header.home link

Tijdelijk stikstofregeling: niet evident om biogasinstallatie te vergunnen

Het tijdelijk stikstofkader kan ook een impact hebben op de vergunningen van zowel bestaande als nieuwe biogasinstallaties. Dat schrijft Biogas-E, het platform voor implementatie van anaerobe vergisting in Vlaanderen. “Vergunningen voor (nieuwe) biogasinstallaties in agrarisch gebied zullen voorlopig allerminst evident zijn als ze in de omgeving liggen van natuurgebieden, aangezien een passende beoordeling vereist is bij elke impact”, klinkt het.

8 juni 2021  – Laatste update 8 juni 2021 19:45
Lees meer over:

Om een Nederlands scenario te vermijden, waar heel het land op slot ging omdat er geen vergunningen meer konden worden afgeleverd, zette de Vlaamse regering na een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen zwaar in op een tijdelijk stikstofkader.

Op 2 mei werd een ministeriële instructie verspreid door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir die tijdelijk vorm moet geven aan hoe vergunningsaanvragen dienen beoordeeld te worden. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen NH3 – voornamelijk afkomstig uit de landbouwsector – en NOx – voornamelijk uitgestoten door de industrie. Zoals aangegeven in de instructie, betreffen het hier geen mechanische richtlijnen, en ligt de beoordeling dus geval per geval bij de adviesverlenende instantie.

Iets later, op 10 mei, werden bijhorende richtsnoeren gepubliceerd, met focus op NH3-emissies. Daarin verduidelijkt het Agentschap Natuur en Bos welke principes men zal hanteren bij de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen. Die richtsnoeren zijn van toepassing op zowel nieuwe aanvragen als aanvragen tot verlenging, behalve als het een aanvraag betreft tot maximaal 31 december 2022.

“Bij de stikstofuitstoot van biogasinstallaties kan een onderscheid gemaakt worden tussen NOx-emissies veroorzaakt door het verbranden van biogas in een WKK-motor en NH3-emissies gelinkt aan mestverwerkingsactiviteiten”, licht Biogas-E toe. “Dit tijdelijk stikstofkader kan dus ook een impact hebben op de vergunningen van zowel bestaande als nieuwe biogasinstallaties. Omdat NH3 sneller neerslaat dan NOx, zal dit vermoedelijk de beperkende factor zijn in de meeste dossiers, wat betreft de stikstofuitstoot van het biogasbedrijf.”

Volgens Biogas-E zullen vergunningen voor (nieuwe) biogasinstallaties in agrarisch gebied voorlopig helemaal niet evident zijn als die in de omgeving liggen van natuurgebieden. “Voor biogasinstallaties in industriezone is wat meer speelruimte”, klink het. “Maar over het algemeen zal het cruciaal worden om op voorhand grondig na te gaan wat de mogelijke stikstofimpact zal zijn van bepaalde activiteiten en om, waar nodig, sterk in te zetten op emissiereducerende maatregelen, willen we de kans op een positieve beoordeling verhogen.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek