header.home link

Wetenschappelijk comité stikstofreducerende technieken klaar om van start te gaan

16 november 2022

Het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV) dat zich moet buigen over de erkenning van stikstofreducerende technieken is klaar om op te starten. Dat zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dinsdag in de Commissie Leefmilieu. “Wij zijn klaar om een startvergadering te laten doorgaan begin december, maar wij wachten nog op de namen van de experts die in het comité zullen zetelen”, aldus ILVO dat secretariaat van het WeComV coördineert.

Lees meer over:
pocketvergister-biogasinstallatie-biolectric-1250

Al sinds 2019 kunnen er geen nieuwe innovatieve technieken voor stikstofreductie erkend worden in Vlaanderen. In dat jaar hield het toenmalige comité dat moest oordelen over de werking van deze technieken op te bestaan. Dat was een doorn in het oog van landbouwers, landbouworganisaties en stallenbouwers. “Het lijkt wel of onze sector niet mag innoveren”, zei onder meer Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

Uitgelicht

Erkenning innovatieve PAS-technieken raakt niet van de grond

Reportage
24 januari 2022 Lees meer

Half juli van dit jaar kwam er eindelijk een decretale basis voor het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt dat emissiearme stalsystemen en de nodige meetprotocollen kan goedkeuren. Op 1 september publiceerde VLM vervolgens een oproep tot kandidaatstelling. Actieve personeelsleden van onderzoeksentiteiten van de Vlaamse overheid, universiteiten en organisaties die actief zijn in het praktijkonderzoek konden zich kandidaat stellen voor dit WeComV.

"Klaar om te starten"

Dinsdag antwoordde minister Demir op een parlementaire vraag van Tinne Rombouts (cd&v) dat er 11 kandidaturen werden ingediend. “Een jury, samengesteld uit drie onafhankelijke professoren gespecialiseerd in de materie, heeft de kandidaturen beoordeeld op basis van de aangetoonde expertise. Op basis van het advies heb ik vorige week het besluit getekend waarmee de samenstelling van het WeComV werd bepaald. Ik heb aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de opdracht gegeven om de kandidaten op de hoogte te brengen van de beslissing”, klonk het.

Het secretariaat voor het WeComV is toegewezen aan ILVO. Lieve Herman, hoofd Technologie & voeding van ILVO, zal de coördinatie op zich nemen. “Ik wacht nog steeds op de lijst met experten die zullen deel uitmaken van het comité. Van zodra we die in ons bezit hebben, kunnen wij starten”, zegt ze. Volgens haar liggen de draftversie van de deontologische code, van het huishoudelijk reglement en over potentiële belangenconflicten klaar. “Ook onze website staat in de startblokken”, vertelt Herman. Zij heeft alvast haar agenda in de eerste week van december vrijgehouden om de startvergadering van het WeComV te laten doorgaan.

Het comité zal zich buigen over de erkenning van technieken, zowel voor de AEA-lijst (ammoniakemissiearme stalsystemen) als voor de PAS-lijst (Programmatische Aanpak Stikstof). Sinds 2020 werden al 23 technieken aangemeld waar het WeComV zich moet over buigen. Over de timing waarin de eerste adviezen worden verwacht, is nog niet meteen duidelijkheid. Herman zegt dat ze snel wil doorpakken en ook minister Demir geeft aan dat er spoed zal gezet worden achter de erkenning.

Eén of twee lijsten?

Er ontstond nog onenigheid tussen Demir en Rombouts in de Commissie Leefmilieu over het feit of er één of twee lijsten met erkende technieken zouden komen. “U weet dat ik de technieken voor AEA-stallen voor pluimvee en varkens erken”, zo antwoordde Demir. “De PAS-lijst wordt nu administratief opgemaakt, rekening houdend met het advies van het WeComV. De bedoeling is om bij de definitieve PAS alles door mij te laten erkennen.”

Rombouts wou weten of dit betekent dat er geen nieuwe technieken meer zullen opgenomen worden op de AEA-lijst en op de PAS-lijst. “Suggereert u nu dat de erkenning pas zal gebeuren op het moment dat er één lijst wordt gemaakt? Ik zie u neen knikken. Ik reken erop dat dit niet het geval zal zijn en de technieken zo snel mogelijk op het terrein kunnen gebruikt worden. Anders zou dat opnieuw een politiek vertragingsmanoeuvre inhouden”, aldus de cd&v-politica.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek