header.home link

Eindelijk decretale basis voor wetenschappelijk comité stikstofreducerende technieken

De decretale basis voor de oprichting van het wetenschappelijk comité dat stikstofreducerende technieken kan beoordelen en goedkeuren, is er eindelijk. Dinsdagavond verstuurde Fedagrim nog een schrijven naar alle Vlaamse parlementaire met een oproep om versneld over te gaan tot de oprichting ervan.

13 juli 2022  – Laatste update 16 november 2022 15:02
Lees meer over:
pocketvergister-stikstofstripper-biogasinstallatie-biolectric-1250

De roep om een wetenschappelijk comité klinkt al een tijdje bijzonder luid in de land- en tuinbouwsector. Zowat in alle bezwaarschriften tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse regering wordt het ontbreken van zo’n comité dat stikstofreducerende technieken kan beoordelen, als een probleem genoemd. “Het lijkt wel of onze sector niet mag innoveren”, zei onder meer Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens daarover.

Raad van State spreekt zich uit

Op 25 mei stond de goedkeuring van het decreet op de agenda van de plenaire vergadering in het Vlaams parlement. Het decreet ging evenwel niet alleen over de oprichting van het Wetenschappelijk Comité Veeteelt, zoals het voluit heet, maar het voorzag ook in een basis om een beperkte vergunningsverlenging voor landbouwbedrijven wiens vergunning op korte termijn verstrijkt, aangezien er nog geen definitief stikstofdecreet is. Daarnaast voorzag het decreet ook in de schrapping van de mogelijkheid tot groei van veebedrijven als ze mestverwerking bewijzen.

De oppositie was het er niet mee eens dat dit decreet meteen ter stemming werd voorgelegd in de plenaire zitting zonder bespreking vooraf in de Commissie Landbouw. Volgens de oppositie was de rechtszekerheid niet gegarandeerd en daarom vroeg het eerst een advies van de Raad van State. Dat voorstel haalde genoeg stemmen.

Sinds 8 juli is dat advies van de Raad van State voorhanden. Daarin stelde de Raad een aantal problemen vast rond de verlenging van de vergunningen. Ook over de schrappen van de uitbreiding mits mestverwerking waren er opmerkingen. Over het wetenschappelijk comité was er geen echte commentaar.

We vragen dat de focus op het probleem van de stikstofdepositie zich verlegt naar oplossingen voor de stikstofdepositie

Hans Verstreken - Coördinator Federatiewerking Fedagrim

Oproep Fedagrim

Daarop riep Fedagrim, de federatie van de machineconstructeurs en stallenbouwers, de Vlaamse parlementsleden op om de oprichting rond het wetenschappelijk comité uit het decreet te tillen en dit versneld te behandelen. “We vragen dat de focus op het probleem van de stikstofdepositie zich verlegt naar oplossingen voor de stikstofdepositie. Recent onderzoek van de universiteit van Wageningen heeft aangetoond dat innovatieve technieken zoals vergisting en het strippen van mest tot aanzienlijke methaan- en stikstofreducties leiden”, zegt Hans Verstreken, coördinator Federatiewerking bij Fedagrim.

De federatie vindt het niet kunnen dat de innovatie op dit domein stilstaat in Vlaanderen. “Diepgaand onderzoek voor andere diersoorten en technieken toegespitst op de Vlaamse context zijn vereist”, klinkt het. “Het probleem is evenwel dat emissiearme stalsystemen en de nodige meetprotocollen niet kunnen goedgekeurd worden door het ontbreken van zo’n wetenschappelijk comité. De Vlaamse regering mag landbouwers innovatieve stalsystemen niet langer ontzeggen”, aldus Verstreken.

Verlenging vergunningen niet gestemd

Uiteindelijk besliste de Vlaamse meerderheid om zich woensdag bij hoogdringendheid uit te spreken over twee van de drie bepalingen in het decreet. “Het advies van de Raad van State over de verlenging van de vergunningen moeten we nog grondiger bekijken”, zo stelde Wilfried Vandaele (N-VA) in de laatste plenaire zitting voor het zomerreces. “Daarom stellen we voor om enkel de eerste twee onderdelen van het decreet te behouden en mits aanvulling met een zestal amendementen vandaag bij hoogdringendheid ter stemming voor te leggen.”

Het decreet werd uiteindelijk aangenomen in het Vlaams parlement. Oppositiepartijen Groen en Vooruit stemden tegen. Zij vinden het niet kunnen dat dit decreet met hoogdringendheid wordt “doorgedrukt”. Bovendien spraken ze zich ook uit tegen de technologische oplossingen om de stikstofuitstoot in de veehouderij te reduceren. “We hebben eerder nood aan een brede visie over de toekomst van de veehouderij in Vlaanderen, dan aan een wetenschappelijk comité dat landbouwers op kosten jaagt met dure technieken die het probleem niet bij de bron aanpakken”, was onder meer te horen bij Groen.

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) reageert tevreden op de goedkeuring van het decreet. "Dit wetenschappelijk comité zal een sleutelrol opnemen in de verdere uitbouw van innovatie en zo ook bijdragen aan de doelstelling van het reduceren van emissies in de sector. De wetenschappelijke onderbouwing van de technieken zorgt ook voor robuuste vergunningen", stelt de minister.

Ook Boerenbond is tevreden. "Dit comité moet op een wetenschappelijke manier de emissiereductie van innovaties in de landbouwsector kunnen vastleggen. Laat dit comité nu snel aan de slag gaan. Net als andere economische sectoren heeft de landbouwsector het recht om verder te kunnen verduurzamen door innovatie", klinkt het woensdagavond in een reactie.

Socio-economische impactanalyse niet dringend

Tijdens de plenaire zitting werd door Stefaan Sintobin van Vlaams Belang ook een spoedbehandeling gevraagd van het voorstel tot resolutie voor een socio-economische impactstudie van het stikstofakkoord op de agrovoedingsketen. Die vraag behaalde echter onvoldoende stemmen en werd dus niet gestemd, maar doorverwezen naar de Commissie Landbouw van het Vlaams parlement.

Bron: Eigen berichtgeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek