header.home link
Dossier

Ruimtelijke ordening

De open ruimte in Vlaanderen staat zwaar onder druk. Per dag verdwijnt er immers 6 hectare aan open ruimte. Kan de bouwshift soelaas brengen? Met dat plan wil de Vlaamse regering de verharding stoppen en tegen 2040 die 7 hectare naar 0 herleiden.

Vlaanderen is zo’n 1,36 miljoen hectare of 13.682 km² groot. Met ruim 6,5 miljoen inwoners nemen we daarvan een derde in beslag voor onze woningen, werkplaatsen, recreatie- en sportparken, wegen, tuinen, parkings, enzovoort. Dat ‘ruimtebeslag’ groeide het afgelopen decennium met maar liefst 6 hectare per dag. Je leest het goed: per dag. En dat is dan al een verbetering tegenover eind vorige eeuw, want toen verdween elke dag 12 hectare open ruimte als sneeuw voor de zon. Een proces dat aan de gang is sinds de start van de industriële revolutie.

Meer weten? Check het boekje van Veldverkenners dat je meeneemt op een zoektocht naar open ruimte.

Klik hier

Duik dieper

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek