header.home link

"Kleinere veestapel beter voor klimaat en open ruimte"

14 oktober 2019
‘Wat als we de veestapel zouden afbouwen?’, vraagt Leuvens emeritus hoogleraar Wannes Keulemans zich af in EOS Wetenschap. Hij berekende in verschillende scenario’s de impact van een kleinere veestapel op het ruimtegebruik en het klimaat en roept op om ook in Vlaanderen het debat te openen, net zoals in Nederland. “Voor ons is een reductie van de uitstoot de kern van de zaak en dat mag niet verengd worden tot louter een reductie van het aantal dieren”, reageert Boerenbond. “Bovendien zou een afname van de veestapel met 30 procent overeenkomen met een verlies van ongeveer 4.500 voltijdse jobs.”
‘Wat als we de veestapel zouden afbouwen’, vraagt Leuvens emeritus hoogleraar Wannes Keulemans zich af in EOS Wetenschap. Hij berekende in verschillende scenario’s de impact van een kleinere veestapel op het ruimtegebruik en het klimaat en roept op om ook in Vlaanderen het debat te openen, net zoals in Nederland. “Voor ons is een reductie van de uitstoot de kern van de zaak en dat mag niet verengd worden tot louter een reductie van het aantal dieren”, reageert Boerenbond. “Bovendien zou een afname van de veestapel met 30 procent overeenkomen met een verlies van ongeveer 4.500 voltijdse jobs.”
Vlaanderen telt nu ongeveer 1,3 miljoen runderen, 5,8 miljoen varkens en 34 miljoen kippen. De totale oppervlakte landbouwgrond bedraagt ongeveer 600.000 hectare - wat overeenkomt met de oppervlakte van Oost- en West-Vlaanderen samen - waarvan ongeveer twee derde voor de veehouderij. Als ook de import van soja en ander veevoeder in rekening wordt gebracht, bedraagt het totale ruimtebeslag zelfs 850.000 hectare.
 
Als de veestapel in Vlaanderen met 30 procent verminderd wordt, komt er 255.000 hectare land vrij, waarvan de helft in eigen land, berekende Keulemans. Hij pleit ervoor die oppervlakte om te zetten in bos of natuurgebied. "Dat is niet alleen een belangrijke maatregel om koolstof op te slaan, maar zou in onze dichtbevolkte regio ook ons welzijn ten goede komen én de overbemestingsproblematiek verminderen."
 
Daarnaast is de afbouw van de veestapel ook goed voor de broeikasgasuitstoot. "De uitstoot als gevolg van mestopslag en bemesting en het methaan dat vrijkomt bij de vertering van herkauwers, zijn samen goed voor bijna 5 procent van de totale uitstoot in Vlaanderen. Daarnaast is de veeteelt de belangrijkste bron van ammoniak. Dat leidt tot de vorming van fijnstof en tast de biodiversiteit aan", klinkt het. Een afbouw van de veestapel met 30 procent zou volgens Keulemans zowel de uitstoot van methaan als van ammoniak evenredig doen dalen.
 
De Leuvense landbouwexpert rekende ook een aantal meer verregaande scenario's door. Wanneer we bijvoorbeeld enkel nog dieren voor eigen consumptie zouden houden én die zonder geïmporteerde soja zouden willen voeden, zou bijna 230.000 hectare land vrijkomen. Maar dan enkel in het buitenland, want in Vlaanderen zou net meer grond nodig zijn om de soja te vervangen. Slagen we er bovendien in om onze vleesconsumptie te halveren, dan komt bijna de helft van het voor veeteelt gebruikte land vrij, ruim 450.000 hectare. Bij een volledige omschakeling naar biologische veehouderij is er daarentegen ongeveer vijftig procent meer land nodig en stijgt de uitstoot van broeikasgassen lichtjes.
 
Het scenario om de veestapel met 30 procent te laten krimpen is volgens Keulemans realistisch, "zeker als je weet dat veel oudere boeren moeilijk opvolgers vinden en er een natuurlijke afvloeiing zal zijn", luidt het in EOS. De emeritus hoogleraar pleit ervoor om het debat te voeren. "Ik zie niet in hoe de doelstellingen uit het regeerakkoord - minder druk op milieu, klimaat en biodiversiteit en een leefbaar platteland - kunnen worden gehaald zonder aan de veestapel te raken. Als we tegen 2050 de broeikasgasuitstoot met 80 procent moeten reduceren, zal ook de landbouw een bijdrage moeten leveren."
 
Boerenbond erkent dat de afbouw van de veestapel de milieu-impact zal verminderen, zegt woordvoerster Vanessa Saenen in EOS. "Maar voor ons is een reductie van de uitstoot de kern van de zaak en dat mag niet verengd worden tot louter een reductie van het aantal dieren. We focussen ons beter op manieren om via techniek, innovatie en verder onderzoek de uitstoot te verminderen." Boerenbond wijst er ook op dat een afname van de veestapel met 30 procent zou overeenkomen met een verlies van ongeveer 4.500 voltijdse jobs. "Dat kan natuurlijk niet van vandaag op morgen. Er is nood aan flankerende maatregelen en een doordacht plan dat onder meer rekening houdt met tewerkstelling en de focus verlegt naar producten met veel toegevoegde waarde."

Bron: EOS / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek