header.home link

Demir maant Europa aan tot spoed in goedkeuring uitkoopregeling varkenshouders

7 februari 2023

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) roept de Europese Commissie op om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de vrijwillige uitkoopregeling voor varkenshouders. “Ik ben het getalm beu. Het is in het belang van de varkensboeren dat het licht voor deze uitkoopregeling op groen wordt gezet”, zegt de minister in een persbericht. De uitkoopregeling is een cruciale stap in het stikstofakkoord dat ze wil doorvoeren.

Lees meer over:
varkenbigzogenzeug-1250

In juni vorig jaar keurde de Vlaamse regering een regeling goed waarbij varkensbedrijven vervroegd kunnen stoppen en op vrijwillige basis kunnen intekenen op een al dan niet gedeeltelijke stopzettingsregeling van de Vlaamse overheid. Die uitkoopregeling vormde een onderdeel van het stikstofakkoord dat toenmalig landbouwminister Hilde Crevits (cd&v) sloot met minister Demir.

Concreet houdt de uitkoopregeling in dat varkensbedrijven op vrijwillige basis vervroegd kunnen stoppen als ze een stikstofimpact hebben van meer dan 0,5 procent op de omliggende natuur. “We hebben voor deze regeling 200 miljoen euro uitgetrokken. Hiermee moeten naar schatting 900 varkensboeren, zo’n 25 procent van alle bedrijven, kunnen uitgekocht worden”, aldus Demir.

De regeling moest evenwel bij de Europese Commissie aangemeld worden. “Die stelde verschillende malen vragen om bijkomende duiding. Intussen zijn alle bezorgdheden van de Commissie beantwoord en is de regeling in lijn met de eerdere opmerkingen van de Europese Commissie”, klinkt het. Volgens de minister is alles administratief klaar om de oproep naar varkenshouders te lanceren, maar is er nog steeds geen groen licht van de Europese Commissie.

Ze heeft de Europese Commissie daarom dinsdag nogmaals aangemaand haast te maken met haar goedkeuring. Veel varkenshouders staan volgens Demir klaar om in te tekenen. “Het water staat velen aan de lippen en in de uitkoopregeling zien ze een manier om te gaan naar een nieuwe start”, stelt ze. “Zeker de varkenssector gaat al jarenlang van crisis naar crisis, te meer omdat we veel meer produceren dan we zelf consumeren en er dus een grote afhankelijkheid is van de buitenlandse markt.”

De minister ziet de vrijwillige uitkoopregeling als een broodnodige volgende stap in de uitvoering van haar stikstofakkoord (waar momenteel nog wordt over onderhandeld tussen de regeringspartijen, red). “We kunnen op deze manier een groot aantal varkenshouders uit de nood helpen en tegelijk de varkensstapel verder afbouwen én de uitstoot van ammoniak terugdringen”, meent Demir. Volgens haar zal Vlaanderen altijd meer dan voldoende plaats hebben voor voedselvoorziening. “Het stikstofakkoord is niet het einde van de landbouw, maar een nieuw begin”, klinkt het nog.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek