header.home link

Stagneert de verharding in Vlaanderen?

De totale oppervlakte verharding in Vlaanderen lijkt in 2021 te zijn gestabiliseerd. Dat blijkt uit cijfers van departement Omgeving die Statistiek Vlaanderen dinsdag bekend maakte. Net zoals in 2020 was ook in 2021 15,3 procent van de Vlaamse gronden verhard. De voorlopige cijfers voor 2022 tonen zelfs een lichte daling. Experts vinden het evenwel nog te vroeg om van een echte kentering te spreken.

24 mei 2023  – Laatste update 24 mei 2023 13:52
Lees meer over:
betonmixerbetonstopbouwshiftverharding

In 2021 was 15,3 procent (207.400 ha) van de totale oppervlakte van het Vlaamse Gewest verhard. Die afdekking bestaat vooral uit gebouwen, wegen en parkeerterreinen. Nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen en departement Omgeving tonen aan dat de verharding in Vlaanderen vooral toenam tussen 2013 (14,2%) en 2020 (15,3%) met 14.830 hectare. Vanaf 2021 komt er een knik in de curve. Het verhardingspercentage stabiliseert zich en in absolute getallen is er een lichte daling tussen 2020 (207.780 ha) en 2021 (207.400 ha) van het verhardingspercentage.

Als gevolg van verharding, waarbij bodems afgedicht en dus ondoordringbaar gemaakt worden,  kunnen die geen of veel minder water opnemen. Deze verminderde infiltratiecapaciteit zorgt voor een versnelde afvoer van water, met mogelijk overstromingen op aanpalende percelen tot gevolg. Bovendien wordt de waterbalans verstoord en worden grondwatervoorraden niet aangevuld.

Keerpunt?

Of er sprake is van een definitieve knik, is nog niet zeker. Zo was er in 2017 ook een daling te zien in de cijfers, maar steeg de curve nadien opnieuw. Professor waterbouwkunde Patrick Willems (KU Leuven) blijft voorzichtig. "Het zou mij sterk verbazen als er nu al een daling is van de verharding in Vlaanderen. De doelstelling tegen 2040 is om elk jaar netto minder oppervlakte te verharden. Om af te remmen, dus nog niet om te dalen. Er zitten ook relatief grote foutenmarges op die cijfers. Maar mocht het inderdaad kloppen dat er al een daling is, dan zouden we een gat in de lucht springen”, vertelt hij aan VRT NWS.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vindt het alvast een goede zaak dat “het besef groeit dat extra verharding niet altijd nodig is”, maar ze wijst erop dat lokale besturen nog heel wat vergunningen afleveren voor extra verharding. Om dit tegen te gaan, kwam er een vergunningsvrijstelling voor ontharding. “Verder investeren we in ontharding via de Blue Deal en mogen lokale besturen netto geen extra harde bestemmingen realiseren via uitvoeringsplannen”, klinkt het.

Meer info: https://indicatoren.omgeving.vlaanderen.be/indicatoren/verharding

Bron: Eigen verslaggeving / VRT NWS

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek