header.home link

Nederlandse boeren leggen stikstofgesprekken stil

De vertegenwoordigers van de boerenorganisaties hebben zich in zeven Nederlandse provincies teruggetrokken uit het overleg over de gebiedsgerichte aanpak van het stikstofprobleem. Ze vragen langetermijnperspectief van minister Christianne Van der Wal (VVD).

18 april 2022  – Laatste update 18 april 2022 22:39
Lees meer over:

De boerenvertegenwoordigers voelen zich niet gehoord door de Nederlandse stikstofminister Van der Wal. Ze vinden dat de gesprekken te veel gaan over het uitkopen van boerenbedrijven en te weinig over het langetermijnperspectief voor bedrijven die blijven. Zo is volgens hen niet duidelijk hoe deze boeren moeten verduurzamen.

Eerder deze maand zette minister Van der Wal de koers uit voor uitkoop van boeren, waarin zij boeren die vrijwillig ophouden met hun bedrijf meer geld wil geven. Door deze plannen nam de onzekerheid voor agrarische ondernemers alleen maar toe, stellen de boerenvertegenwoordigers.

De eerste die zich terugtrok uit het overleg was LTO Overijssel. Dat leidde tot een kettingreactie in provincies met veel boeren, zoals Friesland en Drenthe. Onderhandelaars van boerenbelangenorganisaties (LTO, DDB, POV, NMV en FDF) trokken zich terug.

Politieke steun voor boeren

De boeren worden in hun kritiek gesteund door de provincies Overijssel en Utrecht. "Perspectief voor boeren die door willen wordt niet concreet gemaakt in het beleid. Dat is teleurstellend", zegt een woordvoerder van de provincie Overijssel. "En dat terwijl zij snakken naar duidelijkheid. Boeren zijn belangrijk, niemand kent de gebieden zo goed als zij, Daarom is het belangrijk met hen te spreken in plaats van over hen."

Ook voor de PAS-melders is er bijzondere aandacht bij de provincies en boerenorganisaties. Dat zijn bedrijven die onder de oude regels alleen een melding moesten maken van bepaalde uitbreidingen of werken, maar zij riskeren vandaag door de Milieudefensie van de Johan Vollenbroek voor de rechtbank te worden gedaagd. "Al drie jaar worden 3000 boerenbedrijven die te goedertrouw hebben gehandeld in onzekerheid gelaten en krijgen ze geen vergunning voor hun bedrijf", zegt een woordvoerder van LTO.

Verder vragen de organisaties aandacht voor een gedegen monitoring van de natuur, minder nadruk op de kritische depositiewaarden en een behoud van voldoende landbouwgrond. Vandaag gaan de gesprekken in de Tweede Kamer verder over de Nederlandse stikstofaanpak.

Bron: NOS.nl

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek