In Nederland is een ander beeld te zien. In Nederland gaat om een lichte daling van het aantal slachtingen (-1,4%). In die daling ziet Coenen een vertraagd effect van de bedrijfsstopzettingen, onder meer ingegeven door de stikstofcrisis in het land. “Bedrijven die stoppen, brengen hun dieren naar het slachthuis. Dus in de slachtcijfers tekent zich eerst een stijging af en nadien is te zien dat de varkensstapel afneemt”, luidt het.</p><p>Dat de daling van het aantal varkensslachtingen in Europa niet verder aandikt, is het gevolg van de productiestijging in Denemarken (+2,4%) en in Spanje (+1,1%). In het eerste kwartaal van 2022 tekende Spanje nog een stijging van 3,6 procent op. “Een lage loonkost, relatief weinig milieumaatregelen en een stimulerend beleid hebben ervoor gezorgd dat het land op een aantal jaren tijd een toonaangevende varkensproducent is geworden”, legt Coenen uit.</p>","settings":{"showTextBlock":true,"textBlockPosition":"left","wrapText":false}}},{"uniq":"idn4y2o2hqh","componentName":"MediaBlock","component":"MediaBlock","value":{"images":[{"id":"127eaa15-2766-48e6-a409-b3f9cc199634","settings":{"source":"Eurostat","caption":"Verschil in aantal varkensslachtingen - 2022 versus 2021 (tot en met juni)"}}],"settings":{"columns":"1"}}},{"uniq":"id08qj7card","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h3>Rendabiliteit onder druk door sterk gestegen kosten</h3><p>Waar 2020 nog gestart was met zeer goede varkensprijzen, geraakte de prijs al een paar maanden na de uitbraak van de coronapandemie in Europa in vrije val. Sinds dan werken de Belgische varkenshouders, die lang de naweeën van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in 2018 bleven voelen, met verlies. Het voorjaar van 2021 vormde de uitzondering, toen kenden de prijzen een korte heropleving.</p><p>Ook in maart 2022 gingen de prijzen opnieuw de hoogte in en in begin augustus was er zelfs sprake van een forse stijging. Maar dat is niet meer dan een adempauze geweest, want intussen zijn de prijzen weer met 12 cent per kilo gedaald. Doordat de varkenshouders al enige tijd geconfronteerd worden met een sterke stijging van hun kosten, slagen zij er niet in om winst te maken. Zo is de voederkost zowat verdubbeld, die schommelt in België rond de 525 euro per ton. En ook energiekosten lopen fors op.</p><p>Dat er met een licht dalende veestapel op Europees niveau toch slechte varkensprijzen werden genoteerd, is volgens Joris Coenen vooral te wijten aan een sterk achterblijvende vraag, zowel vanuit Europa als vanuit derde landen. Vooral in China bleef de vraag uit. “We krijgen het signaal dat de inlandse veestapel er zich hersteld heeft na een grootschalige uitbraak van Afrikaanse varkenspest in 2018”, weet Coenen. Hij wijst erop dat er sprake was van een overaanbod, waardoor ook de Chinese varkensboer met verlies werkte. De kentering lijkt echter ingezet met een iets grotere vraag van China en een algemeen aantrekkende wereldmarkt, al is het nog te vroeg om vast te stellen of deze trend zich doorzet.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idr7chsv9bp","componentName":"HighlightNewsItemBlock","component":"HighlightNewsItemBlock","value":{"selectedResources":[{"title":"Uitkoopregeling varkensboeren loopt vertraging op","newsCategory":"nieuws","image_id":"ae5b7ee2-1f90-4585-8b7a-d8e3b5cd44f6","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-10-13 17:32:40","site":"vilt","online":true,"weight":6,"id":52597}],"html":"","settings":{"showTextBlock":false,"textBlockPosition":"right","wrapText":false}}},{"uniq":"ids4s5p4d50","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2>HANDEL</h2><h3>Polen steekt Duitsland voorbij als belangrijkste handelspartner</h3><p>Samen met de stijging van het aantal slachtingen is ook de Belgische handel in varkensvlees in 2021 toegenomen. In totaal ging er bijna 860.000 ton varkensvlees de Belgische grens over. Het grootste deel blijft binnen de Europese grenzen: in totaal gaat het om ruim 760.000 ton.</p><p>Opvallend is dat Polen Duitsland voorbij heeft gestoken als belangrijkste handelspartner. In 2021 is er in totaal 210.000 ton naar Polen gegaan, een stijging met 2,8 procent tegenover 2020. “De groei zit vooral in de handel van karkassen. De excellente Belgische karkaskwaliteit met een hoog snijrendement weet de Polen steeds meer te overtuigen”, legt Coenen uit. Duitsland blijft op plaats twee staan, met een totaal exportvolume van 197.000 ton varkensvlees. Door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest en ook door coronaperikelen in de Duitse slachthuizen is het exportvolume tegenover 2020 afgenomen met 10 procent.</p><p>Nederland wordt door de Belgische handel gezien als een thuismarkt. “Niet alleen omdat het een buurland is, maar ook omdat de structuur van de bedrijven, met veel kmo’s, vergelijkbaar is met die in België en ook de consumentenvoorkeuren zijn sterk gelijklopend”, aldus Joris Coenen. Zowat 100.000 ton is in 2021 naar Nederland uitgevoerd, waarvan een groot deel deelstukken.</p><p>Frankrijk, ons ander buurland, is dan weer een zeer kleine markt geworden. Waar het in de jaren ’90 nog ging om meer dan 100.000 ton, ging vorig jaar maar 26.000 ton Belgisch varkensvlees de Franse grens over. Het gaat vooral om handel in deelstukken, die erg in trek zijn bij de charcutiers die zich in Noord-Frankrijk, net over de grens, hebben gevestigd. “Voor hen zijn de Vlaamse varkens beter bereikbaar dan de Franse die zich vooral in Bretagne bevinden”, klinkt het.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idjbkdo0dk0","componentName":"MediaBlock","component":"MediaBlock","value":{"images":[{"id":"1a6aae1a-a76f-4914-a137-93402d2d0772","settings":{}},{"id":"e02c286a-7217-4b4a-ba45-18ac9c71dcb8","settings":{}}],"settings":{"columns":"2"}}},{"uniq":"id2wjtzx3mu","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h3>Tsjechië wordt kernmarkt</h3><p>Een duidelijke groeimarkt voor Belgisch varkensvlees is Tsjechië. In 2021 nam de handel maar liefst met 42 procent toe tot 49.000 ton. Het gaat vooral om karkassen, maar ook de uitvoer van deelstukken kende een groei. “Tsjechië heeft de Vlaamse kwaliteit duidelijk ontdekt. Het land is geleidelijk aan gegroeid tot onze vierde exportmarkt”, stelt BMO dat erop wijst dat de Belgische handel Tsjechië als een kernmarkt beschouwt met specifieke acties en communicatie.</p><p>Met 49.000 ton import van Belgisch varkensvlees heeft Tsjechië Italië voorbijgestoken. Dat land, dat ook te kampen heeft met Afrikaanse varkenspest, voert een volume in van 41.000 ton. De verdeling van karkassen en deelstukken is ongeveer gelijk. Bij de deelstukken zijn vooral de hammen een populair product. Coenen verwacht dat de export van Belgische varkensvlees naar Italië in 2022 verder zal afnemen.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"iddujm3uvz0","componentName":"HighlightNewsItemBlock","component":"HighlightNewsItemBlock","value":{"selectedResources":[{"title":"Agrovoedingssector sterk vertegenwoordigd op economische missie naar VK","newsCategory":"nieuws","image_id":"e557e1df-fddd-40eb-bcd4-1b50108fef1a","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-05-09 21:50:49","site":"vilt","online":true,"weight":5,"id":51907}],"html":"<h3>Klantgerichte aanpak scoort in het Verenigd Koninkrijk</h3><p>Naast de 860.000 ton die binnen de Europese Unie zijn afzet vindt, wordt ongeveer 96.000 ton geëxporteerd naar derde landen. Coenen: “Nu België officieel vrij is verklaard van Afrikaanse varkenspest, zijn de markten buiten Europa stelselmatig weer opengegaan en dat zien we ook in de cijfers. Al mogen we niet uit het oog verliezen dat een aantal landen hun grenzen nog steeds gesloten houden voor Belgisch varkensvlees, zoals China, Taiwan of Australië. We werken dus nog steeds met de handrem op.”</p><p>De export buiten de EU zit met 96.000 ton terug op het niveau van voor de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in ons land, maar volgens BMO is er geen sprake van een volledig herstel. Sinds de brexit wordt de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk immers als handel met derde landen beschouwd. Het land is meteen ook de belangrijkste handelspartner buiten de EU geworden voor België: in 2021 werd 27.800 ton varkensvlees naar het land geëxporteerd. Een stijging tegenover 2020 die zich bovendien in 2022 lijkt verder te zetten.</p><p>Ondanks de complexere handelsverplichtingen sinds de brexit lijken de Belgische varkensvleesexporteurs zich toch te kunnen handhaven in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft volgens BMO alles te maken met de zeer klantgerichte aanpak van de Belgen. “We zien dat heel wat landen struikelen over de ingewikkelde papierwinkel en andere logistieke problemen, maar dat is voor België niet het geval. Verschillende exporteurs hebben een verkoopkantoor geopend in het land en om de Britten te ontlasten waar ze kunnen. Die ‘tailor made’ aanpak is dan ook één van de grootste Belgische troeven”, aldus nog Coenen.</p>","settings":{"showTextBlock":true,"textBlockPosition":"right","wrapText":true}}},{"uniq":"idlom5pb41w","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h3>Sterke daling van de handel in 2022</h3><p>De cijfers voor de eerste jaarhelft van 2022 tonen aan dat de export van Belgisch varkensvlees fors terugloopt. Wereldwijd gaat het om een daling van 14 procent. De daling van de handel met EU-lidstaten is groter (-15%) dan die met derde landen (-11%). Zo is er opvallend minder Belgisch varkensvlees geëxporteerd naar Duitsland (-30%), Frankrijk (-27%) en Polen (-18%). De sterkste stijger binnen de EU is Nederland (+13%).</p><p>Joris Coenen erkent dat de export sputtert. “Dit ligt voor een stuk in lijn met de daling van de productie, maar de terugloop van de export is groter dan die van de productie. Dat valt vooral op in het tweede kwartaal van dit jaar.” Hij ziet dat de Europese binnenlandse vraag veel zwakker is dan verwacht. Daarnaast blijft een stijging van de vraag in China ook uit. Een verklaring voor die terugvallende Europese vraag moet volgens hem in de economische context van het moment gezien worden. “Maar het blijft toch een opmerkelijke vaststelling want normaal zien we dat varkensvlees in economisch moeilijke tijden minder verliest omdat het relatief goedkoop vlees is.”</p><p>Vooral de daling van de export naar Duitsland en Polen baart zorgen. “De uitvoer naar Duitsland gaat al een aantal jaren in een dalende lijn, maar de daling die we nu zien, is vrij ongezien”, meent Coenen. Een verklaring kan deels gevonden worden in de AVP-besmettingen in het land, maar ook in de onzekerheid over het Duits beleid waar de regering een heel andere koers volgt dan in het verleden.</p><p>Dat de uitvoer naar Nederland erop vooruitgaat, is dan weer een positieve vaststelling, luidt het. Volgens de BMO-manager zijn buurlanden altijd belangrijk bij handel. Bovendien neemt Nederland vooral deelstukken af en minder karkassen. De hele heisa in het land rond stikstof en de focus die er daarbij ligt op de afbouw van de veestapel kan wellicht gedeeltelijk verklaren waarom de handel met Nederland aantrekt. “We zien ook dat de handel met Groot-Brittannië verder toeneemt (+6%), ondanks de brexit. Vandaag werken onze bedrijven op een soepele manier samen met de Britten”, benadrukt Coenen.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idilkfzxjzl","componentName":"QuoteBlock","component":"QuoteBlock","value":{"image":{"id":"","settings":{}},"html":"<p>Karkassen kopen en verkopen maakt onderdeel uit van een goed functionerend productieapparaat. Maar het moet wel een keuze zijn. Van zodra het een noodzaak wordt, heb je een probleem</p>","url":"","name":"Joris Coenen","jobFunction":"Manager Belgian Meat Office"}},{"uniq":"idi1idmaxv6","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h3>Export van karkassen als handicap?</h3><p>Belgian Meat Office stelt vast dat ongeveer 50 procent van de uitvoer van Belgische varkensvlees bestaat uit karkassen. De kritiek dat de meerwaarde zo volledig in het buitenland gerealiseerd wordt, klonk in het verleden al luid. Coenen merkt op dat de klanten van karkassen minder loyale klanten zijn dan die van deelstukken. Toch is hij ervan overtuigd dat karkassen kopen en verkopen onderdeel uitmaakt van een goed functionerend productieapparaat. “Maar het moet wel een keuze zijn, van zodra het een noodzaak wordt, heb je een probleem. Zeker als de klant dit weet, want dan kan hij druk op de prijzen uitoefenen.”</p><p>“Je begint pas te snijden aan een karkas als je alle deelstukken kan verhandelen”, verduidelijkt Coenen. “Sinds de uitbraak van Afrikaanse varkenspest was dat een probleem voor de Belgische slachthuizen. Bepaalde deelstukken, zoals buiken en poten en oren, vinden vooral een afzet in derde landen. Wanneer die markten wegvallen, is het meteen al minder interessant om te snijden. Zeker gezien de loonhandicap die België nog steeds heeft.” BMO wijst erop dat de loonkosten in ons land al meer dan 15 jaar hoger zijn dan in bepaalde ons omringende landen, zoals Duitsland en Polen. De loonkloof met Duitsland zou intussen al kleiner zijn geworden door nieuwe sociale wetgeving in het land, maar ze is er nog steeds.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 7
      "source" => "Eigen berichtgeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2022-10-26 16:17:13"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 52665
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#2305 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#3316 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    3 => App\Models\NewsItem {#2310
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 52125
      "image_id" => "bd534ddd-d426-4ab9-8dc8-f541a6c87b0e"
      "release_date" => "2022-06-23 18:15:44"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2022-06-23 18:27:47"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "Meer zomergraan en korrelmaïs uitgezaaid, contractteelten verliezen terrein"
      "slug" => "meer-zomergraan-en-korrelmais-contractteelten-verliezen-terrein"
      "intro" => "<p>Meer zomergraan, meer korrelmaïs en opvallend minder groenten hebben de Vlaamse land- en tuinbouwers dit jaar op hun akkers staan. Dat blijkt uit de eerste en voorlopige analyse van de totale aangegeven oppervlakte in de verzamelaanvraag 2022. De hoge graanprijzen en de moeilijke contractprijzen in de groentesector laten zich duidelijk voelen in de teeltkeuze van de Vlaamse boer.</p>"
      "body" => "[{"uniq":"id5u4e9gzjg","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Het Departement Landbouw en Visserij waarschuwt eerst en vooral dat het gaat om een eerste analyse. “Het gaat dus om voorlopige cijfers en door een methodologische wijziging in de verwerking van de registraties, moet er rekening mee gehouden worden dat vergelijkingen over de jaren heen met de nodige voorzichtigheid moeten gebeuren”, klinkt het. Toch probeert het departement al een eerste duiding te geven bij de voorlopige cijfers.</p><h2>20% minder groenten</h2><p>Het areaal groenten neemt dit jaar een flinke duik. Waar er vorig jaar nog ruim 35.800 hectare groenten stonden, is dat dit jaar slechts zo’n 28.600 hectare. Dat is een daling van 20 procent. De sterk gestegen teeltkosten van onder meer zaden en meststoffen, de verminderde vraag van de groenteverwerkende industrie en de geopolitieke situatie liggen aan de basis van die daling, volgens de landbouwadministratie.</p><p>Bovendien werden de boeren geconfronteerd met tegenvallende contractprijzen voor diepvriesgroenten. <a href=\"https://vilt.be/nl/nieuws/we-hadden-tien-jaar-geleden-al-actie-moeten-voeren\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Half februari werd daarom nog betoogd door honderden boeren</a> aan de fabriekspoorten van vier groenteverwerkers. <a href=\"https://vilt.be/nl/nieuws/telers-en-verwerkers-bereiken-akkoord-over-prijzen-diepvriesgroenten\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Na die protestactie kwam er een akkoord uit de bus</a>, al was er van tevredenheid bij de landbouwers niet echt sprake. “Niet alle prijsvoorstellen zijn wat de landbouwers voor ogen hadden om een rendabele teelt te realiseren en dat roept vragen op”, was onder meer te horen bij ABS.</p><p>Het sterkst gedaald is het areaal bonen (-49,7%). De bonenteelt is enorm gevoelig voor droogte of overvloedige regenval, wat de afgelopen jaren vaak een probleem was. Ook vorig jaar al daalde het areaal bonen tegenover 2020. Dit jaar werd slechts 855 hectare uitgezaaid. Het areaal wortelen daalt, na een stijging in 2021, met zo’n 30 procent tot ongeveer 2.450 hectare. Deze teelt staat onder druk door een moeilijke prijsvorming en de moeilijke oogstomstandigheden vorig jaar.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idljccmj2wc","componentName":"HighlightNewsItemBlock","component":"HighlightNewsItemBlock","value":{"selectedResources":[{"title":"Hoge graan- en maïsprijzen aanlokkelijk voor morrende bieten- en groentetelers","newsCategory":"nieuws","image_id":"e37c7334-8c3f-4f59-9143-94ac20dcb616","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-02-02 17:10:08","site":"vilt","online":true,"weight":5,"id":51490}],"html":"<p>Opvallend is ook dat het areaal ajuinen voor het eerst afneemt (-16%), terwijl de teelt daarvan tien jaar lang in stijgende lijn ging. Ook hier zijn er opnieuw diverse oorzaken: de moeilijke prijsvorming vorig seizoen, de hoge teeltkosten en teeltrisico’s. Een bij een andere relatief grote groenteteelt, spruitkolen, daalt het areaal. Dit is volgens het Departement Landbouw en Visserij te wijten aan de veel minder vraag naar diepvriesspruiten voor de export. Zo was de VS een grote afnemer van Belgische spruiten, maar onder meer door de sterk gestegen containerkost voor overzees transport is de vraag sterk teruggevallen.</p><h2>Suikerbieten en aardappelen</h2><p>Ook een andere contractteelt, de suikerbietenteelt, kent een terugval. Het areaal daalt met bijna 4 procent tot zo’n 18.200 hectare. Begin februari maakte de Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB) bekend dat het rendement van de afgelopen suikerbietcampagne de laagste was van de afgelopen tien jaar. Al voor de oorlog in Oekraïne zagen de telers zich geconfronteerd met stijgende productiekosten die niet konden doorgerekend worden. Door de oorlog gingen die productiekosten verder uit hun dak waardoor <a href=\"https://vilt.be/nl/nieuws/tiense-suiker-verhoogt-minimumprijs-met-10-euro-per-ton-suikerbieten\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Tiense Suiker op eigen houtje besliste om de minimumprijs voor een ton suikerbieten met 10 euro te verhogen</a>. Dat trok wellicht nog een aantal telers over de streep om toch verder suikerbieten in te zaaien. Bovendien kunnen telers hun productierechten verliezen wanneer ze een jaar geen suikerbieten aan hun fabriek leveren.</p>","settings":{"showTextBlock":true,"textBlockPosition":"left","wrapText":false}}},{"uniq":"idgf81l27k3","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Na een inkrimping van het areaal aardappelen in 2021 als reactie op de coronacrisis neemt het areaal opnieuw lichtjes toe. In totaal werd ruim 52.000 hectare aardappelen geplant, een stijging met 2,7 procent tegenover 2021. Tijdens de coronapandemie gingen consumenten beduidend minder uit eten en dat vertaalde zich in een minder verbruik van frietjes, kroketten en puree.</p><h2>Granen en maïs</h2>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"id7j7y0w7ql","componentName":"HighlightNewsItemBlock","component":"HighlightNewsItemBlock","value":{"selectedResources":[{"title":"Korrelmaïs in trek door dreigend graantekort door Oekraïne-oorlog","newsCategory":"nieuws","image_id":"2465da2a-8f51-450a-a3ba-aabc3a72397e","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-03-15 14:19:37","site":"vilt","online":true,"weight":7,"id":51672}],"html":"<p>Hoewel het areaal zomertarwe en zomergerst fors is toegenomen, heeft dit geen impact op het totale areaal graan. Dit jaar zaaiden landbouwers ruim 85.000 hectare gerst, tarwe, triticale, spelt en andere granen in. De hoofdmoot (90%) bestaat uit wintertarwe en -gerst. Door de natte weersomstandigheden in het najaar konden evenwel minder wintergranen worden gezaaid, wat zorgde voor minder areaal wintertarwe (-4,1%), triticale (-22,9%) en spelt (-28,9%). Wintergerst vormt hierop een uitzondering (+7,9%).</p><p>Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en de graanprijzen fors de hoogte in gingen, zorgde dit voor allerhande oproepen naar landbouwers om meer zomergranen in te zaaien als compensatie van de wegvallende productie in Oekraïne, het land dat ook wel de ‘graanschuur van Europa’ wordt genoemd. Een omschakeling die gezien de beperkte speelruimte in de teeltplannen van landbouwers geen evidentie is. Bovendien was zomergraan in het verleden nauwelijks rendabel.</p><p>Door de hoge graanprijzen en de mindere uitzaai van wintertarwe hebben een aantal landbouwers dan toch de sprong naar zomertarwe gemaakt, want het areaal verdubbelde ruimschoots naar zo’n 1.690 hectare (+116%), dat van zomergerst steeg met 57 procent (1.700 hectare). Korrelmaïs, waarvan de prijs die van granen volgt, kon wel meer profiteren van de geopolitieke situatie in Oekraïne. Het areaal steeg met net geen 30 procent tot ruim 56.000 hectare.</p>","settings":{"showTextBlock":true,"textBlockPosition":"right","wrapText":false}}},{"uniq":"id7x2504r9u","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2>Nijverheidsgewassen en pre-ecoregelingen</h2><p>Het areaal vezelvlas daalt ook dit jaar verder (-10,8%). Vlaanderen telt nog maar een 3.000 hectare vezelvlas. Door de toenemende vraag naar suikervervangende producten, zoals inuline uit cichorei, heeft de grootste inulineproducent zijn capaciteit gevoelig verhoogd en is het areaal cichorei mee gestegen (+8,1%) tot ruim 2.000 hectare. Tot slot is er een stijgende interesse in koolzaad omwille van de gunstige prijsvorming. De teelt van koolzaad zorgt bovendien voor een extra teeltrotatie op de Vlaamse landbouwbedrijven. Het areaal stijgt met net geen 20 procent tot 687 hectare.</p><p>Landbouwers hebben dit jaar ongeveer 450 hectare eiwithoudende teelten aangemeld onder pre-ecoregeling, waarvan 45 hectare quinoa en 38 hectare soja.&nbsp;</p><h2>Fruit en sierteelt</h2><p>In de fruitsector valt de daling van het areaal aardbeien op. Daalt met ruim 8 procent, tot net geen 1.075 hectare. Het areaal appelen tekent opnieuw een kleine daling op (-2,36%), waar het areaal peren status quo blijft. Het areaal peren (9.525 ha) is vandaag dubbel zo groot als het areaal appelen (4.700 ha). In de sierteelt daalt het globale areaal zeer licht (-1,83% tot zo’n 5.400 hectare.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 7
      "source" => "Eigen berichtgeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2022-06-23 18:21:20"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 52125
      "image_id" => "bd534ddd-d426-4ab9-8dc8-f541a6c87b0e"
      "release_date" => "2022-06-23 18:15:44"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2022-06-23 18:27:47"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "Meer zomergraan en korrelmaïs uitgezaaid, contractteelten verliezen terrein"
      "slug" => "meer-zomergraan-en-korrelmais-contractteelten-verliezen-terrein"
      "intro" => "<p>Meer zomergraan, meer korrelmaïs en opvallend minder groenten hebben de Vlaamse land- en tuinbouwers dit jaar op hun akkers staan. Dat blijkt uit de eerste en voorlopige analyse van de totale aangegeven oppervlakte in de verzamelaanvraag 2022. De hoge graanprijzen en de moeilijke contractprijzen in de groentesector laten zich duidelijk voelen in de teeltkeuze van de Vlaamse boer.</p>"
      "body" => "[{"uniq":"id5u4e9gzjg","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Het Departement Landbouw en Visserij waarschuwt eerst en vooral dat het gaat om een eerste analyse. “Het gaat dus om voorlopige cijfers en door een methodologische wijziging in de verwerking van de registraties, moet er rekening mee gehouden worden dat vergelijkingen over de jaren heen met de nodige voorzichtigheid moeten gebeuren”, klinkt het. Toch probeert het departement al een eerste duiding te geven bij de voorlopige cijfers.</p><h2>20% minder groenten</h2><p>Het areaal groenten neemt dit jaar een flinke duik. Waar er vorig jaar nog ruim 35.800 hectare groenten stonden, is dat dit jaar slechts zo’n 28.600 hectare. Dat is een daling van 20 procent. De sterk gestegen teeltkosten van onder meer zaden en meststoffen, de verminderde vraag van de groenteverwerkende industrie en de geopolitieke situatie liggen aan de basis van die daling, volgens de landbouwadministratie.</p><p>Bovendien werden de boeren geconfronteerd met tegenvallende contractprijzen voor diepvriesgroenten. <a href=\"https://vilt.be/nl/nieuws/we-hadden-tien-jaar-geleden-al-actie-moeten-voeren\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Half februari werd daarom nog betoogd door honderden boeren</a> aan de fabriekspoorten van vier groenteverwerkers. <a href=\"https://vilt.be/nl/nieuws/telers-en-verwerkers-bereiken-akkoord-over-prijzen-diepvriesgroenten\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Na die protestactie kwam er een akkoord uit de bus</a>, al was er van tevredenheid bij de landbouwers niet echt sprake. “Niet alle prijsvoorstellen zijn wat de landbouwers voor ogen hadden om een rendabele teelt te realiseren en dat roept vragen op”, was onder meer te horen bij ABS.</p><p>Het sterkst gedaald is het areaal bonen (-49,7%). De bonenteelt is enorm gevoelig voor droogte of overvloedige regenval, wat de afgelopen jaren vaak een probleem was. Ook vorig jaar al daalde het areaal bonen tegenover 2020. Dit jaar werd slechts 855 hectare uitgezaaid. Het areaal wortelen daalt, na een stijging in 2021, met zo’n 30 procent tot ongeveer 2.450 hectare. Deze teelt staat onder druk door een moeilijke prijsvorming en de moeilijke oogstomstandigheden vorig jaar.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idljccmj2wc","componentName":"HighlightNewsItemBlock","component":"HighlightNewsItemBlock","value":{"selectedResources":[{"title":"Hoge graan- en maïsprijzen aanlokkelijk voor morrende bieten- en groentetelers","newsCategory":"nieuws","image_id":"e37c7334-8c3f-4f59-9143-94ac20dcb616","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-02-02 17:10:08","site":"vilt","online":true,"weight":5,"id":51490}],"html":"<p>Opvallend is ook dat het areaal ajuinen voor het eerst afneemt (-16%), terwijl de teelt daarvan tien jaar lang in stijgende lijn ging. Ook hier zijn er opnieuw diverse oorzaken: de moeilijke prijsvorming vorig seizoen, de hoge teeltkosten en teeltrisico’s. Een bij een andere relatief grote groenteteelt, spruitkolen, daalt het areaal. Dit is volgens het Departement Landbouw en Visserij te wijten aan de veel minder vraag naar diepvriesspruiten voor de export. Zo was de VS een grote afnemer van Belgische spruiten, maar onder meer door de sterk gestegen containerkost voor overzees transport is de vraag sterk teruggevallen.</p><h2>Suikerbieten en aardappelen</h2><p>Ook een andere contractteelt, de suikerbietenteelt, kent een terugval. Het areaal daalt met bijna 4 procent tot zo’n 18.200 hectare. Begin februari maakte de Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB) bekend dat het rendement van de afgelopen suikerbietcampagne de laagste was van de afgelopen tien jaar. Al voor de oorlog in Oekraïne zagen de telers zich geconfronteerd met stijgende productiekosten die niet konden doorgerekend worden. Door de oorlog gingen die productiekosten verder uit hun dak waardoor <a href=\"https://vilt.be/nl/nieuws/tiense-suiker-verhoogt-minimumprijs-met-10-euro-per-ton-suikerbieten\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Tiense Suiker op eigen houtje besliste om de minimumprijs voor een ton suikerbieten met 10 euro te verhogen</a>. Dat trok wellicht nog een aantal telers over de streep om toch verder suikerbieten in te zaaien. Bovendien kunnen telers hun productierechten verliezen wanneer ze een jaar geen suikerbieten aan hun fabriek leveren.</p>","settings":{"showTextBlock":true,"textBlockPosition":"left","wrapText":false}}},{"uniq":"idgf81l27k3","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Na een inkrimping van het areaal aardappelen in 2021 als reactie op de coronacrisis neemt het areaal opnieuw lichtjes toe. In totaal werd ruim 52.000 hectare aardappelen geplant, een stijging met 2,7 procent tegenover 2021. Tijdens de coronapandemie gingen consumenten beduidend minder uit eten en dat vertaalde zich in een minder verbruik van frietjes, kroketten en puree.</p><h2>Granen en maïs</h2>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"id7j7y0w7ql","componentName":"HighlightNewsItemBlock","component":"HighlightNewsItemBlock","value":{"selectedResources":[{"title":"Korrelmaïs in trek door dreigend graantekort door Oekraïne-oorlog","newsCategory":"nieuws","image_id":"2465da2a-8f51-450a-a3ba-aabc3a72397e","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-03-15 14:19:37","site":"vilt","online":true,"weight":7,"id":51672}],"html":"<p>Hoewel het areaal zomertarwe en zomergerst fors is toegenomen, heeft dit geen impact op het totale areaal graan. Dit jaar zaaiden landbouwers ruim 85.000 hectare gerst, tarwe, triticale, spelt en andere granen in. De hoofdmoot (90%) bestaat uit wintertarwe en -gerst. Door de natte weersomstandigheden in het najaar konden evenwel minder wintergranen worden gezaaid, wat zorgde voor minder areaal wintertarwe (-4,1%), triticale (-22,9%) en spelt (-28,9%). Wintergerst vormt hierop een uitzondering (+7,9%).</p><p>Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en de graanprijzen fors de hoogte in gingen, zorgde dit voor allerhande oproepen naar landbouwers om meer zomergranen in te zaaien als compensatie van de wegvallende productie in Oekraïne, het land dat ook wel de ‘graanschuur van Europa’ wordt genoemd. Een omschakeling die gezien de beperkte speelruimte in de teeltplannen van landbouwers geen evidentie is. Bovendien was zomergraan in het verleden nauwelijks rendabel.</p><p>Door de hoge graanprijzen en de mindere uitzaai van wintertarwe hebben een aantal landbouwers dan toch de sprong naar zomertarwe gemaakt, want het areaal verdubbelde ruimschoots naar zo’n 1.690 hectare (+116%), dat van zomergerst steeg met 57 procent (1.700 hectare). Korrelmaïs, waarvan de prijs die van granen volgt, kon wel meer profiteren van de geopolitieke situatie in Oekraïne. Het areaal steeg met net geen 30 procent tot ruim 56.000 hectare.</p>","settings":{"showTextBlock":true,"textBlockPosition":"right","wrapText":false}}},{"uniq":"id7x2504r9u","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2>Nijverheidsgewassen en pre-ecoregelingen</h2><p>Het areaal vezelvlas daalt ook dit jaar verder (-10,8%). Vlaanderen telt nog maar een 3.000 hectare vezelvlas. Door de toenemende vraag naar suikervervangende producten, zoals inuline uit cichorei, heeft de grootste inulineproducent zijn capaciteit gevoelig verhoogd en is het areaal cichorei mee gestegen (+8,1%) tot ruim 2.000 hectare. Tot slot is er een stijgende interesse in koolzaad omwille van de gunstige prijsvorming. De teelt van koolzaad zorgt bovendien voor een extra teeltrotatie op de Vlaamse landbouwbedrijven. Het areaal stijgt met net geen 20 procent tot 687 hectare.</p><p>Landbouwers hebben dit jaar ongeveer 450 hectare eiwithoudende teelten aangemeld onder pre-ecoregeling, waarvan 45 hectare quinoa en 38 hectare soja.&nbsp;</p><h2>Fruit en sierteelt</h2><p>In de fruitsector valt de daling van het areaal aardbeien op. Daalt met ruim 8 procent, tot net geen 1.075 hectare. Het areaal appelen tekent opnieuw een kleine daling op (-2,36%), waar het areaal peren status quo blijft. Het areaal peren (9.525 ha) is vandaag dubbel zo groot als het areaal appelen (4.700 ha). In de sierteelt daalt het globale areaal zeer licht (-1,83% tot zo’n 5.400 hectare.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 7
      "source" => "Eigen berichtgeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2022-06-23 18:21:20"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 52125
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#2783 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#2737 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    4 => App\Models\NewsItem {#3356
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 51914
      "image_id" => "647d9d75-4962-4d15-9fec-7469d6d2a0d0"
      "release_date" => "2022-05-10 18:27:31"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2022-05-11 11:52:51"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "Landbouw investeerde afgelopen jaren fors meer in waterbesparing en -opslag"
      "slug" => "landbouw-investeerde-afgelopen-jaren-fors-meer-in-waterbesparing-en-opslag"
      "intro" => "<p>Sinds 2018 hebben de Vlaamse land- en tuinbouwers fors meer geïnvesteerd in wateropslag of waterbesparing dan in de jaren voordien. In totaal werd in de droogtejaren 2018 tot 2020 voor ruim 71,7 miljoen euro investeringen in waterkwantiteit gerealiseerd. In vergelijking met de periode van 2015 tot 2017 toen het om 40,1 miljoen euro ging, betekent dat een stijging van bijna 80 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Departement Landbouw en Visserij.</p>"
      "body" => "[{"uniq":"idzam1fb8by","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2>Grondwaterpeil vergelijkbaar met situatie mei 2020</h2><p>Waar er deze winter nog positieve berichten kwamen over de stand van het grondwater in Vlaanderen, is de teneur na de twee droge maanden maart en april al helemaal omgeslagen. “In twee op de drie meetplaatsen staat het grondwater nu laag tot zeer laag, waar dat een maand geleden nog de helft was”, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). “Maar de toestand is wel minder dramatisch dan sommigen de voorbije dagen beweerden.”</p><p>De toestand vandaag is vergelijkbaar met die van mei 2020, klinkt het bij VMM. “Het grote voordeel is dat we nu beter voorbereid op droogte dan twee jaar geleden. Zo hebben de waterbedrijven plannen voor de leveringszekerheid en kunnen ze een langere periode van droogte overbruggen, en er werd werk gemaakt van een afwegingskader om maatregelen af te stemmen”, klinkt het.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idywmv8y7u1","componentName":"HighlightNewsItemBlock","component":"HighlightNewsItemBlock","value":{"selectedResources":[{"title":"“Droogte lijkt aan te houden, grondwaterpeil komt in gevaar”","newsCategory":"nieuws","image_id":"4658c4d6-b153-4d6d-9719-cb1674f640fd","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-05-04 11:46:57","site":"vilt","online":true,"weight":4,"id":51882}],"html":"","settings":{"showTextBlock":false,"textBlockPosition":"right","wrapText":false}}},{"uniq":"idvqwu05mze","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2>Sinds droogte in 2018 fors meer investeringen</h2><p>Bovendien hebben ook de land- en tuinbouwers heel wat inspanningen gedaan om zelf water te capteren of te besparen. In 2021 werden 696 investeringsaanvragen goedgekeurd door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Het gaat om een totaal investeringsbedrag van 22,7 miljoen euro. Investeringen in waterbesparing en -opslag kunnen rekenen op 30 procent steun van VLIF (40% als het gaat om jonge landbouwers), goed voor een totaal steunbedrag van 8,5 miljoen euro.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"id6tg0q4a9l","componentName":"HighlightNewsItemBlock","component":"HighlightNewsItemBlock","value":{"selectedResources":[{"title":"16 gebiedsgerichte projecten en 8 systeeminnovaties tegen droogte en wateroverlast","newsCategory":"nieuws","image_id":"61f49dec-e3b0-43da-80e9-c0c8667038cc","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-01-05 11:38:38","site":"vilt","online":true,"weight":3,"id":51364}],"html":"<p>Daarmee liggen de investeringen in 2021 min of meer in lijn met de drie voorgaande jaren 2018, 2019 en 2020. Dat zijn ook de jaren waarin de land- en tuinbouwsector getroffen werd door de droogte en de hitte. Tijdens die periode werden jaarlijks gemiddeld 837 aanvragen geselecteerd door VLIF, goed voor een totaalbedrag van 23,9 miljoen euro en een steunbedrag van 7,2 miljoen euro.</p><p>Dat is fors meer dan de vorige driejarige periode van 2015 tot 2017. Toen ging het om 595 goedgekeurde aanvragen. Het totale investeringsbedrag van de land- en tuinbouwers bedroeg 13,6 miljoen euro waarvan ze 4,1 miljoen kregen terugbetaald van de Vlaamse overheid. Voor de volledige periode ligt het totale investeringsbedrag op 40,1 miljoen euro.</p><p>“Sinds de droogte van 2018 en 2019 zijn niet alleen het aantal investeringen in waterkwantiteit beduidend gestegen, ook de geselecteerde bedragen gingen de hoogte in. Voor 2020 en 2021 blijft het aantal investeringen rond waterbesparing en -opslag op een hoog niveau. Steeds meer landbouwers zetten zo de stap om nog duurzamer te produceren en mee te werken aan de klimaatdoelstellingen”, aldus Bart Merckaert van het Departement Landbouw en Visserij.</p>","settings":{"showTextBlock":true,"textBlockPosition":"left","wrapText":true}}},{"uniq":"idc0fxelbnd","componentName":"EmbeddedContentBlock","component":"EmbeddedContentBlock","value":{"embeddedString":"<blockquote class=\"twitter-tweet\"><p lang=\"nl\" dir=\"ltr\">Boer uit Bierbeek bouwt silo van 185.000 liter om regenwater op te vangen: &quot;De droogte van de laatste jaren is een probleem&quot; <a href=\"https://t.co/rPI8wQKVTz\">https://t.co/rPI8wQKVTz</a> <a href=\"https://twitter.com/hashtag/vrtnws?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#vrtnws</a></p>&mdash; VRT NWS (@vrtnws) <a href=\"https://twitter.com/vrtnws/status/1524320037112320002?ref_src=twsrc%5Etfw\">May 11, 2022</a></blockquote> <script async src=\"https://platform.twitter.com/widgets.js\" charset=\"utf-8\"></script> ","settings":{"aspectRatio":"4by3"}}},{"uniq":"id02ebxb664","componentName":"NewsItemBlock","component":"NewsItemBlock","value":{"selectedResources":[{"title":"Speelgoedproducent ontwikkelt modulaire zonnepanelen voor glastuinbouw","newsCategory":"nieuws","image_id":"758a4451-9659-4eea-afac-4229347655e0","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-01-11 09:26:33","site":"vilt","online":true,"weight":6,"id":51379},{"title":"Aantal aanvragen voor niet-productieve investeringen bij VLIF fors gestegen","newsCategory":"nieuws","image_id":"647d9d75-4962-4d15-9fec-7469d6d2a0d0","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-11-19 15:28:33","site":"vilt","online":true,"weight":6,"id":51187},{"title":"Provincie Limburg lanceert agrowaterloket","newsCategory":"nieuws","image_id":"e1a9c899-4aaa-4256-8017-375dd8ecc931","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-07-12 16:03:54","site":"vilt","online":true,"weight":4,"id":50673},{"title":"“WaterKlimaatHub” moet boeren meer waterzekerheid geven","newsCategory":"nieuws","image_id":"80a0655f-437a-469a-b23c-ef1b68f1bfc0","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-05-20 11:02:00","site":"vilt","online":true,"weight":5,"id":50436},{"title":"Podcast: Over droogte, droogtestress en hoe planten daar mee omgaan","newsCategory":"tip","image_id":"5e331574-ab52-4212-8c1b-d3431986ce70","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-04-16 17:00:46","site":"vilt","online":true,"weight":3,"id":50288},{"title":"800.000 euro voor demonstratieprojecten duurzame landbouw","newsCategory":"nieuws","image_id":"244bd460-b55a-4d6d-adc3-c35188560f78","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-03-23 11:47:55","site":"vilt","online":true,"weight":2,"id":50173},{"title":"\"Eén moeras maakt de lente niet: drainagebeleid moet op de schop\"","newsCategory":"opinie","image_id":"9838a269-61ee-45c6-a72a-8d6904e01d9c","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-02-08 16:05:59","site":"vilt","online":true,"weight":3,"id":49976},{"title":"Eerste projecten Blue Deal van start","newsCategory":"nieuws","image_id":"f9631932-71ec-4376-8d27-a0b1441f697a","news_flash_image_id":null,"release_date":"2020-12-24 10:04:09","site":"vilt","online":true,"weight":6,"id":49788},{"title":"Limburg wil inzetten op professionalisering, innovatie en droogte","newsCategory":"nieuws","image_id":"d6388839-4433-4e5c-bc2e-ae46834ca849","news_flash_image_id":null,"release_date":"2020-10-19 14:44:03","site":"vilt","online":true,"weight":2,"id":49497},{"title":"Antwerpen investeert in realtime meetsysteem voor waterstanden","newsCategory":"nieuws","image_id":"3c8bb3fa-dd2e-4386-9c13-f62ae6376d3c","news_flash_image_id":null,"release_date":"2020-10-15 11:42:06","site":"vilt","online":true,"weight":3,"id":49484},{"title":"Vlaamse taskforce droogte start aan uitvoering Blue Deal","newsCategory":"nieuws","image_id":"c9b125ca-9992-432f-9da9-7e81023874b6","news_flash_image_id":null,"release_date":"2020-09-21 12:00:00","site":"vilt","online":true,"weight":0,"id":49373},{"title":"Demir investeert ruim 5 miljoen in wateroplossingen","newsCategory":"nieuws","image_id":"d8c0fda3-669f-4959-bd85-c48778c10549","news_flash_image_id":null,"release_date":"2020-07-05 14:01:20","site":"vilt","online":true,"weight":0,"id":49138},{"title":"Watergroep experimenteert met ondergrondse wateropslag","newsCategory":"nieuws","image_id":"88d0ef61-06aa-4176-9ce0-f843e1f8df9a","news_flash_image_id":null,"release_date":"2019-06-13 13:39:09","site":"vilt","online":true,"weight":0,"id":44868},{"title":"Wereldwaterdag in teken van ontharding","newsCategory":"nieuws","image_id":"da3a4033-ce35-4ce3-a45d-136f39077b4a","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-03-21 14:27:22","site":"vilt","online":true,"weight":2,"id":51699},{"title":"Vlaanderen zoekt nieuwe projecten rond circulair watergebruik","newsCategory":"nieuws","image_id":"e640da3e-70c4-44f5-8ec8-8fb428fba91e","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-03-17 16:15:25","site":"vilt","online":true,"weight":1,"id":51686},{"title":"Te nat of te droog? Welke effecten heeft grondwaterpeil op jouw opbrengst?","newsCategory":"nieuws","image_id":"f90c05d8-2254-4a7c-af88-6b3022af7fbb","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-03-14 14:21:04","site":"vilt","online":true,"weight":1,"id":51665},{"title":"Waterinfo.be geeft live verziltingsresultaten","newsCategory":"nieuws","image_id":"3e3a259d-f197-4112-93c8-486bff848fa9","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-02-08 14:01:18","site":"vilt","online":true,"weight":3,"id":51513},{"title":"900.000 euro vrijgemaakt voor klimaatrobuuste maatregelen in vallei Kleine Nete","newsCategory":"nieuws","image_id":"1f8f1e7d-a9dd-40f3-8968-3d1a979a3e01","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-01-25 11:57:56","site":"vilt","online":true,"weight":1,"id":51436},{"title":"Samenwerkingsprojecten landbouw en industrie voor waterbuffering krijgen subsidie","newsCategory":"nieuws","image_id":"f90c05d8-2254-4a7c-af88-6b3022af7fbb","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-12-15 15:06:13","site":"vilt","online":true,"weight":4,"id":51301}],"filterType":"news-items","settings":{"background":"logo"}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 6
      "source" => "Eigen berichtgeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2022-05-10 18:36:08"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 51914
      "image_id" => "647d9d75-4962-4d15-9fec-7469d6d2a0d0"
      "release_date" => "2022-05-10 18:27:31"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2022-05-11 11:52:51"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "Landbouw investeerde afgelopen jaren fors meer in waterbesparing en -opslag"
      "slug" => "landbouw-investeerde-afgelopen-jaren-fors-meer-in-waterbesparing-en-opslag"
      "intro" => "<p>Sinds 2018 hebben de Vlaamse land- en tuinbouwers fors meer geïnvesteerd in wateropslag of waterbesparing dan in de jaren voordien. In totaal werd in de droogtejaren 2018 tot 2020 voor ruim 71,7 miljoen euro investeringen in waterkwantiteit gerealiseerd. In vergelijking met de periode van 2015 tot 2017 toen het om 40,1 miljoen euro ging, betekent dat een stijging van bijna 80 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Departement Landbouw en Visserij.</p>"
      "body" => "[{"uniq":"idzam1fb8by","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2>Grondwaterpeil vergelijkbaar met situatie mei 2020</h2><p>Waar er deze winter nog positieve berichten kwamen over de stand van het grondwater in Vlaanderen, is de teneur na de twee droge maanden maart en april al helemaal omgeslagen. “In twee op de drie meetplaatsen staat het grondwater nu laag tot zeer laag, waar dat een maand geleden nog de helft was”, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). “Maar de toestand is wel minder dramatisch dan sommigen de voorbije dagen beweerden.”</p><p>De toestand vandaag is vergelijkbaar met die van mei 2020, klinkt het bij VMM. “Het grote voordeel is dat we nu beter voorbereid op droogte dan twee jaar geleden. Zo hebben de waterbedrijven plannen voor de leveringszekerheid en kunnen ze een langere periode van droogte overbruggen, en er werd werk gemaakt van een afwegingskader om maatregelen af te stemmen”, klinkt het.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idywmv8y7u1","componentName":"HighlightNewsItemBlock","component":"HighlightNewsItemBlock","value":{"selectedResources":[{"title":"“Droogte lijkt aan te houden, grondwaterpeil komt in gevaar”","newsCategory":"nieuws","image_id":"4658c4d6-b153-4d6d-9719-cb1674f640fd","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-05-04 11:46:57","site":"vilt","online":true,"weight":4,"id":51882}],"html":"","settings":{"showTextBlock":false,"textBlockPosition":"right","wrapText":false}}},{"uniq":"idvqwu05mze","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2>Sinds droogte in 2018 fors meer investeringen</h2><p>Bovendien hebben ook de land- en tuinbouwers heel wat inspanningen gedaan om zelf water te capteren of te besparen. In 2021 werden 696 investeringsaanvragen goedgekeurd door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Het gaat om een totaal investeringsbedrag van 22,7 miljoen euro. Investeringen in waterbesparing en -opslag kunnen rekenen op 30 procent steun van VLIF (40% als het gaat om jonge landbouwers), goed voor een totaal steunbedrag van 8,5 miljoen euro.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"id6tg0q4a9l","componentName":"HighlightNewsItemBlock","component":"HighlightNewsItemBlock","value":{"selectedResources":[{"title":"16 gebiedsgerichte projecten en 8 systeeminnovaties tegen droogte en wateroverlast","newsCategory":"nieuws","image_id":"61f49dec-e3b0-43da-80e9-c0c8667038cc","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-01-05 11:38:38","site":"vilt","online":true,"weight":3,"id":51364}],"html":"<p>Daarmee liggen de investeringen in 2021 min of meer in lijn met de drie voorgaande jaren 2018, 2019 en 2020. Dat zijn ook de jaren waarin de land- en tuinbouwsector getroffen werd door de droogte en de hitte. Tijdens die periode werden jaarlijks gemiddeld 837 aanvragen geselecteerd door VLIF, goed voor een totaalbedrag van 23,9 miljoen euro en een steunbedrag van 7,2 miljoen euro.</p><p>Dat is fors meer dan de vorige driejarige periode van 2015 tot 2017. Toen ging het om 595 goedgekeurde aanvragen. Het totale investeringsbedrag van de land- en tuinbouwers bedroeg 13,6 miljoen euro waarvan ze 4,1 miljoen kregen terugbetaald van de Vlaamse overheid. Voor de volledige periode ligt het totale investeringsbedrag op 40,1 miljoen euro.</p><p>“Sinds de droogte van 2018 en 2019 zijn niet alleen het aantal investeringen in waterkwantiteit beduidend gestegen, ook de geselecteerde bedragen gingen de hoogte in. Voor 2020 en 2021 blijft het aantal investeringen rond waterbesparing en -opslag op een hoog niveau. Steeds meer landbouwers zetten zo de stap om nog duurzamer te produceren en mee te werken aan de klimaatdoelstellingen”, aldus Bart Merckaert van het Departement Landbouw en Visserij.</p>","settings":{"showTextBlock":true,"textBlockPosition":"left","wrapText":true}}},{"uniq":"idc0fxelbnd","componentName":"EmbeddedContentBlock","component":"EmbeddedContentBlock","value":{"embeddedString":"<blockquote class=\"twitter-tweet\"><p lang=\"nl\" dir=\"ltr\">Boer uit Bierbeek bouwt silo van 185.000 liter om regenwater op te vangen: &quot;De droogte van de laatste jaren is een probleem&quot; <a href=\"https://t.co/rPI8wQKVTz\">https://t.co/rPI8wQKVTz</a> <a href=\"https://twitter.com/hashtag/vrtnws?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#vrtnws</a></p>&mdash; VRT NWS (@vrtnws) <a href=\"https://twitter.com/vrtnws/status/1524320037112320002?ref_src=twsrc%5Etfw\">May 11, 2022</a></blockquote> <script async src=\"https://platform.twitter.com/widgets.js\" charset=\"utf-8\"></script> ","settings":{"aspectRatio":"4by3"}}},{"uniq":"id02ebxb664","componentName":"NewsItemBlock","component":"NewsItemBlock","value":{"selectedResources":[{"title":"Speelgoedproducent ontwikkelt modulaire zonnepanelen voor glastuinbouw","newsCategory":"nieuws","image_id":"758a4451-9659-4eea-afac-4229347655e0","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-01-11 09:26:33","site":"vilt","online":true,"weight":6,"id":51379},{"title":"Aantal aanvragen voor niet-productieve investeringen bij VLIF fors gestegen","newsCategory":"nieuws","image_id":"647d9d75-4962-4d15-9fec-7469d6d2a0d0","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-11-19 15:28:33","site":"vilt","online":true,"weight":6,"id":51187},{"title":"Provincie Limburg lanceert agrowaterloket","newsCategory":"nieuws","image_id":"e1a9c899-4aaa-4256-8017-375dd8ecc931","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-07-12 16:03:54","site":"vilt","online":true,"weight":4,"id":50673},{"title":"“WaterKlimaatHub” moet boeren meer waterzekerheid geven","newsCategory":"nieuws","image_id":"80a0655f-437a-469a-b23c-ef1b68f1bfc0","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-05-20 11:02:00","site":"vilt","online":true,"weight":5,"id":50436},{"title":"Podcast: Over droogte, droogtestress en hoe planten daar mee omgaan","newsCategory":"tip","image_id":"5e331574-ab52-4212-8c1b-d3431986ce70","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-04-16 17:00:46","site":"vilt","online":true,"weight":3,"id":50288},{"title":"800.000 euro voor demonstratieprojecten duurzame landbouw","newsCategory":"nieuws","image_id":"244bd460-b55a-4d6d-adc3-c35188560f78","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-03-23 11:47:55","site":"vilt","online":true,"weight":2,"id":50173},{"title":"\"Eén moeras maakt de lente niet: drainagebeleid moet op de schop\"","newsCategory":"opinie","image_id":"9838a269-61ee-45c6-a72a-8d6904e01d9c","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-02-08 16:05:59","site":"vilt","online":true,"weight":3,"id":49976},{"title":"Eerste projecten Blue Deal van start","newsCategory":"nieuws","image_id":"f9631932-71ec-4376-8d27-a0b1441f697a","news_flash_image_id":null,"release_date":"2020-12-24 10:04:09","site":"vilt","online":true,"weight":6,"id":49788},{"title":"Limburg wil inzetten op professionalisering, innovatie en droogte","newsCategory":"nieuws","image_id":"d6388839-4433-4e5c-bc2e-ae46834ca849","news_flash_image_id":null,"release_date":"2020-10-19 14:44:03","site":"vilt","online":true,"weight":2,"id":49497},{"title":"Antwerpen investeert in realtime meetsysteem voor waterstanden","newsCategory":"nieuws","image_id":"3c8bb3fa-dd2e-4386-9c13-f62ae6376d3c","news_flash_image_id":null,"release_date":"2020-10-15 11:42:06","site":"vilt","online":true,"weight":3,"id":49484},{"title":"Vlaamse taskforce droogte start aan uitvoering Blue Deal","newsCategory":"nieuws","image_id":"c9b125ca-9992-432f-9da9-7e81023874b6","news_flash_image_id":null,"release_date":"2020-09-21 12:00:00","site":"vilt","online":true,"weight":0,"id":49373},{"title":"Demir investeert ruim 5 miljoen in wateroplossingen","newsCategory":"nieuws","image_id":"d8c0fda3-669f-4959-bd85-c48778c10549","news_flash_image_id":null,"release_date":"2020-07-05 14:01:20","site":"vilt","online":true,"weight":0,"id":49138},{"title":"Watergroep experimenteert met ondergrondse wateropslag","newsCategory":"nieuws","image_id":"88d0ef61-06aa-4176-9ce0-f843e1f8df9a","news_flash_image_id":null,"release_date":"2019-06-13 13:39:09","site":"vilt","online":true,"weight":0,"id":44868},{"title":"Wereldwaterdag in teken van ontharding","newsCategory":"nieuws","image_id":"da3a4033-ce35-4ce3-a45d-136f39077b4a","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-03-21 14:27:22","site":"vilt","online":true,"weight":2,"id":51699},{"title":"Vlaanderen zoekt nieuwe projecten rond circulair watergebruik","newsCategory":"nieuws","image_id":"e640da3e-70c4-44f5-8ec8-8fb428fba91e","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-03-17 16:15:25","site":"vilt","online":true,"weight":1,"id":51686},{"title":"Te nat of te droog? Welke effecten heeft grondwaterpeil op jouw opbrengst?","newsCategory":"nieuws","image_id":"f90c05d8-2254-4a7c-af88-6b3022af7fbb","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-03-14 14:21:04","site":"vilt","online":true,"weight":1,"id":51665},{"title":"Waterinfo.be geeft live verziltingsresultaten","newsCategory":"nieuws","image_id":"3e3a259d-f197-4112-93c8-486bff848fa9","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-02-08 14:01:18","site":"vilt","online":true,"weight":3,"id":51513},{"title":"900.000 euro vrijgemaakt voor klimaatrobuuste maatregelen in vallei Kleine Nete","newsCategory":"nieuws","image_id":"1f8f1e7d-a9dd-40f3-8968-3d1a979a3e01","news_flash_image_id":null,"release_date":"2022-01-25 11:57:56","site":"vilt","online":true,"weight":1,"id":51436},{"title":"Samenwerkingsprojecten landbouw en industrie voor waterbuffering krijgen subsidie","newsCategory":"nieuws","image_id":"f90c05d8-2254-4a7c-af88-6b3022af7fbb","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-12-15 15:06:13","site":"vilt","online":true,"weight":4,"id":51301}],"filterType":"news-items","settings":{"background":"logo"}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 6
      "source" => "Eigen berichtgeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2022-05-10 18:36:08"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 51914
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#3362 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#2347 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    5 => App\Models\NewsItem {#2777
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 50771
      "image_id" => "7769aac5-8dad-4ecc-875e-36460ee7b1cb"
      "release_date" => "2021-08-19 11:28:30"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2021-08-19 11:35:51"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "Vlaamse melksector kijkt aan tegen beter economisch klimaat"
      "slug" => "vlaamse-melksector-kijkt-aan-tegen-beter-economisch-klimaat"
      "intro" => "<p>In het tweede kwartaal van 2021 neemt de conjunctuur in de Vlaamse melkveesector duidelijk toe na eerdere stijgingen in de voorgaande kwartalen. De economische situatie komt zo boven de referentieperiode uit. Dat blijkt uit de nieuwe Vlaamse melkveebarometer van het Departement Landbouw en Visserij.</p>"
      "body" => "[{"uniq":"idieaxs2ts9","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>De index van het actuele bruto saldo stijgt van 99,3 in het eerste kwartaal van 2021 naar 112,5 in het tweede kwartaal. Het voortschrijdend bruto saldo, dat als maatstaf genomen wordt voor de rentabiliteit van het laatste jaar, neemt in dezelfde periode voor het eerst sinds 2019 toe van 94,9 naar 100,3. De index vergelijkt elk kwartaal met de vijfjarige referentieperiode 2015-2019. De referentieperiode schuift elk kalenderjaar één jaar op.</p><h2><strong>Melkprijs vervolgt stijgende lijn</strong></h2><p>De melkprijs kent in de eerste zes maanden van 2021 een algemeen stijgend verloop. De gemiddelde kwartaalprijs stijgt zo van 33,91 euro per honderd liter in het eerste kwartaal van 2021 naar 36,12 euro per honderd liter in het tweede kwartaal. Dat is een stijging van 2,21 euro per honderd liter of +6,5 procent. De melkprijs geldt als de meest bepalende opbrengstfactor, maar gedraagt zich heel erg volatiel.</p><p>In het tweede kwartaal van 2021 bedragen de opbrengsten gemiddeld 40,57 euro per honderd liter, terwijl de variabele kosten gelijk zijn aan 22,26 euro per honderd liter. Het bruto saldo bedraagt zo 18,32 euro per honderd liter. Het familiaal arbeidsinkomen stijgt van 4,15 naar 6,31 euro per honderd liter. Hiermee liggen de economische parameters allemaal boven het vijfjarig gemiddelde van 2015-2019.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idmrek6aer1","componentName":"StatisticsBlock","component":"StatisticsBlock","value":{"statistics":[{"number":"36.12","text":"melkprijs in het 2de kwartaal (euro/100l)","type":"default"},{"number":"40.57","type":"default","text":"Opbrengsten in het 2de kwartaal (euro/100l)"},{"number":"6.31","type":"default","text":"Familiaal arbeidsinkomen in het 2de kwartaal (euro/100l)"}]}},{"uniq":"ida9q8k7g66","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>De Vlaamse melkveebarometer wordt vier maal per jaar gepubliceerd en geeft de resultaten weer van 2012 tot het tweede kwartaal van 2021 (van april tot en met juni).</p><h2><strong>Schril contrast met consumentenzijde</strong></h2><p>Terwijl de economische cijfers voor de melkveesector in stijgende lijn zitten, gaat de melk aan spotprijzen over de toonbank. Eerder deze week voerde ABS opnieuw actie tegen de prijzenslag die momenteel aan de gang is in supermarkten Aldi, Albert Heijn en Lidl. De melk wordt verkocht aan prijzen van om en bij een halve euro per liter.</p><p>“Met deze stuntprijzen voor melk willen de supermarktketens in ons land meer marktaandeel winnen op de kap van onze melkveehouders”, zei voorzitter Hendrik Vandamme hierover. De landbouworganisatie pleit voor eerlijkere prijzen voor de boeren en meer verantwoordelijkheidszin van de retailers.</p><p>Raadpleeg alle cijfers <a href=\"https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/45213\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">in het rapport van de Vlaamse Melkveebarometer</a>.</p><p>Meer info vind je <a href=\"https://landbouwcijfers.vlaanderen.be/\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">op de cijferwebsite van de Vlaamse overheid</a>.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"id5qyz6jf68","componentName":"NewsItemBlock","component":"NewsItemBlock","value":{"selectedResources":[{"title":"ABS wijst Aldi op verantwoordelijkheid bij transitie naar duurzame landbouw","newsCategory":"nieuws","image_id":"8b365081-5c45-4cd9-a649-f4e6700f1bdc","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-08-17 20:56:05","site":"vilt","online":true,"weight":8,"id":50765},{"title":"“Meer acties als AH niet met een geloofwaardig verhaal komt”","newsCategory":"nieuws","image_id":"320074ac-f050-45b6-806e-40f6b2be6495","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-08-02 15:08:54","site":"vilt","online":true,"weight":7,"id":50728},{"title":"ABS: “Zure melk bij AH en Aldi”","newsCategory":"nieuws","image_id":"998307fd-7b1c-4c1c-9d5d-da257d907d71","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-07-29 16:30:17","site":"vilt","online":true,"weight":6,"id":50719}],"filterType":"news-items","settings":{"background":"logo"}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 3
      "source" => "Eigen verslaggeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2021-08-19 11:35:51"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 50771
      "image_id" => "7769aac5-8dad-4ecc-875e-36460ee7b1cb"
      "release_date" => "2021-08-19 11:28:30"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2021-08-19 11:35:51"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "Vlaamse melksector kijkt aan tegen beter economisch klimaat"
      "slug" => "vlaamse-melksector-kijkt-aan-tegen-beter-economisch-klimaat"
      "intro" => "<p>In het tweede kwartaal van 2021 neemt de conjunctuur in de Vlaamse melkveesector duidelijk toe na eerdere stijgingen in de voorgaande kwartalen. De economische situatie komt zo boven de referentieperiode uit. Dat blijkt uit de nieuwe Vlaamse melkveebarometer van het Departement Landbouw en Visserij.</p>"
      "body" => "[{"uniq":"idieaxs2ts9","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>De index van het actuele bruto saldo stijgt van 99,3 in het eerste kwartaal van 2021 naar 112,5 in het tweede kwartaal. Het voortschrijdend bruto saldo, dat als maatstaf genomen wordt voor de rentabiliteit van het laatste jaar, neemt in dezelfde periode voor het eerst sinds 2019 toe van 94,9 naar 100,3. De index vergelijkt elk kwartaal met de vijfjarige referentieperiode 2015-2019. De referentieperiode schuift elk kalenderjaar één jaar op.</p><h2><strong>Melkprijs vervolgt stijgende lijn</strong></h2><p>De melkprijs kent in de eerste zes maanden van 2021 een algemeen stijgend verloop. De gemiddelde kwartaalprijs stijgt zo van 33,91 euro per honderd liter in het eerste kwartaal van 2021 naar 36,12 euro per honderd liter in het tweede kwartaal. Dat is een stijging van 2,21 euro per honderd liter of +6,5 procent. De melkprijs geldt als de meest bepalende opbrengstfactor, maar gedraagt zich heel erg volatiel.</p><p>In het tweede kwartaal van 2021 bedragen de opbrengsten gemiddeld 40,57 euro per honderd liter, terwijl de variabele kosten gelijk zijn aan 22,26 euro per honderd liter. Het bruto saldo bedraagt zo 18,32 euro per honderd liter. Het familiaal arbeidsinkomen stijgt van 4,15 naar 6,31 euro per honderd liter. Hiermee liggen de economische parameters allemaal boven het vijfjarig gemiddelde van 2015-2019.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idmrek6aer1","componentName":"StatisticsBlock","component":"StatisticsBlock","value":{"statistics":[{"number":"36.12","text":"melkprijs in het 2de kwartaal (euro/100l)","type":"default"},{"number":"40.57","type":"default","text":"Opbrengsten in het 2de kwartaal (euro/100l)"},{"number":"6.31","type":"default","text":"Familiaal arbeidsinkomen in het 2de kwartaal (euro/100l)"}]}},{"uniq":"ida9q8k7g66","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>De Vlaamse melkveebarometer wordt vier maal per jaar gepubliceerd en geeft de resultaten weer van 2012 tot het tweede kwartaal van 2021 (van april tot en met juni).</p><h2><strong>Schril contrast met consumentenzijde</strong></h2><p>Terwijl de economische cijfers voor de melkveesector in stijgende lijn zitten, gaat de melk aan spotprijzen over de toonbank. Eerder deze week voerde ABS opnieuw actie tegen de prijzenslag die momenteel aan de gang is in supermarkten Aldi, Albert Heijn en Lidl. De melk wordt verkocht aan prijzen van om en bij een halve euro per liter.</p><p>“Met deze stuntprijzen voor melk willen de supermarktketens in ons land meer marktaandeel winnen op de kap van onze melkveehouders”, zei voorzitter Hendrik Vandamme hierover. De landbouworganisatie pleit voor eerlijkere prijzen voor de boeren en meer verantwoordelijkheidszin van de retailers.</p><p>Raadpleeg alle cijfers <a href=\"https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/45213\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">in het rapport van de Vlaamse Melkveebarometer</a>.</p><p>Meer info vind je <a href=\"https://landbouwcijfers.vlaanderen.be/\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">op de cijferwebsite van de Vlaamse overheid</a>.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"id5qyz6jf68","componentName":"NewsItemBlock","component":"NewsItemBlock","value":{"selectedResources":[{"title":"ABS wijst Aldi op verantwoordelijkheid bij transitie naar duurzame landbouw","newsCategory":"nieuws","image_id":"8b365081-5c45-4cd9-a649-f4e6700f1bdc","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-08-17 20:56:05","site":"vilt","online":true,"weight":8,"id":50765},{"title":"“Meer acties als AH niet met een geloofwaardig verhaal komt”","newsCategory":"nieuws","image_id":"320074ac-f050-45b6-806e-40f6b2be6495","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-08-02 15:08:54","site":"vilt","online":true,"weight":7,"id":50728},{"title":"ABS: “Zure melk bij AH en Aldi”","newsCategory":"nieuws","image_id":"998307fd-7b1c-4c1c-9d5d-da257d907d71","news_flash_image_id":null,"release_date":"2021-07-29 16:30:17","site":"vilt","online":true,"weight":6,"id":50719}],"filterType":"news-items","settings":{"background":"logo"}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 3
      "source" => "Eigen verslaggeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2021-08-19 11:35:51"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 50771
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#2304 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#2348 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    6 => App\Models\NewsItem {#2311
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 50401
      "image_id" => "2689a132-2e05-4cf1-9fe0-98561bbd3204"
      "release_date" => "2021-05-11 14:19:16"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2021-05-11 16:32:27"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "Jonge landbouwers zijn hoger opgeleid en runnen vaker grotere bedrijven"
      "slug" => "jonge-landbouwers-zijn-hoger-opgeleid-en-runnen-vaker-grotere-bedrijven"
      "intro" => "<p>Terwijl de gemiddelde leeftijd van Vlaamse land- en tuinbouwers stijgt, valt het wel op dat grotere landbouwbedrijven gerund worden door gemiddeld jongere bedrijfsleiders. Bovendien is het ook zo dat hoe jonger de landbouwer is, hoe hoger zijn opleidingsniveau en ook tussen de grootte van een landbouwbedrijf en het opleidingsniveau is er een positieve correlatie. Hoewel landbouwers de afgelopen jaren meer stress ervaren dan vroeger, zijn ze over het algemeen toch tevreden over hun leven. Dat blijkt uit het Landbouwrapport 2020 (LARA).</p>"
      "body" => "[{"uniq":"idx1nnqg9og","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2>Leeftijd</h2><p>In 2001 was de gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders van professionele landbouwbedrijven (standaardoutput hoger dan 25.000 euro) 48 jaar, terwijl dat in 2016 al 54 jaar was. Volgens het LARA lijkt deze trend zich nog niet te keren. “Slechts 13 procent van de bedrijfsleiders van 50 jaar of ouder geeft aan een vermoedelijke opvolger te hebben. Voornamelijk bij de kleine bedrijven is er geen opvolger en veel van deze bedrijven blijven dus niet meer bestaan”, klinkt het. Daartegenover staat dat bij de grotere landbouwbedrijven (standaardoutput van 250.000 euro of meer) zowat 25 procent een opvolger heeft. Vaak worden deze grotere bedrijven ook gerund door een jongere bedrijfsleider.</p><p>Niet alleen de instroom van nieuwe landbouwers is beperkt, de uitstroom ook. “Veel landbouwers blijven verder boeren wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. In 2016 was 16 procent van de bedrijfsleiders van professionele landbouwbedrijven ouder dan 65”, aldus het LARA. Bovendien is het aantal landbouwbedrijven met aan het hoofd iemand van 65 jaar of ouder, gestegen van 8.177 in 2011 naar 9.554 in 2019. Dat is een stijging&nbsp;van 17 procent.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idi4mf1r203","componentName":"QuoteBlock","component":"QuoteBlock","value":{"image":{"id":"","settings":{}},"html":"<p>Veel landbouwers blijven verder boeren wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben</p>","url":"","name":"Landbouwrapport 2020","jobFunction":""}},{"uniq":"idk3e80e5nw","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Maar niet alleen het aantal bedrijven, ook de totale oppervlakte die deze 65-plussers bewerken, is toegenomen. In 2011 werd 62.611 hectare aangegeven door landbouwers ouder dan 65 jaar, in 2019 ging het al om 93.775 hectare, een stijging van ongeveer 30 procent. “Op basis van de verzamelaanvragen zien we dat ongeveer 15 procent van het totale landbouwareaal wordt bewerkt door 65-plussers.”</p><p>De grootste drempels voor aspirant-landbouwers om te starten in de sector zijn de toegang tot grond, de grote investeringen, het complexe beleid en het onzekere inkomen. “De financiële steun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voor de eerste overname van een landbouwbedrijf verlaagt deze drempels al wat, maar ook de arbeidsomstandigheden (lange werkdagen, weinig kans op verlof) en de hoeveelheid administratie zijn redenen voor de beperkte instroom van nieuwe landbouwers”, staat te lezen in het LARA.</p><p>Vandaag is 11 procent van de bedrijfsleiders in land- en tuinbouw een vrouw. Het aandeel vrouwelijke bedrijfshoofden schommelt al zo’n 20 jaar rond de 11 procent.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idohpunmauq","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2>Opleiding</h2><p>Wat de best mogelijk opleiding voor een landbouwer is, is heel erg moeilijk te bepalen. Volgens het LARA neemt de landbouwer verschillende taken op zich, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, het personeel of de taakverdeling binnen het gezin. “Voor grote bedrijven wordt zichtbaar dat de bedrijfsleider meer de rol op zich neemt van manager: hij stuurt het personeel aan, onderhandelt contracten en maakt strategische keuzes”, luidt het.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"id5amhp7436","componentName":"QuoteBlock","component":"QuoteBlock","value":{"image":{"id":"","settings":{}},"html":"<p>Voor grote bedrijven wordt zichtbaar dat de bedrijfsleider meer de rol op zich neemt van manager: hij stuurt personeel aan, onderhandelt contracten en maakt strategische keuzes</p>","url":"","name":"Landbouwrapport 2020","jobFunction":""}},{"uniq":"idaqvhvf5k5","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Wel stellen de auteurs van het rapport vast dat, in de zoektocht naar efficiëntie en optimalisatie, praktische taken steeds meer een technisch en wetenschappelijk tintje krijgen. “Gewasbescherming, bemesting, voedersamenstellingen, machines, veredeling, wetgeving, enz. zijn continu in verandering, bestaan in veel soorten en vergen specifieke kennis. Gelukkig bestaan er vele vormen van ondersteuning voor de landbouwer.”</p><p>Via het Landbouwmonitoringsnetwerk zijn ook data over opleiding beschikbaar voor de periode van 2004 tot en met 2018. De gegevens van de bedrijfsleiders van vennootschappen zitten daar niet in vervat, enkel die van bedrijfshoofden van andere rechtsvormen. “Daarbij&nbsp; valt meteen op dat zo’n 80 procent van de huidige landbouwers in de steekproef een middelbaar diploma heeft als hoogst behaalde diploma. Dit percentage schommelt in de periode van 2004 tot 2018, maar is niet drastisch gewijzigd”, beschrijft het LARA.</p><p>Er zijn wel wijzigingen zichtbaar in de steekproef bij de landbouwers zonder middelbaar diploma en met hogere studies. Zo neemt het aantal landbouwers die geen middelbaar diploma heeft steeds verder af: van 7,7 procent in 2004 tot 1,8 procent in 2018. De omgekeerde beweging doet zich voor bij landbouwers die hoger onderwijs genoten.&nbsp; Zo steeg het percentage van 11,2 procent in 2004 naar 18,2 procent in 2018. Er is ook een correlatie tussen leeftijd en bedrijfsgrootte en het opleidingsniveau van de bedrijfsleider. Hoe jonger de landbouwer, hoe hoger het opleidingsniveau, maar ook hoe groter het landbouwbedrijf, hoe hoger het opleidingsniveau.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idpf857uwmx","componentName":"VideoBlock","component":"VideoBlock","value":{"videoId":"https://vimeo.com/547980103","playerVars":{"autoplay":false,"muted":true,"loop":{"active":false},"fullScreen":{"enabled":true,"fallback":true,"iosNative":false}},"youtubeVars":{"showinfo":1,"modestbranding":0},"vimeoVars":{"byline":true,"title":true},"settings":{"width":100,"type":"vimeo"}}},{"uniq":"id7sp134lci","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2>Welzijn</h2><p>Over het algemeen vinden land- en tuinbouwers hun job boeiend en halen ze er veel voldoening uit. Dat blijkt uit een aantal bevragingen bij land- en tuinbouwers de afgelopen jaren. Toch zijn er ook signalen dat bepaalde factoren de laatste jaren het niveau van stress en burn-outs bij landbouwers doen toenemen.</p><p>Een studie uit 2017 waarbij de 550 land- en tuinbouwbedrijven werden bevraagd die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk, bracht aan het licht dat driekwart onder hen behoorlijk gelukkig en tevreden is met het leven. Toch ervaart 20 procent van de respondenten veel stress en is 35 procent ontevreden over zijn inkomen. De meest voorkomende problemen die toen werden aangehaald, waren: onzeker inkomen, administratieve lasten en verwerven van grond. De auteurs geven wel aan dat de enquête een momentopname is en dat de resultaten zonder twijfel beïnvloed zijn door de economische situatie van die periode.</p><p>Uit tweede onderzoek waar interessante bevinden kunnen uitgehaald worden over het welzijn in de land- en tuinbouwsector, is een onderzoek uit 2019 naar werkbaar werk van de Stichting Innovatie en Arbeid. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van de ondernemers in de landbouw aangeeft voldoende gemotiveerd te zijn (90%) en genoeg leermogelijkheden ervaart (80%). Maar ook dat een derde van de landbouwers werkstress ervaart en dat zelfs 12,5 procent symptomen van burn-out vertoont.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idgqc3wuaw8","componentName":"QuoteBlock","component":"QuoteBlock","value":{"image":{"id":"","settings":{}},"html":"<p>Zelfstandige ondernemers in de landbouwsector werken gemiddeld 66 uur per week en nemen maar acht dagen verlof per jaar</p>","url":"","name":"Landbouwrapport 2020","jobFunction":""}},{"uniq":"id7hupqo3zo","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Ook de balans tussen werk en privé wordt door 43 procent van de landbouwers aanzien als een probleem. In 18 procent van de gevallen wordt het probleem zelfs als acuut aanzien. Dat is een stijging van 8 procent in vergelijking met 2013. De grootste oorzaak van deze problemen, is de hoge werkdruk die vele landbouwers ondervinden. Gemiddeld werken zelfstandige ondernemers in de landbouwsector 66 uur per week en nemen ze maar acht dagen verlof per jaar. Bij alle zelfstandige ondernemers, dus zowel binnen als buiten de landbouwsector, gaat het gemiddeld om 54 uur per week en 18 vakantiedagen per jaar.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idnumx4sxzz","componentName":"MediaTextBlock","component":"MediaTextBlock","value":{"image":{"id":"1e771055-199a-4aeb-a53d-45427c236a50","settings":{"link":"https://landbouwcijfers.vlaanderen.be/landbouwrapport-2020-lara"}},"html":"<p><a href=\"\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Het recentste onderzoek naar het welbevinden</a> in de Vlaamse land- en tuinbouw werd in 2020 uitgevoerd door ILVO. Daarbij kwamen zeven stressfactoren naar voor: regelgeving, financiële onzekerheden, beroepsrisico’s, zwakke onderhandelingspositie, onzeker toekomstperspectief, prestatiedrang en waardering en het veeleisende beroep. Het valt daarbij op dat regelgeving en financiële onzekerheden voor alle respondenten aanleiding zijn tot stress.</p><p>De studie bracht ook aan het licht dat de manier waarop men omgaat met die stressfactoren, bepalend is voor het welbevinden van de landbouwer en zijn gezin. Zo gaat 44 procent van de landbouwers nog harder werken als reactie op stressfactoren. Minder dan de helft van de landbouwers zoekt hulp buiten het bedrijf of het gezin bij problemen. Door de moeilijkheden die landbouwers ondervinden, ervaart bijna de helft onder hen een gevoel van mentale uitputting, fysieke impact, een negatieve impact op het sociale leven en/of financiële problemen. Toch wordt ook door dit onderzoek bevestigd dat driekwart van de landbouwers tevreden is met het leven.</p>","button":{"text":"Landbouwrapport 2020","blank":true,"type":"btn btn-primary","link":"https://landbouwcijfers.vlaanderen.be/landbouwrapport-2020-lara"},"settings":{"imagePosition":"left"}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 5
      "source" => "Eigen verslaggeving"
      "thanks_to" => "Kenniscentrum Bedrijfsopvolging"
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2021-05-11 16:32:27"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 50401
      "image_id" => "2689a132-2e05-4cf1-9fe0-98561bbd3204"
      "release_date" => "2021-05-11 14:19:16"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2021-05-11 16:32:27"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "Jonge landbouwers zijn hoger opgeleid en runnen vaker grotere bedrijven"
      "slug" => "jonge-landbouwers-zijn-hoger-opgeleid-en-runnen-vaker-grotere-bedrijven"
      "intro" => "<p>Terwijl de gemiddelde leeftijd van Vlaamse land- en tuinbouwers stijgt, valt het wel op dat grotere landbouwbedrijven gerund worden door gemiddeld jongere bedrijfsleiders. Bovendien is het ook zo dat hoe jonger de landbouwer is, hoe hoger zijn opleidingsniveau en ook tussen de grootte van een landbouwbedrijf en het opleidingsniveau is er een positieve correlatie. Hoewel landbouwers de afgelopen jaren meer stress ervaren dan vroeger, zijn ze over het algemeen toch tevreden over hun leven. Dat blijkt uit het Landbouwrapport 2020 (LARA).</p>"
      "body" => "[{"uniq":"idx1nnqg9og","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2>Leeftijd</h2><p>In 2001 was de gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders van professionele landbouwbedrijven (standaardoutput hoger dan 25.000 euro) 48 jaar, terwijl dat in 2016 al 54 jaar was. Volgens het LARA lijkt deze trend zich nog niet te keren. “Slechts 13 procent van de bedrijfsleiders van 50 jaar of ouder geeft aan een vermoedelijke opvolger te hebben. Voornamelijk bij de kleine bedrijven is er geen opvolger en veel van deze bedrijven blijven dus niet meer bestaan”, klinkt het. Daartegenover staat dat bij de grotere landbouwbedrijven (standaardoutput van 250.000 euro of meer) zowat 25 procent een opvolger heeft. Vaak worden deze grotere bedrijven ook gerund door een jongere bedrijfsleider.</p><p>Niet alleen de instroom van nieuwe landbouwers is beperkt, de uitstroom ook. “Veel landbouwers blijven verder boeren wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. In 2016 was 16 procent van de bedrijfsleiders van professionele landbouwbedrijven ouder dan 65”, aldus het LARA. Bovendien is het aantal landbouwbedrijven met aan het hoofd iemand van 65 jaar of ouder, gestegen van 8.177 in 2011 naar 9.554 in 2019. Dat is een stijging&nbsp;van 17 procent.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idi4mf1r203","componentName":"QuoteBlock","component":"QuoteBlock","value":{"image":{"id":"","settings":{}},"html":"<p>Veel landbouwers blijven verder boeren wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben</p>","url":"","name":"Landbouwrapport 2020","jobFunction":""}},{"uniq":"idk3e80e5nw","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Maar niet alleen het aantal bedrijven, ook de totale oppervlakte die deze 65-plussers bewerken, is toegenomen. In 2011 werd 62.611 hectare aangegeven door landbouwers ouder dan 65 jaar, in 2019 ging het al om 93.775 hectare, een stijging van ongeveer 30 procent. “Op basis van de verzamelaanvragen zien we dat ongeveer 15 procent van het totale landbouwareaal wordt bewerkt door 65-plussers.”</p><p>De grootste drempels voor aspirant-landbouwers om te starten in de sector zijn de toegang tot grond, de grote investeringen, het complexe beleid en het onzekere inkomen. “De financiële steun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voor de eerste overname van een landbouwbedrijf verlaagt deze drempels al wat, maar ook de arbeidsomstandigheden (lange werkdagen, weinig kans op verlof) en de hoeveelheid administratie zijn redenen voor de beperkte instroom van nieuwe landbouwers”, staat te lezen in het LARA.</p><p>Vandaag is 11 procent van de bedrijfsleiders in land- en tuinbouw een vrouw. Het aandeel vrouwelijke bedrijfshoofden schommelt al zo’n 20 jaar rond de 11 procent.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idohpunmauq","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2>Opleiding</h2><p>Wat de best mogelijk opleiding voor een landbouwer is, is heel erg moeilijk te bepalen. Volgens het LARA neemt de landbouwer verschillende taken op zich, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, het personeel of de taakverdeling binnen het gezin. “Voor grote bedrijven wordt zichtbaar dat de bedrijfsleider meer de rol op zich neemt van manager: hij stuurt het personeel aan, onderhandelt contracten en maakt strategische keuzes”, luidt het.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"id5amhp7436","componentName":"QuoteBlock","component":"QuoteBlock","value":{"image":{"id":"","settings":{}},"html":"<p>Voor grote bedrijven wordt zichtbaar dat de bedrijfsleider meer de rol op zich neemt van manager: hij stuurt personeel aan, onderhandelt contracten en maakt strategische keuzes</p>","url":"","name":"Landbouwrapport 2020","jobFunction":""}},{"uniq":"idaqvhvf5k5","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Wel stellen de auteurs van het rapport vast dat, in de zoektocht naar efficiëntie en optimalisatie, praktische taken steeds meer een technisch en wetenschappelijk tintje krijgen. “Gewasbescherming, bemesting, voedersamenstellingen, machines, veredeling, wetgeving, enz. zijn continu in verandering, bestaan in veel soorten en vergen specifieke kennis. Gelukkig bestaan er vele vormen van ondersteuning voor de landbouwer.”</p><p>Via het Landbouwmonitoringsnetwerk zijn ook data over opleiding beschikbaar voor de periode van 2004 tot en met 2018. De gegevens van de bedrijfsleiders van vennootschappen zitten daar niet in vervat, enkel die van bedrijfshoofden van andere rechtsvormen. “Daarbij&nbsp; valt meteen op dat zo’n 80 procent van de huidige landbouwers in de steekproef een middelbaar diploma heeft als hoogst behaalde diploma. Dit percentage schommelt in de periode van 2004 tot 2018, maar is niet drastisch gewijzigd”, beschrijft het LARA.</p><p>Er zijn wel wijzigingen zichtbaar in de steekproef bij de landbouwers zonder middelbaar diploma en met hogere studies. Zo neemt het aantal landbouwers die geen middelbaar diploma heeft steeds verder af: van 7,7 procent in 2004 tot 1,8 procent in 2018. De omgekeerde beweging doet zich voor bij landbouwers die hoger onderwijs genoten.&nbsp; Zo steeg het percentage van 11,2 procent in 2004 naar 18,2 procent in 2018. Er is ook een correlatie tussen leeftijd en bedrijfsgrootte en het opleidingsniveau van de bedrijfsleider. Hoe jonger de landbouwer, hoe hoger het opleidingsniveau, maar ook hoe groter het landbouwbedrijf, hoe hoger het opleidingsniveau.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idpf857uwmx","componentName":"VideoBlock","component":"VideoBlock","value":{"videoId":"https://vimeo.com/547980103","playerVars":{"autoplay":false,"muted":true,"loop":{"active":false},"fullScreen":{"enabled":true,"fallback":true,"iosNative":false}},"youtubeVars":{"showinfo":1,"modestbranding":0},"vimeoVars":{"byline":true,"title":true},"settings":{"width":100,"type":"vimeo"}}},{"uniq":"id7sp134lci","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2>Welzijn</h2><p>Over het algemeen vinden land- en tuinbouwers hun job boeiend en halen ze er veel voldoening uit. Dat blijkt uit een aantal bevragingen bij land- en tuinbouwers de afgelopen jaren. Toch zijn er ook signalen dat bepaalde factoren de laatste jaren het niveau van stress en burn-outs bij landbouwers doen toenemen.</p><p>Een studie uit 2017 waarbij de 550 land- en tuinbouwbedrijven werden bevraagd die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk, bracht aan het licht dat driekwart onder hen behoorlijk gelukkig en tevreden is met het leven. Toch ervaart 20 procent van de respondenten veel stress en is 35 procent ontevreden over zijn inkomen. De meest voorkomende problemen die toen werden aangehaald, waren: onzeker inkomen, administratieve lasten en verwerven van grond. De auteurs geven wel aan dat de enquête een momentopname is en dat de resultaten zonder twijfel beïnvloed zijn door de economische situatie van die periode.</p><p>Uit tweede onderzoek waar interessante bevinden kunnen uitgehaald worden over het welzijn in de land- en tuinbouwsector, is een onderzoek uit 2019 naar werkbaar werk van de Stichting Innovatie en Arbeid. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van de ondernemers in de landbouw aangeeft voldoende gemotiveerd te zijn (90%) en genoeg leermogelijkheden ervaart (80%). Maar ook dat een derde van de landbouwers werkstress ervaart en dat zelfs 12,5 procent symptomen van burn-out vertoont.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idgqc3wuaw8","componentName":"QuoteBlock","component":"QuoteBlock","value":{"image":{"id":"","settings":{}},"html":"<p>Zelfstandige ondernemers in de landbouwsector werken gemiddeld 66 uur per week en nemen maar acht dagen verlof per jaar</p>","url":"","name":"Landbouwrapport 2020","jobFunction":""}},{"uniq":"id7hupqo3zo","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Ook de balans tussen werk en privé wordt door 43 procent van de landbouwers aanzien als een probleem. In 18 procent van de gevallen wordt het probleem zelfs als acuut aanzien. Dat is een stijging van 8 procent in vergelijking met 2013. De grootste oorzaak van deze problemen, is de hoge werkdruk die vele landbouwers ondervinden. Gemiddeld werken zelfstandige ondernemers in de landbouwsector 66 uur per week en nemen ze maar acht dagen verlof per jaar. Bij alle zelfstandige ondernemers, dus zowel binnen als buiten de landbouwsector, gaat het gemiddeld om 54 uur per week en 18 vakantiedagen per jaar.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idnumx4sxzz","componentName":"MediaTextBlock","component":"MediaTextBlock","value":{"image":{"id":"1e771055-199a-4aeb-a53d-45427c236a50","settings":{"link":"https://landbouwcijfers.vlaanderen.be/landbouwrapport-2020-lara"}},"html":"<p><a href=\"\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Het recentste onderzoek naar het welbevinden</a> in de Vlaamse land- en tuinbouw werd in 2020 uitgevoerd door ILVO. Daarbij kwamen zeven stressfactoren naar voor: regelgeving, financiële onzekerheden, beroepsrisico’s, zwakke onderhandelingspositie, onzeker toekomstperspectief, prestatiedrang en waardering en het veeleisende beroep. Het valt daarbij op dat regelgeving en financiële onzekerheden voor alle respondenten aanleiding zijn tot stress.</p><p>De studie bracht ook aan het licht dat de manier waarop men omgaat met die stressfactoren, bepalend is voor het welbevinden van de landbouwer en zijn gezin. Zo gaat 44 procent van de landbouwers nog harder werken als reactie op stressfactoren. Minder dan de helft van de landbouwers zoekt hulp buiten het bedrijf of het gezin bij problemen. Door de moeilijkheden die landbouwers ondervinden, ervaart bijna de helft onder hen een gevoel van mentale uitputting, fysieke impact, een negatieve impact op het sociale leven en/of financiële problemen. Toch wordt ook door dit onderzoek bevestigd dat driekwart van de landbouwers tevreden is met het leven.</p>","button":{"text":"Landbouwrapport 2020","blank":true,"type":"btn btn-primary","link":"https://landbouwcijfers.vlaanderen.be/landbouwrapport-2020-lara"},"settings":{"imagePosition":"left"}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 5
      "source" => "Eigen verslaggeving"
      "thanks_to" => "Kenniscentrum Bedrijfsopvolging"
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2021-05-11 16:32:27"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 50401
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#2784 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#3322 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    7 => App\Models\NewsItem {#3355
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 50392
      "image_id" => "dc8b3234-c4e1-49e0-b015-523a77be217d"
      "release_date" => "2021-05-09 14:51:01"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2021-05-09 21:52:41"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "LARA focust op verandering, voedseleconomie, verbondenheid en veerkracht"
      "slug" => "lara-focust-op-verandering-voedseleconomie-verbondenheid-en-veerkracht"
      "intro" => "<p>Verandering, voedseleconomie, verbondenheid en veerkracht. Dat zijn de vier kernwoorden waarrond het nieuwe Landbouwrapport (LARA) is opgebouwd. Elke twee jaar bundelt het Departement Landbouw en Visserij de meest actuele gegevens waarover het beschikt in een breed gekend standaardwerk. “Door middel van data willen we nieuwe evoluties in de land- en tuinbouw zo scherp mogelijk in beeld brengen. Dat doen we met de tweejaarlijkse publicatie van het LARA, maar nu ook met de gloednieuwe cijferwebsite”, zegt Patricia De Clercq, secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij.</p>"
      "body" => "[{"uniq":"idkekp2f4ri","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Het LARA beschrijft de Vlaamse land- en tuinbouw op basis van structurele, economische, sociale en omgevingsindicatoren. Voor deze achtste editie van het rapport is gekozen voor een thematische aanpak op basis van de kernwoorden verandering, voedseleconomie, verbondenheid en veerkracht. In de eerste plaats is het gericht naar al wie professioneel betrokken is bij de Vlaamse land- en tuinbouw (sectorvertegenwoordigers, land- en tuinbouwers zelf, maar ook beleidsmedewerkers en onderzoekers). Tegelijk kunnen zeker ook studenten, journalisten en burgers er hun gading in vinden</p><h2>Verandering</h2><p>De Vlaamse land- en tuinbouw is in volle verandering, zowel als het gaat over technologische ontwikkelingen, maar ook klimaat en globalisering spelen een grote rol. “Het gemiddelde landbouwbedrijf is de laatste jaren steeds groter geworden, zowel op vlak van oppervlakte, het aantal dieren als op vlak van economische omvang”, legt Ellen Maertens, verantwoordelijke van de dienst Kennis bij het departement, uit. “Bedrijven worden groter om voldoende inkomen te kunnen genereren, maar ook om de noodzakelijke investeringen te kunnen dragen.”</p><p>Maertens wijst erop dat die schaalvergroting gepaard gaat met specialisatie. “Vandaag zijn negen op tien bedrijven gespecialiseerd. Zij halen minstens twee derde van hun totale output uit een bepaalde teelt(groep)”, vertelt Maertens. Wat wel te zien is, is dat het percentage veeteeltbedrijven de afgelopen 20 jaar daalde van 59 naar 48 procent. De tuinbouwsector daalde in aandeel bedrijven ook van 17 naar 12 procent. De enige stijger is de subsector akkerbouw, die van 13 naar 29 procent ging. “Mogelijk oorzaken hiervoor zijn de toename van het areaal aardappelen waardoor een aantal niet-akkerbouwbedrijven overschakelden op akkerbouw en veeteeltbedrijven die veestapel afbouwen of stopzetten”, klinkt het.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"id29hry613f","componentName":"QuoteBlock","component":"QuoteBlock","value":{"image":{"id":"","settings":{}},"html":"<p>Bedrijven worden groter om voldoende inkomen te genereren, maar ook om de noodzakelijke investeringen te kunnen dragen</p>","url":"","name":"Ellen Maertens","jobFunction":"Diensthoofd Kennis, Departement Landbouw en Visserij"}},{"uniq":"idcrvm19w8m","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Ook globalisering en de klimaatverandering zorgen voor verandering in de landbouw. “Wereldwijd treedt er bikkelharde concurrentie op en de prijzen op de wereldmarkt schommelen sterk. Tegelijk zien we een brede impact van crisissen die zich ergens in de wereld afspelen”, aldus Ellen Maertens. De impact van klimaatverandering zet zich op een aantal vlakken door. Zo gaan onderzoekers bij de veredeling steeds meer inzetten op droogteresistentie en anderzijds investeren landbouwers sterk in watergebruik. “Met behulp van technologie en innovatie gaan ze gerichter werken en de productiviteit verhogen, terwijl de impact op het milieu en het klimaat afneemt”, luidt het.</p><h2>Voedseleconomie</h2><p>De eindproductiewaarde van de Vlaamse landbouw – dat is de totale omzet van land- en tuinbouwactiviteiten in Vlaanderen – bedroeg zes miljard euro. “Maar het belang van de landbouweconomie blijkt nog meer uit de handel van landbouw- en voedingsproducten. Voor deze producten is Vlaanderen netto-exporteur. De belangrijkste exportproducten zijn zuivel, vers vlees, diepvriesgroenten, aardappelbereidingen, bier en banketbakkerswerk”, somt Ellen Maertens op. De agrovoedingsindustrie neemt op die manier 13 procent in van de totale Vlaamse uitvoer.</p><p>Voor het eerst besteedt het LARA ook heel wat aandacht aan het landbouwinkomen. “Evident is dat niet”, zegt Danny van den Bossche, diensthoofd Omgeving bij het Departement Landbouw en Visserij. “Er bestaat geen duidelijke definitie voor landbouwinkomen. In ons rapport hebben we dit vanuit twee invalshoeken bekeken: de bedrijfseconomische productie en het louter financiële aspect.” Uit die analyses blijkt dat het landbouwinkomen in de periode 2014-2018 heel sterk varieert tussen sectoren en subsectoren, maar ook tussen bedrijven van dezelfde sector. “Zelfs per bedrijf zien we grote variaties doorheen de verschillende jaren”, aldus van den Bossche.</p><p>Verbreding is een vaak gehanteerde strategie van landbouwbedrijven om meer inkomen te genereren of om het inkomen stabiel te houden. Die nevenactiviteiten omvatten een hele brede scoop. “Dat gaat van loonwerk, over productie voor de korte keten tot groene zorg. Maar we zien ook dat sommige boeren kiezen voor ecosysteemdiensten als natuur- en landschapsbeheer, voor energieproductie of voor het leveren van biomassa voor de bio-economie”, luidt het.</p><h2>Verbinding</h2><p>Deze verbredingsactiviteiten zorgen vaak voor een nauwere binding met de maatschappij, één van de andere kernwoorden van het LARA, want landbouw krijgt de laatste jaren immers zware kritiek uit de maatschappij. “We zien dat landbouwers met beide voeten in de maatschappij staan en dat zij zich ook aanpassen aan de nieuwe eisen die de maatschappij stelt op vlak van dierenwelzijn, milieu en klimaat. Maar we mogen niet vergeten dat die aanpassing ook wel tijd vraagt omdat ze gepaard gaat met grote investeringen”, vertelt Ellen Maertens. Op dat vlak is het volgens haar broodnodig dat tegenover die maatschappelijke verwachtingen een correcte prijs staat voor de consument.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idenn705erz","componentName":"MediaTextBlock","component":"MediaTextBlock","value":{"image":{"id":"1e771055-199a-4aeb-a53d-45427c236a50","settings":{}},"html":"<p>Wat het LARA ook aantoont, is dat dé landbouw niet bestaat. “De diversiteit aan land- en tuinbouwbedrijven is enorm. En dat is maar goed ook”, stelt Maertens, “want dé consument bestaat ook niet. Er wordt door landbouwbedrijven op veel verschillende trends ingespeeld: lekker, lokaal, gezond, duurzaam, gebruiksgemak, beleving, enz.” Die diversiteit is volgens het Departement Landbouw en Visserij ook belangrijk omdat de landbouwer er zo voor zorgt dat zijn bedrijf de nodige veerkracht kan vertonen.</p><h2>Veerkracht</h2><p>En daarmee komen we bij het laatste kernwoord van het LARA: veerkracht. “Het landbouw- en voedselsysteem in Vlaanderen heeft door de coronacrisis een grote stresstest ondergaan, maar toch bleek hij robuust genoeg om niet te wankelen”, stelt het Landbouwrapport. “Innovatie, diversiteit, duurzaamheid en veerkracht gaan hand in hand. In tijden van pandemie, klimaatverandering of economische crisis maakt die veerkracht het verschil”, zegt secretaris-generaal Patricia De Clercq.</p>","button":{"text":"Landbouwrapport 2020","blank":true,"type":"btn-primary","link":"https://landbouwcijfers.vlaanderen.be/landbouwrapport-2020-lara"},"settings":{"imagePosition":"left"}}},{"uniq":"id595yga9np","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>&nbsp;</p><p><em>De komende weken fileert VILT het Landbouw- en Visserijrapport. De meest opvallende trends en cijfers uit beide rapporten zetten we voor jullie op een rijtje.</em></p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idwljovfyjv","componentName":"VideoBlock","component":"VideoBlock","value":{"videoId":"https://www.youtube.com/watch?v=HELqNlgghKo","playerVars":{"autoplay":false,"muted":false,"loop":{"active":false},"fullScreen":{"enabled":true,"fallback":true,"iosNative":false}},"youtubeVars":{"showinfo":1,"modestbranding":0},"vimeoVars":{"byline":true,"title":true},"settings":{"width":100,"type":"youtube"}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 6
      "source" => "Eigen verslaggeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2021-05-09 21:52:41"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 50392
      "image_id" => "dc8b3234-c4e1-49e0-b015-523a77be217d"
      "release_date" => "2021-05-09 14:51:01"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2021-05-09 21:52:41"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "LARA focust op verandering, voedseleconomie, verbondenheid en veerkracht"
      "slug" => "lara-focust-op-verandering-voedseleconomie-verbondenheid-en-veerkracht"
      "intro" => "<p>Verandering, voedseleconomie, verbondenheid en veerkracht. Dat zijn de vier kernwoorden waarrond het nieuwe Landbouwrapport (LARA) is opgebouwd. Elke twee jaar bundelt het Departement Landbouw en Visserij de meest actuele gegevens waarover het beschikt in een breed gekend standaardwerk. “Door middel van data willen we nieuwe evoluties in de land- en tuinbouw zo scherp mogelijk in beeld brengen. Dat doen we met de tweejaarlijkse publicatie van het LARA, maar nu ook met de gloednieuwe cijferwebsite”, zegt Patricia De Clercq, secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij.</p>"
      "body" => "[{"uniq":"idkekp2f4ri","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Het LARA beschrijft de Vlaamse land- en tuinbouw op basis van structurele, economische, sociale en omgevingsindicatoren. Voor deze achtste editie van het rapport is gekozen voor een thematische aanpak op basis van de kernwoorden verandering, voedseleconomie, verbondenheid en veerkracht. In de eerste plaats is het gericht naar al wie professioneel betrokken is bij de Vlaamse land- en tuinbouw (sectorvertegenwoordigers, land- en tuinbouwers zelf, maar ook beleidsmedewerkers en onderzoekers). Tegelijk kunnen zeker ook studenten, journalisten en burgers er hun gading in vinden</p><h2>Verandering</h2><p>De Vlaamse land- en tuinbouw is in volle verandering, zowel als het gaat over technologische ontwikkelingen, maar ook klimaat en globalisering spelen een grote rol. “Het gemiddelde landbouwbedrijf is de laatste jaren steeds groter geworden, zowel op vlak van oppervlakte, het aantal dieren als op vlak van economische omvang”, legt Ellen Maertens, verantwoordelijke van de dienst Kennis bij het departement, uit. “Bedrijven worden groter om voldoende inkomen te kunnen genereren, maar ook om de noodzakelijke investeringen te kunnen dragen.”</p><p>Maertens wijst erop dat die schaalvergroting gepaard gaat met specialisatie. “Vandaag zijn negen op tien bedrijven gespecialiseerd. Zij halen minstens twee derde van hun totale output uit een bepaalde teelt(groep)”, vertelt Maertens. Wat wel te zien is, is dat het percentage veeteeltbedrijven de afgelopen 20 jaar daalde van 59 naar 48 procent. De tuinbouwsector daalde in aandeel bedrijven ook van 17 naar 12 procent. De enige stijger is de subsector akkerbouw, die van 13 naar 29 procent ging. “Mogelijk oorzaken hiervoor zijn de toename van het areaal aardappelen waardoor een aantal niet-akkerbouwbedrijven overschakelden op akkerbouw en veeteeltbedrijven die veestapel afbouwen of stopzetten”, klinkt het.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"id29hry613f","componentName":"QuoteBlock","component":"QuoteBlock","value":{"image":{"id":"","settings":{}},"html":"<p>Bedrijven worden groter om voldoende inkomen te genereren, maar ook om de noodzakelijke investeringen te kunnen dragen</p>","url":"","name":"Ellen Maertens","jobFunction":"Diensthoofd Kennis, Departement Landbouw en Visserij"}},{"uniq":"idcrvm19w8m","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Ook globalisering en de klimaatverandering zorgen voor verandering in de landbouw. “Wereldwijd treedt er bikkelharde concurrentie op en de prijzen op de wereldmarkt schommelen sterk. Tegelijk zien we een brede impact van crisissen die zich ergens in de wereld afspelen”, aldus Ellen Maertens. De impact van klimaatverandering zet zich op een aantal vlakken door. Zo gaan onderzoekers bij de veredeling steeds meer inzetten op droogteresistentie en anderzijds investeren landbouwers sterk in watergebruik. “Met behulp van technologie en innovatie gaan ze gerichter werken en de productiviteit verhogen, terwijl de impact op het milieu en het klimaat afneemt”, luidt het.</p><h2>Voedseleconomie</h2><p>De eindproductiewaarde van de Vlaamse landbouw – dat is de totale omzet van land- en tuinbouwactiviteiten in Vlaanderen – bedroeg zes miljard euro. “Maar het belang van de landbouweconomie blijkt nog meer uit de handel van landbouw- en voedingsproducten. Voor deze producten is Vlaanderen netto-exporteur. De belangrijkste exportproducten zijn zuivel, vers vlees, diepvriesgroenten, aardappelbereidingen, bier en banketbakkerswerk”, somt Ellen Maertens op. De agrovoedingsindustrie neemt op die manier 13 procent in van de totale Vlaamse uitvoer.</p><p>Voor het eerst besteedt het LARA ook heel wat aandacht aan het landbouwinkomen. “Evident is dat niet”, zegt Danny van den Bossche, diensthoofd Omgeving bij het Departement Landbouw en Visserij. “Er bestaat geen duidelijke definitie voor landbouwinkomen. In ons rapport hebben we dit vanuit twee invalshoeken bekeken: de bedrijfseconomische productie en het louter financiële aspect.” Uit die analyses blijkt dat het landbouwinkomen in de periode 2014-2018 heel sterk varieert tussen sectoren en subsectoren, maar ook tussen bedrijven van dezelfde sector. “Zelfs per bedrijf zien we grote variaties doorheen de verschillende jaren”, aldus van den Bossche.</p><p>Verbreding is een vaak gehanteerde strategie van landbouwbedrijven om meer inkomen te genereren of om het inkomen stabiel te houden. Die nevenactiviteiten omvatten een hele brede scoop. “Dat gaat van loonwerk, over productie voor de korte keten tot groene zorg. Maar we zien ook dat sommige boeren kiezen voor ecosysteemdiensten als natuur- en landschapsbeheer, voor energieproductie of voor het leveren van biomassa voor de bio-economie”, luidt het.</p><h2>Verbinding</h2><p>Deze verbredingsactiviteiten zorgen vaak voor een nauwere binding met de maatschappij, één van de andere kernwoorden van het LARA, want landbouw krijgt de laatste jaren immers zware kritiek uit de maatschappij. “We zien dat landbouwers met beide voeten in de maatschappij staan en dat zij zich ook aanpassen aan de nieuwe eisen die de maatschappij stelt op vlak van dierenwelzijn, milieu en klimaat. Maar we mogen niet vergeten dat die aanpassing ook wel tijd vraagt omdat ze gepaard gaat met grote investeringen”, vertelt Ellen Maertens. Op dat vlak is het volgens haar broodnodig dat tegenover die maatschappelijke verwachtingen een correcte prijs staat voor de consument.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idenn705erz","componentName":"MediaTextBlock","component":"MediaTextBlock","value":{"image":{"id":"1e771055-199a-4aeb-a53d-45427c236a50","settings":{}},"html":"<p>Wat het LARA ook aantoont, is dat dé landbouw niet bestaat. “De diversiteit aan land- en tuinbouwbedrijven is enorm. En dat is maar goed ook”, stelt Maertens, “want dé consument bestaat ook niet. Er wordt door landbouwbedrijven op veel verschillende trends ingespeeld: lekker, lokaal, gezond, duurzaam, gebruiksgemak, beleving, enz.” Die diversiteit is volgens het Departement Landbouw en Visserij ook belangrijk omdat de landbouwer er zo voor zorgt dat zijn bedrijf de nodige veerkracht kan vertonen.</p><h2>Veerkracht</h2><p>En daarmee komen we bij het laatste kernwoord van het LARA: veerkracht. “Het landbouw- en voedselsysteem in Vlaanderen heeft door de coronacrisis een grote stresstest ondergaan, maar toch bleek hij robuust genoeg om niet te wankelen”, stelt het Landbouwrapport. “Innovatie, diversiteit, duurzaamheid en veerkracht gaan hand in hand. In tijden van pandemie, klimaatverandering of economische crisis maakt die veerkracht het verschil”, zegt secretaris-generaal Patricia De Clercq.</p>","button":{"text":"Landbouwrapport 2020","blank":true,"type":"btn-primary","link":"https://landbouwcijfers.vlaanderen.be/landbouwrapport-2020-lara"},"settings":{"imagePosition":"left"}}},{"uniq":"id595yga9np","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>&nbsp;</p><p><em>De komende weken fileert VILT het Landbouw- en Visserijrapport. De meest opvallende trends en cijfers uit beide rapporten zetten we voor jullie op een rijtje.</em></p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idwljovfyjv","componentName":"VideoBlock","component":"VideoBlock","value":{"videoId":"https://www.youtube.com/watch?v=HELqNlgghKo","playerVars":{"autoplay":false,"muted":false,"loop":{"active":false},"fullScreen":{"enabled":true,"fallback":true,"iosNative":false}},"youtubeVars":{"showinfo":1,"modestbranding":0},"vimeoVars":{"byline":true,"title":true},"settings":{"width":100,"type":"youtube"}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 6
      "source" => "Eigen verslaggeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2021-05-09 21:52:41"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 50392
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#3363 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#2736 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    8 => App\Models\NewsItem {#2776
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 50389
      "image_id" => "1bfb4b33-fc79-4d2e-8b90-ef59939e54d7"
      "release_date" => "2021-05-07 18:48:45"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2021-05-09 21:33:17"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "Departement Landbouw en Visserij lanceert digitale landbouwencyclopedie"
      "slug" => "departement-landbouw-en-visserij-lanceert-digitale-landbouwencyclopedie"
      "intro" => "<p>Met een gloednieuwe cijferwebsite wil het Departement Landbouw en Visserij zorgen voor een betere verspreiding van cijfers over de Vlaamse land- en tuinbouw en voor meer transparantie op vlak van markt- en prijsgegevens. “De website is als het ware een levende digitale landbouwencyclopedie waar je een schat aan informatie terugvindt, heel fijnmazig op Vlaamse, provinciale en gemeentelijke schaal”, legt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&amp;V) uit.</p>"
      "body" => "[{"uniq":"idonx6yud2j","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Wist je dat Peer de gemeente is met het grootste areaal asperges? Dat in 167 gemeenten in Vlaanderen aardbeien worden geteeld door onze landbouwers? Of dat West-Vlaanderen koploper is in het areaal quinoa? Al deze informatie kan je met enkele muisklikken terugvinden op de <a href=\"\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"> </a></p><p></p><p><em>In deze video geeft Jonathan Platteau tekst en uitleg bij alle cijfers die je op de website kan vinden (vanaf 00:25:00):</em></p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"id93jidelx5","componentName":"VideoBlock","component":"VideoBlock","value":{"videoId":"https://www.youtube.com/watch?v=HELqNlgghKo","playerVars":{"autoplay":false,"muted":false,"loop":{"active":false},"fullScreen":{"enabled":true,"fallback":true,"iosNative":false}},"youtubeVars":{"showinfo":1,"modestbranding":0},"vimeoVars":{"byline":true,"title":true},"settings":{"width":100,"type":"youtube"}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 7
      "source" => "Eigen verslaggeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2021-05-09 21:33:17"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 50389
      "image_id" => "1bfb4b33-fc79-4d2e-8b90-ef59939e54d7"
      "release_date" => "2021-05-07 18:48:45"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2021-05-09 21:33:17"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "Departement Landbouw en Visserij lanceert digitale landbouwencyclopedie"
      "slug" => "departement-landbouw-en-visserij-lanceert-digitale-landbouwencyclopedie"
      "intro" => "<p>Met een gloednieuwe cijferwebsite wil het Departement Landbouw en Visserij zorgen voor een betere verspreiding van cijfers over de Vlaamse land- en tuinbouw en voor meer transparantie op vlak van markt- en prijsgegevens. “De website is als het ware een levende digitale landbouwencyclopedie waar je een schat aan informatie terugvindt, heel fijnmazig op Vlaamse, provinciale en gemeentelijke schaal”, legt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&amp;V) uit.</p>"
      "body" => "[{"uniq":"idonx6yud2j","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Wist je dat Peer de gemeente is met het grootste areaal asperges? Dat in 167 gemeenten in Vlaanderen aardbeien worden geteeld door onze landbouwers? Of dat West-Vlaanderen koploper is in het areaal quinoa? Al deze informatie kan je met enkele muisklikken terugvinden op de <a href=\"\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"> </a></p><p></p><p><em>In deze video geeft Jonathan Platteau tekst en uitleg bij alle cijfers die je op de website kan vinden (vanaf 00:25:00):</em></p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"id93jidelx5","componentName":"VideoBlock","component":"VideoBlock","value":{"videoId":"https://www.youtube.com/watch?v=HELqNlgghKo","playerVars":{"autoplay":false,"muted":false,"loop":{"active":false},"fullScreen":{"enabled":true,"fallback":true,"iosNative":false}},"youtubeVars":{"showinfo":1,"modestbranding":0},"vimeoVars":{"byline":true,"title":true},"settings":{"width":100,"type":"youtube"}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 7
      "source" => "Eigen verslaggeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2021-05-09 21:33:17"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 50389
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#2303 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#2744 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    9 => App\Models\NewsItem {#2312
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 50359
      "image_id" => "3cbb99ea-1bce-4c2b-b705-58122e1440fd"
      "release_date" => "2021-05-01 18:24:18"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2021-05-02 19:20:43"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "Boer&Verstand moet tegenwicht bieden aan polarisatie"
      "slug" => "boerverstand-moet-tegenwicht-bieden-aan-polarisatie"
      "intro" => "<p>Landbouwdebatten worden vandaag op het scherpst van de snee gevoerd, maar zijn niet altijd gebaseerd op de juiste feiten en cijfers. Om daar verandering in te brengen, hebben zes jonge boeren uit Limburg de vzw Boer&amp;Verstand opgericht. Met het onafhankelijke onderzoeksplatform willen ze de landbouwberichtgeving doorlichten, de agribashing een halt toeroepen en een verfrissende stem toevoegen aan het maatschappelijke debat.</p>"
      "body" => "[{"uniq":"idwf78app9j","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>“De druppel die de emmer deed overlopen, was het stikstofdossier”, vertelt Thomas Linssen, melkveehouder uit Kinrooi en één van de initiatiefnemers van Boer&amp;Verstand. “De negatieve berichtgeving rond landbouw uit diverse hoeken zorgt ervoor dat de landbouwsector en het welbevinden van boeren onder druk staat. Dat heeft alles in een stroomversnelling gebracht.”</p><p>Samen met vijf Limburgse collega-landbouwers besloot hij om het heft in eigen handen te nemen. Want, zo vinden ze, in discussies en debatten wordt er enorm veel gegoocheld met cijfers. “Dat is heel bepalend voor de publieke opinie en die heeft een invloed op wat er in de politiek gebeurt, wat dan weer een grote impact heeft op de toekomst van boeren”, aldus Linssen.</p><p>Hij verwijst naar de website van een milieuorganisatie waar te lezen staat dat 75 procent van de stikstof die neerslaat in Vlaanderen uit de landbouw komt. “Maar dat is niet waar. Het cijfers van 75 procent stikstof uit de landbouw klopt. Maar dat gaat over de stikstof die in Vlaanderen geproduceerd wordt. Van alle stikstof die neerslaat in Vlaanderen, komt 60 procent uit Vlaanderen. De rest komt overgewaaid uit het buitenland, waar die bijna volledig geproduceerd wordt door de industrie”, verduidelijkt hij. “Je kan dit een moedwillige leugen of een onbewuste onjuistheid noemen, het is gewoonweg niet wetenschappelijk correct.”</p><p>Hij hekelt het feit dat milieuorganisaties met een stevige achterban die informatie structureel verkeerd interpreteren. “Is het nu bewust of onbewust, dat laat ik nog in het midden. Maar ze stellen het voor als een groter probleem dan het in werkelijkheid is. Voor mij gaat het erom dat de juiste cijfers gebruikt worden. Welke boodschap of lading je eraan geeft, daar is iedereen vrij in. Maar het debat moet gevoerd worden met correcte feiten en cijfers.”</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idrimmo1nld","componentName":"QuoteBlock","component":"QuoteBlock","value":{"image":{"id":"","settings":{}},"html":"<p>De grootste stemmenmakerij zit in het verkeerd gebruiken van informatie. Correcte duiding is gewoon heel belangrijk</p>","url":"","name":"Thomas Linssen","jobFunction":"Mede-initiatiefnemer Boer&Verstand"}},{"uniq":"id6uqxeorjd","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2><strong>Onafhankelijk onderzoekplatform</strong></h2><p>De jonge boeren willen een platform uitbouwen om alles wat gepubliceerd wordt rond landbouw naast elkaar te leggen en te toetsen op waarheid. “Want de grootste stemmenmakerij zit in het verkeerd gebruiken van informatie”, aldus Linssen. “Het is gewoon heel belangrijk om dat correct te duiden. Simpel gesteld gaat het om een fact checking, naar analogie met de <a href=\"https://stichtingagrifacts.nl/\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Stichting Agri Facts</a> in Nederland.”</p><p>In eerste instantie wil de vzw misvattingen rond het stikstofdossier de wereld uit helpen om duidelijkheid te bieden aan de landbouwer, burger én de politiek. Op termijn zullen ze breder gaan. “We zullen ons niet beperken tot één onderwerp. Er is zoveel te vertellen over landbouw dat we ons volledig kunnen laten gaan”, vult mede-initiatiefneemster Lotte Arkens aan, zelf geen landbouwster maar wel boerendochter en actief in de sector als advocate.</p><p>De vzw wil zo veel mogelijk steun vanuit verschillende hoeken binnenhalen om de geplande onderzoeken te financieren. Vervolgens is het de bedoeling om een opsplitsing te maken tussen feiten die via een bureauonderzoek gecontroleerd kunnen worden en het onderzoek dat op het veld moet gebeuren.</p><p>Boer&amp;Verstand kijkt hiervoor in de richting van samenwerkingen met onderzoeksjournalisten, erkende onderzoeksinstellingen en mensen die zich willen verdiepen in één bepaald aspect. “We vinden het belangrijk om de brede maatschappij in te lichten via allerlei kanalen”, aldus Arkens. “De gemiddelde Vlaming heeft immers steeds minder voeling met de landbouw en begrijpt daarom ook het waarom van bepaalde initiatieven veel minder. Daarom is het belangrijk dat wij als landbouwers een onafhankelijke stem krijgen die de burger informatie kan verschaffen.”</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"id2f32aeve8","componentName":"MediaTextBlock","component":"MediaTextBlock","value":{"image":{"id":"b741d303-96b7-4889-85a2-b4bf0d3bba0f","settings":{}},"html":"<h2><strong>Boeren wapenen met feiten</strong></h2><p>Naast de burgers ziet de vzw het ook als taak om de boer weerbaarder te maken in discussies. “Boeren worden vaak geconfronteerd met kritiek dat ze de waterlopen vervuilen of de natuur om zeep helpen. Dan is het belangrijk dat ze zich kunnen verdedigen met de juiste munitie”, vindt Thomas Linssen.</p><p>Of het project een succes zal worden, is op dit moment nog een groot vraagteken. Al ziet de vzw, die nog maar pas gelanceerd is, het aantal leden exponentieel stijgen. De leden krijgen bovendien een actieve rol toebedeeld en kunnen allemaal onderwerpen voorstellen voor het onderzoek, al krijgen enkel de landbouwers ‘stemrecht’. De onderzoeken zullen wel opengesteld worden voor iedereen.</p>","button":{"text":"Button","blank":true,"type":"btn btn-primary"},"settings":{"imagePosition":"right"}}},{"uniq":"idm07yrzo7d","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Linssen benadrukt nog dat ze niet van plan zijn om in het vaarwater te komen van de bestaande landbouworganisaties. “Voor mij is er een fundamenteel verschil tussen belangenverdediging en pure informatieverstrekking”, besluit hij. “Landbouworganisaties zijn door hun lobbywerk in de ogen van veel mensen verbrand. Vandaar het belang van de onafhankelijke stempel op ons werk. Goed, we komen uit de landbouwhoek, maar we zijn een partij die niet aan de knoppen probeert te draaien van het beleid.”</p><p>Meer info vind je <a href=\"http://boerenverstand.vlaanderen/\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">op de website van Boer&amp;Verstand</a>.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 6
      "source" => "Eigen verslaggeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2021-05-02 19:20:43"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 50359
      "image_id" => "3cbb99ea-1bce-4c2b-b705-58122e1440fd"
      "release_date" => "2021-05-01 18:24:18"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2021-05-02 19:20:43"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => null
      "title" => "Boer&Verstand moet tegenwicht bieden aan polarisatie"
      "slug" => "boerverstand-moet-tegenwicht-bieden-aan-polarisatie"
      "intro" => "<p>Landbouwdebatten worden vandaag op het scherpst van de snee gevoerd, maar zijn niet altijd gebaseerd op de juiste feiten en cijfers. Om daar verandering in te brengen, hebben zes jonge boeren uit Limburg de vzw Boer&amp;Verstand opgericht. Met het onafhankelijke onderzoeksplatform willen ze de landbouwberichtgeving doorlichten, de agribashing een halt toeroepen en een verfrissende stem toevoegen aan het maatschappelijke debat.</p>"
      "body" => "[{"uniq":"idwf78app9j","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>“De druppel die de emmer deed overlopen, was het stikstofdossier”, vertelt Thomas Linssen, melkveehouder uit Kinrooi en één van de initiatiefnemers van Boer&amp;Verstand. “De negatieve berichtgeving rond landbouw uit diverse hoeken zorgt ervoor dat de landbouwsector en het welbevinden van boeren onder druk staat. Dat heeft alles in een stroomversnelling gebracht.”</p><p>Samen met vijf Limburgse collega-landbouwers besloot hij om het heft in eigen handen te nemen. Want, zo vinden ze, in discussies en debatten wordt er enorm veel gegoocheld met cijfers. “Dat is heel bepalend voor de publieke opinie en die heeft een invloed op wat er in de politiek gebeurt, wat dan weer een grote impact heeft op de toekomst van boeren”, aldus Linssen.</p><p>Hij verwijst naar de website van een milieuorganisatie waar te lezen staat dat 75 procent van de stikstof die neerslaat in Vlaanderen uit de landbouw komt. “Maar dat is niet waar. Het cijfers van 75 procent stikstof uit de landbouw klopt. Maar dat gaat over de stikstof die in Vlaanderen geproduceerd wordt. Van alle stikstof die neerslaat in Vlaanderen, komt 60 procent uit Vlaanderen. De rest komt overgewaaid uit het buitenland, waar die bijna volledig geproduceerd wordt door de industrie”, verduidelijkt hij. “Je kan dit een moedwillige leugen of een onbewuste onjuistheid noemen, het is gewoonweg niet wetenschappelijk correct.”</p><p>Hij hekelt het feit dat milieuorganisaties met een stevige achterban die informatie structureel verkeerd interpreteren. “Is het nu bewust of onbewust, dat laat ik nog in het midden. Maar ze stellen het voor als een groter probleem dan het in werkelijkheid is. Voor mij gaat het erom dat de juiste cijfers gebruikt worden. Welke boodschap of lading je eraan geeft, daar is iedereen vrij in. Maar het debat moet gevoerd worden met correcte feiten en cijfers.”</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idrimmo1nld","componentName":"QuoteBlock","component":"QuoteBlock","value":{"image":{"id":"","settings":{}},"html":"<p>De grootste stemmenmakerij zit in het verkeerd gebruiken van informatie. Correcte duiding is gewoon heel belangrijk</p>","url":"","name":"Thomas Linssen","jobFunction":"Mede-initiatiefnemer Boer&Verstand"}},{"uniq":"id6uqxeorjd","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2><strong>Onafhankelijk onderzoekplatform</strong></h2><p>De jonge boeren willen een platform uitbouwen om alles wat gepubliceerd wordt rond landbouw naast elkaar te leggen en te toetsen op waarheid. “Want de grootste stemmenmakerij zit in het verkeerd gebruiken van informatie”, aldus Linssen. “Het is gewoon heel belangrijk om dat correct te duiden. Simpel gesteld gaat het om een fact checking, naar analogie met de <a href=\"https://stichtingagrifacts.nl/\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Stichting Agri Facts</a> in Nederland.”</p><p>In eerste instantie wil de vzw misvattingen rond het stikstofdossier de wereld uit helpen om duidelijkheid te bieden aan de landbouwer, burger én de politiek. Op termijn zullen ze breder gaan. “We zullen ons niet beperken tot één onderwerp. Er is zoveel te vertellen over landbouw dat we ons volledig kunnen laten gaan”, vult mede-initiatiefneemster Lotte Arkens aan, zelf geen landbouwster maar wel boerendochter en actief in de sector als advocate.</p><p>De vzw wil zo veel mogelijk steun vanuit verschillende hoeken binnenhalen om de geplande onderzoeken te financieren. Vervolgens is het de bedoeling om een opsplitsing te maken tussen feiten die via een bureauonderzoek gecontroleerd kunnen worden en het onderzoek dat op het veld moet gebeuren.</p><p>Boer&amp;Verstand kijkt hiervoor in de richting van samenwerkingen met onderzoeksjournalisten, erkende onderzoeksinstellingen en mensen die zich willen verdiepen in één bepaald aspect. “We vinden het belangrijk om de brede maatschappij in te lichten via allerlei kanalen”, aldus Arkens. “De gemiddelde Vlaming heeft immers steeds minder voeling met de landbouw en begrijpt daarom ook het waarom van bepaalde initiatieven veel minder. Daarom is het belangrijk dat wij als landbouwers een onafhankelijke stem krijgen die de burger informatie kan verschaffen.”</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"id2f32aeve8","componentName":"MediaTextBlock","component":"MediaTextBlock","value":{"image":{"id":"b741d303-96b7-4889-85a2-b4bf0d3bba0f","settings":{}},"html":"<h2><strong>Boeren wapenen met feiten</strong></h2><p>Naast de burgers ziet de vzw het ook als taak om de boer weerbaarder te maken in discussies. “Boeren worden vaak geconfronteerd met kritiek dat ze de waterlopen vervuilen of de natuur om zeep helpen. Dan is het belangrijk dat ze zich kunnen verdedigen met de juiste munitie”, vindt Thomas Linssen.</p><p>Of het project een succes zal worden, is op dit moment nog een groot vraagteken. Al ziet de vzw, die nog maar pas gelanceerd is, het aantal leden exponentieel stijgen. De leden krijgen bovendien een actieve rol toebedeeld en kunnen allemaal onderwerpen voorstellen voor het onderzoek, al krijgen enkel de landbouwers ‘stemrecht’. De onderzoeken zullen wel opengesteld worden voor iedereen.</p>","button":{"text":"Button","blank":true,"type":"btn btn-primary"},"settings":{"imagePosition":"right"}}},{"uniq":"idm07yrzo7d","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Linssen benadrukt nog dat ze niet van plan zijn om in het vaarwater te komen van de bestaande landbouworganisaties. “Voor mij is er een fundamenteel verschil tussen belangenverdediging en pure informatieverstrekking”, besluit hij. “Landbouworganisaties zijn door hun lobbywerk in de ogen van veel mensen verbrand. Vandaar het belang van de onafhankelijke stempel op ons werk. Goed, we komen uit de landbouwhoek, maar we zijn een partij die niet aan de knoppen probeert te draaien van het beleid.”</p><p>Meer info vind je <a href=\"http://boerenverstand.vlaanderen/\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">op de website van Boer&amp;Verstand</a>.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => null
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 6
      "source" => "Eigen verslaggeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2021-05-02 19:20:43"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 50359
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#2785 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#3321 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    10 => App\Models\NewsItem {#3354
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 49282
      "image_id" => "789f63d8-92ef-49c5-bea4-402711059ac6"
      "release_date" => "2020-08-28 15:33:10"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-09-14 14:56:19"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-08-31 07:30:10"
      "title" => "Lockdown zorgde voor boost thuisconsumptie"
      "slug" => "lockdown-zorgde-voor-boost-thuisconsumptie"
      "intro" => "Van maart tot juni werden 15 procent meer verse aardappelen gekocht. Er belandden in die periode ook meer verse groenten en fruit in onze winkelkar. De lockdown in volle corornacrisis heeft onze thuisconsumptie aangewakkerd waarbij velen teruggrepen naar de vertrouwde Vlaamse kost."
      "body" => null
      "online" => 1
      "vimeo" => null
      "old_content" => """
       <div>\r\n
       \tVan maart tot juni werden 15 procent meer verse aardappelen gekocht. Er belandden in die periode ook meer verse groenten en fruit in onze winkelkar. De lockdown in volle corornacrisis heeft onze thuisconsumptie aangewakkerd waarbij velen teruggrepen naar de vertrouwde Vlaamse kost.</div> <div>\r\n
       \tAardappelen zijn enorm veelzijdig in de keuken en dat heeft de Belg goed begrepen tijdens de lockdown. Door de sluiting van de horeca, het wegvallen van de catering voor evenementen en scholen en het stilvallen van de export, kregen we te maken met gigantische overschotten. Toch hebben de consumenten hun best gedaan om toch een deel van die overschotten te compenseren.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tDat blijkt althans uit een onderzoek van consumentenpanel GfK. Tussen maart en juni kochten we 15 procent meer verse aardappelen in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Ook het aandeel diepvriesaardappelproducten steeg met 37 procent.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tVolgens Kris Michiels van VLAM heeft de hogere consumptie van aardappelen niet alleen te maken met onze voorliefde voor frieten. &ldquo;Voor de coronacrisis werd heel wat ge&euml;xperimenteerd met andere producten, zoals pasta en quinoa, waardoor het thuisverbruik van de aardappel onder druk stond&rdquo;, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. &ldquo;Maar doordat we elke dag thuis zaten en meer zelf moesten gaan koken, werd het moeilijker om elke dag nog nieuwe gerechten uit te vinden.&rdquo;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tDoor dat gebrek aan inspiratie zijn we volgens Michiels opnieuw overgeschakeld op de traditionele eetgewoontes. &ldquo;De aardappel is een product dat we goed kennen en waarmee we gemakkelijk kunnen combineren. We weten dat we er van alles mee kunnen doen. Daarom was het tijdens de lockdown gemakkelijker om te kiezen voor die traditionele gerechten met &shy;patatten, groenten en een stukje&nbsp;vlees.&rdquo;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t<strong>Meer verse groenten en fruit</strong></div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tNaast aardappelen is ook de consumptie van verse groenten en fruit gestegen. Dat leidt fruit- en groentereus Greenyard althans af uit zijn resultaten van het eerste kwartaal, waarbij de omzet met 11,4 procent gestegen is tot 1,1 miljard euro.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tDe verkoop van verse groenten en fruit van Greenyard klom met 12,9 procent, goed voor 959 miljoen euro. Ook het aandeel groenten en fruit in blik en diepvries kende een lichte stijging van 4,6 procent tot 190 miljoen euro.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tDie stijging dankt Greenyard aan de supermarkten die een hoger volume aankochten. Daarnaast wijst het bedrijf op de positieve impact van de coronacrisis, waarbij het thuisverbuik van de consumenten steeg &eacute;n ze meer naar gezonde en verse groenten en fruit grepen.</div>
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => "Het Nieuwsblad / De Tijd"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2020-09-14 14:56:19"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 49282
      "image_id" => "789f63d8-92ef-49c5-bea4-402711059ac6"
      "release_date" => "2020-08-28 15:33:10"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-09-14 14:56:19"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-08-31 07:30:10"
      "title" => "Lockdown zorgde voor boost thuisconsumptie"
      "slug" => "lockdown-zorgde-voor-boost-thuisconsumptie"
      "intro" => "Van maart tot juni werden 15 procent meer verse aardappelen gekocht. Er belandden in die periode ook meer verse groenten en fruit in onze winkelkar. De lockdown in volle corornacrisis heeft onze thuisconsumptie aangewakkerd waarbij velen teruggrepen naar de vertrouwde Vlaamse kost."
      "body" => null
      "online" => 1
      "vimeo" => null
      "old_content" => """
       <div>\r\n
       \tVan maart tot juni werden 15 procent meer verse aardappelen gekocht. Er belandden in die periode ook meer verse groenten en fruit in onze winkelkar. De lockdown in volle corornacrisis heeft onze thuisconsumptie aangewakkerd waarbij velen teruggrepen naar de vertrouwde Vlaamse kost.</div> <div>\r\n
       \tAardappelen zijn enorm veelzijdig in de keuken en dat heeft de Belg goed begrepen tijdens de lockdown. Door de sluiting van de horeca, het wegvallen van de catering voor evenementen en scholen en het stilvallen van de export, kregen we te maken met gigantische overschotten. Toch hebben de consumenten hun best gedaan om toch een deel van die overschotten te compenseren.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tDat blijkt althans uit een onderzoek van consumentenpanel GfK. Tussen maart en juni kochten we 15 procent meer verse aardappelen in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Ook het aandeel diepvriesaardappelproducten steeg met 37 procent.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tVolgens Kris Michiels van VLAM heeft de hogere consumptie van aardappelen niet alleen te maken met onze voorliefde voor frieten. &ldquo;Voor de coronacrisis werd heel wat ge&euml;xperimenteerd met andere producten, zoals pasta en quinoa, waardoor het thuisverbruik van de aardappel onder druk stond&rdquo;, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. &ldquo;Maar doordat we elke dag thuis zaten en meer zelf moesten gaan koken, werd het moeilijker om elke dag nog nieuwe gerechten uit te vinden.&rdquo;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tDoor dat gebrek aan inspiratie zijn we volgens Michiels opnieuw overgeschakeld op de traditionele eetgewoontes. &ldquo;De aardappel is een product dat we goed kennen en waarmee we gemakkelijk kunnen combineren. We weten dat we er van alles mee kunnen doen. Daarom was het tijdens de lockdown gemakkelijker om te kiezen voor die traditionele gerechten met &shy;patatten, groenten en een stukje&nbsp;vlees.&rdquo;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t<strong>Meer verse groenten en fruit</strong></div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tNaast aardappelen is ook de consumptie van verse groenten en fruit gestegen. Dat leidt fruit- en groentereus Greenyard althans af uit zijn resultaten van het eerste kwartaal, waarbij de omzet met 11,4 procent gestegen is tot 1,1 miljard euro.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tDe verkoop van verse groenten en fruit van Greenyard klom met 12,9 procent, goed voor 959 miljoen euro. Ook het aandeel groenten en fruit in blik en diepvries kende een lichte stijging van 4,6 procent tot 190 miljoen euro.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tDie stijging dankt Greenyard aan de supermarkten die een hoger volume aankochten. Daarnaast wijst het bedrijf op de positieve impact van de coronacrisis, waarbij het thuisverbuik van de consumenten steeg &eacute;n ze meer naar gezonde en verse groenten en fruit grepen.</div>
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => "Het Nieuwsblad / De Tijd"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2020-09-14 14:56:19"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 49282
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#3364 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#3318 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    11 => App\Models\NewsItem {#2775
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 49268
      "image_id" => "23e75993-d650-4f06-ac3f-52d7e7e7f141"
      "release_date" => "2020-08-25 16:55:32"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-09-14 14:56:16"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-08-26 07:30:07"
      "title" => "Acuut erosierisco op ruim 4.500 ha landbouwgrond"
      "slug" => "acuut-erosierisco-op-ruim-4500-ha-landbouwgrond"
      "intro" => "Van de 145.000 hectare landbouwgrond in Vlaanderen die potentieel risico loopt op bodemerosie, had 38.117 hectare in 2019 een erosierisico hoger dan 10 ton per hectare per jaar. Op middellange termijn is dit te hoog. 4.677 hectare loopt acuut risico op bodemverlies door watererosie. “We zien wel dat het erosierisico afnam door een verstrenging in 2016 van de verplichte erosiemaatregelen voor landbouwer”, vertelt Brigitte Borgmans van het departement Omgeving. “De oppervlakte in de hoogste erosie-risicoklassen halveerde zelfs. De maatregelen doen dus hun werk.”"
      "body" => null
      "online" => 1
      "vimeo" => null
      "old_content" => """
       <div>\r\n
       \tVan de 145.000 hectare landbouwgrond in Vlaanderen die potentieel risico loopt op bodemerosie, had 38.117 hectare in 2019 een erosierisico hoger dan 10 ton per hectare per jaar. Op middellange termijn is dit te hoog. 4.677 hectare loopt acuut risico op bodemverlies door watererosie. &ldquo;We zien wel dat het erosierisico afnam door een verstrenging in 2016 van de verplichte erosiemaatregelen voor landbouwer&rdquo;, vertelt Brigitte Borgmans van het departement Omgeving. &ldquo;De oppervlakte in de hoogste erosie-risicoklassen halveerde zelfs. De maatregelen doen dus hun werk.&rdquo;</div> <div>\r\n
       \tDoor watererosie spoelen vruchtbare aarde, nutri&euml;nten en gewasbeschermingsmiddelen af van de akkers. Het is een gekend fenomeen in Vlaanderen, dat vooral plaatsvindt in de maanden mei-juni. Tijdens die periode komen meer intense buien voor, terwijl de akkers nog maar weinig bedekt zijn met de pas opgekomen voorjaarsgewassen.&nbsp;Al sinds de jaren 80 wordt erosie onderzocht in Vlaanderen. De jongste jaren kwam het bij ons meer onder de aandacht, onder andere door de gewijzigde randvoorwaarden op sterk erosiegevoelige percelen.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tHet departement Omgeving van de Vlaamse overheid co&ouml;rdineert het bodembeschermingsbeleid en volgt de evolutie van het erosierisico op. Het bodemerosierisico van een landbouwperceel wordt berekend met een model dat rekening houdt met teelten, teelttechnieken, bodemtypes en perceeleigenschappen zoals de helling, de ligging en de oppervlakte. Het risico dat bodemdeeltjes wegspoelen bij een stevige regenbui is groter op grote steile percelen dan op vlakkere of kleinere percelen. Teelten zoals ma&iuml;s en aardappels geven meer risico op erosie dan wintergranen. Leembodems zijn gevoeliger voor erosie dan zandbodems, waar het water sneller infiltreert.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div style="text-align: center;">\r\n
       \t<img alt="bodemerosierisico-2019-depomgeving-788.jpg" src="{Application::UrlUpload}48/default/48132.jpg" /></div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div style="text-align: center;">\r\n
       \t<em>Overzicht van het erosierisico tussen 2008 en 2019.</em></div>\r\n
       <div style="text-align: center;">\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tIn 2019 lag het bodemerosierisico op het laagste peil sinds 2008, maar sinds 2016 is het niet meer noemenswaardig gedaald. Op percelen met een hoog erosierisico worden gewassen geteeld en teelttechnieken toegepast die niet aangepast zijn aan de draagkracht van de bodem. Die combinatie zorgt voor blijvende bodemschade, maar kan ook modderstromen en het dichtslibben van waterlopen veroorzaken.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tIn 2019 had 38.117 hectare landbouwgrond een risico op bodemerosie door afstromend water hoger dan 10 ton per hectare per jaar. Van die 38.117 hectare heeft landbouwgrond uit de twee hoogste categorie&euml;n een acuut erosierisico (4.677 ha). Van de landbouwpercelen met acute problemen vallen 2.238 hectare in de hoogste erosie-risicoklasse met een risico van meer dan 25 ton erosie per hectare per jaar. De andere 2.439 hectare zitten in de erosie-risicoklasse van 20 tot 25 ton erosie per hectare per jaar.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t<strong>Vooral ma&iuml;s en ajuinen op percelen met acuut erosierisico</strong></div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tIn de hoogste erosie-risicoklasse van meer dan 25 ton per hectare per jaar wordt de grootste oppervlakte ingenomen door ma&iuml;s (57%). Het gaat vooral om ma&iuml;s op heel erg steile percelen of op percelen waar de landbouwers niet de verplichte maatregelen tegen erosie nemen. Nochtans is het perfect mogelijk om het erosierisico van ma&iuml;s, ook op zeer erosiegevoelige percelen, te beperken door niet-kerende bodembewerking correct toe te passen. Dat is wel moeilijker in een monocultuur ma&iuml;s omdat een groenbedekker inzaaien daar minder gemakkelijk inpasbaar is.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div style="text-align: center;">\r\n
       \t<img alt="bodemerosierisicoklasse-2019-depomgeving-788.jpg" src="{Application::UrlUpload}48/default/48133.jpg" /></div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tDe&nbsp; tweede grootste oppervlakte in de erosie-risicoklasse van meer dan 25 ton per hectare per jaar wordt ingenomen door ajuinen (10%). Een eerder kleine teelt, maar super erosiegevoelig en eigenlijk bestaan er voor ajuinen geen effici&euml;nte technieken om erosie tegen te gaan.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t<strong>Verplichte maatregelen werpen vruchten af</strong></div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tVlaanderen heeft al een hele weg afgelegd. Sinds 2005 moeten landbouwers verplicht maatregelen nemen op hun meest erosiegevoelige percelen en sinds 2016 zijn die verplichtingen nog uitgebreid en verstrengd. De oppervlakte landbouwpercelen met een erosierisico van meer dan 20 ton per hectare per jaar, is daardoor in 2016 gehalveerd. De overblijvende 4.677 hectare verkeren wel nog in acuut gevaar.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&ldquo;Met het steeds grilligere weersverloop is het belangrijk de bodems zo gezond mogelijk te houden&rdquo;, stelt Borgmans. &ldquo;Zo kunnen ze tegen een stootje en vormen ze een buffer bij extreme weeromstandigheden, zowel tegen droogte als overstromingen.&rdquo;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t<div>\r\n
       \t\t<strong>Niet meer ploegen en betere bodembedekking op risicopercelen helpt</strong></div>\r\n
       </div>\r\n
       <div>\r\n
       \tLandbouwers kunnen heel wat doen om het erosierisico te verlagen. Bij hun teeltkeuzes rekening houden met de erosiegevoeligheid van percelen en in de winter groenbedekkers inzaaien, heeft al een grote impact. Niet meer ploegen en niet-kerende bodembewerking toepassen is erg effici&euml;nt om erosie tegen te gaan. Tussen aardappelruggen kunnen drempeltjes aangelegd worden die de erosie afremmen, daarvoor bestaan ook machines.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tErg erosiegevoelige teelten zoals ajuinen en andere groenten, staan bij voorkeur niet op erosiegevoelige percelen. Het is beter om voor gras, luzerne of wintergranen te kiezen. Ook bij ma&iuml;s, aardappelen en bieten wordt het erosierisico best verlaagd via een aangepaste teelttechniek en het zorgen voor voldoende teeltafwisseling.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <blockquote>\r\n
       \t<div>\r\n
       \t\tBekijk de <a href="https://www.vilt.be/niet-kerende-grondbewerking-als-troef---erosie" target="_blank">VILT-reportage over niet-kerende bodembewerking</a></div>\r\n
       </blockquote>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tLaat de bodem even rusten en recupereren, door het jaar na een erosiegevoelig gewas voor een bodemvriendelijke teelt te kiezen. Landbouwers die ma&iuml;s nodig hebben als veevoeder en alleen maar over sterk hellende percelen beschikken, kunnen het risico verlagen door niet-kerende bodembewerking toe te passen. Dat moet dan wel volgens de regels van de kunst: met vooraf een groenbedekker. Om die groenbedekker goed te laten groeien, moet hij bovendien vroeg genoeg ingezaaid worden en dat kan moeilijk zijn, zeker bij een monocultuur ma&iuml;s. Overstappen op een ander voedersysteem en ma&iuml;s vervangen door een dieet op basis van gras en luzerne en klaver kan ook, maar dat is best ingrijpend.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tMeer informatie vind je in het <a href="https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/bitstream/handle/acd/271600/Eindrapport%20bodemerosierisicoindicator2008-2019.pdf" target="_blank">rapport van het Departement Omgeving</a></div>
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => "Eigen verslaggeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2020-09-14 14:56:16"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 49268
      "image_id" => "23e75993-d650-4f06-ac3f-52d7e7e7f141"
      "release_date" => "2020-08-25 16:55:32"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-09-14 14:56:16"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-08-26 07:30:07"
      "title" => "Acuut erosierisco op ruim 4.500 ha landbouwgrond"
      "slug" => "acuut-erosierisco-op-ruim-4500-ha-landbouwgrond"
      "intro" => "Van de 145.000 hectare landbouwgrond in Vlaanderen die potentieel risico loopt op bodemerosie, had 38.117 hectare in 2019 een erosierisico hoger dan 10 ton per hectare per jaar. Op middellange termijn is dit te hoog. 4.677 hectare loopt acuut risico op bodemverlies door watererosie. “We zien wel dat het erosierisico afnam door een verstrenging in 2016 van de verplichte erosiemaatregelen voor landbouwer”, vertelt Brigitte Borgmans van het departement Omgeving. “De oppervlakte in de hoogste erosie-risicoklassen halveerde zelfs. De maatregelen doen dus hun werk.”"
      "body" => null
      "online" => 1
      "vimeo" => null
      "old_content" => """
       <div>\r\n
       \tVan de 145.000 hectare landbouwgrond in Vlaanderen die potentieel risico loopt op bodemerosie, had 38.117 hectare in 2019 een erosierisico hoger dan 10 ton per hectare per jaar. Op middellange termijn is dit te hoog. 4.677 hectare loopt acuut risico op bodemverlies door watererosie. &ldquo;We zien wel dat het erosierisico afnam door een verstrenging in 2016 van de verplichte erosiemaatregelen voor landbouwer&rdquo;, vertelt Brigitte Borgmans van het departement Omgeving. &ldquo;De oppervlakte in de hoogste erosie-risicoklassen halveerde zelfs. De maatregelen doen dus hun werk.&rdquo;</div> <div>\r\n
       \tDoor watererosie spoelen vruchtbare aarde, nutri&euml;nten en gewasbeschermingsmiddelen af van de akkers. Het is een gekend fenomeen in Vlaanderen, dat vooral plaatsvindt in de maanden mei-juni. Tijdens die periode komen meer intense buien voor, terwijl de akkers nog maar weinig bedekt zijn met de pas opgekomen voorjaarsgewassen.&nbsp;Al sinds de jaren 80 wordt erosie onderzocht in Vlaanderen. De jongste jaren kwam het bij ons meer onder de aandacht, onder andere door de gewijzigde randvoorwaarden op sterk erosiegevoelige percelen.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tHet departement Omgeving van de Vlaamse overheid co&ouml;rdineert het bodembeschermingsbeleid en volgt de evolutie van het erosierisico op. Het bodemerosierisico van een landbouwperceel wordt berekend met een model dat rekening houdt met teelten, teelttechnieken, bodemtypes en perceeleigenschappen zoals de helling, de ligging en de oppervlakte. Het risico dat bodemdeeltjes wegspoelen bij een stevige regenbui is groter op grote steile percelen dan op vlakkere of kleinere percelen. Teelten zoals ma&iuml;s en aardappels geven meer risico op erosie dan wintergranen. Leembodems zijn gevoeliger voor erosie dan zandbodems, waar het water sneller infiltreert.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div style="text-align: center;">\r\n
       \t<img alt="bodemerosierisico-2019-depomgeving-788.jpg" src="{Application::UrlUpload}48/default/48132.jpg" /></div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div style="text-align: center;">\r\n
       \t<em>Overzicht van het erosierisico tussen 2008 en 2019.</em></div>\r\n
       <div style="text-align: center;">\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tIn 2019 lag het bodemerosierisico op het laagste peil sinds 2008, maar sinds 2016 is het niet meer noemenswaardig gedaald. Op percelen met een hoog erosierisico worden gewassen geteeld en teelttechnieken toegepast die niet aangepast zijn aan de draagkracht van de bodem. Die combinatie zorgt voor blijvende bodemschade, maar kan ook modderstromen en het dichtslibben van waterlopen veroorzaken.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tIn 2019 had 38.117 hectare landbouwgrond een risico op bodemerosie door afstromend water hoger dan 10 ton per hectare per jaar. Van die 38.117 hectare heeft landbouwgrond uit de twee hoogste categorie&euml;n een acuut erosierisico (4.677 ha). Van de landbouwpercelen met acute problemen vallen 2.238 hectare in de hoogste erosie-risicoklasse met een risico van meer dan 25 ton erosie per hectare per jaar. De andere 2.439 hectare zitten in de erosie-risicoklasse van 20 tot 25 ton erosie per hectare per jaar.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t<strong>Vooral ma&iuml;s en ajuinen op percelen met acuut erosierisico</strong></div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tIn de hoogste erosie-risicoklasse van meer dan 25 ton per hectare per jaar wordt de grootste oppervlakte ingenomen door ma&iuml;s (57%). Het gaat vooral om ma&iuml;s op heel erg steile percelen of op percelen waar de landbouwers niet de verplichte maatregelen tegen erosie nemen. Nochtans is het perfect mogelijk om het erosierisico van ma&iuml;s, ook op zeer erosiegevoelige percelen, te beperken door niet-kerende bodembewerking correct toe te passen. Dat is wel moeilijker in een monocultuur ma&iuml;s omdat een groenbedekker inzaaien daar minder gemakkelijk inpasbaar is.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div style="text-align: center;">\r\n
       \t<img alt="bodemerosierisicoklasse-2019-depomgeving-788.jpg" src="{Application::UrlUpload}48/default/48133.jpg" /></div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tDe&nbsp; tweede grootste oppervlakte in de erosie-risicoklasse van meer dan 25 ton per hectare per jaar wordt ingenomen door ajuinen (10%). Een eerder kleine teelt, maar super erosiegevoelig en eigenlijk bestaan er voor ajuinen geen effici&euml;nte technieken om erosie tegen te gaan.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t<strong>Verplichte maatregelen werpen vruchten af</strong></div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tVlaanderen heeft al een hele weg afgelegd. Sinds 2005 moeten landbouwers verplicht maatregelen nemen op hun meest erosiegevoelige percelen en sinds 2016 zijn die verplichtingen nog uitgebreid en verstrengd. De oppervlakte landbouwpercelen met een erosierisico van meer dan 20 ton per hectare per jaar, is daardoor in 2016 gehalveerd. De overblijvende 4.677 hectare verkeren wel nog in acuut gevaar.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&ldquo;Met het steeds grilligere weersverloop is het belangrijk de bodems zo gezond mogelijk te houden&rdquo;, stelt Borgmans. &ldquo;Zo kunnen ze tegen een stootje en vormen ze een buffer bij extreme weeromstandigheden, zowel tegen droogte als overstromingen.&rdquo;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t<div>\r\n
       \t\t<strong>Niet meer ploegen en betere bodembedekking op risicopercelen helpt</strong></div>\r\n
       </div>\r\n
       <div>\r\n
       \tLandbouwers kunnen heel wat doen om het erosierisico te verlagen. Bij hun teeltkeuzes rekening houden met de erosiegevoeligheid van percelen en in de winter groenbedekkers inzaaien, heeft al een grote impact. Niet meer ploegen en niet-kerende bodembewerking toepassen is erg effici&euml;nt om erosie tegen te gaan. Tussen aardappelruggen kunnen drempeltjes aangelegd worden die de erosie afremmen, daarvoor bestaan ook machines.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tErg erosiegevoelige teelten zoals ajuinen en andere groenten, staan bij voorkeur niet op erosiegevoelige percelen. Het is beter om voor gras, luzerne of wintergranen te kiezen. Ook bij ma&iuml;s, aardappelen en bieten wordt het erosierisico best verlaagd via een aangepaste teelttechniek en het zorgen voor voldoende teeltafwisseling.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <blockquote>\r\n
       \t<div>\r\n
       \t\tBekijk de <a href="https://www.vilt.be/niet-kerende-grondbewerking-als-troef---erosie" target="_blank">VILT-reportage over niet-kerende bodembewerking</a></div>\r\n
       </blockquote>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tLaat de bodem even rusten en recupereren, door het jaar na een erosiegevoelig gewas voor een bodemvriendelijke teelt te kiezen. Landbouwers die ma&iuml;s nodig hebben als veevoeder en alleen maar over sterk hellende percelen beschikken, kunnen het risico verlagen door niet-kerende bodembewerking toe te passen. Dat moet dan wel volgens de regels van de kunst: met vooraf een groenbedekker. Om die groenbedekker goed te laten groeien, moet hij bovendien vroeg genoeg ingezaaid worden en dat kan moeilijk zijn, zeker bij een monocultuur ma&iuml;s. Overstappen op een ander voedersysteem en ma&iuml;s vervangen door een dieet op basis van gras en luzerne en klaver kan ook, maar dat is best ingrijpend.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tMeer informatie vind je in het <a href="https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/bitstream/handle/acd/271600/Eindrapport%20bodemerosierisicoindicator2008-2019.pdf" target="_blank">rapport van het Departement Omgeving</a></div>
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => "Eigen verslaggeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2020-09-14 14:56:16"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 49268
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#2302 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#2344 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    12 => App\Models\NewsItem {#2313
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 49259
      "image_id" => "1babcb2b-e293-44f9-ace4-3cc14cc036d9"
      "release_date" => "2020-08-23 12:58:19"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-08-24 07:30:07"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-08-24 07:30:07"
      "title" => "Vlaanderen behaalt agrohandelsoverschot van 7,1 miljard"
      "slug" => "vlaanderen-behaalt-agrohandelsoverschot-van-71-miljard"
      "intro" => "Vlaanderen voerde in 2019 meer landbouw- en tuinbouwproducten uit dan er werden ingevoerd. Het gaat om een positief handelssaldo van 7,1 miljard euro. Zo werden er voor 32,1 miljard euro producten ingevoerd, terwijl er voor 39,2 miljard euro werd uitgevoerd. De uitvoer steeg op 3 jaar tijd met 8 procent. “Deze cijfers maken duidelijk dat Vlaanderen een open economie is waarbij de agrovoedingsindustrie een belangrijke rol speelt. De sector creëert duidelijk meerwaarde”, zegt Vlaamse minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V)."
      "body" => null
      "online" => 1
      "vimeo" => null
      "old_content" => """
       <p>\r\n
       \tVlaanderen voerde in 2019 meer landbouw- en tuinbouwproducten uit dan er werden ingevoerd. Het gaat om een positief handelssaldo van 7,1 miljard euro. Zo werden er voor 32,1 miljard euro producten ingevoerd, terwijl er voor 39,2 miljard euro werd uitgevoerd. De uitvoer steeg op 3 jaar tijd met 8 procent. &ldquo;Deze cijfers maken duidelijk dat Vlaanderen een open economie is waarbij de agrovoedingsindustrie een belangrijke rol speelt. De sector cre&euml;ert duidelijk meerwaarde&rdquo;, zegt Vlaamse minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&amp;V).</p>\r\n
        <p>\r\n
       \tElk jaar maakt het Departement Landbouw en Visserij een agrohandelsrapport op. Dat verzamelt alle cijfers over de in- en uitvoer van land- en tuinbouwproducten. Daaruit blijkt dat de agrovoedingsindustrie 13 procent van de totale Vlaamse uitvoer voor haar rekening neemt. In totaal gaat het om een uitvoerwaarde van 39,2 miljard euro. <a href="https://www.vilt.be/vleesexport-draagt-sterk-bij-aan-agrohandelsoverschot" target="_blank">Tegenover 2018</a> is de uitvoer met 2 procent gestegen, ten opzichte van 2016 met 8 procent.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t<strong>Zuivelproducten aan de top</strong></p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe invoerwaarde bedraagt 32,1 miljard euro. Dat betekent dat er een handelsoverschot van 7,1 miljard euro werd gerealiseerd in 2019. Dat is 41 procent meer dan in 2016. &ldquo;We voeren veel onbewerkte producten zoals cacao, tarwe, gerst en soja in, en voeren verwerkte producten zoals chocolade, koekjes, bier, zuivel en vlees uit. De agrovoedingssector cre&euml;ert op die manier een duidelijk meerwaarde&rdquo;, legt Crevits uit.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tZuivelproducten zijn in 2019 het belangrijkste handelsproduct van Vlaanderen binnen de agrohandel. Zowel de invoer als de uitvoer van zuivelproducten zit ruim boven de 2 miljard euro. In vergelijking met 2016 is de invoer met 20 procent en de uitvoer met 28 procent gestegen. Het handelsoverschot bedraagt dan ook 456 miljoen euro. Dat is vooral te danken aan zuivelbereidingen zoals roomijs.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tNa zuivelproducten volgen cacaoproducten op de tweede plaats wat betreft de uitvoerwaarde. Het handelsoverschot voor cacaoproducten is zelf meer dan een miljard euro. Maar ook aardappelbereidingen en bier uit Vlaanderen zijn populair in het buitenland.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tVlaanderen voert vooral vers fruit zoals bananen, ananassen en kiwi&rsquo;s in. Ook wijn, koffie, tarwe en schaal- en weekdieren zijn belangrijke invoerproducten.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t<strong>Handelspartners</strong></p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe belangrijkste handelspartners van Vlaanderen zijn de naburige EU-landen. Zo gaat 81 procent van de export van agrarische producten naar andere EU-landen. Frankrijk is onze voornaamste afzetmarkt. Bijna 20 procent van de uitvoer van agrovoedingsproducten gaat naar Frankrijk, gevolgd door Nederland en Duitsland. Buiten de EU zijn de Verenigde Staten en China de belangrijkste handelspartners. Bier en vlas zijn de populairste exportproducten naar niet-EU-landen.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tAls het gaat over invoer, dan is Nederland onze belangrijkste handelspartner, gevolgd door Frankrijk en Duitsland. Ongeveer 28 procent van de ge&iuml;mporteerde producten komt van buiten de Europese Unie. &ldquo;Uit Brazili&euml; voeren we bijvoorbeeld fruitsappen, koffie en tabak in&rdquo;, klinkt het.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t<strong>Vlaanderen als draaischijf</strong></p>\r\n
       <p>\r\n
       \tAls we de Vlaamse prestaties kaderen binnen Belgi&euml;, dan is het duidelijk dat Vlaanderen de absolute draaischijf is van de handel in agrarische producten. Het Vlaamse aandeel in de Belgische in- en uitvoer bedraagt telkens 84 procent. In vergelijking met andere Europese landen is Vlaanderen de zesde grootste uitvoerder van land- en tuinbouwproducten, na Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Itali&euml;. Enkel Nederland, Spanje en Polen hebben een groter handelsoverschot dan dat van Vlaanderen.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t<strong>Coronacrisis</strong></p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe landbouwminister blikt ook vooruit naar de cijfers van 2020. &ldquo;De impact van de coronacrisis op de agrohandel is nog niet helemaal duidelijk, maar hij zal onmiskenbaar groot zijn. In maart 2020 daalde de totale Vlaamse export bijvoorbeeld met 7,5 procent&rdquo;, klinkt het. Crevits leert uit de cijfers van 2019 dat onze buurlanden de partners bij uitstek zijn om ook na de crisis de export opnieuw te laten draaien. Ze wijst erop dat export voor een kleine open regio als Vlaanderen van groot belang is. &ldquo;We zien dat 30 procent van de Vlaamse werkgelegenheid verbonden is aan die export&rdquo;, luidt het.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe minister heeft daarom in volle coronacrisis beslist om een extra budget van 300.000 euro vrij te maken om de relance van de export van land- en tuinbouwproducten te begeleiden. &ldquo;Een derde van dat budget is voorbehouden aan het stimuleren van deelname aan agrovoedingsbeurzen in het najaar. Daarnaast komt er ook een Export Incubator waarbij VLAM bedrijven wil stimuleren om producten op nieuwe markten te brengen of nieuwe producten naar bestaande markten te brengen.&rdquo;&nbsp;</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t<strong>Meer informatie: <a href="https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/studies/markt-en-keten/de-buitenlandse-handel-land-en" target="_blank">De Vlaamse agrohandel in 2019</a></strong></p>\r\n
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => null
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2020-08-24 07:30:07"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 49259
      "image_id" => "1babcb2b-e293-44f9-ace4-3cc14cc036d9"
      "release_date" => "2020-08-23 12:58:19"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-08-24 07:30:07"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-08-24 07:30:07"
      "title" => "Vlaanderen behaalt agrohandelsoverschot van 7,1 miljard"
      "slug" => "vlaanderen-behaalt-agrohandelsoverschot-van-71-miljard"
      "intro" => "Vlaanderen voerde in 2019 meer landbouw- en tuinbouwproducten uit dan er werden ingevoerd. Het gaat om een positief handelssaldo van 7,1 miljard euro. Zo werden er voor 32,1 miljard euro producten ingevoerd, terwijl er voor 39,2 miljard euro werd uitgevoerd. De uitvoer steeg op 3 jaar tijd met 8 procent. “Deze cijfers maken duidelijk dat Vlaanderen een open economie is waarbij de agrovoedingsindustrie een belangrijke rol speelt. De sector creëert duidelijk meerwaarde”, zegt Vlaamse minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V)."
      "body" => null
      "online" => 1
      "vimeo" => null
      "old_content" => """
       <p>\r\n
       \tVlaanderen voerde in 2019 meer landbouw- en tuinbouwproducten uit dan er werden ingevoerd. Het gaat om een positief handelssaldo van 7,1 miljard euro. Zo werden er voor 32,1 miljard euro producten ingevoerd, terwijl er voor 39,2 miljard euro werd uitgevoerd. De uitvoer steeg op 3 jaar tijd met 8 procent. &ldquo;Deze cijfers maken duidelijk dat Vlaanderen een open economie is waarbij de agrovoedingsindustrie een belangrijke rol speelt. De sector cre&euml;ert duidelijk meerwaarde&rdquo;, zegt Vlaamse minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&amp;V).</p>\r\n
        <p>\r\n
       \tElk jaar maakt het Departement Landbouw en Visserij een agrohandelsrapport op. Dat verzamelt alle cijfers over de in- en uitvoer van land- en tuinbouwproducten. Daaruit blijkt dat de agrovoedingsindustrie 13 procent van de totale Vlaamse uitvoer voor haar rekening neemt. In totaal gaat het om een uitvoerwaarde van 39,2 miljard euro. <a href="https://www.vilt.be/vleesexport-draagt-sterk-bij-aan-agrohandelsoverschot" target="_blank">Tegenover 2018</a> is de uitvoer met 2 procent gestegen, ten opzichte van 2016 met 8 procent.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t<strong>Zuivelproducten aan de top</strong></p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe invoerwaarde bedraagt 32,1 miljard euro. Dat betekent dat er een handelsoverschot van 7,1 miljard euro werd gerealiseerd in 2019. Dat is 41 procent meer dan in 2016. &ldquo;We voeren veel onbewerkte producten zoals cacao, tarwe, gerst en soja in, en voeren verwerkte producten zoals chocolade, koekjes, bier, zuivel en vlees uit. De agrovoedingssector cre&euml;ert op die manier een duidelijk meerwaarde&rdquo;, legt Crevits uit.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tZuivelproducten zijn in 2019 het belangrijkste handelsproduct van Vlaanderen binnen de agrohandel. Zowel de invoer als de uitvoer van zuivelproducten zit ruim boven de 2 miljard euro. In vergelijking met 2016 is de invoer met 20 procent en de uitvoer met 28 procent gestegen. Het handelsoverschot bedraagt dan ook 456 miljoen euro. Dat is vooral te danken aan zuivelbereidingen zoals roomijs.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tNa zuivelproducten volgen cacaoproducten op de tweede plaats wat betreft de uitvoerwaarde. Het handelsoverschot voor cacaoproducten is zelf meer dan een miljard euro. Maar ook aardappelbereidingen en bier uit Vlaanderen zijn populair in het buitenland.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tVlaanderen voert vooral vers fruit zoals bananen, ananassen en kiwi&rsquo;s in. Ook wijn, koffie, tarwe en schaal- en weekdieren zijn belangrijke invoerproducten.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t<strong>Handelspartners</strong></p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe belangrijkste handelspartners van Vlaanderen zijn de naburige EU-landen. Zo gaat 81 procent van de export van agrarische producten naar andere EU-landen. Frankrijk is onze voornaamste afzetmarkt. Bijna 20 procent van de uitvoer van agrovoedingsproducten gaat naar Frankrijk, gevolgd door Nederland en Duitsland. Buiten de EU zijn de Verenigde Staten en China de belangrijkste handelspartners. Bier en vlas zijn de populairste exportproducten naar niet-EU-landen.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tAls het gaat over invoer, dan is Nederland onze belangrijkste handelspartner, gevolgd door Frankrijk en Duitsland. Ongeveer 28 procent van de ge&iuml;mporteerde producten komt van buiten de Europese Unie. &ldquo;Uit Brazili&euml; voeren we bijvoorbeeld fruitsappen, koffie en tabak in&rdquo;, klinkt het.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t<strong>Vlaanderen als draaischijf</strong></p>\r\n
       <p>\r\n
       \tAls we de Vlaamse prestaties kaderen binnen Belgi&euml;, dan is het duidelijk dat Vlaanderen de absolute draaischijf is van de handel in agrarische producten. Het Vlaamse aandeel in de Belgische in- en uitvoer bedraagt telkens 84 procent. In vergelijking met andere Europese landen is Vlaanderen de zesde grootste uitvoerder van land- en tuinbouwproducten, na Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Itali&euml;. Enkel Nederland, Spanje en Polen hebben een groter handelsoverschot dan dat van Vlaanderen.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t<strong>Coronacrisis</strong></p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe landbouwminister blikt ook vooruit naar de cijfers van 2020. &ldquo;De impact van de coronacrisis op de agrohandel is nog niet helemaal duidelijk, maar hij zal onmiskenbaar groot zijn. In maart 2020 daalde de totale Vlaamse export bijvoorbeeld met 7,5 procent&rdquo;, klinkt het. Crevits leert uit de cijfers van 2019 dat onze buurlanden de partners bij uitstek zijn om ook na de crisis de export opnieuw te laten draaien. Ze wijst erop dat export voor een kleine open regio als Vlaanderen van groot belang is. &ldquo;We zien dat 30 procent van de Vlaamse werkgelegenheid verbonden is aan die export&rdquo;, luidt het.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe minister heeft daarom in volle coronacrisis beslist om een extra budget van 300.000 euro vrij te maken om de relance van de export van land- en tuinbouwproducten te begeleiden. &ldquo;Een derde van dat budget is voorbehouden aan het stimuleren van deelname aan agrovoedingsbeurzen in het najaar. Daarnaast komt er ook een Export Incubator waarbij VLAM bedrijven wil stimuleren om producten op nieuwe markten te brengen of nieuwe producten naar bestaande markten te brengen.&rdquo;&nbsp;</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t<strong>Meer informatie: <a href="https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/studies/markt-en-keten/de-buitenlandse-handel-land-en" target="_blank">De Vlaamse agrohandel in 2019</a></strong></p>\r\n
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => null
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2020-08-24 07:30:07"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 49259
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#2786 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#3323 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    13 => App\Models\NewsItem {#3353
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 49250
      "image_id" => "590e4927-c2a6-4d5e-9364-5e4ff2dcc3e3"
      "release_date" => "2020-08-20 15:06:08"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-09-14 14:56:13"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-08-21 07:30:10"
      "title" => "West-Vlaanderen ziet meeste landbouwgrond verdwijnen"
      "slug" => "west-vlaanderen-ziet-meeste-landbouwgrond-verdwijnen"
      "intro" => "In de voorbije 10 jaar verdween in Vlaanderen netto 1.600 hectare ‘herbevestigd’ agrarisch gebied (HAG), zones waarvan de Vlaamse regering 10 jaar geleden nochtans had beslist om de agrarische bestemming te behouden. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) opvroeg bij minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA)."
      "body" => null
      "online" => 1
      "vimeo" => null
      "old_content" => """
       <div>\r\n
       \tIn de voorbije 10 jaar verdween in Vlaanderen netto 1.600 hectare &lsquo;herbevestigd&rsquo; agrarisch gebied (HAG), zones waarvan de Vlaamse regering 10 jaar geleden nochtans had beslist om de agrarische bestemming te behouden. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) opvroeg bij minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).</div> <div>\r\n
       \tRuim een derde van het totaal ligt in West-Vlaanderen, 580 hectare om precies te zijn. &ldquo;Provincie West-Vlaanderen is daarmee koploper in het teloorgaan van landbouwgronden die een andere bestemming krijgen&rdquo;, zegt Jeremie Vaneeckhout. Bij de dichtste achtervolgers, provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, gaat het respectievelijk om 330 en 320 hectare.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tIn de helft van de gevallen werd de landbouwgrond omgevormd tot industrieterrein, 110 hectare of 20 procent werd woongebied. &ldquo;Dat zijn hoofdzakelijk harde bestemmingen, waarbij open ruimte opgeofferd wordt voor meer beton&rdquo;, stelt Vaneeckhout. &ldquo;Terwijl het beleid toch ondertussen beseft dat het anders moet: beschermen in plaats van aansnijden van de open ruimte en ontharden in plaats van nog meer verharding. De huidige droogte- en hitteproblematiek drukt ons nog eens met de neus op het feit dat het probleem urgent is.&rdquo;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t<strong>Provincie op zoek naar 430 ha industriegebied</strong></div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&ldquo;Het provinciebestuur is bezig met een oefening om, met de goedkeuring van de Vlaamse regering, 430 hectare nieuw industrieterrein te zoeken&rdquo;, zegt provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen). &ldquo;Wij vrezen dat heel wat van die zoekzones opnieuw zullen leiden tot het aansnijden van herbevestigd agrarisch gebied. Uit tal van dossiers uit de voorbije jaren blijkt dat het provinciebestuur er geen graten in ziet om zo&rsquo;n landbouwgrond op te offeren, zelfs voor zonevreemde bedrijven die geen enkele link met de landbouwsector hebben.&rdquo;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tCD&amp;V&rsquo;er Bart Naeyaert, gedeputeerde voor Landbouw voor provincie West-Vlaanderen, nuanceert dat. &ldquo;Het herbevestigd agrarisch gebied was alleen vastgelegd in de discussie tussen natuur en landbouw&rdquo;, verduidelijkt hij in een <a href="https://www.focus-wtv.be/video/veel-landbouwgrond-verdwenen-west-vlaanderen" target="_blank">interview met Focus-WTV</a>. &ldquo;Er werd toen geen rekening gehouden met de behoefte aan industrie- of woongebied.&rdquo;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tVolgens Naeyaert is er inderdaad een beperkte toename aan bedrijventerreinen nodig, maar hij benadrukt dat de aanduiding daarvan heel zorgvuldig moet gebeuren. &ldquo;Op vandaag heeft de provincie een principieel akkoord met Vlaanderen voor slechts 130 hectare en we kijken het liefst buiten herbevestigd agrarisch gebied. Maar als het niet anders kan, dan moet het. Als wij met de provincie herbevestigd agrarisch gebied gaan aansnijden, zullen we bovendien veel meer landbouwgebied herbevestigen dat nog niet herbevestigd was.&rdquo;</div>
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => "Eigen verslaggeving / Focus-WTV"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2020-09-14 14:56:13"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 49250
      "image_id" => "590e4927-c2a6-4d5e-9364-5e4ff2dcc3e3"
      "release_date" => "2020-08-20 15:06:08"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-09-14 14:56:13"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-08-21 07:30:10"
      "title" => "West-Vlaanderen ziet meeste landbouwgrond verdwijnen"
      "slug" => "west-vlaanderen-ziet-meeste-landbouwgrond-verdwijnen"
      "intro" => "In de voorbije 10 jaar verdween in Vlaanderen netto 1.600 hectare ‘herbevestigd’ agrarisch gebied (HAG), zones waarvan de Vlaamse regering 10 jaar geleden nochtans had beslist om de agrarische bestemming te behouden. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) opvroeg bij minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA)."
      "body" => null
      "online" => 1
      "vimeo" => null
      "old_content" => """
       <div>\r\n
       \tIn de voorbije 10 jaar verdween in Vlaanderen netto 1.600 hectare &lsquo;herbevestigd&rsquo; agrarisch gebied (HAG), zones waarvan de Vlaamse regering 10 jaar geleden nochtans had beslist om de agrarische bestemming te behouden. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) opvroeg bij minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).</div> <div>\r\n
       \tRuim een derde van het totaal ligt in West-Vlaanderen, 580 hectare om precies te zijn. &ldquo;Provincie West-Vlaanderen is daarmee koploper in het teloorgaan van landbouwgronden die een andere bestemming krijgen&rdquo;, zegt Jeremie Vaneeckhout. Bij de dichtste achtervolgers, provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, gaat het respectievelijk om 330 en 320 hectare.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tIn de helft van de gevallen werd de landbouwgrond omgevormd tot industrieterrein, 110 hectare of 20 procent werd woongebied. &ldquo;Dat zijn hoofdzakelijk harde bestemmingen, waarbij open ruimte opgeofferd wordt voor meer beton&rdquo;, stelt Vaneeckhout. &ldquo;Terwijl het beleid toch ondertussen beseft dat het anders moet: beschermen in plaats van aansnijden van de open ruimte en ontharden in plaats van nog meer verharding. De huidige droogte- en hitteproblematiek drukt ons nog eens met de neus op het feit dat het probleem urgent is.&rdquo;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t<strong>Provincie op zoek naar 430 ha industriegebied</strong></div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&ldquo;Het provinciebestuur is bezig met een oefening om, met de goedkeuring van de Vlaamse regering, 430 hectare nieuw industrieterrein te zoeken&rdquo;, zegt provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen). &ldquo;Wij vrezen dat heel wat van die zoekzones opnieuw zullen leiden tot het aansnijden van herbevestigd agrarisch gebied. Uit tal van dossiers uit de voorbije jaren blijkt dat het provinciebestuur er geen graten in ziet om zo&rsquo;n landbouwgrond op te offeren, zelfs voor zonevreemde bedrijven die geen enkele link met de landbouwsector hebben.&rdquo;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tCD&amp;V&rsquo;er Bart Naeyaert, gedeputeerde voor Landbouw voor provincie West-Vlaanderen, nuanceert dat. &ldquo;Het herbevestigd agrarisch gebied was alleen vastgelegd in de discussie tussen natuur en landbouw&rdquo;, verduidelijkt hij in een <a href="https://www.focus-wtv.be/video/veel-landbouwgrond-verdwenen-west-vlaanderen" target="_blank">interview met Focus-WTV</a>. &ldquo;Er werd toen geen rekening gehouden met de behoefte aan industrie- of woongebied.&rdquo;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tVolgens Naeyaert is er inderdaad een beperkte toename aan bedrijventerreinen nodig, maar hij benadrukt dat de aanduiding daarvan heel zorgvuldig moet gebeuren. &ldquo;Op vandaag heeft de provincie een principieel akkoord met Vlaanderen voor slechts 130 hectare en we kijken het liefst buiten herbevestigd agrarisch gebied. Maar als het niet anders kan, dan moet het. Als wij met de provincie herbevestigd agrarisch gebied gaan aansnijden, zullen we bovendien veel meer landbouwgebied herbevestigen dat nog niet herbevestigd was.&rdquo;</div>
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => "Eigen verslaggeving / Focus-WTV"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2020-09-14 14:56:13"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 49250
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#3365 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#3320 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    14 => App\Models\NewsItem {#2774
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 48492
      "image_id" => "49105815-8730-42b4-8d49-f8d7b5112cfc"
      "release_date" => "2020-08-10 16:24:14"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-09-14 14:56:07"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-08-11 07:30:10"
      "title" => "Boeren lokken akkervogels, met succes"
      "slug" => "boeren-lokken-akkervogels-met-succes"
      "intro" => "Verspreid over Vlaanderen worden verschillende projecten op poten gezet om akker- en weidevogels naar landbouwgrond te lokken. Die hebben het vaak moeilijk in het veranderende landbouwlandschap die met steeds efficiëntere oogsttechnieken het leefgebied van de vogels onder druk zet. Daarom leveren verschillende landbouwers extra inspanningen om de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven. Dat levert soms mooie resultaten op. Zo zijn deze zomer jongen van de grauwe kiekendief uitgevlogen in Westvleteren. "
      "body" => "[{"uniq":"idxs1gtcdq5","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Op landbouwpercelen van de Sint-Sixtusabdij van het West-Vlaamse Westvleteren zijn 6 jongen uitgevlogen van de grauwe kiekendief, een broedvogel die ernstig bedreigd is. \"Het waren de enige broedgevallen van deze soort dit jaar in Vlaanderen. De samenwerking tussen de broeders van de Sint-Sixtusabdij, de lokale landbouwer, een aantal overheidsinstellingen en een gedreven groep enthousiaste vogelaars verliep voorbeeldig\", zegt Wim Bovens van Natuurwerkgroep De Kerkuil.</p><p>Eind april 2020 werd in Westvleteren, een deelgemeente van Vleteren, een mannetje grauwe kiekendief opgemerkt. \"Enkele dagen later werd deze vogel vergezeld van een vrouwtje. Het paartje vertoonde een uitgesproken voorkeur voor een grasveld palend aan de Sint-Sixtusabdij. Het koppel werd goed op gevolgd en algauw kon worden vastgesteld dat er ook een tweede paartje aanwezig was. Vanaf dan werden de vogels dagelijks opgevolgd om uit te zoeken of er sprake zou kunnen zijn van een broedgeval. Met succes: een team van enthousiaste vrijwilligers slaagde erin om twee nesten te lokaliseren\", meldt Natuurpunt.</p><p>De vogelliefhebbers legden contact met de abdij, die eigenaar is van de percelen waarop beide nesten zich bevinden. \"De gronden worden echter verpacht. Met de landbouwer werd afgesproken dat hij tijdig zou laten weten wanneer hij de percelen zou maaien zodat enkele dagen voor de geplande maaidatum beide nestlocaties konden worden uitgerasterd. Door een beperkte oppervlakte rond het nest ongemaaid te laten, konden de grauwe kiekendieven ongehinderd verder broeden en kon ook de landbouwer het grootste deel van het perceel maaien. Er werd ook een latere maaidatum afgesproken waarvoor de landbouwer ook vergoed is. Een win-win voor natuur en landbouw\", zegt Bovens. De boer kreeg van de Vlaamse overheid een subsidie speciaal gericht op het beschermen van een aantal zeldzame broedvogels zoals de grauwe kiekendief, de bruine kiekendief en de kwartelkoning.</p><p>Op 8 juli kregen alle jongen in het nest een wetenschappelijke ring door medewerkers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Acht dagen later vloog het eerste jong uit en intussen zijn alle zes jongen uitgevlogen. De broedgevallen in Westvleteren zijn slechts het vijfde en zesde in Vlaanderen sinds 2000.<br><br></p><p></p><p>&nbsp;</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idalhf2b44w","componentName":"QuoteBlock","component":"QuoteBlock","value":{"image":{"id":"","settings":{}},"html":"<p>Dit is een win-win voor natuur en landbouw</p>","url":"","name":"Wim Bovens","jobFunction":"Natuurwerkgroep De Kerkuil"}},{"uniq":"idp0ch0cp53","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2><strong>Beheerovereenkomsten bewijzen hun nut</strong></h2><p>Sinds 2000 bestaat het systeem van beheerovereenkomsten (BO), dat boeren aanmoedigt om de biodiversiteit te behouden en te versterken. Landbouwers kunnen vrijwillig zo’n vijfjarige overeenkomst aangaan met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). In ruil voor extra inspanningen voor milieu, natuur en biodiversiteit krijgt de boer jaarlijks een vergoeding. De maatregelen die ze uitvoeren dragen onder meer bij aan erosiebestrijding, de bescherming van akker- en weidevogels en de buffering van kwetsbare landschapselementen. Het gaat dan onder meer om de aanleg van gemengde grasstroken, de zaai van voedselgewassen en aangepast mest- en maaibeheer.</p><p>Meer dan 3.800 landbouwers hebben vandaag een of meerdere beheerovereenkomsten met VLM lopen, goed voor ruim 12.000 hectare landbouwgrond. Vooral de akkervogelmaatregelen worden breed ingezet en omvatten 4.000 hectare. Dat is nodig want de <a href=\"https://www.vilt.be/akkervogels-hoe-stellen-ze-het-in-vlaanderen--europa\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">populatie</a> akkervogels is de laatste decennia sterk afgenomen.</p><p></p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idhkcn8gydg","componentName":"StatisticsBlock","component":"StatisticsBlock","value":{"statistics":[{"number":"3800","text":"Aantal landbouwers met een BO","type":"default"},{"number":"12000","type":"default","text":"hectare landbouwgrond onder BO"},{"number":"4000","type":"default","text":"hectare landbouwgrond met akkervogelmaatregelen"}]}},{"uniq":"idtyi67a576","componentName":"MediaTextBlock","component":"MediaTextBlock","value":{"image":{"id":"d0353063-ea5e-4670-a13f-d0f09f730cb1","settings":{}},"html":"<p>Uit onderzoek van de Universiteit van Hasselt is gebleken dat zowel de diversiteit aan insecten als de aantallen hoger zijn in de beheerovereenkomsten dan in andere gewassen. In sommige gewassen zoals graan, grasklaver en raaigras wordt dan wel bijna dezelfde hoeveelheid insecten aangetroffen, maar het gaat dan om kleine insecten die vermoedelijk geen deel uitmaken van het akkervogeldieet, zoals vliegjes en muggen. Voor larven, rupsen, sprinkhanen, kevers en spinnen moeten akkervogels foerageren in de beheerovereenkomsten, zo toont de studie aan. Ook uit observaties en camerabeelden bleek dat veldleeuweriken en gele kwikstaarten de voorkeur geven aan dit ‘stapelvoedsel’.</p>","button":{"text":"Button","blank":true,"type":"btn btn-primary"},"settings":{"imagePosition":"left"}}},{"uniq":"id5bdi6teg8","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat beheerovereenkomsten voor akkervogels lonen. In goed gekozen gebieden streeft VLM er naar om 8 tot 10 procent van de landbouwoppervlakte akkervogelvriendelijk aan te leggen met behulp van beheerovereenkomsten. Het soortenbeschermingsplan grauwe kiekendief heeft bijzondere aandacht voor gebiedscoördinatie, met ruimte voor het motiveren en enthousiasmeren van landbouwers, vernieuwende opvolgings- en monitoringstechnieken en het verkennen van nieuwe maatregelen. Die aanpak stemt volgens VLM hoopvol en is ook voor andere akkervogels interessant.</p><p>Meer <a href=\"https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/Fiches%20BO%20PDPOIII/Akkervogels_met_EU.pdf\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">info over beheerovereenkomsten</a> voor akkervogels vind je op de website van VLM.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idiaqfmhl8s","componentName":"NewsCaseBlock","component":"NewsCaseBlock","value":{"selectedResources":[{"id":9,"working_title":"Natuur","image_id":"40f4bb67-cc65-4969-ba34-8dd881d6b92c","site":"vilt","translations":{"nl":{"id":9,"news_case_id":9,"locale":"nl","title":"Natuur","intro":"<p>Intro</p>","slug":"natuur","body":"[]","online":1,"created_at":"2020-03-25 15:19:05","updated_at":"2020-03-26 12:58:19"}}}]}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => """
       <div>\r\n
       \tVerspreid over Vlaanderen worden verschillende projecten op poten gezet om akker- en weidevogels naar landbouwgrond te lokken. Die hebben het vaak moeilijk in het veranderende landbouwlandschap die met steeds effici&euml;ntere oogsttechnieken het leefgebied van de vogels onder druk zet. Daarom leveren verschillende landbouwers extra inspanningen om de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven. Dat levert soms mooie resultaten op. Zo zijn deze zomer jongen van de grauwe kiekendief uitgevlogen in Westvleteren.</div>\r\n
        <div>\r\n
       \tOp landbouwpercelen van de Sint-Sixtusabdij van het West-Vlaamse Westvleteren zijn 6 jongen uitgevlogen van de grauwe kiekendief, een broedvogel die ernstig bedreigd is. &quot;Het waren de enige broedgevallen van deze soort dit jaar in Vlaanderen. De samenwerking tussen de broeders van de Sint-Sixtusabdij, de lokale landbouwer, een aantal overheidsinstellingen en een gedreven groep enthousiaste vogelaars verliep voorbeeldig&quot;, zegt Wim Bovens van Natuurwerkgroep De Kerkuil.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tEind april 2020 werd in Westvleteren, een deelgemeente van Vleteren, een mannetje grauwe kiekendief opgemerkt. &quot;Enkele dagen later werd deze vogel vergezeld van een vrouwtje. Het paartje vertoonde een uitgesproken voorkeur voor een grasveld palend aan de Sint-Sixtusabdij. Het koppel werd goed op gevolgd en algauw kon worden vastgesteld dat er ook een tweede paartje aanwezig was. Vanaf dan werden de vogels dagelijks opgevolgd om uit te zoeken of er sprake zou kunnen zijn van een broedgeval. Met succes: een team van enthousiaste vrijwilligers slaagde erin om twee nesten te lokaliseren&quot;, meldt Natuurpunt.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tDe vogelliefhebbers legden contact met de abdij, die eigenaar is van de percelen waarop beide nesten zich bevinden. &quot;De gronden worden echter verpacht. Met de landbouwer werd afgesproken dat hij tijdig zou laten weten wanneer hij de percelen zou maaien zodat enkele dagen voor de geplande maaidatum beide nestlocaties konden worden uitgerasterd. Door een beperkte oppervlakte rond het nest ongemaaid te laten, konden de grauwe kiekendieven ongehinderd verder broeden en kon ook de landbouwer het grootste deel van het perceel maaien. Er werd ook een latere maaidatum afgesproken waarvoor de landbouwer ook vergoed is. Een win-win voor natuur en landbouw&quot;, zegt Bovens. De boer kreeg van de Vlaamse overheid een subsidie speciaal gericht op het beschermen van een aantal zeldzame broedvogels zoals de grauwe kiekendief, de bruine kiekendief en de kwartelkoning.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tOp 8 juli kregen alle jongen in het nest een wetenschappelijke ring door medewerkers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Acht dagen later vloog het eerste jong uit en intussen zijn alle zes jongen uitgevlogen. De broedgevallen in Westvleteren zijn slechts het vijfde en zesde in Vlaanderen sinds 2000.<br />\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t<strong>Beheerovereenkomsten bewijzen hun nut</strong></div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tSinds 2000 bestaat het systeem van beheerovereenkomsten (BO), dat boeren aanmoedigt om de biodiversiteit te behouden en te versterken. Landbouwers kunnen vrijwillig zo&rsquo;n vijfjarige overeenkomst aangaan met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). In ruil voor extra inspanningen voor milieu, natuur en biodiversiteit krijgt de boer jaarlijks een vergoeding. De maatregelen die ze uitvoeren dragen onder meer bij aan erosiebestrijding, de bescherming van akker- en weidevogels en de buffering van kwetsbare landschapselementen. Het gaat dan onder meer om de aanleg van gemengde grasstroken, de zaai van voedselgewassen en aangepast mest- en maaibeheer.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tMeer dan 3.800 landbouwers hebben vandaag een of meerdere beheerovereenkomsten met VLM lopen, goed voor ruim 12.000 hectare landbouwgrond. Vooral de akkervogelmaatregelen worden breed ingezet en omvatten 4.000 hectare. Dat is nodig want de <a href="https://www.vilt.be/akkervogels-hoe-stellen-ze-het-in-vlaanderen--europa" target="_blank">populatie</a> akkervogels is de laatste decennia sterk afgenomen.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tUit onderzoek van de Universiteit van Hasselt is gebleken dat zowel de diversiteit aan insecten als de aantallen hoger zijn in de beheerovereenkomsten dan in andere gewassen. In sommige gewassen zoals graan, grasklaver en raaigras wordt dan wel bijna dezelfde hoeveelheid insecten aangetroffen, maar het gaat dan om kleine insecten die vermoedelijk geen deel uitmaken van het akkervogeldieet, zoals vliegjes en muggen. Voor larven, rupsen, sprinkhanen, kevers en spinnen moeten akkervogels foerageren in de beheerovereenkomsten, zo toont de studie aan. Ook uit observaties en camerabeelden bleek dat veldleeuweriken en gele kwikstaarten de voorkeur geven aan dit &lsquo;stapelvoedsel&rsquo;.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tDe resultaten van dit onderzoek tonen aan dat beheerovereenkomsten voor akkervogels lonen. In goed gekozen gebieden streeft VLM er naar om 8 tot 10 procent van de landbouwoppervlakte akkervogelvriendelijk aan te leggen met behulp van beheerovereenkomsten. Het soortenbeschermingsplan grauwe kiekendief heeft bijzondere aandacht voor gebiedsco&ouml;rdinatie, met ruimte voor het motiveren en enthousiasmeren van landbouwers, vernieuwende opvolgings- en monitoringstechnieken en het verkennen van nieuwe maatregelen. Die aanpak stemt volgens VLM hoopvol en is ook voor andere akkervogels interessant.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tMeer <a href="https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/Fiches%20BO%20PDPOIII/Akkervogels_met_EU.pdf" target="_blank">info over beheerovereenkomsten</a> voor akkervogels vind je op de website van VLM.</div>\r\n
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => "Belga / Eigen verslaggeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => "Freek Verdonckt"
      "created_at" => "2020-09-14 14:56:07"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 48492
      "image_id" => "49105815-8730-42b4-8d49-f8d7b5112cfc"
      "release_date" => "2020-08-10 16:24:14"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-09-14 14:56:07"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-08-11 07:30:10"
      "title" => "Boeren lokken akkervogels, met succes"
      "slug" => "boeren-lokken-akkervogels-met-succes"
      "intro" => "Verspreid over Vlaanderen worden verschillende projecten op poten gezet om akker- en weidevogels naar landbouwgrond te lokken. Die hebben het vaak moeilijk in het veranderende landbouwlandschap die met steeds efficiëntere oogsttechnieken het leefgebied van de vogels onder druk zet. Daarom leveren verschillende landbouwers extra inspanningen om de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven. Dat levert soms mooie resultaten op. Zo zijn deze zomer jongen van de grauwe kiekendief uitgevlogen in Westvleteren. "
      "body" => "[{"uniq":"idxs1gtcdq5","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>Op landbouwpercelen van de Sint-Sixtusabdij van het West-Vlaamse Westvleteren zijn 6 jongen uitgevlogen van de grauwe kiekendief, een broedvogel die ernstig bedreigd is. \"Het waren de enige broedgevallen van deze soort dit jaar in Vlaanderen. De samenwerking tussen de broeders van de Sint-Sixtusabdij, de lokale landbouwer, een aantal overheidsinstellingen en een gedreven groep enthousiaste vogelaars verliep voorbeeldig\", zegt Wim Bovens van Natuurwerkgroep De Kerkuil.</p><p>Eind april 2020 werd in Westvleteren, een deelgemeente van Vleteren, een mannetje grauwe kiekendief opgemerkt. \"Enkele dagen later werd deze vogel vergezeld van een vrouwtje. Het paartje vertoonde een uitgesproken voorkeur voor een grasveld palend aan de Sint-Sixtusabdij. Het koppel werd goed op gevolgd en algauw kon worden vastgesteld dat er ook een tweede paartje aanwezig was. Vanaf dan werden de vogels dagelijks opgevolgd om uit te zoeken of er sprake zou kunnen zijn van een broedgeval. Met succes: een team van enthousiaste vrijwilligers slaagde erin om twee nesten te lokaliseren\", meldt Natuurpunt.</p><p>De vogelliefhebbers legden contact met de abdij, die eigenaar is van de percelen waarop beide nesten zich bevinden. \"De gronden worden echter verpacht. Met de landbouwer werd afgesproken dat hij tijdig zou laten weten wanneer hij de percelen zou maaien zodat enkele dagen voor de geplande maaidatum beide nestlocaties konden worden uitgerasterd. Door een beperkte oppervlakte rond het nest ongemaaid te laten, konden de grauwe kiekendieven ongehinderd verder broeden en kon ook de landbouwer het grootste deel van het perceel maaien. Er werd ook een latere maaidatum afgesproken waarvoor de landbouwer ook vergoed is. Een win-win voor natuur en landbouw\", zegt Bovens. De boer kreeg van de Vlaamse overheid een subsidie speciaal gericht op het beschermen van een aantal zeldzame broedvogels zoals de grauwe kiekendief, de bruine kiekendief en de kwartelkoning.</p><p>Op 8 juli kregen alle jongen in het nest een wetenschappelijke ring door medewerkers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Acht dagen later vloog het eerste jong uit en intussen zijn alle zes jongen uitgevlogen. De broedgevallen in Westvleteren zijn slechts het vijfde en zesde in Vlaanderen sinds 2000.<br><br></p><p></p><p>&nbsp;</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idalhf2b44w","componentName":"QuoteBlock","component":"QuoteBlock","value":{"image":{"id":"","settings":{}},"html":"<p>Dit is een win-win voor natuur en landbouw</p>","url":"","name":"Wim Bovens","jobFunction":"Natuurwerkgroep De Kerkuil"}},{"uniq":"idp0ch0cp53","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<h2><strong>Beheerovereenkomsten bewijzen hun nut</strong></h2><p>Sinds 2000 bestaat het systeem van beheerovereenkomsten (BO), dat boeren aanmoedigt om de biodiversiteit te behouden en te versterken. Landbouwers kunnen vrijwillig zo’n vijfjarige overeenkomst aangaan met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). In ruil voor extra inspanningen voor milieu, natuur en biodiversiteit krijgt de boer jaarlijks een vergoeding. De maatregelen die ze uitvoeren dragen onder meer bij aan erosiebestrijding, de bescherming van akker- en weidevogels en de buffering van kwetsbare landschapselementen. Het gaat dan onder meer om de aanleg van gemengde grasstroken, de zaai van voedselgewassen en aangepast mest- en maaibeheer.</p><p>Meer dan 3.800 landbouwers hebben vandaag een of meerdere beheerovereenkomsten met VLM lopen, goed voor ruim 12.000 hectare landbouwgrond. Vooral de akkervogelmaatregelen worden breed ingezet en omvatten 4.000 hectare. Dat is nodig want de <a href=\"https://www.vilt.be/akkervogels-hoe-stellen-ze-het-in-vlaanderen--europa\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">populatie</a> akkervogels is de laatste decennia sterk afgenomen.</p><p></p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idhkcn8gydg","componentName":"StatisticsBlock","component":"StatisticsBlock","value":{"statistics":[{"number":"3800","text":"Aantal landbouwers met een BO","type":"default"},{"number":"12000","type":"default","text":"hectare landbouwgrond onder BO"},{"number":"4000","type":"default","text":"hectare landbouwgrond met akkervogelmaatregelen"}]}},{"uniq":"idtyi67a576","componentName":"MediaTextBlock","component":"MediaTextBlock","value":{"image":{"id":"d0353063-ea5e-4670-a13f-d0f09f730cb1","settings":{}},"html":"<p>Uit onderzoek van de Universiteit van Hasselt is gebleken dat zowel de diversiteit aan insecten als de aantallen hoger zijn in de beheerovereenkomsten dan in andere gewassen. In sommige gewassen zoals graan, grasklaver en raaigras wordt dan wel bijna dezelfde hoeveelheid insecten aangetroffen, maar het gaat dan om kleine insecten die vermoedelijk geen deel uitmaken van het akkervogeldieet, zoals vliegjes en muggen. Voor larven, rupsen, sprinkhanen, kevers en spinnen moeten akkervogels foerageren in de beheerovereenkomsten, zo toont de studie aan. Ook uit observaties en camerabeelden bleek dat veldleeuweriken en gele kwikstaarten de voorkeur geven aan dit ‘stapelvoedsel’.</p>","button":{"text":"Button","blank":true,"type":"btn btn-primary"},"settings":{"imagePosition":"left"}}},{"uniq":"id5bdi6teg8","componentName":"TextBlock","component":"TextBlock","value":{"textBlocks":[{"html":"<p>De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat beheerovereenkomsten voor akkervogels lonen. In goed gekozen gebieden streeft VLM er naar om 8 tot 10 procent van de landbouwoppervlakte akkervogelvriendelijk aan te leggen met behulp van beheerovereenkomsten. Het soortenbeschermingsplan grauwe kiekendief heeft bijzondere aandacht voor gebiedscoördinatie, met ruimte voor het motiveren en enthousiasmeren van landbouwers, vernieuwende opvolgings- en monitoringstechnieken en het verkennen van nieuwe maatregelen. Die aanpak stemt volgens VLM hoopvol en is ook voor andere akkervogels interessant.</p><p>Meer <a href=\"https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/Fiches%20BO%20PDPOIII/Akkervogels_met_EU.pdf\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">info over beheerovereenkomsten</a> voor akkervogels vind je op de website van VLM.</p>"},{"html":""},{"html":""}],"settings":{"background":"","columns":"1","gridWidth":"6","separate":true}}},{"uniq":"idiaqfmhl8s","componentName":"NewsCaseBlock","component":"NewsCaseBlock","value":{"selectedResources":[{"id":9,"working_title":"Natuur","image_id":"40f4bb67-cc65-4969-ba34-8dd881d6b92c","site":"vilt","translations":{"nl":{"id":9,"news_case_id":9,"locale":"nl","title":"Natuur","intro":"<p>Intro</p>","slug":"natuur","body":"[]","online":1,"created_at":"2020-03-25 15:19:05","updated_at":"2020-03-26 12:58:19"}}}]}}]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => """
       <div>\r\n
       \tVerspreid over Vlaanderen worden verschillende projecten op poten gezet om akker- en weidevogels naar landbouwgrond te lokken. Die hebben het vaak moeilijk in het veranderende landbouwlandschap die met steeds effici&euml;ntere oogsttechnieken het leefgebied van de vogels onder druk zet. Daarom leveren verschillende landbouwers extra inspanningen om de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven. Dat levert soms mooie resultaten op. Zo zijn deze zomer jongen van de grauwe kiekendief uitgevlogen in Westvleteren.</div>\r\n
        <div>\r\n
       \tOp landbouwpercelen van de Sint-Sixtusabdij van het West-Vlaamse Westvleteren zijn 6 jongen uitgevlogen van de grauwe kiekendief, een broedvogel die ernstig bedreigd is. &quot;Het waren de enige broedgevallen van deze soort dit jaar in Vlaanderen. De samenwerking tussen de broeders van de Sint-Sixtusabdij, de lokale landbouwer, een aantal overheidsinstellingen en een gedreven groep enthousiaste vogelaars verliep voorbeeldig&quot;, zegt Wim Bovens van Natuurwerkgroep De Kerkuil.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tEind april 2020 werd in Westvleteren, een deelgemeente van Vleteren, een mannetje grauwe kiekendief opgemerkt. &quot;Enkele dagen later werd deze vogel vergezeld van een vrouwtje. Het paartje vertoonde een uitgesproken voorkeur voor een grasveld palend aan de Sint-Sixtusabdij. Het koppel werd goed op gevolgd en algauw kon worden vastgesteld dat er ook een tweede paartje aanwezig was. Vanaf dan werden de vogels dagelijks opgevolgd om uit te zoeken of er sprake zou kunnen zijn van een broedgeval. Met succes: een team van enthousiaste vrijwilligers slaagde erin om twee nesten te lokaliseren&quot;, meldt Natuurpunt.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tDe vogelliefhebbers legden contact met de abdij, die eigenaar is van de percelen waarop beide nesten zich bevinden. &quot;De gronden worden echter verpacht. Met de landbouwer werd afgesproken dat hij tijdig zou laten weten wanneer hij de percelen zou maaien zodat enkele dagen voor de geplande maaidatum beide nestlocaties konden worden uitgerasterd. Door een beperkte oppervlakte rond het nest ongemaaid te laten, konden de grauwe kiekendieven ongehinderd verder broeden en kon ook de landbouwer het grootste deel van het perceel maaien. Er werd ook een latere maaidatum afgesproken waarvoor de landbouwer ook vergoed is. Een win-win voor natuur en landbouw&quot;, zegt Bovens. De boer kreeg van de Vlaamse overheid een subsidie speciaal gericht op het beschermen van een aantal zeldzame broedvogels zoals de grauwe kiekendief, de bruine kiekendief en de kwartelkoning.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tOp 8 juli kregen alle jongen in het nest een wetenschappelijke ring door medewerkers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Acht dagen later vloog het eerste jong uit en intussen zijn alle zes jongen uitgevlogen. De broedgevallen in Westvleteren zijn slechts het vijfde en zesde in Vlaanderen sinds 2000.<br />\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t<strong>Beheerovereenkomsten bewijzen hun nut</strong></div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tSinds 2000 bestaat het systeem van beheerovereenkomsten (BO), dat boeren aanmoedigt om de biodiversiteit te behouden en te versterken. Landbouwers kunnen vrijwillig zo&rsquo;n vijfjarige overeenkomst aangaan met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). In ruil voor extra inspanningen voor milieu, natuur en biodiversiteit krijgt de boer jaarlijks een vergoeding. De maatregelen die ze uitvoeren dragen onder meer bij aan erosiebestrijding, de bescherming van akker- en weidevogels en de buffering van kwetsbare landschapselementen. Het gaat dan onder meer om de aanleg van gemengde grasstroken, de zaai van voedselgewassen en aangepast mest- en maaibeheer.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tMeer dan 3.800 landbouwers hebben vandaag een of meerdere beheerovereenkomsten met VLM lopen, goed voor ruim 12.000 hectare landbouwgrond. Vooral de akkervogelmaatregelen worden breed ingezet en omvatten 4.000 hectare. Dat is nodig want de <a href="https://www.vilt.be/akkervogels-hoe-stellen-ze-het-in-vlaanderen--europa" target="_blank">populatie</a> akkervogels is de laatste decennia sterk afgenomen.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tUit onderzoek van de Universiteit van Hasselt is gebleken dat zowel de diversiteit aan insecten als de aantallen hoger zijn in de beheerovereenkomsten dan in andere gewassen. In sommige gewassen zoals graan, grasklaver en raaigras wordt dan wel bijna dezelfde hoeveelheid insecten aangetroffen, maar het gaat dan om kleine insecten die vermoedelijk geen deel uitmaken van het akkervogeldieet, zoals vliegjes en muggen. Voor larven, rupsen, sprinkhanen, kevers en spinnen moeten akkervogels foerageren in de beheerovereenkomsten, zo toont de studie aan. Ook uit observaties en camerabeelden bleek dat veldleeuweriken en gele kwikstaarten de voorkeur geven aan dit &lsquo;stapelvoedsel&rsquo;.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tDe resultaten van dit onderzoek tonen aan dat beheerovereenkomsten voor akkervogels lonen. In goed gekozen gebieden streeft VLM er naar om 8 tot 10 procent van de landbouwoppervlakte akkervogelvriendelijk aan te leggen met behulp van beheerovereenkomsten. Het soortenbeschermingsplan grauwe kiekendief heeft bijzondere aandacht voor gebiedsco&ouml;rdinatie, met ruimte voor het motiveren en enthousiasmeren van landbouwers, vernieuwende opvolgings- en monitoringstechnieken en het verkennen van nieuwe maatregelen. Die aanpak stemt volgens VLM hoopvol en is ook voor andere akkervogels interessant.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tMeer <a href="https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/Fiches%20BO%20PDPOIII/Akkervogels_met_EU.pdf" target="_blank">info over beheerovereenkomsten</a> voor akkervogels vind je op de website van VLM.</div>\r\n
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => "Belga / Eigen verslaggeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => "Freek Verdonckt"
      "created_at" => "2020-09-14 14:56:07"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 48492
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#2301 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#2346 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    15 => App\Models\NewsItem {#2314
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 49213
      "image_id" => "ec62cb5a-9582-4d58-87e6-11e661495d7a"
      "release_date" => "2020-08-03 11:59:16"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-09-14 14:56:03"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-08-04 07:30:08"
      "title" => "Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw"
      "slug" => "prijs-landbouwgrond-stijgt-opnieuw"
      "intro" => "De gemiddelde prijs voor een hectare landbouwgrond in ons land bedroeg vorig jaar 46.778 euro, zo’n 0,6 procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de Notarisbarometer landbouwgronden van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Het gaat om de vierde prijsstijging op rij: tussen 2015 en 2019 steeg de gemiddelde prijs van een landbouwgrond met 28,7 procent. Rekening houdend met een inflatie van 7,7 procent ging het om een prijsstijging van 21 procent."
      "body" => null
      "online" => 1
      "vimeo" => null
      "old_content" => """
       <p>\r\n
       \tDe gemiddelde prijs voor een hectare landbouwgrond in ons land bedroeg vorig jaar 46.778 euro, zo&rsquo;n 0,6 procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de Notarisbarometer landbouwgronden van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Het gaat om de vierde prijsstijging op rij: tussen 2015 en 2019 steeg de gemiddelde prijs van een landbouwgrond met 28,7 procent. Rekening houdend met een inflatie van 7,7 procent ging het om een prijsstijging van 21 procent.</p>\r\n
        <p>\r\n
       \t&quot;In de eerste helft van 2019 zaten de prijzen voor landbouwgrond in dalende lijn, maar in de tweede jaarhelft was er een omgekeerde evolutie, met prijzen die gemiddeld 6,4 procent hoger lagen in vergelijking met de eerste jaarhelft&quot;, zegt Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. &quot;Vooral in Walloni&euml; zaten de prijzen in de lift in de tweede helft van het jaar: +12,5 procent in vergelijking met de eerste zes maanden van 2019. Uiteindelijk lag de gemiddelde nationale prijs op het eind van het jaar 0,6 procent hoger in vergelijking met eind 2018.&quot;</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tIn Vlaanderen klokte de gemiddelde prijs af op 53.899 euro per hectare, een daling van 0,4 procent. In Walloni&euml; was de gemiddelde prijs 34.936 euro per hectare (+7,6 procent).</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tIn de Vlaamse provincies waren de prijsevoluties op &eacute;&eacute;n jaar tijd uiteenlopend: van een daling van -6,4 procent in de provincie Limburg (met een gemiddelde prijs van 42.382 euro) tot een stijging van +8,8 procent in Oost-Vlaanderen (55.324 euro). &quot;Opvallend: in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant was een hectare landbouwgrond nog nooit zo duur. En in Limburg was de prijsdaling het grootst, terwijl het sowieso al de goedkoopste Vlaamse provincie was&quot;, zegt Bart van Opstal. West-Vlaanderen is de duurste provincie van het land met een gemiddelde prijs van 64.561 euro.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe gemiddelde oppervlakte van een landbouwgrond bedroeg vorig jaar 1,1 hectare, 7,3 procent kleiner dan in 2018 en 20,8 procent kleiner dan vijf jaar geleden. Landbouwgronden waren het grootst in Walloni&euml;, met een gemiddelde oppervlakte van 1,3 hectare. West-Vlaanderen heeft met gemiddeld 1,7 hectare de grootste gronden.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t<strong>Meer weten? Bekijk <a href="{Application::UrlUpload}48/default/48101.pdf" target="_blank">hier</a> de &lsquo;Landbouwbarometer 2019&rsquo;.</strong></p>\r\n
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => "Eigen verslaggeving / Belga"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2020-09-14 14:56:03"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 49213
      "image_id" => "ec62cb5a-9582-4d58-87e6-11e661495d7a"
      "release_date" => "2020-08-03 11:59:16"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-09-14 14:56:03"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-08-04 07:30:08"
      "title" => "Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw"
      "slug" => "prijs-landbouwgrond-stijgt-opnieuw"
      "intro" => "De gemiddelde prijs voor een hectare landbouwgrond in ons land bedroeg vorig jaar 46.778 euro, zo’n 0,6 procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de Notarisbarometer landbouwgronden van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Het gaat om de vierde prijsstijging op rij: tussen 2015 en 2019 steeg de gemiddelde prijs van een landbouwgrond met 28,7 procent. Rekening houdend met een inflatie van 7,7 procent ging het om een prijsstijging van 21 procent."
      "body" => null
      "online" => 1
      "vimeo" => null
      "old_content" => """
       <p>\r\n
       \tDe gemiddelde prijs voor een hectare landbouwgrond in ons land bedroeg vorig jaar 46.778 euro, zo&rsquo;n 0,6 procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de Notarisbarometer landbouwgronden van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Het gaat om de vierde prijsstijging op rij: tussen 2015 en 2019 steeg de gemiddelde prijs van een landbouwgrond met 28,7 procent. Rekening houdend met een inflatie van 7,7 procent ging het om een prijsstijging van 21 procent.</p>\r\n
        <p>\r\n
       \t&quot;In de eerste helft van 2019 zaten de prijzen voor landbouwgrond in dalende lijn, maar in de tweede jaarhelft was er een omgekeerde evolutie, met prijzen die gemiddeld 6,4 procent hoger lagen in vergelijking met de eerste jaarhelft&quot;, zegt Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. &quot;Vooral in Walloni&euml; zaten de prijzen in de lift in de tweede helft van het jaar: +12,5 procent in vergelijking met de eerste zes maanden van 2019. Uiteindelijk lag de gemiddelde nationale prijs op het eind van het jaar 0,6 procent hoger in vergelijking met eind 2018.&quot;</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tIn Vlaanderen klokte de gemiddelde prijs af op 53.899 euro per hectare, een daling van 0,4 procent. In Walloni&euml; was de gemiddelde prijs 34.936 euro per hectare (+7,6 procent).</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tIn de Vlaamse provincies waren de prijsevoluties op &eacute;&eacute;n jaar tijd uiteenlopend: van een daling van -6,4 procent in de provincie Limburg (met een gemiddelde prijs van 42.382 euro) tot een stijging van +8,8 procent in Oost-Vlaanderen (55.324 euro). &quot;Opvallend: in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant was een hectare landbouwgrond nog nooit zo duur. En in Limburg was de prijsdaling het grootst, terwijl het sowieso al de goedkoopste Vlaamse provincie was&quot;, zegt Bart van Opstal. West-Vlaanderen is de duurste provincie van het land met een gemiddelde prijs van 64.561 euro.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe gemiddelde oppervlakte van een landbouwgrond bedroeg vorig jaar 1,1 hectare, 7,3 procent kleiner dan in 2018 en 20,8 procent kleiner dan vijf jaar geleden. Landbouwgronden waren het grootst in Walloni&euml;, met een gemiddelde oppervlakte van 1,3 hectare. West-Vlaanderen heeft met gemiddeld 1,7 hectare de grootste gronden.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t<strong>Meer weten? Bekijk <a href="{Application::UrlUpload}48/default/48101.pdf" target="_blank">hier</a> de &lsquo;Landbouwbarometer 2019&rsquo;.</strong></p>\r\n
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => "Eigen verslaggeving / Belga"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2020-09-14 14:56:03"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 49213
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#2787 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#2735 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    16 => App\Models\NewsItem {#3352
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 49208
      "image_id" => "ab13196c-27b5-459e-9606-dc3ac30ac75d"
      "release_date" => "2020-07-30 16:46:51"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-09-14 14:56:02"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-07-31 07:30:08"
      "title" => "Bijna 70% minder landbouwbedrijven sinds 1980"
      "slug" => "bijna-70-minder-landbouwbedrijven-sinds-1980"
      "intro" => "Met ‘Kerncijfers landbouw’ biedt het Belgische statistiekbureau Statbel een overzicht van de recentste evoluties in de landbouw. Kenmerkend voor de Belgische landbouwsector is de structurele afname van het aantal landbouwbedrijven en de daarmee gepaard gaande concentratie van gronden en productiemiddelen. “Tussen 1980 en 2019 verdween 68 procent van de landbouwbedrijven in ons land”, klinkt het. “De afname gebeurde in Vlaanderen en Wallonië nagenoeg in hetzelfde tempo, met gemiddeld 2 procent per jaar.” Daartegenover staat wel dat tijdens diezelfde periode de gemiddelde bedrijfsoppervlakte verdrievoudigd is."
      "body" => null
      "online" => 1
      "vimeo" => null
      "old_content" => """
       <p>\r\n
       \tMet &lsquo;Kerncijfers landbouw&rsquo; biedt het Belgische statistiekbureau Statbel een overzicht van de recentste evoluties in de landbouw. Kenmerkend voor de Belgische landbouwsector is de structurele afname van het aantal landbouwbedrijven en de daarmee gepaard gaande concentratie van gronden en productiemiddelen. &ldquo;Tussen 1980 en 2019 verdween 68 procent van de landbouwbedrijven in ons land&rdquo;, klinkt het. &ldquo;De afname gebeurde in Vlaanderen en Walloni&euml; nagenoeg in hetzelfde tempo, met gemiddeld 2 procent per jaar.&rdquo; Daartegenover staat wel dat tijdens diezelfde periode de gemiddelde bedrijfsoppervlakte verdrievoudigd is.</p>\r\n
        <p>\r\n
       \tHet aantal land- of tuinbouwbedrijven gaat jaar na jaar achteruit. Al daalt de totale oppervlakte van alle bedrijven samen veel minder snel. &ldquo;De land- en tuinbouwbedrijven worden met andere woorden gemiddeld alsmaar groter&rdquo;, aldus Statbel in haar nieuwe publicatie &lsquo;Kerncijfers landbouw&rsquo;. Sinds 1980 is de gemiddelde oppervlakte van de landbouwbedrijven drie keer hoger geworden. Dit verschijnsel is meer uitgesproken in Vlaanderen, waar de gemiddelde grootte van de landbouwbedrijven gestegen is van 8,4 ha in 1980 naar 26,7 ha in 2019. In Walloni&euml; nam in diezelfde periode de gemiddelde bedrijfsgrootte toe van 20,7 ha naar 57,6 ha. &ldquo;Verder gaat ook het aantal dieren per bedrijf in stijgende lijn en weerspiegelt dit de steeds sterkere concentratie van de productiemiddelen.&rdquo;</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe werkgelegenheid in de landbouwsector is tussen 1980 en 2016 met 62 procent afgenomen. Volgens Statbel is die daling het gevolg van de afname van het aantal landbouwbedrijven, maar ook van de opgedreven mechanisering. Bij de arbeidskrachten is in de Belgische landbouwbedrijven sinds drie decennia een dubbele evolutie merkbaar: enerzijds is er een zeer lichte stijging van het aantal arbeidskrachten per bedrijf (van 1,63 in 1980 tot 1,92 in 2016), anderzijds is er vooral een steeds groter aandeel niet-familiale arbeidskrachten (van 3,9 % in 1980 tot meer dan 27,9 % in 2016).</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe aardappelteelt wint volgens Statbel aan terrein. In 20 jaar tijd werd de oppervlakte cultuurgrond gewijd aan die teelt met 1,5 vermenigvuldigd. Bij de dierlijke producten is de runder- en pluimveeproductie sinds 2010 betrekkelijk stabiel gebleven. De varkensslachtingen daalden (in aantal geslachte dieren) in het afgelopen jaar wel met 4,6 procent tot het laagste cijfer sinds administratieve gegevens van de slachthuizen worden gebruikt (2010).</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tIn 2019 nam de omzet van de landbouwsector toe met 6,1 procent. Na twee lastige jaren voor de varkenssector blijkt volgens Statbel nu een verbetering van de toestand te zijn ingetreden: de karkasprijs is teruggekeerd tot een niveau vergelijkbaar met 2017, terwijl de veevoederprijzen stabiel bleven. Bij de runderen zijn de ratio&#39;s na een lichte daling in 2018 weinig ge&euml;volueerd. Voor melk zijn er in de gemiddelde producentenprijs opvallend grote schommelingen.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t<strong>Meer informatie: <a href="https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/landbouw/NL_kerncijfers_landbouw_2020_v11_met_cover_voor_web.pdf" target="_blank">Kerncijfers landbouw 2020</a></strong></p>\r\n
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => "Eigen verslaggeving / De Morgen"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2020-09-14 14:56:02"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 49208
      "image_id" => "ab13196c-27b5-459e-9606-dc3ac30ac75d"
      "release_date" => "2020-07-30 16:46:51"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-09-14 14:56:02"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-07-31 07:30:08"
      "title" => "Bijna 70% minder landbouwbedrijven sinds 1980"
      "slug" => "bijna-70-minder-landbouwbedrijven-sinds-1980"
      "intro" => "Met ‘Kerncijfers landbouw’ biedt het Belgische statistiekbureau Statbel een overzicht van de recentste evoluties in de landbouw. Kenmerkend voor de Belgische landbouwsector is de structurele afname van het aantal landbouwbedrijven en de daarmee gepaard gaande concentratie van gronden en productiemiddelen. “Tussen 1980 en 2019 verdween 68 procent van de landbouwbedrijven in ons land”, klinkt het. “De afname gebeurde in Vlaanderen en Wallonië nagenoeg in hetzelfde tempo, met gemiddeld 2 procent per jaar.” Daartegenover staat wel dat tijdens diezelfde periode de gemiddelde bedrijfsoppervlakte verdrievoudigd is."
      "body" => null
      "online" => 1
      "vimeo" => null
      "old_content" => """
       <p>\r\n
       \tMet &lsquo;Kerncijfers landbouw&rsquo; biedt het Belgische statistiekbureau Statbel een overzicht van de recentste evoluties in de landbouw. Kenmerkend voor de Belgische landbouwsector is de structurele afname van het aantal landbouwbedrijven en de daarmee gepaard gaande concentratie van gronden en productiemiddelen. &ldquo;Tussen 1980 en 2019 verdween 68 procent van de landbouwbedrijven in ons land&rdquo;, klinkt het. &ldquo;De afname gebeurde in Vlaanderen en Walloni&euml; nagenoeg in hetzelfde tempo, met gemiddeld 2 procent per jaar.&rdquo; Daartegenover staat wel dat tijdens diezelfde periode de gemiddelde bedrijfsoppervlakte verdrievoudigd is.</p>\r\n
        <p>\r\n
       \tHet aantal land- of tuinbouwbedrijven gaat jaar na jaar achteruit. Al daalt de totale oppervlakte van alle bedrijven samen veel minder snel. &ldquo;De land- en tuinbouwbedrijven worden met andere woorden gemiddeld alsmaar groter&rdquo;, aldus Statbel in haar nieuwe publicatie &lsquo;Kerncijfers landbouw&rsquo;. Sinds 1980 is de gemiddelde oppervlakte van de landbouwbedrijven drie keer hoger geworden. Dit verschijnsel is meer uitgesproken in Vlaanderen, waar de gemiddelde grootte van de landbouwbedrijven gestegen is van 8,4 ha in 1980 naar 26,7 ha in 2019. In Walloni&euml; nam in diezelfde periode de gemiddelde bedrijfsgrootte toe van 20,7 ha naar 57,6 ha. &ldquo;Verder gaat ook het aantal dieren per bedrijf in stijgende lijn en weerspiegelt dit de steeds sterkere concentratie van de productiemiddelen.&rdquo;</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe werkgelegenheid in de landbouwsector is tussen 1980 en 2016 met 62 procent afgenomen. Volgens Statbel is die daling het gevolg van de afname van het aantal landbouwbedrijven, maar ook van de opgedreven mechanisering. Bij de arbeidskrachten is in de Belgische landbouwbedrijven sinds drie decennia een dubbele evolutie merkbaar: enerzijds is er een zeer lichte stijging van het aantal arbeidskrachten per bedrijf (van 1,63 in 1980 tot 1,92 in 2016), anderzijds is er vooral een steeds groter aandeel niet-familiale arbeidskrachten (van 3,9 % in 1980 tot meer dan 27,9 % in 2016).</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe aardappelteelt wint volgens Statbel aan terrein. In 20 jaar tijd werd de oppervlakte cultuurgrond gewijd aan die teelt met 1,5 vermenigvuldigd. Bij de dierlijke producten is de runder- en pluimveeproductie sinds 2010 betrekkelijk stabiel gebleven. De varkensslachtingen daalden (in aantal geslachte dieren) in het afgelopen jaar wel met 4,6 procent tot het laagste cijfer sinds administratieve gegevens van de slachthuizen worden gebruikt (2010).</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tIn 2019 nam de omzet van de landbouwsector toe met 6,1 procent. Na twee lastige jaren voor de varkenssector blijkt volgens Statbel nu een verbetering van de toestand te zijn ingetreden: de karkasprijs is teruggekeerd tot een niveau vergelijkbaar met 2017, terwijl de veevoederprijzen stabiel bleven. Bij de runderen zijn de ratio&#39;s na een lichte daling in 2018 weinig ge&euml;volueerd. Voor melk zijn er in de gemiddelde producentenprijs opvallend grote schommelingen.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t<strong>Meer informatie: <a href="https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/landbouw/NL_kerncijfers_landbouw_2020_v11_met_cover_voor_web.pdf" target="_blank">Kerncijfers landbouw 2020</a></strong></p>\r\n
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => "Eigen verslaggeving / De Morgen"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2020-09-14 14:56:02"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 49208
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#3366 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#2350 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    17 => App\Models\NewsItem {#2773
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 49195
      "image_id" => "a298ce3b-3e0f-4cdc-b62a-eba3e869b09f"
      "release_date" => "2020-07-23 14:52:49"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-09-14 14:55:59"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-07-24 07:30:09"
      "title" => "Aantal landbouwers in Limburg en Antwerpen stijgt weer"
      "slug" => "aantal-landbouwers-in-limburg-en-antwerpen-stijgt-weer"
      "intro" => "Voor het eerst in twintig jaar is het aantal landbouwbedrijven in Limburg lichtjes toegenomen, blijkt uit provinciale statistieken. Ook de provincie Antwerpen noteert voor het tweede jaar op rij een lichte stijging. In de andere Vlaamse provincies blijft het aantal boerderijen wel dalen. “De laatste jaren was de forse daling al afgeremd, maar in 2019 telden we opnieuw 2.852 actieve landbouwbedrijven”, aldus Limburgs gedeputeerde Inge Moors, verantwoordelijk voor landbouw."
      "body" => null
      "online" => 1
      "vimeo" => null
      "old_content" => """
       <p>\r\n
       \tVoor het eerst in twintig jaar is het aantal landbouwbedrijven in Limburg lichtjes toegenomen, blijkt uit provinciale statistieken. Ook de provincie Antwerpen noteert voor het tweede jaar op rij een lichte stijging. In de andere Vlaamse provincies blijft het aantal boerderijen wel dalen. &ldquo;De laatste jaren was de forse daling al afgeremd, maar in 2019 telden we opnieuw 2.852 actieve landbouwbedrijven&rdquo;, aldus Limburgs gedeputeerde Inge Moors, verantwoordelijk voor landbouw.</p>\r\n
        <p>\r\n
       \tSinds 2001 verdwenen er meer dan tweeduizend landbouwbedrijven in Limburg. &ldquo;Twintig jaar geleden waren er meer dan 5.000 bedrijven, in 2018 waren nog 2.824&rdquo;, zegt gedeputeerde Inge Moors (CD&amp;V), verantwoordelijk voor landbouw. &ldquo;De laatste jaren was de forse daling al afgeremd, maar in 2019 telden we opnieuw 2.852 actieve landbouwbedrijven.&rdquo;</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tJonge boeren gaan in Limburg vooral aan de slag in de fruitteelt. &ldquo;De groei van het aantal landbouwbedrijven is vooral een gevolg van de vraag naar nevenproducten, zoals bioproducten&rdquo;, weet Inge Moors. &ldquo;De laatste vijf jaar steeg het aantal biologische landbouwbedrijven in Limburg van 47 naar 77. Deze stijging komt overeen met de Vlaamse gemiddelde stijging van ongeveer 64 procent.&rdquo;</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tAcht op de tien Limburgse producenten van hoeve- en streekproducten zagen hun verkoop toenemen. &ldquo;Het aantal landbouwbedrijven in korte-ketenverkoop neemt al langer toe,&rdquo; aldus gedeputeerde Inge Moors. &ldquo;Limburg telt nu al een 350-tal boerderijen met een hoevewinkel of automaat. Dat is een verdrievoudiging in tien jaar tijd. In heel Vlaanderen is er op tien jaar sprake van een verdubbeling.&rdquo; Steeds meer landbouwers zetten hun boerderijen ook open voor kwetsbare groepen. &ldquo;Onze provincie heeft nu 131 zorgboerderijen. In 2008 waren dat er nog maar 58 actieve zorgboerderijen.&rdquo;</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tIn de andere Vlaamse provincies blijft het aantal boerderijen wel dalen. Alleen de provincie Antwerpen noteert, voor het tweede jaar op rij al, een lichte stijging. &ldquo;Het is fijn dat er nog steeds jongeren met passie voor de stiel klaar staan om een landbouwbedrijf over te nemen of op te starten&rdquo;, reageert zegt Bram Van Hecke van Groene Kring, de jongerenorganisatie van de Vlaamse land- en tuinbouwsector. &ldquo;Het is ook goed om te zien dat de diversiteit toeneemt, met zorgboerderijen, biolandbouw, korte keten...&rdquo;</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t&ldquo;Al blijft het toch een uitdaging&rdquo;, gaat Bram Van Hecke verder. &ldquo;Jonge boeren die willen starten, vinden zeer moeilijk grond om landbouw op te bedrijven. Zonder grond, geen landbouw. Maar die grond wordt steeds schaarser en duurder. Tegelijkertijd blijft het inkomen van landbouwers nog steeds ondermaats. Dat klopt niet. Jonge landbouwers zijn ondernemers van wie een grote veelzijdigheid wordt gevraagd.&rdquo;</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tIn de jaren 2010-2019 kreeg in Vlaanderen 1.960 hectare agrarisch gebied een andere bestemming. &ldquo;Al kwam er ook 360 hectare agrarisch gebied bij, zodat netto het verlies over een periode van tien jaar beperkt bleef tot 1.600 hectare&rdquo;, duidt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in een antwoord op een schriftelijke vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen).</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tIn de periode 2010-2019 verdween netto het grootste landbouwareaal in West-Vlaanderen (580 ha), gevolgd door de provincie Antwerpen (330 ha), Oost-Vlaanderen (320 ha), Vlaams-Brabant (190 ha) en Limburg (180 ha). De nieuwe bestemming van het 1.960 ha groot agrarisch gebied was in de meeste gevallen industrie (740 ha), recreatie (390 ha), wonen (250 ha), bos (55 ha), natuur (20 ha) en &lsquo;overige groen&rsquo; (95 ha).</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t&ldquo;Dan zijn er nog de vele problemen met het verkrijgen van vergunningen, als men bijvoorbeeld een stal wil bouwen, ook al voldoet die aan de meest progressieve milieunormen&rdquo;, klink het bij Groene Kring. &ldquo;Het imago van de sector is niet positief. Voor jonge landbouwers, die heel sterk bezig zijn met het milieu en hun omgeving, die hun uiterste best doen om duurzaam, gezond en lekker voedsel te produceren, is het vaak een domper om te zien hoe ze door de buitenwereld niet worden gewaardeerd.&rdquo;</p>\r\n
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => "HBvL / Belga"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2020-09-14 14:55:59"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 49195
      "image_id" => "a298ce3b-3e0f-4cdc-b62a-eba3e869b09f"
      "release_date" => "2020-07-23 14:52:49"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-09-14 14:55:59"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-07-24 07:30:09"
      "title" => "Aantal landbouwers in Limburg en Antwerpen stijgt weer"
      "slug" => "aantal-landbouwers-in-limburg-en-antwerpen-stijgt-weer"
      "intro" => "Voor het eerst in twintig jaar is het aantal landbouwbedrijven in Limburg lichtjes toegenomen, blijkt uit provinciale statistieken. Ook de provincie Antwerpen noteert voor het tweede jaar op rij een lichte stijging. In de andere Vlaamse provincies blijft het aantal boerderijen wel dalen. “De laatste jaren was de forse daling al afgeremd, maar in 2019 telden we opnieuw 2.852 actieve landbouwbedrijven”, aldus Limburgs gedeputeerde Inge Moors, verantwoordelijk voor landbouw."
      "body" => null
      "online" => 1
      "vimeo" => null
      "old_content" => """
       <p>\r\n
       \tVoor het eerst in twintig jaar is het aantal landbouwbedrijven in Limburg lichtjes toegenomen, blijkt uit provinciale statistieken. Ook de provincie Antwerpen noteert voor het tweede jaar op rij een lichte stijging. In de andere Vlaamse provincies blijft het aantal boerderijen wel dalen. &ldquo;De laatste jaren was de forse daling al afgeremd, maar in 2019 telden we opnieuw 2.852 actieve landbouwbedrijven&rdquo;, aldus Limburgs gedeputeerde Inge Moors, verantwoordelijk voor landbouw.</p>\r\n
        <p>\r\n
       \tSinds 2001 verdwenen er meer dan tweeduizend landbouwbedrijven in Limburg. &ldquo;Twintig jaar geleden waren er meer dan 5.000 bedrijven, in 2018 waren nog 2.824&rdquo;, zegt gedeputeerde Inge Moors (CD&amp;V), verantwoordelijk voor landbouw. &ldquo;De laatste jaren was de forse daling al afgeremd, maar in 2019 telden we opnieuw 2.852 actieve landbouwbedrijven.&rdquo;</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tJonge boeren gaan in Limburg vooral aan de slag in de fruitteelt. &ldquo;De groei van het aantal landbouwbedrijven is vooral een gevolg van de vraag naar nevenproducten, zoals bioproducten&rdquo;, weet Inge Moors. &ldquo;De laatste vijf jaar steeg het aantal biologische landbouwbedrijven in Limburg van 47 naar 77. Deze stijging komt overeen met de Vlaamse gemiddelde stijging van ongeveer 64 procent.&rdquo;</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tAcht op de tien Limburgse producenten van hoeve- en streekproducten zagen hun verkoop toenemen. &ldquo;Het aantal landbouwbedrijven in korte-ketenverkoop neemt al langer toe,&rdquo; aldus gedeputeerde Inge Moors. &ldquo;Limburg telt nu al een 350-tal boerderijen met een hoevewinkel of automaat. Dat is een verdrievoudiging in tien jaar tijd. In heel Vlaanderen is er op tien jaar sprake van een verdubbeling.&rdquo; Steeds meer landbouwers zetten hun boerderijen ook open voor kwetsbare groepen. &ldquo;Onze provincie heeft nu 131 zorgboerderijen. In 2008 waren dat er nog maar 58 actieve zorgboerderijen.&rdquo;</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tIn de andere Vlaamse provincies blijft het aantal boerderijen wel dalen. Alleen de provincie Antwerpen noteert, voor het tweede jaar op rij al, een lichte stijging. &ldquo;Het is fijn dat er nog steeds jongeren met passie voor de stiel klaar staan om een landbouwbedrijf over te nemen of op te starten&rdquo;, reageert zegt Bram Van Hecke van Groene Kring, de jongerenorganisatie van de Vlaamse land- en tuinbouwsector. &ldquo;Het is ook goed om te zien dat de diversiteit toeneemt, met zorgboerderijen, biolandbouw, korte keten...&rdquo;</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t&ldquo;Al blijft het toch een uitdaging&rdquo;, gaat Bram Van Hecke verder. &ldquo;Jonge boeren die willen starten, vinden zeer moeilijk grond om landbouw op te bedrijven. Zonder grond, geen landbouw. Maar die grond wordt steeds schaarser en duurder. Tegelijkertijd blijft het inkomen van landbouwers nog steeds ondermaats. Dat klopt niet. Jonge landbouwers zijn ondernemers van wie een grote veelzijdigheid wordt gevraagd.&rdquo;</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tIn de jaren 2010-2019 kreeg in Vlaanderen 1.960 hectare agrarisch gebied een andere bestemming. &ldquo;Al kwam er ook 360 hectare agrarisch gebied bij, zodat netto het verlies over een periode van tien jaar beperkt bleef tot 1.600 hectare&rdquo;, duidt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in een antwoord op een schriftelijke vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen).</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tIn de periode 2010-2019 verdween netto het grootste landbouwareaal in West-Vlaanderen (580 ha), gevolgd door de provincie Antwerpen (330 ha), Oost-Vlaanderen (320 ha), Vlaams-Brabant (190 ha) en Limburg (180 ha). De nieuwe bestemming van het 1.960 ha groot agrarisch gebied was in de meeste gevallen industrie (740 ha), recreatie (390 ha), wonen (250 ha), bos (55 ha), natuur (20 ha) en &lsquo;overige groen&rsquo; (95 ha).</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t&ldquo;Dan zijn er nog de vele problemen met het verkrijgen van vergunningen, als men bijvoorbeeld een stal wil bouwen, ook al voldoet die aan de meest progressieve milieunormen&rdquo;, klink het bij Groene Kring. &ldquo;Het imago van de sector is niet positief. Voor jonge landbouwers, die heel sterk bezig zijn met het milieu en hun omgeving, die hun uiterste best doen om duurzaam, gezond en lekker voedsel te produceren, is het vaak een domper om te zien hoe ze door de buitenwereld niet worden gewaardeerd.&rdquo;</p>\r\n
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => "HBvL / Belga"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2020-09-14 14:55:59"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 49195
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#2300 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#2738 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    18 => App\Models\NewsItem {#2315
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 49165
      "image_id" => "f37f4bcb-6de0-4159-8e6f-76391547c125"
      "release_date" => "2020-07-10 13:54:58"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-10-08 09:51:39"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-07-13 10:27:21"
      "title" => "35 procent minder ongevallen met landbouwvoertuigen"
      "slug" => "35-procent-minder-ongevallen-met-landbouwvoertuigen"
      "intro" => "In 2019 waren er in Vlaanderen 111 letselongevallen met landbouwvoertuigen. Dit is een daling met 35 procent ten opzichte van 2012, toen er nog 171 ongevallen plaatsvonden. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld)."
      "body" => "[]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => """
       <div>\r\n
       \tIn 2019 waren er in Vlaanderen 111 letselongevallen met landbouwvoertuigen. Dit is een daling met 35 procent ten opzichte van 2012, toen er nog 171 ongevallen plaatsvonden. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).</div>\r\n
        <div>\r\n
       \tLandbouworganisatie Boerenbond voerde in oktober 2019 een enqu&ecirc;te uit bij 626 landbouwers over hun ervaringen met het gebruik van veldwegen. Daaruit bleek dat 1 op 3 aangeeft wekelijks minstens een keer in een problematische situatie terecht te komen. Dat betekent niet dat het telkens resulteert in een ongeval, maar alleszins is het duidelijk dat het gebruik van veldwegen op het platteland meer dan vroeger problematisch is geworden.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <blockquote>\r\n
       \t<div>\r\n
       \t\tLees ook: Enqu&ecirc;te Boerenbond: <a href="https://www.vilt.be/1-op-3-boeren-ervaart-wekelijks-gevaar-op-de-weg" target="_blank">1 op 3 boeren ervaart wekelijks gevaar op de weg</a></div>\r\n
       </blockquote>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tVlaams parlementslid Emmily Talpe heeft de ongevallencijfers met landbouwvoertuigen opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Uit die cijfers blijkt dat het aantal letselongevallen met landbouwvoertuigen de afgelopen jaren in dalende lijn zit. &quot;Waar er in 2012 nog 171 ongevallen plaatsvonden, waren dat er vorig jaar slechts 111&quot;, zegt parlementslid Emmily Talpe.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tTalpe noemt de cijfers hoopgevend. &quot;Dat neemt niet weg dat er op het gebied van gedrag, begrip en wederzijds respect in het verkeer nog wel verbeterpunten zijn. Ook de overheid heeft hier een rol in te spelen&quot;, aldus Talpe.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tKleine kanttekening bij de cijfers: het aandeel ongevallen met fietsers neemt w&eacute;l toe. In 2012 ging het nog om een aandeel van 12,5 procent, maar vorig jaar is dat aandeel gestegen naar 21,7 procent. Minister Peeters laat weten dat de Fietsersbond in september start met een hoffelijkheidscampagne. &quot;Die kan aangegrepen worden om het onderwerp hoffelijkheid op landwegen opnieuw onder de aandacht te brengen&quot;, aldus Talpe.</div>\r\n
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => "Belga / Eigen verslaggeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2020-10-08 09:51:39"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 49165
      "image_id" => "f37f4bcb-6de0-4159-8e6f-76391547c125"
      "release_date" => "2020-07-10 13:54:58"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-10-08 09:51:39"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-07-13 10:27:21"
      "title" => "35 procent minder ongevallen met landbouwvoertuigen"
      "slug" => "35-procent-minder-ongevallen-met-landbouwvoertuigen"
      "intro" => "In 2019 waren er in Vlaanderen 111 letselongevallen met landbouwvoertuigen. Dit is een daling met 35 procent ten opzichte van 2012, toen er nog 171 ongevallen plaatsvonden. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld)."
      "body" => "[]"
      "online" => 1
      "vimeo" => """"
      "old_content" => """
       <div>\r\n
       \tIn 2019 waren er in Vlaanderen 111 letselongevallen met landbouwvoertuigen. Dit is een daling met 35 procent ten opzichte van 2012, toen er nog 171 ongevallen plaatsvonden. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).</div>\r\n
        <div>\r\n
       \tLandbouworganisatie Boerenbond voerde in oktober 2019 een enqu&ecirc;te uit bij 626 landbouwers over hun ervaringen met het gebruik van veldwegen. Daaruit bleek dat 1 op 3 aangeeft wekelijks minstens een keer in een problematische situatie terecht te komen. Dat betekent niet dat het telkens resulteert in een ongeval, maar alleszins is het duidelijk dat het gebruik van veldwegen op het platteland meer dan vroeger problematisch is geworden.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <blockquote>\r\n
       \t<div>\r\n
       \t\tLees ook: Enqu&ecirc;te Boerenbond: <a href="https://www.vilt.be/1-op-3-boeren-ervaart-wekelijks-gevaar-op-de-weg" target="_blank">1 op 3 boeren ervaart wekelijks gevaar op de weg</a></div>\r\n
       </blockquote>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tVlaams parlementslid Emmily Talpe heeft de ongevallencijfers met landbouwvoertuigen opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Uit die cijfers blijkt dat het aantal letselongevallen met landbouwvoertuigen de afgelopen jaren in dalende lijn zit. &quot;Waar er in 2012 nog 171 ongevallen plaatsvonden, waren dat er vorig jaar slechts 111&quot;, zegt parlementslid Emmily Talpe.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tTalpe noemt de cijfers hoopgevend. &quot;Dat neemt niet weg dat er op het gebied van gedrag, begrip en wederzijds respect in het verkeer nog wel verbeterpunten zijn. Ook de overheid heeft hier een rol in te spelen&quot;, aldus Talpe.</div>\r\n
       <div>\r\n
       \t&nbsp;</div>\r\n
       <div>\r\n
       \tKleine kanttekening bij de cijfers: het aandeel ongevallen met fietsers neemt w&eacute;l toe. In 2012 ging het nog om een aandeel van 12,5 procent, maar vorig jaar is dat aandeel gestegen naar 21,7 procent. Minister Peeters laat weten dat de Fietsersbond in september start met een hoffelijkheidscampagne. &quot;Die kan aangegrepen worden om het onderwerp hoffelijkheid op landwegen opnieuw onder de aandacht te brengen&quot;, aldus Talpe.</div>\r\n
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => "Belga / Eigen verslaggeving"
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => null
      "created_at" => "2020-10-08 09:51:39"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 49165
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#2788 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#3313 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    19 => App\Models\NewsItem {#3351
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 49087
      "image_id" => "468ebe77-d3c5-47e0-b5b4-44208ecb9321"
      "release_date" => "2020-06-23 16:59:45"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-09-14 14:55:17"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-06-24 07:30:09"
      "title" => "Dierlijke sector wil 65% minder antibiotica tegen 2024"
      "slug" => "dierlijke-sector-wil-65-minder-antibiotica-tegen-2024"
      "intro" => "Nu de dierlijke sector nog steeds op goede weg is om de reductiedoelstellingen op vlak van antibioticagebruik te behalen tegen eind 2020, ligt er al een nieuw ambitieus plan op tafel. “We willen verder gaan op de ingeslagen weg en schuiven vier nieuwe reductiedoelstellingen naar voor”, legt Fabiana Del Pozzo van AMCRA uit. Zo is het de bedoeling om tegen 2024 het totale antibioticagebruik bij dieren in ons land verder te laten dalen tot 65 procent in vergelijking met referentiejaar 2011. "
      "body" => null
      "online" => 1
      "vimeo" => null
      "old_content" => """
       <p>\r\n
       \tNu de dierlijke sector nog steeds op goede weg is om de reductiedoelstellingen op vlak van antibioticagebruik te behalen tegen eind 2020, ligt er al een nieuw ambitieus plan op tafel. &ldquo;We willen verder gaan op de ingeslagen weg en schuiven vier nieuwe reductiedoelstellingen naar voor&rdquo;, legt Fabiana Del Pozzo van AMCRA uit. Zo is het de bedoeling om tegen 2024 het totale antibioticagebruik bij dieren in ons land verder te laten dalen tot 65 procent in vergelijking met referentiejaar 2011.</p>\r\n
        <p>\r\n
       \tAMCRA, het kenniscentrum inzake antibioticagebruik bij dieren, sloot in 2016 een convenant met de federale overheid met als doel het antibioticagebruik bij dieren structureel aan te pakken. Daarbij werden drie belangrijke reductiedoelstellingen vooropgesteld: het totale gebruik van antibiotica bij dieren halveren tegen 2020, een daling van 75 procent voor de meest kritische antibiotica in datzelfde jaar en 50 procent reductie van de met antibiotica gemedicineerde voeders tegen 2017.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tUit voorgaande rapporteringen door AMCRA blijkt dat de laatste twee doelstellingen al werden gehaald. <a href="https://www.vilt.be/ruim-40-minder-antibioticagebruik-op-9-jaar-tijd" target="_blank">Voor de eerste doelstelling werd eind 2019 een daling van 40,3 procent genoteerd</a>. De dierlijke sector heeft dus nog &eacute;&eacute;n jaar om een extra daling van bijna 10 procent te realiseren om alle reductiedoelstellingen uit het Visieplan 2020 van AMCRA te verwezenlijken. &ldquo;Het wordt dus een cruciaal waarin zeker nog een extra inspanning nodig is&rdquo;, zegt AMCRA-voorzitter Jeroen Dewulf.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe positieve resultaten van de afgelopen jaren laten de dierlijke sector niet op zijn lauweren rusten. Met zijn Visie 2024 legt AMCRA de lat opnieuw hoger. &ldquo;We schuiven vier reductiedoelstellingen voor antibiotica naar voor die met behulp van negen actiepunten moeten bereikt zijn tegen 2024&rdquo;, legt Fabiana Dal Pozzo van AMCRA uit. &ldquo;We bouwen daarbij verder op het vorige plan en gaan uit dat we de doelstellingen uit Visie 2020 behalen.&rdquo;</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe eerste doelstelling bestaat erin om tegen 2024 maximaal 1 procent grootgebruikers van antibiotica op bedrijfsniveau te hebben. &ldquo;We zullen daarbij voor elke diercategorie benchmarkwaarden vooropstellen. We leggen grenswaarden vast voor laaggebruikers, aandachtgebruikers en grootgebruikers. Stapsgewijs willen we alle veehouders laten evolueren naar het beoogde doel van 50 mg antibiotica per kilo biomassa over alle diersoorten heen. Vooral grootgebruikers willen we gaan coachen om samen met hun bedrijfsdierenarts te evolueren naar een lager antibioticagebruik&rdquo;, aldus Dal Pozzo.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tIn tweede instantie streeft het nieuwe plan naar een verdere verlaging van het totale antibioticagebruik in de dierlijke sector. &ldquo;We willen evolueren naar het mediaan gebruik in Europa tegen 2024. In cijfers betekent dat een gebruik van 50 milligram antibiotica per kilogram biomassa. Als we dit vergelijken met referentiejaar 2011 dan gaat het om een daling van het gebruik met 65 procent&rdquo;, legt de AMCRA-medewerkster uit. Dat betekent dat er nog een extra daling van 15 procent moet gerealiseerd worden op vier jaar tijd.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe derde doelstelling focust zich op colistine, een antibioticum dat heel belangrijk is voor de volksgezondheid. Tegen 2024 mag het maximaal gebruik van colistine 1 mg per kilo biomassa bedragen, waar dat in 2011 nog 4,47 milligram was. In 2018 was het gebruik al gedaald tot 1,69 mg per kilo biomassa, een reductie van 64,4 procent. Om een verdere daling mee mogelijk te maken, heeft de veevoedersector zich ge&euml;ngageerd om het gebruik van colistine in gemedicineerde voeders stop te zetten.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tOok voor het behalen van de laatste doelstelling <a href="https://www.vilt.be/bfa-wil-75-minder-gemedicineerde-voeders-tegen-2024" target="_blank">speelt de veevoedersector een cruciale rol</a>. Tegen 2024 moet een verdere reductie behaald worden van de met antibiotica gemedicineerde voeders. Visie 2020 mikte op een halvering van de gemedicineerde voeders ten opzichte van 2011 tegen 2017. Die doelstelling werd ruimschoots behaald en de diervoedersector wil nu verder inzetten op een daling tot 75 procent tegen 2024.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tOm deze doelstellingen te bereiken werden ook een reeks actiepunten vastgelegd. Zo blijft het verzamelen van data en het benchmarken van het antibioticagebruik een belangrijke tool. In vergelijking met het vorige plan wil AMCRA hier nog een stap verder in gaan. &ldquo;We gaan ook data verzamelen bij dierenartsen en we willen ook extra inzetten op paarden en gezelschapsdieren. Want uit de resultaten van 2019 is gebleken dat het antibioticagebruik bij gezelschapsdieren verder is toegenomen&rdquo;, aldus Jeroen Dewulf.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tEen aantal andere actiepunten bestaan in het coachen, opleiden en sensibiliseren van individuele veehouders en dierenartsen. Gecombineerd met een focus op ziektepreventie en de monitoring en rapportering van de antibioticaresistentie wil de dierlijke sector verder evolueren naar een antibioticagebruik dat gemiddeld is in Europa. &ldquo;Op dat moment kunnen we beginnen spreken van een aanvaardbaar niveau van antibioticagebruik in ons land&rdquo;, besluit de AMCRA-voorzitter.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t<strong>Meer informatie: <a href="https://www.amcra.be/nl/visie-2024/" target="_blank">AMCRA-Visie 2024</a></strong></p>\r\n
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => null
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => "ILVO"
      "created_at" => "2020-09-14 14:55:17"
      "status" => null
     ]
     #original: array:24 [
      "id" => 49087
      "image_id" => "468ebe77-d3c5-47e0-b5b4-44208ecb9321"
      "release_date" => "2020-06-23 16:59:45"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-09-14 14:55:17"
      "old_id" => null
      "old_updated_at" => "2020-06-24 07:30:09"
      "title" => "Dierlijke sector wil 65% minder antibiotica tegen 2024"
      "slug" => "dierlijke-sector-wil-65-minder-antibiotica-tegen-2024"
      "intro" => "Nu de dierlijke sector nog steeds op goede weg is om de reductiedoelstellingen op vlak van antibioticagebruik te behalen tegen eind 2020, ligt er al een nieuw ambitieus plan op tafel. “We willen verder gaan op de ingeslagen weg en schuiven vier nieuwe reductiedoelstellingen naar voor”, legt Fabiana Del Pozzo van AMCRA uit. Zo is het de bedoeling om tegen 2024 het totale antibioticagebruik bij dieren in ons land verder te laten dalen tot 65 procent in vergelijking met referentiejaar 2011. "
      "body" => null
      "online" => 1
      "vimeo" => null
      "old_content" => """
       <p>\r\n
       \tNu de dierlijke sector nog steeds op goede weg is om de reductiedoelstellingen op vlak van antibioticagebruik te behalen tegen eind 2020, ligt er al een nieuw ambitieus plan op tafel. &ldquo;We willen verder gaan op de ingeslagen weg en schuiven vier nieuwe reductiedoelstellingen naar voor&rdquo;, legt Fabiana Del Pozzo van AMCRA uit. Zo is het de bedoeling om tegen 2024 het totale antibioticagebruik bij dieren in ons land verder te laten dalen tot 65 procent in vergelijking met referentiejaar 2011.</p>\r\n
        <p>\r\n
       \tAMCRA, het kenniscentrum inzake antibioticagebruik bij dieren, sloot in 2016 een convenant met de federale overheid met als doel het antibioticagebruik bij dieren structureel aan te pakken. Daarbij werden drie belangrijke reductiedoelstellingen vooropgesteld: het totale gebruik van antibiotica bij dieren halveren tegen 2020, een daling van 75 procent voor de meest kritische antibiotica in datzelfde jaar en 50 procent reductie van de met antibiotica gemedicineerde voeders tegen 2017.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tUit voorgaande rapporteringen door AMCRA blijkt dat de laatste twee doelstellingen al werden gehaald. <a href="https://www.vilt.be/ruim-40-minder-antibioticagebruik-op-9-jaar-tijd" target="_blank">Voor de eerste doelstelling werd eind 2019 een daling van 40,3 procent genoteerd</a>. De dierlijke sector heeft dus nog &eacute;&eacute;n jaar om een extra daling van bijna 10 procent te realiseren om alle reductiedoelstellingen uit het Visieplan 2020 van AMCRA te verwezenlijken. &ldquo;Het wordt dus een cruciaal waarin zeker nog een extra inspanning nodig is&rdquo;, zegt AMCRA-voorzitter Jeroen Dewulf.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe positieve resultaten van de afgelopen jaren laten de dierlijke sector niet op zijn lauweren rusten. Met zijn Visie 2024 legt AMCRA de lat opnieuw hoger. &ldquo;We schuiven vier reductiedoelstellingen voor antibiotica naar voor die met behulp van negen actiepunten moeten bereikt zijn tegen 2024&rdquo;, legt Fabiana Dal Pozzo van AMCRA uit. &ldquo;We bouwen daarbij verder op het vorige plan en gaan uit dat we de doelstellingen uit Visie 2020 behalen.&rdquo;</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe eerste doelstelling bestaat erin om tegen 2024 maximaal 1 procent grootgebruikers van antibiotica op bedrijfsniveau te hebben. &ldquo;We zullen daarbij voor elke diercategorie benchmarkwaarden vooropstellen. We leggen grenswaarden vast voor laaggebruikers, aandachtgebruikers en grootgebruikers. Stapsgewijs willen we alle veehouders laten evolueren naar het beoogde doel van 50 mg antibiotica per kilo biomassa over alle diersoorten heen. Vooral grootgebruikers willen we gaan coachen om samen met hun bedrijfsdierenarts te evolueren naar een lager antibioticagebruik&rdquo;, aldus Dal Pozzo.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tIn tweede instantie streeft het nieuwe plan naar een verdere verlaging van het totale antibioticagebruik in de dierlijke sector. &ldquo;We willen evolueren naar het mediaan gebruik in Europa tegen 2024. In cijfers betekent dat een gebruik van 50 milligram antibiotica per kilogram biomassa. Als we dit vergelijken met referentiejaar 2011 dan gaat het om een daling van het gebruik met 65 procent&rdquo;, legt de AMCRA-medewerkster uit. Dat betekent dat er nog een extra daling van 15 procent moet gerealiseerd worden op vier jaar tijd.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tDe derde doelstelling focust zich op colistine, een antibioticum dat heel belangrijk is voor de volksgezondheid. Tegen 2024 mag het maximaal gebruik van colistine 1 mg per kilo biomassa bedragen, waar dat in 2011 nog 4,47 milligram was. In 2018 was het gebruik al gedaald tot 1,69 mg per kilo biomassa, een reductie van 64,4 procent. Om een verdere daling mee mogelijk te maken, heeft de veevoedersector zich ge&euml;ngageerd om het gebruik van colistine in gemedicineerde voeders stop te zetten.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tOok voor het behalen van de laatste doelstelling <a href="https://www.vilt.be/bfa-wil-75-minder-gemedicineerde-voeders-tegen-2024" target="_blank">speelt de veevoedersector een cruciale rol</a>. Tegen 2024 moet een verdere reductie behaald worden van de met antibiotica gemedicineerde voeders. Visie 2020 mikte op een halvering van de gemedicineerde voeders ten opzichte van 2011 tegen 2017. Die doelstelling werd ruimschoots behaald en de diervoedersector wil nu verder inzetten op een daling tot 75 procent tegen 2024.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tOm deze doelstellingen te bereiken werden ook een reeks actiepunten vastgelegd. Zo blijft het verzamelen van data en het benchmarken van het antibioticagebruik een belangrijke tool. In vergelijking met het vorige plan wil AMCRA hier nog een stap verder in gaan. &ldquo;We gaan ook data verzamelen bij dierenartsen en we willen ook extra inzetten op paarden en gezelschapsdieren. Want uit de resultaten van 2019 is gebleken dat het antibioticagebruik bij gezelschapsdieren verder is toegenomen&rdquo;, aldus Jeroen Dewulf.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \tEen aantal andere actiepunten bestaan in het coachen, opleiden en sensibiliseren van individuele veehouders en dierenartsen. Gecombineerd met een focus op ziektepreventie en de monitoring en rapportering van de antibioticaresistentie wil de dierlijke sector verder evolueren naar een antibioticagebruik dat gemiddeld is in Europa. &ldquo;Op dat moment kunnen we beginnen spreken van een aanvaardbaar niveau van antibioticagebruik in ons land&rdquo;, besluit de AMCRA-voorzitter.</p>\r\n
       <p>\r\n
       \t<strong>Meer informatie: <a href="https://www.amcra.be/nl/visie-2024/" target="_blank">AMCRA-Visie 2024</a></strong></p>\r\n
       """
      "news_flash_image_id" => null
      "weight" => 0
      "source" => null
      "thanks_to" => null
      "credit_photos" => "ILVO"
      "created_at" => "2020-09-14 14:55:17"
      "status" => null
      "pivot_news_case_id" => 32
      "pivot_news_item_id" => 49087
     ]
     #changes: []
     #casts: array:3 [
      "old_updated_at" => "datetime"
      "release_date" => "datetime"
      "online" => "boolean"
     ]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [
      "pivot" => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#3367 …33}
      "newsCategory" => App\Models\NewsCategory {#2761 …33}
      "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#2742 …33}
     ]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    20 => App\Models\NewsItem {#2772
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [
      0 => "newsCategory"
      1 => "image"
     ]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [
      "id" => 49078
      "image_id" => "fa1f550c-f2d3-4a2d-90e1-ffefaa9f700e"
      "release_date" => "2020-06-22 12:04:45"
      "site" => "vilt"
      "news_category_id" => 2
      "updated_at" => "2020-09-14 14:55:15"
      "old_id" => null
       …15
     ]
     #original: array:24 [ …24]
     #changes: []
     #casts: array:3 [ …3]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [ …3]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    21 => App\Models\NewsItem {#2316
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [ …2]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [ …22]
     #original: array:24 [ …24]
     #changes: []
     #casts: array:3 [ …3]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [ …3]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    22 => App\Models\NewsItem {#3350
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [ …2]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [ …22]
     #original: array:24 [ …24]
     #changes: []
     #casts: array:3 [ …3]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [ …3]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    23 => App\Models\NewsItem {#2771
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [ …2]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [ …22]
     #original: array:24 [ …24]
     #changes: []
     #casts: array:3 [ …3]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [ …3]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    24 => App\Models\NewsItem {#2317
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [ …2]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [ …22]
     #original: array:24 [ …24]
     #changes: []
     #casts: array:3 [ …3]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [ …3]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    25 => App\Models\NewsItem {#3349
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [ …2]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [ …22]
     #original: array:24 [ …24]
     #changes: []
     #casts: array:3 [ …3]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [ …3]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    26 => App\Models\NewsItem {#2770
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [ …2]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [ …22]
     #original: array:24 [ …24]
     #changes: []
     #casts: array:3 [ …3]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [ …3]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    27 => App\Models\NewsItem {#2318
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [ …2]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [ …22]
     #original: array:24 [ …24]
     #changes: []
     #casts: array:3 [ …3]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [ …3]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    28 => App\Models\NewsItem {#3348
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [ …2]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [ …22]
     #original: array:24 [ …24]
     #changes: []
     #casts: array:3 [ …3]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [ …3]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    29 => App\Models\NewsItem {#2769
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [ …2]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [ …22]
     #original: array:24 [ …24]
     #changes: []
     #casts: array:3 [ …3]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [ …3]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    30 => App\Models\NewsItem {#2319
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [ …2]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [ …22]
     #original: array:24 [ …24]
     #changes: []
     #casts: array:3 [ …3]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [ …3]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    31 => App\Models\NewsItem {#3347
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [ …2]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [ …22]
     #original: array:24 [ …24]
     #changes: []
     #casts: array:3 [ …3]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [ …3]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    32 => App\Models\NewsItem {#2768
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [ …2]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [ …22]
     #original: array:24 [ …24]
     #changes: []
     #casts: array:3 [ …3]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [ …3]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    33 => App\Models\NewsItem {#2320
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [ …2]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [ …22]
     #original: array:24 [ …24]
     #changes: []
     #casts: array:3 [ …3]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [ …3]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    34 => App\Models\NewsItem {#3346
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [ …2]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [ …22]
     #original: array:24 [ …24]
     #changes: []
     #casts: array:3 [ …3]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [ …3]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    35 => App\Models\NewsItem {#2767
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [ …2]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [ …22]
     #original: array:24 [ …24]
     #changes: []
     #casts: array:3 [ …3]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [ …3]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    36 => App\Models\NewsItem {#2321
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [ …2]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [ …22]
     #original: array:24 [ …24]
     #changes: []
     #casts: array:3 [ …3]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [ …3]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
    37 => App\Models\NewsItem {#3345
     #connection: "mysql"
     #table: "news_items"
     #primaryKey: "id"
     #keyType: "int"
     +incrementing: true
     #with: array:2 [ …2]
     #withCount: []
     +preventsLazyLoading: false
     #perPage: 15
     +exists: true
     +wasRecentlyCreated: false
     #escapeWhenCastingToString: false
     #attributes: array:22 [ …22]
     #original: array:24 [ …24]
     #changes: []
     #casts: array:3 [ …3]
     #classCastCache: []
     #attributeCastCache: []
     #dates: []
     #dateFormat: null
     #appends: []
     #dispatchesEvents: []
     #observables: []
     #relations: array:3 [ …3]
     #touches: []
     +timestamps: true
     #hidden: []
     #visible: []
     #fillable: []
     #guarded: []
     #slugOptions: null
     #scoutMetadata: []
    }
   ]
   #escapeWhenCastingToString: false
  }
  "image" => Codedor\Media\Models\Attachment {#2359
   #connection: "mysql"
   #table: "attachments"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: false
   #with: []
   #withCount: []
   +preventsLazyLoading: false
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #escapeWhenCastingToString: true
   #attributes: array:14 [
    "id" => "dc8b3234-c4e1-49e0-b015-523a77be217d"
    "extension" => "jpg"
    "mime_type" => "image/jpeg"
    "md5" => "fce41b9d9cf4b3c97914ad9b7a0f808b"
    "type" => "image"
    "size" => 232913
    "width" => 1024
    "height" => 558
    "disk" => "public"
    "created_at" => "2020-04-03 12:13:31"
    "updated_at" => "2021-06-17 13:03:19"
    "is_downloadable" => 0
    "filename_without_extension" => "landbouw-vlaamse-rand-sintpietersleeuw"
    "filename" => ""
   ]
   #original: array:14 [
    "id" => "dc8b3234-c4e1-49e0-b015-523a77be217d"
    "extension" => "jpg"
    "mime_type" => "image/jpeg"
    "md5" => "fce41b9d9cf4b3c97914ad9b7a0f808b"
    "type" => "image"
    "size" => 232913
    "width" => 1024
    "height" => 558
    "disk" => "public"
    "created_at" => "2020-04-03 12:13:31"
    "updated_at" => "2021-06-17 13:03:19"
    "is_downloadable" => 0
    "filename_without_extension" => "landbouw-vlaamse-rand-sintpietersleeuw"
    "filename" => ""
   ]
   #changes: []
   #casts: []
   #classCastCache: []
   #attributeCastCache: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: []
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #fillable: array:9 [
    0 => "extension"
    1 => "mime_type"
    2 => "md5"
    3 => "type"
    4 => "size"
    5 => "width"
    6 => "height"
    7 => "disk"
    8 => "filename_without_extension"
   ]
   #guarded: array:1 [
    0 => "*"
   ]
   +translatedAttributes: array:3 [
    0 => "alt"
    1 => "translated_filename"
    2 => "description"
   ]
   #rootDirectory: "files"
   #defaultLocale: null
  }
 ]
 #touches: []
 +timestamps: true
 #hidden: []
 #visible: []
 #fillable: []
 #guarded: []
 +translationModel: "App\Models\NewsCaseTranslation"
 +translatedAttributes: array:6 [
  0 => "locale"
  1 => "title"
  2 => "slug"
  3 => "intro"
  4 => "body"
  5 => "online"
 ]
 #defaultLocale: null
}

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek