header.home link

Tielts slachthuis onder vuur na beelden mishandeling

23 maart 2017
Dierenrechtenorganisatie Animal Rights vraagt de directe sluiting van Exportslachthuis in Tielt nadat tal van inbreuken op het dierenwelzijn werden vastgesteld met verborgen camera. Het varkensslachthuis zegt zelf geschrokken te zijn door de beelden en belooft een intern onderzoek. Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts kondigt op basis van een recent onderzoek door de inspectiediensten aan dat de vergunning van het slachthuis wordt ingetrokken. En Delhaize stopt met onmiddellijke ingang zijn samenwerking met het slachthuis.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights vraagt de directe sluiting van Exportslachthuis in Tielt nadat tal van inbreuken op het dierenwelzijn werden vastgesteld met verborgen camera. Het varkensslachthuis zegt zelf geschrokken te zijn door de beelden en belooft een intern onderzoek. Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts kondigt op basis van een recent onderzoek door de inspectiediensten aan dat de vergunning van het slachthuis wordt ingetrokken. En Delhaize stopt met onmiddellijke ingang zijn samenwerking met het slachthuis.

Een maand lang filmde Animal Rights undercover in Exportslachthuis in Tielt. Op de beelden is te zien hoe varkens geschopt en geslagen worden door transporteurs en medewerkers van het slachthuis. Ondanks de wettelijke verplichting dat dieren verdoofd moeten zijn tijdens het slachtproces, zijn op de beelden varkens te zien die bij bewustzijn opgetakeld en gekeeld worden. “We zien zelfs een dier dat via de automatische transportlijn bij volle bewustzijn wordt ondergedompeld in een heet waterbad dat dient om het ontharen van de varkens te vergemakkelijken”, zegt Animal Rights-voorzitter Nadine Lucas.

Volgens de dierenrechtenorganisatie worden niet alleen dierenwelzijnswetten genegeerd in het Tieltse slachthuis. “Oormerken van buitenlandse varkens worden uit de oren van levende varkens gesneden om de herkomst te verdoezelen. Dode dieren die op transport of in de wachtstallen overleden zijn, komen in de slachtlijn terecht in plaats van te worden vernietigd. Een medewerker verklaarde zelfs letterlijk dat als de veearts het niet ziet, er snel het mes wordt ingezet”, beweert Lucas. Animal Rights is na het filmen van die beelden een petitie gestart om de sluiting van het slachthuis te eisen. “Wij hebben ook een klacht ingediend bij het parket”, klinkt het.

Exportslachthuis Tielt is een onderdeel van Debra-Group, één van de grootste slacht- en productiebedrijven van varkensvlees in België. Debra-Group telt 350 medewerkers en heeft een capaciteit van ruim twee miljoen varkens. Exportslachthuis Tielt slacht jaarlijks 1,4 miljoen varkens of gemiddeld 35.000 slachtingen per week. Dat is het grootste aantal slachtingen op één locatie binnen België. In een officiële reactie zegt de directie van Debra-Group "bijzonder geschokt" te zijn door de inhoud van de beelden en de inbreuken op de procedures.

“Debra-Group is een familiebedrijf met bijna 100 jaar geschiedenis en is geëvolueerd tot een modern bedrijf dat veel geïnvesteerd heeft in de voortdurende modernisering van het slachtproces en het welzijn van varkens in en rond het bedrijf”, klinkt het. Het bedrijf wijst erop dat het laatste investeringsprogramma in 2014 werd opgestart met speciale aandacht voor dierenwelzijn. "We installeerden onder meer een nieuwe losbrug met antisliplaag en lagere hellingsgraad, nieuwe stallen met vloerverwarming en verneveling, computergestuurde CO2-verdoving, enz.", zegt CEO Thomas De Roover-De Brauwer.

Hij wijst erop dat het bedrijf voldoet aan alle Europese en Belgische wettelijke regelgeving betreffende dierenwelzijn en voedselveiligheid. "Tijdens de slachtactiviteiten is er permanente controle door Voedselagentschap. Als de aanwezige dierenartsen inbreuken op het dierenwelzijn vaststellen, worden die gemeld aan de dienst Dierenwelzijn van het Vlaams Gewest. Daarnaast voeren ook onze klanten op regelmatige basis aangekondigde en onaangekondigde controles en inspecties uit”, stelt De Roover-De Brauwer. Hij benadrukt ook dat alle medewerkers jaarlijks opleiding krijgen over dierenwelzijn.

De slachthuisgroep neemt de feiten naar eigen zeggen bijzonder ernstig. “Het kan niet dat de grote inspanningen die het bedrijf doet op vlak van dierenwelzijn, teniet gedaan worden door het onverantwoord gedrag van enkele werknemers en externen”, klinkt het. Het bedrijf is gestart met een intern onderzoek naar de feiten. “Deze ochtend werd het personeel toegesproken door de directie. We hebben hen op hun verantwoordelijkheden gewezen. Procedures moeten gevolgd worden”, zegt de CEO.

Het bedrijf stapt ook over van een steekproefsgewijze kwaliteitsmonitoring naar een permanente kwaliteitsmonitoring. Daarnaast komen er bijkomende camera’s om het dierenwelzijn tijdens het slachtproces maximaal te waarborgen. Het aantal ‘Animal Welfare Officers’ in het bedrijf zal ook opgetrokken worden van één naar drie. “Alle inbreuken zullen worden opgelijst en de directie zal de gepaste maatregelen nemen”, aldus nog Debra-Group.

Ook FEBEV, de Federatie van het Belgisch Vlees, reageert scherp op de beelden die zijn verzameld in het slachthuis van Tielt. “De vastgestelde inbreuken zijn verbijsterend en staan haaks op de inspanningen die FEBEV levert in samenwerking met en voor zijn leden. Wij ijveren al tien jaar voor een professionalisering van de vleessector. Daarbij is de verankering van dierenwelzijn in het bewustzijn van het slachthuispersoneel een conditio sine qua non. Wij ondernemen daarvoor tal van initiatieven met opleidingsinstellingen en overheidsdiensten”, klinkt het.

FEBEV noemt het dan ook bijzonder pijnlijk om te moeten vaststellen dat dierenwelzijn en normbesef voor een aantal personeelsleden in het slachthuis in Tielt “van compleet ondergeschikt belang zijn”. “Wij nemen er akte van dat het betrokken slachthuis een intern onderzoek is gestart en alle medewerking verleent aan de bevoegde overheden om zo de gepaste maatregelen te nemen.” De sectorfederatie laat nog weten dat het verdere stappen zal blijven zetten om de borging naar dierenwelzijn verder te verankeren binnen de kwaliteitssystemen van de slachthuizen en transporteurs, in samenspraak met de bevoegde overheidsdiensten.

Ondanks het feit dat moederbedrijf Debra-Group meteen maatregelen aankondigde, heeft Delhaize, een belangrijke afnemer van het slachthuis, laten weten dat het de samenwerking met het slachthuis met onmiddellijke ingang stopzet. “Dierenwelzijn is voor ons een prioriteit bij het afsluiten van contracten”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. “Als dat niet gerespecteerd wordt, dan is dat voor ons onaanvaardbaar.”

Inspecteurs van het Voedselagentschap en de dienst Dierenwelzijn voerden meteen na het bekendraken van de beelden een inspectie uit bij het Exportslachthuis Tielt. Op basis van een voorlopig rapport en de beelden van Animal Rights heeft minister Weyts beslist om de activiteiten van het slachthuis stil te laten leggen. “Ik vraag ook dat het parket het bedrijf gaat vervolgen”, klinkt het. Als de personen die de mishandelingen hebben begaan op de beelden, kunnen geïdentificeerd worden, dan wil de minister ook nagaan of hun vergunning kan worden ingetrokken.

Controles op dierenwelzijn in slachthuizen gebeuren door dierenartsen die door het Voedselagentschap worden aangesteld. Wanneer zo’n ‘dierenarts in opdracht’ inbreuken op het dierenwelzijn vaststelt, wordt dat via het Voedselagentschap gemeld aan de Vlaamse dienst Dierenwelzijn die ondergebracht is bij het Departement Leefmilieu. In het verleden gebeurden die controles enkel na ontvangst van een melding door een dierenarts in opdracht, maar sinds dit jaar worden ze ook proactief uitgevoerd.

De dienst Dierenwelzijn laat weten dat het door het Voedselagentschap op de hoogte was gesteld van een aantal inbreuken op het dierenwelzijn. “Afhankelijk van de aard van de melding door het Voedselagentschap wordt dan een controle ter plaatse uitgevoerd of wordt het dossier administratief afgehandeld. In beide gevallen kan een proces-verbaal of een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld worden”, vertelt Brigitte Borgmans, woordvoerder van het Departement Leefmilieu. “Voor het slachthuis in Tielt werden in 2016 twee pv’s opgesteld door de dienst Dierenwelzijn.”

Dierenrechtenorganisatie GAIA roept de overheid op om verplichte camera’s in alle slachthuizen te plaatsen. “We kunnen wanpraktijken tegengaan wanneer die camera’s 24 uur op 24 kunnen filmen tot in elke hoek van het gebouw. De beelden moeten daarbij raadpleegbaar zijn door de Raad van de Dierenbescherming”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. Zonder transparantie blijf je volgens hem in een vicieuze cirkel zitten.

Meer informatie: Video Animal Rights

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek