header.home link

Productie in varkenssector daalt met 9 procent

11 oktober 2022

De varkensvleesproductie is in de eerste 7 maanden van 2022 met 9 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode van 2021. Dit blijkt uit het jaarresultaten van Vlaamse land- en tuinbouw die recent gepubliceerd werden door Boerenbond. De organisatie ziet de aanhoudende zware crisis in de sector en de grote onzekerheden naar de toekomst toe omtrent het stikstofdossier als oorzaken. Varkensboerin Annelies Wanzele stootte dit jaar haar zeugen af en ziet het belang van korteketenverkoop op het bedrijf vergroten.

Lees meer over:
varken-1280

Annelies Wanzele runde vorig jaar toen wij haar bezochten in Brakel, nabij Oudenaarde, een varkensbedrijf met 200 zeugen en 1.800 mestvarkens. Sinds dit jaar koopt zij de biggen voortaan aan. Ze stootte de zeugen op het bedrijf af. Als reden wijst zij op de gestegen kosten waardoor het gesloten varkenshouderijmodel niet langer rendabel was. “De zeugen zijn daarbij erg arbeidsintensief. De tijd die ik nu overhoud kan ik besteden aan de ontwikkeling van de korteketenverkoop.”

De boerin startte eind 2020 met rechtstreekse verkoop aan de consument. Mensen kunnen één keer per week vlees afhalen bij Wolfskerke Varken, zoals zij haar hoevewinkel noemde. “Daarnaast sta ik op twee markten en ben ik met een derde markt in gesprek.” Annelies geeft aan dat de korteketenverkoop op haar bedrijf goed loopt en dat er momenteel veel halve varkens verkocht worden.

Uitgelicht
Door jaren van slechte prijsvorming, grillige politieke regelgeving en maatschappelijke druk was Annelies Wanzele het plezier in de varkenshouderij verloren. Deze stemming slo...
19 augustus 2021 Lees meer

Verkleining veestapel met 9 procent

De verkleining van de veestapel op het bedrijf van Wanzele is symbolisch voor de Vlaamse situatie. Uit de jaarresultaten 2022 van Boerenbond blijkt dat de productie vleesvarkens in de eerste 7 maanden van 2022 met 9 procent terugliep. Ook voor de overige vijf maanden van dit jaar verwacht de landbouworganisatie dat de slechte economische situatie zich vertaalt in lagere productie. “Door de aanhoudende crisis hebben veel varkensbedrijven hun productie de voorbije maanden teruggeschroefd of beëindigd.”

Boerenbond geeft aan dat er verbetering is in de rentabiliteit van varkensbedrijven. Na maanden van crisis stegen de varkensprijzen dit jaar gestaag. De varkensprijzen noteerden in de eerste 8 maanden van 2022 een stijging met 33 procent tegenover dezelfde periode van 2021. Dit zou onder andere verband houden met het gedaalde  aanbod in de Europese Unie. Slechts in een beperkt aantal lidstaten, zoals Spanje, nam het aanbod nog toe, maar in een aantal belangrijke productielanden daalde het aanbod. De grootste terugloop werd vastgesteld in Roemenië (- 15,4%) en Zweden (- 12,8%), maar ook in Duitsland en Polen zien we een terugloop van het aantal slachtingen met respectievelijk 9,2 procent en 7,8 procent.

Die prijsstijging betekende goed nieuws voor de varkenshouders, want zij werden al een hele tijd geconfronteerd met sterk gestegen veevoederkosten. Uit cijfers van Boerenbond blijkt dat de veevoederprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraine en stijgende graanprijzen stegen met 33 procent in de eerste acht maanden van het jaar tegenover dezelfde periode van 2021. Om deze reden bleef de rentabiliteitsindex van Boerenbond voor de gesloten varkenshouderij dan ook negatief.

Rentabiliteitsbarometer varkens

Sinds 2016 werkt Boerenbond per kwartaal voor verschillende sectoren een rentabiliteitsbarometer uit. Bij deze berekening wordt de impact van de belangrijkste opbrengsten en kosten gesimuleerd in een standaardtype bedrijf. De barometers geven per kwartaal inzicht in de rentabiliteit op dat ogenblik en dit voor de verschillende sectoren. Voor de varkenshouderij wordt de rentabiliteitsindex weergegeven voor de gesloten bedrijven.

Pas in het 2de kwartaal van 2022 veerde de index op en werd positief. Boerenbond concludeert: “De recente prijsstijging is hoopgevend na een periode van grote financiële verliezen op de bedrijven die mede veroorzaakt werden door de sterke kostenstijging voor veevoeder en energie.” Annelies Wanzele beaamt dat de prijzen een tijdje beter waren, maar de voorbije weken is de situatie weer ernstig verslechterd. “De voorbije drie weken is de prijs weer aan het dalen, terwijl de voederprijs toeneemt. Hierdoor zijn we grotendeels weer bij af.”

20221011_Rentabiliteitsbarometer voor varkens (referentieperiode 2017 - 2021 = 100)

Alhoewel de boerin de situatie in de varkenshouderij graag positief zou willen bekijken, is dat voor de nabije toekomst niet mogelijk. Zij wijst ook op de vrijwillige uitkoopregeling die de overheid zou willen optuigen voor de varkenshouderij. “Wij zouden daar eventueel deels een aanspraak op kunnen maken, maar er heersen momenteel erg veel onzekerheden. Het is onmogelijk om daar je bedrijfsvoering op af te stemmen.”  

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek