header.home link

Provincie keurt uitbreiding slachthuis Tielt goed

16 juni 2021

De provincie West-Vlaanderen heeft de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het slachthuis van Debra-Freeze NV in Tielt goedgekeurd. Het slachthuis mag de slachtcapaciteit verhogen van 1,5 naar 2,4 miljoen varkens per jaar. “Aan de goedkeuring zijn wel enkele voorwaarden verbonden”, aldus deputatie. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights gaat in beroep.

Lees meer over:

In totaal werden tegen de uitbreiding 90 bezwaarschriften ingediend. Die hadden betrekking op de vrees dat de uitbreiding voor extra hinder in de ruime omgeving zou zorgen. "Aspecten van dierenwelzijn kwamen ook aan bod in de bezwaren, maar dit is geen beoordelingscriterium voor een omgevingsvergunning. Andere instanties nemen dit via hun kanalen ter harte", klinkt het bij de deputatie.

Volgens de deputatie zijn er voldoende maatregelen genomen om tegemoet te komen aan de bezorgdheden die leven bij de buurt en bij het stadsbestuur omtrent aspecten zoals geur, geluid en waterhuishouding. Zo mogen er voortaan 15 keer per jaar op zaterdag om 4 uur in plaats van om 7 uur varkens aangevoerd worden in plaats van de gevraagde 25 keer.

De slachtcapaciteit zal verhoogd worden en verder wil het slachthuis op de site nieuwe gebouwen plaatsen, met een frigo van 2.780 m2, een gebouw voor opslag en waterzuivering van 2.387 m2 en een uitbreiding van het werkatelier van 1.104 m2. Er komt ook een groene bufferzone en wadi voor de opvang van het regenwater van de nieuwe gebouwen.

We willen niet enkel de uitbreiding van het slachthuis tegengaan, we eisen ook de volledige sluiting van het slachthuis

Animal Rights

Vanuit verschillende hoeken klinkt er ook protest tegen de uitbreiding. "Ergens hadden we dit helaas zien aankomen", zegt Ludwig Van Daele van het buurtcomité Hoogserlei aan de krant Het Laatste Nieuws. "Veel kan ik er nu nog niet over kwijt, want met het comité willen we de beslissing van de provincie eerst eens grondig bespreken alvorens verder te communiceren. Al is dit toch een heel spijtige zaak. Een slachthuis heeft een enorme impact op het milieu en op het welzijn van de mens. Dat lijkt men hier uit het oog verloren te zijn."

Ook dierenrechtenorganisatie Animal Rights reageert boos. Zij gaan in beroep tegen de omgevingsvergunning. "De provincie West-Vlaanderen leverde ondanks de massaal ingestuurde bezwaarschriften een vergunning af”, reageert campagnecoördinator Els Van Campenhout. “Nu gaan we tegen deze onbegrijpelijke beslissing van de provincie dus ook in beroep. We willen niet enkel de uitbreiding van het slachthuis tegengaan, we eisen ook de volledige sluiting van het slachthuis.”

Bron: Belga / Het Laatste Nieuws

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek