header.home link

Jonge boerinnen gaan bloot tegen nieuwe stikstofregels

3 juni 2021

16 jonge landbouwsters hebben een opvallende actie gelanceerd op Facebook. Ze poseren naakt op het veld of in de stal met voor zich een pancarte met daarop de woorden ‘Demir zet jonge boerinnen in hun bloot gat, zonder ons geen kwalitatief duurzaam voedsel. Beseft u dat? #Geefboerenruimte’. In De Afspraak op Canvas riep Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) op tot meer ‘sense of urgency’.

Lees meer over:
blote boerinnenactie Groene Kring

De actie van de jonge boerinnen is gegroeid uit een eerdere actie in de eerste lockdown. “Ook toen hadden we met 16 jonge boerinnen foto’s genomen in de stal of op de tractor om duidelijk te maken dat land- en tuinbouwers dag in dag uit blijven verder werken om iedereen van lokaal en lekker eten te voorzien”, legt jonge boerin Celine Brutsaert die eveneens voorzitter van Groene Kring West-Vlaanderen is, uit.

Naar aanleiding van het stikstofdossier wilden de boerinnen opnieuw iets doen. “Door deze keer te kiezen voor naakt wilden we op een ludieke manier de aandacht vestigen op de vergunningenproblematiek”, zegt Celine Brutsaert. “De actie werd op Facebook gelanceerd en kreeg daar veel bijval. We hebben al heel veel positieve reacties gekregen en de post werd massaal gedeeld.”

In De Afspraak werd duidelijk dat minister Demir de actie minder kon smaken. “Als je ziet dat er een gigantisch probleem op je afkomt, dan ga je toch niet stilzitten en niks doen? Ik wil niet de minister zijn die Vlaanderen richting een vergunningsstop duwt”, reageerde ze. Ze hoopt dat de ‘sense of urgency’ stilaan begint door te dringen. “Boerenbond zou de boeren beter duidelijk maken hoe groot dit probleem is en mee op zoek gaan naar oplossingen.”

Tegelijk stelde de minister dat er de afgelopen vijf jaar een gigantische groei is geweest van “de industriële landbouw”. Ze wees op het feit dat ze 90 procent van alle vergunningsdossiers van grote veestallen die op haar bureau belandden, systematisch heeft geweigerd. Opnieuw noemde ze "de kleinschalige familiebedrijven die zorg dragen voor hun omgeving", de toekomst.

Tot slot wees Demir er nog op dat de individuele landbouwers geen schuld treft in dit dossier. “Dat wil ik ook duidelijk gezegd hebben. Zij hebben gewerkt met een kader dat de overheid heeft gemaakt”, klonk het.

Herbekijk hier De Afspraak.

"Wij zijn en blijven bereid mee te werken aan oplossingen"

Boerenbond stelt dat stikstof in Vlaanderen komt van verschillende bronnen en dat de reductie ervan inspanningen zal vergen van diverse sectoren en actoren. "Ook de  landbouwsector, dat verantwoordelijk is voor 29 procent van de neerslag op stikstofgevoelige habitats in Vlaanderen en niet 75 procent zoals vaak verkeerdelijk wordt vermeld, én Boerenbond wil én kan hierin zijn verantwoordelijkheid opnemen. Wij kennen en erkennen dit probleem en nemen hierin al decennialang actie", klinkt het.   

De landbouworganisatie wijst erop dat de landbouw sinds 1990 zijn stikstofuitstoot al verminderde met 50 procent . "Maar we weten evengoed dat ook in onze sector verdere inspanningen nodig zijn. We zullen echter samen tot oplossingen moeten komen, in redelijkheid en objectiviteit en met een evenwicht tussen ecologie en economie", luidt het. Boerenbond wil dat dit gebeurt met respect voor alle gezinnen en  bedrijven, groot maar ook klein, die hierdoor getroffen worden. "Achter elk van die bedrijven zitten families, mensen die hun bedrijf – dikwijls generaties lang- hebben opgebouwd.  We rekenen erop dat er oplossingen komen als het over de definitieve PAS gaat.  Wij zijn en blijven bereid daaraan mee te werken", aldus nog Boerenbond.

Bron: Eigen verslaggeving / VRT

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek