header.home link

Landbouwsector erg bezorgd over uitvoering Vlaamse natuurambities

18 november 2020

De ambitie van de Vlaamse regering om natuuruitbreiding en -inrichting te realiseren, baart de landbouwsector zorgen. “De bevoegde minister kiest voor quickwins: realisatiegerichte oplossingen op korte termijn. Op zich is daar niets mis mee, maar wij stellen vast dat dit vandaag gebeurt los van enige visie of doordacht beleid op lange termijn. Bovendien worden die actoren die de negatieve impact ondervinden van dergelijke projecten, bewust uitgesloten van het overleg”, stelt Boerenbond.

Brabantse wouden

Er zijn twee voorbeelden die Boerenbond daarbij aanhaalt. Het eerste gaat over de realisatie van de Brabantse wouden. Daarbij wil men de wouden Meerdaalwoud/Heverleebos, Zoniënwoud, Hallerbos en de tussengelegen restanten van het historische kolenwoud met elkaar verbinden via de valleien van de Dijle, Laan, IJse, Voer en een aantal nog te realiseren robuuste bosverbindingen. Op die manier zou er een nationaal park of landschapspark kunnen gerealiseerd worden.

“In het kader van de Brabantse Wouden heeft het Agentschap Natuur en Bos de eigenaars van percelen in agrarisch gebied én in landbouwgebruik gericht aangeschreven met concreet becijferde aankoopvoorstellen waarbij zelfs de aankoop van huiskavels gelegen in agrarisch gebied niet wordt geschuwd”, legt Sonja De Becker uit in Boer & Tuinder.

Nationaal park Turnhoutse Kempen

In het tweede geval gaat het om de mogelijke erkenning van de Turnhoutse Kempen als nationaal park. De Gazet van Antwerpen berichtte in dat kader dat er binnenkort een projectoproep wordt gelanceerd die het voor lokale gebiedscoalities mogelijk zal maken om een project in te dienen dat kan leiden tot de erkenning als nationaal park. Natuurpunt heeft in dat kader de betrokken gemeenten al aangeschreven met de vraag om deel uit te maken van deze lokale gebiedscoalities.

Bedoeling is om van het gebied rond het Turnhouts Vennengebied, Landschap De Liereman, de gewestbossen in Ravels en de bossen in Arendonk een nationaal park te kunnen maken. Deze gebieden hebben samen een totale oppervlakte van ongeveer 3.500 ha. “Via hetzelfde artikel in de krant hebben we vernomen dat de Vlaamse Regering een oppervlaktecriterium van 5.000 ha voor de erkenning van een nationaal park zou hanteren. Een nieuw gegeven. Toch zou landbouw niet worden geïmpacteerd, zo stelt Natuurpunt. Hoe dat kan, is voor ons een raadsel”, aldus Boerenbond.

Geen parlementaire inspraak en controle

Voor Boerenbond is het de afgelopen maanden duidelijk geworden hoe de Vlaamse regering zijn ambities rond natuur wil realiseren. “Dat zal niet gebeuren via een wettelijk of reglementair kader, want dan is er parlementaire inspraak en controle, en ook niet via een gecoördineerd en maatschappelijke gedragen beleid dat tot stand komt via overleg tussen de diverse Vlaamse administraties en het middenveld”, stelt voorzitter De Becker vast.

Scoren in de media is blijkbaar belangrijker dan het uitwerken en uitvoeren van gedegen ruimtelijke beleidsvisies

Sonja De Becker - Voorzitter Boerenbond

De landbouworganisatie is uitermate verwonderd dat het moet vaststellen dat Vlaanderen de concrete uitvoering van nationale parken doorschuift naar het lagere bestuursniveau. "Bovendien wordt daarbij toegelaten dat de criteria voor erkenning vrij bepaald kunnen worden binnen de projectwerking waar opnieuw slechts enkele partijen welkom zijn aan de tafel. Landbouw is dat niet, voor alle duidelijkheid”, klinkt het.

“Scoren in de media is blijkbaar belangrijker dan het uitwerken en uitvoeren van gedegen ruimtelijke beleidsvisies. Een slechte evolutie die we aan de kaak zullen blijven stellen”, zo benadrukt Sonja De Becker. “Wij blijven er immers van overtuigd dat gedragen oplossingen met een langetermijnvisie de echte ‘wins’ zijn.”

Bron: Gazet van Antwerpen / Boer & Tuinder

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek