header.home link

Industrie lijkt af te stevenen op eigen stikstofarrest

Na landbouw lijkt nu ook de industrie af te stevenen op een eigen stikstofarrest. Vorige week heeft de auditeur van de Raad van State geadviseerd om de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven te vernietigen. Volgens hem zijn er te weinig garanties dat de bijkomende stikstofdepositie door de uitbreiding geen invloed heeft op omliggend natuurgebied.

25 mei 2021  – Laatste update 25 mei 2021 20:49
Lees meer over:

Van 12 naar 19 miljoen containers per jaar

In 2018 besliste de Vlaamse regering dat ten zuiden van Doel een nieuw getijdendok moest komen. Dat dok, het Saeftinghedok genaamd, moet de haven tegen 2030 de nodige extra capaciteit te bezorgen en er tegelijk voor zorgen dat het polderdorp Doel gevrijwaard blijft. Naast een splinternieuw containerdok moeten ook enkele bestaande containerkaaien vergroot worden. Door deze aanpassingen moeten er jaarlijkse zeven miljoen containers meer gelost en geladen kunnen worden. Ter vergelijking: vorig jaar passeerden 12 miljoen containers in de Antwerpse haven.

Bij de Raad van State kwamen drie klachten binnen tegen de uitbreiding. De vzw 'Erfgoedgemeenschap Doel en Polder' en 'Polder van het Land van Waas' dienden elk een vernietigingsverzoek in en de vzw 'Landbouwgemeenschap Wase Polder' en de Kerkfabriek van Doel deden dit gezamenlijk.

De auditeur van de Raad van State stelt nu dat het uitbreidingsplan van de haven te weinig garanties biedt dat er geen negatieve milieu-impact is op de nabijgelegen natuurgebieden door de te verwachten stikstofuitstoot. Hoewel het om een advies gaat, is het wel zo dat de Raad van State in de meeste gevallen het advies van de auditeur volgt. Toch kan het formele arrest van de Raad nog een half jaar tot een jaar op zich laten wachten.

Verwijzing naar stikstofarrest Raad van Vergunningsbetwistingen

De auditeur verwijst in zijn advies naar het recente stikstofarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij de vergunning voor de uitbreiding  van een pluimveebedrijf in Kortessem werd vernietigd. De Raad oordeelde dat het voorlopige Vlaams stikstofkader uit 2016 onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is en er dus onvoldoende rekening werd gehouden met de impact van de stal op de stikstofdepositie in de nabijgelegen natuurgebieden.

Dit arrest dwong de Vlaamse regering om – in afwachting van een definitief stikstofkader – een tussentijds kader uit te werken waarop heel wat kritiek kwam omdat het landbouw strenger beoordeelt dan industrie en omdat er lang onduidelijkheid was over de manier waarop vergunningsdossiers in de landbouwsector zouden beoordeeld worden.

Kunnen landbouwbedrijven nog een vergunning krijgen na de ministeriële instructie?
Uitgelicht
Met een ministeriële instructie wil Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) vermijden dat er in Vlaanderen een vergunningenstop komt. Een tussentijds stikstofkader moet ad...
6 mei 2021 Lees meer

De auditeur oordeelt in zijn advies dat het stikstofkader waarop de vergunning voor de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven is gebaseerd, niet wetenschappelijk onderbouwd is. Volgens De Tijd zou de Vlaamse regering nu een maand de tijd hebben om een antwoord op het advies in te dienen.

N-VA vreest “horrorscenario”

Als de Raad van State het advies van de auditeur volgt, dan moet er een nieuw milieueffectenrapport opgesteld worden en komt er een nieuwe inspraakronde. Dat zou voor minimaal een jaar vertraging zorgen. Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever noemde dit in de media een “horrorscenario”. En ook zijn partijgenote Annick De Ridder, die havenschepen in Antwerpen is, spreekt over “zeer slecht nieuws”. “De havenuitbreiding is cruciaal voor de Vlaamse economie. Onze terminals zitten bijna aan hun maximale capaciteit, waardoor er minder optimaal kan gewerkt worden”, stelt ze.

“Het advies van de auditeur is geen goed nieuws maar verandert niets aan de noodzaak van extra containercapaciteit in de haven”, zegt Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. “We gaan de voorbereidingen verder zetten maar uiteraard zonder onomkeerbare ingrepen te doen.”

Bron: De Tijd / Knack / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek