header.home link

Stikstof houdt nu ook ruilverkaveling Gooik tegen

5 december 2021

De Raad van State heeft vrijdag in een arrest een besluit van de Vlaamse regering over de ruilverkaveling in Gooik vernietigd. De raad stelt in zijn arrest dat het niet overtuigd is dat de impact van stikstof op de ruilverkaveling wel voldoende onderzocht is en verwijst daarbij specifiek naar het stikstofarrest van februari dit jaar.

Lees meer over:
ruilverkaveling Gooik_VLM

Op de agenda sinds 2008

Een ruilverkaveling houdt in dat de landbouwgrond in een bepaald gebied herverdeeld wordt onder de eigenaars met als doel het verbeteren van de open ruimte. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft in het verleden al veel ruilverkavelingen begeleid in Vlaanderen. Ook in het Vlaams-Brabantse Gooik werden in 2008 plannen opgevat om een gebied van 2.897 hectare te herverkavelen, maar in de onderzoeksfase kwam er heel wat protest tegen deze gedwongen ruilverkaveling, ook van lokale landbouwers.

Uitgelicht

Groen licht voor ruilverkaveling Gooik

nieuws
19 juli 2019 Lees meer

In Gooik zou er onder meer 12 hectare aan extra bos komen en ook de natuur zou extra kansen krijgen in het gebied. Zo zou er een ecotunnel komen tussen de Kesterheide en Lombergveld die een antwoord moet bieden op de achteruitgang van de biodiversiteit. Ook andere ingrepen werden voorzien: 60 kilometer hagen en houtkanten, forse subsidies voor de aanplant van hoogstamboomgaarden en kilometers extra fiets- en wandelpaden. Er zouden ingrepen gedaan worden om landbouw te faciliteren en oplossingen geboden worden voor onder meer erosieproblemen. Vanuit Vlaanderen werd ruim 10 miljoen euro aan subsidies voorzien.

Ondanks alle bezwaren kwam er in juli 2019 uiteindelijk dan toch groen licht voor de ruilverkaveling in de Pajotse gemeente nadat toenmalig Vlaams omgevingsminister Koen Van den Heuvel (CD&V) de nuttigverklaring van het project ondertekende. Dat was echter niet naar de zin van Natuurpunt. De organisatie stapte naar de Raad van State omdat het vreesde dat het ruilverkavelingsproject te weinig garanties bood op het behoud van de natuur.

"Twijfels over de impact van stikstof"

De Raad van State heeft nu beslist om het besluit van Van den Heuvel te vernietigen. In zijn arrest staat te lezen dat er twijfels zijn over de impact van stikstof op de ruilverkaveling. Dit zou voldoende onderzocht zijn en er wordt expliciet verwezen naar het stikstofarrest van de Raad van Vergunningsbetwistingen in februari van dit jaar. Verder voorzien de ruilverkavelingsplannen ook de aanleg van nieuwe wegen, een parking en een uitkijktoren: de gevolgen van die ingrepen zijn volgens de Raad van State niet degelijk onderzocht. Op het vlak van landbouw is er bovendien geen zekerheid dat er geen negatieve effecten zijn voor de nabijgelegen natuur.

Burgemeester van Gooik Michel Doomst wil het arrest eerst grondig analyseren voor te beslissen wat er nu verder moet gebeuren. Doomst spreekt van een "evenwichtig en zeer degelijk plan, dat de open ruimte in onze landelijke gemeente kwalitatief verbetert."

"Dit toont eens te meer het belang aan van een snelle en doortastende definitieve stikstofregeling, die wetenschappelijk onderbouwd is", reageert huidig Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA). "Daarom dat ik hier verder met de collega's in de regering hard aan werk."

Het dossier ligt nu opnieuw op de tafel van de Vlaamse Landmaatschappij, die samen met de minister de volgende stappen zal bepalen.

Bron: Belga / eigen berichtgeving

Beeld: VLM

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek