header.home link

Open Vld: "Flankerend beleid voor rode bedrijven werkt niet"

Slechts één bedrijf van de 41 rode bedrijven die sinds het krokusakkoord nog op de lijst van rode bedrijven staan, heeft intussen gebruik gemaakt van het flankerend beleid en heeft zich laten uitkopen. 17 andere bedrijven hebben wel informatie opgevraagd, maar hebben nog niets ondernomen. Volgens Open Vld-parlementslid Bart Van Hulle toont dit aan dat het flankerend beleid niet werkt. Hij vraagt dat alle rode bedrijven hun vergunning kunnen uitdoen.

19 maart 2023  – Laatste update 19 maart 2023 23:24
Lees meer over:

In 2015 werd voor het eerst een lijst van piekbelasters, de zogenaamde rode bedrijven, opgesteld. Deze bedrijven liggen vaak kort bij een natuurgebied waardoor hun impactscore op dit natuurgebied 50 procent of meer is. Op die lijst stonden in 2015 58 bedrijven. Bij aanvang van het openbaar onderzoek naar die initiële conceptnota stikstof van februari 2022 werden er 17 bedrijven van die lijst geschrapt omdat ze intussen al waren stopgezet, verplaatst of omdat ze al maatregelen hadden genomen om hun uitstoot terug te brengen.

Van de resterende 41 bedrijven die vandaag nog op de rode lijst staan, vroeg Van Hulle extra informatie op bij Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA). Hij polste naar het type bedrijf, de leeftijd van de bedrijfsleider, de einddatum van de lopende vergunning en de stand van zaken van het dossier op vlak van flankerend beleid.

Uit de informatie die de minister hem bezorgde, blijkt dat slechts één bedrijf, een pluimveebedrijf uit Antwerpen, ingegaan is op het flankerend beleid. Dat bedrijf liet zich verplaatsen. Daarnaast is er ook een vleesveebedrijf uit Limburg dat zijn veeteeltactiviteiten heeft stopgezet, maar dat gebeurde zonder flankerend beleid. Van de overige bedrijven hebben 17 bedrijven interesse getoond in het flankerend beleid. Elf onder hen polsten naar de voorwaarden voor bedrijfsbeëindiging, drie vroegen om een verplaatsing en drie om reconversie. “Dat betekent dat 24 van die bedrijven nog geen enkele interesse hebben getoond in het flankerend beleid terwijl zij in 2022 te horen kregen dat ze moeten stoppen in 2025”, zegt Van Hulle. Volgens hem maakt dit duidelijk dat dit bedrijven zijn die eigenlijk niet willen sluiten.

In het nieuwe stikstofakkoord dat de Vlaamse regering een week geleden heeft afgesloten, is beslist dat de rode bedrijven niet moeten stoppen in 2025, maar in 2030. Bovendien krijgen zij de mogelijkheid om in een beroepsprocedure aan te tonen dat hun impactscore onder de 50 procent ligt. Wanner dat gebeurt, kunnen zij de opnieuw een vergunning krijgen als zij de algemene reductiemaatregelen tegen 2030 gerealiseerd hebben. “Dat is alvast goed nieuws”, aldus de Open Vld’er.

Van Hulle is er zich wel bewust van dat heel wat van die bedrijven niet zullen kunnen aantonen dat hun impactscore onder de 50 procent ligt. Zij zullen wel verplicht moeten stoppen in 2030. “Ze krijgen de bijkomende mogelijkheid om om te schakelen naar akkerbouw of natuurbeheer, maar het is maar de vraag hoe realistisch dat is. Voor een varkenshouder zonder landbouwgrond is dat toch onmogelijk?”, klinkt het.  

Het valt Van Hulle ook op dat een deel van de bedrijven op de rode lijst van 2015 een vergunning hebben die loopt tot na 2030. Van de 41 bedrijven gaat het om 18 bedrijven wiens vergunning afloopt in de periode 2030-2036. “Ik vraag me af waarom die bedrijven hun vergunning niet mogen uitdoen. Een Vlaamse overheid moet een betrouwbare overheid zijn. Is ze dat dan nog als vergunningen verplicht vervroegd moeten stopgezet worden?”, vraagt hij zich af.

BartVanHulle-229_JJ

Een Vlaamse overheid moet een betrouwbare overheid zijn. Is ze dat als vergunningen verplicht vervroegd stopgezet worden?

Bart Van Hulle - Vlaams parlementslid (Open Vld)

Als boomkweker onderschrijft hij de bescherming van de natuur. “Dat doe ik ten volle”, klinkt het. “Maar moeten we daar nu echt bedrijven verplicht voor gaan sluiten? Zeker als je weet dat de bijdrage van deze bedrijven aan de totale stikstofuitstoot maar 0,001 procent of minder is? Kan je op zo’n moment nog zeggen dat het voor het algemeen belang nodig is om deze bedrijven te sluiten en gemiddeld 900.000 euro per bedrijf op tafel te leggen om die te sluiten?”

Van Hulle ziet ook dat er drie bedrijven op de rode lijst staan met een onbeperkte vergunning. “Dat zijn vergunningen waar een overheid wel wettelijk kan op inbreken als er nieuwe inzichten op vlak van milieu dat nodig maken. De rest van de bedrijven moet zijn vergunning kunnen uitdoen”, beklemtoont hij.

Wat gebeurt er met de rode bedrijven in het nieuwe stikstofakkoord?
Uitgelicht
In het nieuwe stikstofakkoord moeten de rode bedrijven of zogenaamde piekbelasters niet meer verplicht sluiten in 2025. Ze krijgen vijf jaar extra respijt, tot 2030. Bedrijven...
13 maart 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek