header.home link

Jaarlijks 100 miljoen euro om bouwshift waar te maken

23 februari 2022

Er komt vanuit Vlaanderen een bouwshiftfonds om de bouwshift, ook bekend als de betonstop, te financieren. Dat fonds wordt jaarlijks met 100 miljoen euro gespijsd om eigenaars te compenseren voor het waardeverlies door de omzetting van bouwgrond naar een groene bestemming.

Lees meer over:
betonstop-bouwshit-openruimte-1250

Ook over het tweede luik van het krokusakkoord, de bouwshift, heeft de Vlaamse regering knopen doorgehakt. Vlaanderen heeft al langer de ambitie om het ruimtebeslag, zeg maar de inname van open ruimte, tegen 2040 tot 0 te herleiden. Nu verdwijnt er dagelijks nog ongeveer 5 hectare aan open ruimte.

De vraag is vooral hoe royaal eigenaars van gronden zullen vergoed worden voor het waardeverlies van hun grond. De kostprijs voor de hele operatie varieert van 2,3 tot 31,5 miljard euro, afhankelijk van het gevolgde scenario, zo becijferden onderzoekers van Hogent deze week nog.

In 2020 werd afgesproken om de lokale besturen aan het roer van de bouwshift te zetten. Alle woonuitbreidingsgebieden, gronden die gemeenten kunnen aansnijden bij een tekort aan bouwgrond, werden onder een stolp geplaatst. Alleen de gemeenteraad kan beslissen of hij die grond laat aansnijden of omzet naar natuur- en landbouwgebied, waarop definitief niet kan worden gebouwd. Experts vreesden alleen dat gemeenten, door het gebrek aan financiering, geen gronden zouden omzetten en dat er in 2040 een gigantische factuur zou volgen voor de Vlaamse regering. 

Planschade 100% vergoeden

Om dat scenario te vermijden, lanceerde viceminister-president Bart Somers (Open Vld) recent in De Tijd het voorstel voor een Lokaal Bouwshiftfonds. Vlaanderen zou een deel van de kost op zich zou nemen wanneer gemeenten woonreservegebied zouden omzetten naar bos- natuur- of landbouwgebied of overig groen, denk aan een park. In het voorstel was sprake van jaarlijks 150 miljoen euro waarmee in het beste geval 900 hectare open ruimte per jaar gevrijwaard kan worden.

Hoewel er binnen de regering wrevel was over de manier waarop Somers had uitgepakt met het voorstel, zit de oprichting van het fonds wel in het bereikte akkoord, met een aanpassing naar 100 miljoen euro per jaar. Concreet zal Vlaanderen de helft van de kosten voor zijn rekening nemen voor gebieden die naar landbouw, natuur of overig groen worden omgezet. Voor bouwgrond die naar bos gewijzigd wordt, heeft de regering twee derde van de kosten veil. “Dit past in de ambitie van het regeerakkoord om meer bossen te creëren”, zei Jambon hierover in het parlement.

In totaal gaat het dus om een investering van 1,8 miljard euro tegen 2040. Het is de bedoeling om grondeigenaars voor 100 procent van de venale waarde, of de marktwaarde, te vergoeden als ze hun bouwgrond omgevormd zien in bos-, natuur- of landbouwgrond.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek