header.home link

“Ammoniak gedraagt zich net zoals NOx”

Ammoniak gedraagt zich anders dan over het algemeen wordt aangenomen. Uit de voorlopige resultaten van een Nederlands onderzoek blijkt dat slechts een klein deel van de ammoniakuitstoot van melkveebedrijven binnen een straat van 250 meter binnen het bedrijf neerslaat. De rest verdwijnt in hogere luchtlagen en is niet meer meetbaar. Dat zegt Lubbert Van Dellen van de Nederlandse Stichting Mesdag Zuivelfonds in een interview in Agrarisch Magazine 2023.

6 januari 2023  – Laatste update 7 januari 2023 15:51
Lees meer over:

De verschillende behandeling van uitstoot door de veeteelt en de industrie in de stikstofplannen, waarbij de impact van landbouwemissie strenger wordt beoordeeld, komt de Vlaamse overheid al langer op kritiek te staan. Volgens Vlaamse boeren en hun organisaties is dat onderscheid niet bewezen en dus discriminerend.

Deze critici krijgen mogelijk binnenkort extra wetenschappelijke wind in de zeilen. In een interview met het Nederlandse Agrarisch Magazine 2023 stelt Lubbert Van Dellen op basis van voolopige resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat de directe neerslag van ammoniak uit melkveestallen beperkt is.

Lubbert Van Dellen is secretaris van de Nederlandse Stichting Mesdag Zuivelfonds. Deze onderzoeksorganisatie bestelde een onderzoek naar de verspreiding van depositie rondom melkveebedrijven. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek wil de stikstofdepositie rond twee boerderijen en in natuurgebieden in kaart brengen.

"Bijstelling beleid op basis van nieuwe inzichten"

Dit onderzoek is volgens de organisatie is in lijn met de aanbeveling van het Adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie Remkes) om de stikstofdepositie te meten in plaats van alleen te berekenen. Eén van de methoden die in het onderzoek gebruikt wordt, zijn biomonitors, zo lezen we op de website van Stichting Mesdag Zuivelfonds. De eindresultaten van het onderzoek worden naar verwachting in juli van dit jaar gecommuniceerd. De wetenschappers willen desgevraagd niet verder uitweiden over de voorlopige resultaten. "We zijn met de analyses bezig. We verwachten in juli het eindrapport op te kunnen leveren", klinkt het.

Van Dellen zegt in het interview nog dat hij op basis van deze nieuwe inzichten verwacht dat het beleid in Nederland de komende jaren gericht zal worden op het beperken van de uitstoot op de bedrijven in plaats van op uitkoop. Dat is volgens hem de lijn die België en Duitsland al hanteren.

Remkes wil “piekbelasters” binnen het jaar uitkopen
Uitgelicht
De Nederlandse stikstofbemiddelaar Johan Remkes wil 500 à 600 piekbelasters sneller uitkopen. Ook moet de kritische depositiewaarde op termijn uit de wet en de stikstofkaart v...
5 oktober 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving / Veeteelt

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek