header.home link

Boerenbond vraagt ruimte om te ondernemen in open brief aan Vlaamse regering

25 november 2020

In een open brief aan de Vlaamse regering vraagt Boerenbond, in naam van haar 16.000 leden land- en tuinbouwers, om ruimte om te ondernemen. “De Vlaamse regering ambieert het ondernemerschap te versterken, ruimte te geven en benoemt de land- en tuinbouw als strategische sector voor Vlaanderen, maar voert intussen een beleid dat de sector alle ruimte om te ondernemen ontneemt. Wij vragen duidelijkheid en rechtszekerheid”, zegt voorzitter Sonja De Becker.


Lees hierbij de integrale open brief van Boerenbond aan de Vlaamse regering:

Mijnheer de minister-president,

Dames en heren ministers van de Vlaamse regering,

De coronacrisis trekt diepe sporen op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak. De Vlaamse regering wil met het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ sterker uit deze crisis komen en zoals voorzien in het Vlaams regeerakkoord ondernemerschap waarderen, stimuleren en ruimte geven, ook letterlijk. Ze is zich ook bewust van het feit dat investeringen vaak belemmerd of vertraagd worden. Daarom wil ze werk maken van minder regeltjes, meer efficiëntie en snellere vergunningsprocedures. ‘Versterken en niet tegenwerken’, zo luidt het.

Maar dit geldt blijkbaar niet voor de land- en tuinbouwsector, ondanks de ambitie uit het Vlaams regeerakkoord om de land- en tuinbouwers als ondernemers te benaderen die een strategische rol voor onze economie en voor onze maatschappij vervullen en hen alle kansen te geven om hun job uit te voeren.

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning is voor de Vlaamse boer een ongelofelijk huzarenstukje en heeft steeds meer weg van een loterij

Sonja De Becker - Voorzitter Boerenbond

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning is voor de Vlaamse boer en tuinder een ongelofelijk huzarenstukje en heeft steeds meer weg van een loterij. Bestaande beleidskaders bieden geen enkele houvast meer. Positieve adviezen worden genegeerd. Tot zover de cultuuromslag, weg van bevoogding en betutteling.

Een bedrijfsontwikkeling die ook maar door één persoon of belangengroep als niet gewenst wordt beschouwd, wordt onderuit gehaald met een passe-partout aan argumenten. Bij een industrieel bedrijf is men trots op het afleveren van een vergunning, als het over een land- of tuinbouwbedrijf gaat, is men nog trotser op een weigering. Is dit wat men verstaat onder versterken en niet tegenwerken?

Niet enkel het vergunningenbeleid zet de ondernemingsruimte voor land- en tuinbouwers onder steeds grotere druk. De productieve gronden van boeren en tuinders, die onze voedselzekerheid moeten garanderen, moeten brutaal wijken voor bosuitbreiding, een opbod aan Vlaamse parken en compensaties allerhande voor wel vergunde industrie. Met een actieve aankooppolitiek worden in het agrarisch gebied gronden aangekocht die in landbouwgebruik zijn. Zelfs de aankoop van huiskavels of verpachte percelen wordt niet geschuwd. Zonder plan, zonder overleg. De ruimte om te ondernemen wordt de Vlaamse land- en tuinbouw actief ontnomen.

Weet dat achter elk dossier dat rood licht krijgt, een boer, boerin, jonge boer, een gezin,... schuilt, dat zijn toekomst doorkruist ziet

Sonja De Becker - Voorzitter Boerenbond

Weet dat achter elk dossier dat rood licht krijgt, elk stuk landbouwgrond dat moet worden omgezet, een boer, boerin, jonge boer, een gezin,… schuilt, dat zijn toekomst doorkruist ziet en zijn ondernemerschap gekraakt.

Het moet gedaan zijn! Wij eisen duidelijkheid van de Vlaamse regering. Met de mooie woorden van het regeerakkoord kopen onze land- en tuinbouwers niets. Het is tijd voor daden. Wij verwachten van deze Vlaamse regering een engagement ten aanzien van de Vlaamse land- en tuinbouwers! Een engagement om de mooie woorden van het regeerakkoord in daden om te zetten en het ondernemerschap en de veerkracht van de land- en tuinbouwsector daadwerkelijk te versterken.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond, in naam van alle 16.000 leden boeren en tuinders

Met deze open brief lijkt Boerenbond vooral het beleid van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) te bekritiseren. In tal van dossiers kwam Demir de afgelopen weken recht tegenover de landbouwsector te staan. Zo verklaarde de omgevingsminister onder meer dat ze de vergunningen voor grote stallen zoveel mogelijk wil verhinderen en dat ze in dat kader ook een omzendbrief zou sturen naar de provincies en gemeenten om dat voorbeeld te volgen.

Boerenbond is evenmin te spreken over de natuurambities van Demir. "De oplossingen die de minister nastreeft, staan los van enige visie of doordacht beleid op lange termijn. Bovendien worden die actoren die de negatieve impact ondervinden van dergelijke projecten, bewust uitgesloten van overleg. Landbouw wordt niet aan de tafel uitgenodigd", aldus voorzitter De Becker.

Ook de campagne 'Plant je eigen bos' waarbij Vlamingen worden aangezet om op een eigen stuk grond van minimaal 100 vierkante meter bos te planten, kreeg om die reden kritiek van Boerenbond. "Wij zijn niet tegen bebossing, maar die moet doordacht gebeuren. In het verstedelijkte Vlaanderen is de druk op agrarisch gebied groot. De landbouwgrond is geen 'restruimte', maar vruchtbare landbouwgrond. Wanneer te veel open ruimte naar bos gaat, jaagt dat de kostprijs van landbouwgrond verder de hoogte in. Vooral startende boeren zullen het slachtoffer zijn", meent Boerenbond.

Uitgelicht
Zowel Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a) als Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) willen vergunningen voor grote stallen zoveel mogelijk verhinderen. Dat zeggen bei...
17 november 2020 Lees meer

Beeld: Boerenbond

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek