header.home link

Over ons

Wat is VILT?

VILT is het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw dat in 1996 als vzw werd opgericht. De missie van de organisatie luidt als volgt: Door middel van informatie en communicatie bevordert en stimuleert VILT op een onafhankelijke manier een betere kennis van en begrip voor de Vlaamse land- en tuinbouw, in de meest ruime zin van het woord. Dit doet het via de website www.vilt.be, een multimediaal platform met de naam Veldverkenners en een eigen programma op de digitale zender PlattelandsTV. Al dat is mogelijk dankzij de steun van de Vlaamse overheid, de vijf Vlaamse provincies en een aantal privé-organisaties.

VILT is een vzw die gestuurd wordt door een voorzitter en een raad van bestuur. Daarin zetelen alle organisaties die werkingsmiddelen ter beschikking stellen van VILT: de Vlaamse overheid, de vijf Vlaamse provincies, Boerenbond, ABS, BEMEFA, Fedagrim, Crelan, KBC en Cera. Daarnaast haalt de vzw ook middelen uit commerciële activiteiten zoals advertentiewerving en sponsoring. De raad van bestuur zet de strategische lijnen uit, de dagelijkse werking wordt waargenomen door de voorzitter en de directeur. VILT telt drie voltijdse medewerkers.


Wat doet VILT?

VILT

VILT beschikt over drie instrumenten om zijn missie en doelstellingen te bereiken:

De website www.vilt.be mikt op de professionele informatiezoekers: al wie tijdens zijn professionele bezigheden in aanraking komt met land- en tuinbouw. Via een dagelijks nieuwsoverzicht weet de lezer wat er leeft in de land- en tuinbouw en bij uitbreiding in de agrovoedingsindustrie. Achtergrondinformatie en videoreportages zorgen voor meer duiding bij de actuele gebeurtenissen in de sector.

Veldverkenners

Veldverkenners is een multimediaal platform dat zich richt op het brede publiek. Het probeert de burger dichter bij de boer te brengen via een community. Een Facebook-pagina en een website zijn de drijvende krachten achter deze community. Twee keer per jaar wordt er ook een brochure uitgegeven die een onderbelicht aspect van de Vlaamse land- en tuinbouw in de kijker stelt. 

VILT TeeVee

VILT TeeVee is het nieuwste project van VILT. Vanaf begin juni 2014 zendt VILT elke tien weken een eigen programma uit op de zender PlattelandsTV. Proximuskijkers vinden de zender op kanaal 95. Kijk je via Telenet, dan kan je de reportages terugvinden op kanaal 22. Via informatieve en soms wat humoristische beeldreportages wil VILT land- en tuinbouwers aanspreken om als marktgerichte ondernemers in te spelen op de behoeften en verzuchtingen van de maatschappij. Tegelijk wil de organisatie de niet-landbouwer die meekijkt tonen wat er reilt en zeilt op een hedendaags landbouwbedrijf.

 

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek