header.home link

Demir weigert vergunning voor uitbreiding Exportslachthuis Tielt

19 januari 2022

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft in beroep de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het Exportslachthuis in Tielt geweigerd. “De aanvraag is gebaseerd op een hopeloos verouderde beoordeling van de effecten uit 2017”, aldus de minister die ook de omzetting naar een vergunning voor onbepaalde duur niet toestaat.

Lees meer over:

Op 10 juni 2021 kreeg het Exportslachthuis in Tielt, dat een paar jaar geleden in opspraak kwam na undercoverbeelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights, een omgevingsvergunning van het provinciebestuur van West-Vlaanderen voor de uitbreiding van zijn slachtcapaciteit van 1,5 naar 2,4 miljoen varkens per jaar. Aan de goedkeuring werden wel enkele voorwaarden verbonden op vlak van geur, geluid en waterhuishouding. "Aspecten van dierenwelzijn kwamen ook aan bod in de bezwaarschriften die we hebben ontvangen, maar dat is geen beoordelingscriterium voor een omgevingsvergunning", zo liet de deputatie weten.

De beslissing van het West-Vlaamse provinciebestuur was niet naar de zin van GAIA, Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie en zij gingen in beroep bij bevoegd minister Zuhal Demir. Zij stelt de natuur- en dierenrechtenorganisaties nu in het gelijk.

Uitgelicht

Provincie keurt uitbreiding slachthuis Tielt goed

nieuws
16 juni 2021 Lees meer

Geurhinder, geluid en milieueffecten

“In 2017 had het slachthuis al een vergunningsaanvraag op zak, maar dat plan werd in de koelkast gezet toen Animal Rights undercoverbeelden openbaarde van mishandeling van varkens bij dit slachthuis. Het bedrijf werd in 2019 veroordeeld voor dierenmishandeling”, zo opent het persbericht van de minister over de vergunningsweigering. Om te vervolgen met de mededeling dat de minister de vergunning voor het slachthuis formeel weigert omdat het bedrijf geen maatregelen neemt om geurhinder te beperken en niet voldoet aan de regelgeving inzake geluid en milieueffecten.

“Doordat de aanvraag gebaseerd is op een hopeloos verouderde beoordeling van de effecten uit 2017 wordt er geen rekening wordt gehouden met onder meer het stikstofarrest en de gewijzigde mobiliteitssituatie”, stelt Demir. “Volgens de ontheffing van milieueffectenrapport uit 2017 veroorzaakt de exploitatie bovendien onaanvaardbare geurhinder. Deze hinder zal toenemen door de uitbreiding van de capaciteit, maar toch bevat de aanvraag geen maatregelen om de geurhinder te beperken.”

Volgens de minister is het in veel dossiers een erg moeilijke afweging, maar was deze vergunningsaanvraag “zo klaar als een klontje”. “Deze uitbreiding is onvergunbaar. De beslissing van de deputatie wordt dan ook in beroep teruggeschroefd. De uitbreiding komt er niet en dat lijkt me op alle vlakken de enige juiste beslissing”, aldus nog Demir.

Het Exportslachthuis had ook een aanvraag ingediend om zijn vergunning om te zetten naar een vergunning van onbepaalde duur en ook dat werd geweigerd.

"Extra dieren in wachtstallen produceren bijkomende stikstof"

GAIA, de West-Vlaamse Milieufederatie en Natuurpunt zijn tevreden over de beslissing van de minister. “Een goede zaak voor het leefmilieu en het dierenwelzijn", zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Het slachthuis wil zijn capaciteit uitbreiden van 1,5 naar 2,4 miljoen geslachte varkens per jaar, maar beweert dat die extra dieren in de wachtstallen geen extra stikstof zouden produceren. Dat klopt uiteraard niet, en ik ben blij dat de minister zich niet heeft laten vangen.”

"Het is afwachten wat de volgende stap van het bedrijf zal zijn, maar wij zullen ons in elk geval blijven verzetten tegen de megalomane plannen van Debra-Meat”, stelt GAIA. Vandenbosch wijst er ook op dat het slachthuis in 2019 door de correctionele rechtbank van Ieper al eens werd veroordeeld voor dierenmishandeling. 

"Blijven geloven in ons project"

Exportslachthuis Tielt is naar eigen zeggen erg geschrokken van de beslissing in beroep. "In tegenstelling tot wat in de argumentatie van de weigering wordt gezegd, heeft ons slachthuis de afgelopen jaren tal van maatregelen genomen, op advies van erkende deskundigen, en grote investeringen gedaan om de hinder te reduceren en vermijden", laat het bedrijf weten. "Zowel op vlak van geur, geluid en verkeer verloopt de exploitatie vandaag probleemloos."

"Tijdens de aanvraagprocedure werd er ook zeer sterk ingezet op participatie en informeren van de omwonenden, wat ook bleek uit het feit dat géén enkele omwonende beroep heeft aangetekend tegen de vergunning die door de deputatie was verleend”, stelt het slachthuis.

Het argumenteert daarnaast dat een uitgebreide toelichting werd bezorgd waaruit moet blijken dat de aanvraag wel degelijk vergund kon worden. "Zo is wetenschappelijk aangetoond dat is voldaan aan de nieuwe ministeriële instructies inzake stikstof, en er op dat vlak geen enkel probleem is. Ook in het Omgevingsvergunningsdecreet staat uitdrukkelijk dat in beroep wijzigingen kunnen worden aangebracht aan de aanvraag. Wij vinden het erg spijtig dat de minister, louter wegens procedurele redenen, geen rekening heeft gehouden met deze toelichting en de vergunning alsnog heeft geweigerd." Exportslachthuis zegt te blijven geloven in zijn project en beraadt zich over volgende stappen.

Uitgelicht
Een stevig actieplan met verregaande maatregelen en een doorgedreven opleiding voor het personeel en management vormen het antwoord van Exportslachthuis Tielt op de mistoestan...
1 september 2017 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek