header.home link

Politiek verwacht te veel van uitkoopregeling

De hoge verwachtingen die het Nederlandse kabinet heeft van de nieuwe uitkoopregeling in de veehouderij zijn “onrealistisch”. Die conclusie staat in een nieuw rapport van het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving.

3 oktober 2022  – Laatste update 3 oktober 2022 15:25
Lees meer over:
nederland

Het kabinet Rutte IV heeft een groot budget van 7,4 miljard voorzien om duizenden bedrijven uit te kopen om de stikstofdoelstellingen te halen. Op basis van een analyse van 25 jaar uitkoopregelingen concludeert het PBL – het studiecentrum dat de Nederlandse overheid bijstaat in omgevingsbeleid - dat de volledige besteding van dat budget in de periode tot 2030 “nauwelijks voorstelbaar” is.

Uit de analyse komt volgens het PBL naar voren dat in het verleden veehouderijen die deelnamen aan vrijwillige beëindigingsregelingen op dat moment samen enkele procenten van het Nederlandse vee huisvestten, het gaat dan om bedrijven zonder opvolgers, met oudere bedrijfsleiders en vaak onvoldoende schaal om rendabel te zijn. “De hoge verwachtingen over het beëindigen van veehouderijen lijken niet gestoeld op een systematisch inzicht in de effecten van beëindigingsregelingen”, klinkt het.

Volgens het PBL zijn de marktomstandigheden voor boeren zijn momenteel gunstig. Het zal dus extra veel geld kosten om rendabele bedrijven op te kopen, omdat hun perspectief nog beter wordt als een deel van de veehouderijen wordt stopgezet.

Niet gedwongen

Het PBL kiest liever niet voor gedwongen bedrijfsbeëindiging: dat lijkt juridisch drijfzand waarvoor nauwelijks precedenten zijn. “Met stikstofreductie als enige argument lijkt dat lastig omdat er ook alternatieven zijn, bijvoorbeeld door technische aanpassingen of door andere bedrijven te beëindigen”, schrijft het PBL. De gedwongen onteigeningen worden tijdrovende juridische procedures die gemakkelijk meer dan tien jaar kunnen duren en waarvan de uitkomst onzeker zal blijven. “Als het om onteigening vanwege de uitstoot van stikstof gaat, zal de noodzaak moeten worden aangetoond waarom juist dát specifieke bedrijf dan zou moeten stoppen en niet een andere (naburige) bron die ook stikstofdepositie veroorzaakt op het betreffende natuurgebied.”

Bron: NieuweOogst

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek