header.home link

Binnenkort aanmelding mogelijk voor nieuwe PAS-technieken

15 maart 2023

Nieuwe aanvragen voor emissiereducerende technieken voor runderen en andere diercategorieën zijn binnenkort mogelijk. Het ministerieel besluit werd ondertekend door minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV) blijkt ondertussen ook uit zijn startblokken geschoten te zijn: vier aanvragen over AEA-technieken zijn er momenteel in behandeling. Dat zijn 4 van de 23 aanvragen die reeds vier jaar in de wachtrij stonden op een procedure tot erkenning.

Lees meer over:

De opstart van WeComV, het comité dat adviseert over de wetenschappelijke capaciteiten van stikstofreducerende technieken, werd al meerdere malen in de media en in de parlementaire commissie voor Leefomgeving besproken. Ter herinnering: al sinds 2019 kunnen er geen nieuwe innovatieve technieken erkend worden in Vlaanderen. In dat jaar hield het toenmalige comité, dat moest oordelen over de werking van deze technieken, op te bestaan. Door het gebrek aan een comité werden door de jaren heen reeds 23 technieken en aanpassingen geparkeerd op een wachtlijst. Vorig jaar werd een nieuw wetenschappelijk comité opgericht en dit jaar werd een Administratief Team Luchtemissies Veeteelt (AT) samengesteld, beiden zijn ondertussen operationeel.

WeComV is zich bewust van de tijdsdruk, maar het moet de kans krijgen om voldoende grondig te werken en toekomstbestendige adviezen af te leveren

Zuhal Demir - Minister van Omgeving (N-VA)

AEA en PAS

Er bestaan twee soorten stikstofreductielijsten. Voor varkens en pluimvee is er de AEA-lijst, daarop staan ammoniakemissiearme stalsystemen. Voor alle andere diersoorten, bijvoorbeeld rundvee en geiten, is er de PAS-lijst met daarop alle ammoniakreducerende technieken in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof. Het is de bedoeling om in de toekomst de AEA-lijst en de PAS-lijst samen te voegen en een eengemaakte lijst van emissiereducerende technieken te maken, de ER-lijst. Maar tot op heden is dat er nog niet en zijn er nog twee soorten emissiereducerende lijsten met twee aparte procedures.

Voor nieuwe PAS-technieken staat nog geen aanmeldingsprocedure online. In februari riepen zes ketenpartners op om hier dringend werk van te maken. Vlaams parlementslid Tinne Rombouts (cd&v) haalde dit dinsdag aan tijdens de commissie Leefmilieu. Demir bevestigde toen dat er nog geen aanmeldingsprocedure is voor PAS-technieken maar bevestigde dat het ministerieel besluit erover klaar was. “Ik moet het alleen nog tekenen, ik heb daar de afgelopen weken geen tijd voor gehad”, aldus Demir. “De aanmeldingsprocedure zal erna worden aangepast op de site, in lijn met het aangehaalde ministerieel besluit.” Ondertussen blijkt het besluit dinsdag nog ondertekend te zijn en zal het in werking treden na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Vier aanvragen in behandeling

De aanmeldprocedure voor de PAS-lijst komt er dus binnenkort aan. Maar wat met de 23 aanvragen in de wachtrij? “Deze aanvragen zijn geen 23 nieuwe, innovatieve technieken. Het gaat onder meer over aanvragen met betrekking tot bijvoorbeeld administratieve aanpassingen binnen reeds opgenomen technieken op de lijst”, laat de Vlaamse Landmaatschapij (VLM) weten. “Sinds de benoeming van de WeComV-leden in november 2022 werden vier aanvragen opgenomen en behandeld door het comité. Het onderzoek van de betreffende technieken en de dialoog met de aanvrager nemen de nodige tijd in beslag. Het is immers nodig om toekomstbestendige en stabiele adviezen te formuleren.” Ook Demir wees er dinsdag op dat het nauwkeurig nagaan van de technieken tijd neemt. “Ik ga me niet inhoudelijk moeien met de wetenschappers en ingenieurs zittend in WeComV”, aldus Demir. “Zij zijn zich bewust van de tijdsdruk, maar ze moeten de kans krijgen om er voldoende grondig naar te kijken en toekomstbestendige adviezen af te leveren.”

Proefstallen

Tijdens de bespreking in de commissie Leefmilieu uitte Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) ook zijn bezorgdheid over de afremming van de innovatieve kracht van Vlaanderen door de procedures van vandaag. “We werken met heel strenge procedures op voorhand, vooraleer we nieuwe technieken introduceren. Ik vrees dat dit de innovatieve kracht van Vlaanderen een beetje afremt. We hebben meer ruimte nodig voor experimenten”, zegt Coenegrachts. “Vandaar mijn herhaalde oproep tot regelluwe zones, waar er ruimte kan zijn voor experiment en waar we vaker kunnen werken met proefstallen en dergelijke, om innovatieve technieken ook in Vlaanderen sneller ingang te doen vinden.”

De vraag naar regelluwe zones en proefstallen stond ook in het eisenpakket dat zes ketenpartners in februari publiceerden. Demir gaf te kennen dat in de PAS afgesproken is dat proefstallen kunnen worden vergund als dit gebeurt op expliciete vraag van de WeComV, en wanneer dit gebeurt onder strikte wetenschappelijke opvolging. “Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat een proefstalvergunning een achterpoort wordt in de regelgeving”, aldus Demir. “Dat moeten we dus vermijden. Het kan dus maar wanneer de WeComV toestemming heeft gegeven voor zo’n proefstalvergunning.”

Hoe gaat het WeComV in zijn werk?

Het Administratief Team (AT) en het Wetenschappelijk Comité Veeteelt (WeComV) behandelen de aanvragen voor de PAS- en de AEA-lijst. Het AT ontvangt alle aanvragen en vragen over luchtemissies en reducerende maatregelen en technieken betreffende de veeteelt. Het AT behandelt de aanvragen inzake de administratieve aangelegenheden. Indien nodig wordt de aanvraag erna geagendeerd bij WeComV. Zo krijgt de minister van Omgeving een wetenschappelijk advies van het WeComV en een administratief advies van het AT. Daarop kan zij zich baseren om een techniek al dan niet te erkennen en op de lijst te plaatsen.

WeComV kijkt louter naar het wetenschappelijk onderbouwde potentieel voor stikstofreducties. Het geeft geen advies over andere impacts zoals water- of energieverbruik, eEen agendapunt dat Vlaams parlementslid Bruno Tobback (Vooruit) aanhaalde in de commissie Leefmilieu. Demir beaamde dat WeComV daarover geen verder advies geeft: “Ikzelf kan bij een techniek kijken naar eventuele neveneffecten. Want een nieuwe techniek heeft natuurlijk geen zin als die tot gigantisch energieverbruik of waterverbruik leidt”, aldus Demir. “Ik denk dat we dat in zijn geheel moeten bekijken, en dat kunnen we ook doen.”

Uitgelicht
In het nieuwe stikstofakkoord moeten de rode bedrijven of zogenaamde piekbelasters niet meer verplicht sluiten in 2025. Ze krijgen vijf jaar extra respijt, tot 2030. Bedrijven...
13 maart 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek