header.home link

Rechter houdt Nederlands stikstofmodel overeind

Het berekenen van de stikstofneerslag tot de grens van 25 kilometer voor individuele projecten, is aanvaardbaar. Dat heeft de Nederlandse Raad van State beslist. Daarmee blijft het stikstofberekeningsmodel Aerius overeind.

5 april 2023  – Laatste update 5 april 2023 19:56
Lees meer over:
nederlandlandbouwgrondwindmolen

"Groot maatschappelijk belang"

De Raad van State moet zich in Nederland buigen over het tracébesluit van de snelweg ViA15 tussen Arnhem en Nijmegen van minister van Infrastructuuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD). De rechtszaak is aangespannen door milieuorganisatie MOB, Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie en een aantal buurtbewoners tegen . Zij plaatsten onder meer bezwaren bij de rekenmodellen op basis waarvan de stikstofdepositie wordt berekend en bij de rekenafstand tot welke afstand de stikstofneerslag moet worden berekend.

Vanwege het groot maatschappelijk belang heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Nederlandse Raad van State beslist om een tussenuitspraak te doen over de rekenafstand van 25 kilometer en het gebruik van het zogenoemde SRM2+ voor wegverkeer. Deze rekenafstand is voor het eerst gebruikt voor het gewijzigde tracé van de snelweg ViA15 in september 2021. Sinds januari 2022 wordt deze rekenafstand gebruikt voor alle stikstofveroorzakende projecten. “Een oordeel over de aanvaardbaarheid van zowel het rekenmodel als de rekenafstand is dus voor veel projecten van groot belang”, aldus de Raad van State in een persbericht.

"Beste wetenschappelijke kennis"

Dat tussenarrest werd woensdag bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de Raad van State oordeelt dat er geen probleem is met de Aerius Calculator, het rekenmodel dat wordt gebruikt om te berekenen hoeveel stikstof van een individueel project neerkomt op beschermde natuur. Binnen die Aerius Calculator worden voor het wegverkeer twee rekenmodellen gebruikt: SRM2+ en OPS. Volgens de aanspanners van de rechtszaak mag enkel OPS gebruikt worden omdat het andere model de stikstofneerslag die op een natuurgebied terechtkomt, zou onderschatten. Maar de Raad van State volgt die redenering niet: “het SRM2+-model is gebaseerd op de beste wetenschappelijke kennis.”

Ook de rekenafstand tot 25 kilometer voor het berekenen van de stikstofgevolgen van een individueel project vindt de Raad van State aanvaardbaar. “Elk rekenmodel heeft een grens waarbuiten het geen wetenschappelijke betrouwbare uitspraken meer kan doen. Dat betekent dat het daarbuiten te onzeker is of de berekening nog overeenkomt met de realiteit”, zo motiveert de Raad van State. “De minister heeft via onderzoeken van onder meer het RIVM en TNO aangetoond dat binnen de grens van 25 kilometer wetenschappelijk betrouwbare stikstofberekeningen kunnen gedaan worden.”

Daarnaast wijst de Raad er nog op dat het Europese natuurbeschermingsrecht vereist dat voor elk project de negatieve gevolgen voor beschermde natuur in beeld worden gebracht op basis van de beste wetenschappelijke kennis daarover. “Het model om de stikstofgevolgen van projecten te berekenen, mét die rekengrens bij 25 kilometer vormt die beste wetenschappelijke kennis”, klinkt het.

"Niet toe te rekenen aan individueel project"

De Raad voegt eraan toe dat dit niet betekent dat de stikstof die buiten de grens van 25 kilometer op beschermd natuurgebied, niet relevant is. “Die stikstofneerslag maakt deel uit van de totale stikstofneerslag in Nederland en is niet meer toe te rekenen aan het individuele project. De overheid is verantwoordelijk om maatregelen te nemen om verslechtering van beschermde natuur tegen te gaan als gevolg van die nationale stikstofneerslag. De vraag of die maatregelen de toets der kritiek kunnen doorstaan, kunnen echter niet in het kader van de beoordeling van een individueel project aan de orde komen”, zo luidt de redenering.

In de Nederlandse landbouwpers is te horen dat de uitspraak van de Raad van State verrassend is omdat veel analisten en stikstofkenners voorspeld hadden dat de 25 kilometer-grens onderuit zou gehaald worden, onder meer vanwege een kritisch rapport over de onderbouwing. Er werd gesteld dat deze grens compleet willekeurig gekozen zou zijn.

Bron: Eigen berichtgeving / Pluimveeweb

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek