header.home link

Demir: "Stikstofvoorstel van Boerenbond is snelweg naar vergunningsstop"

"Het voorstel van de Boerenbond is een pleidooi voor uitstel." Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in een reactie op het stikstofplan van Boerenbond. Volgens haar komt het plan bovendien te laat. “Als we hier rekening mee houden, dan moeten we van nul herbeginnen en dat lukt niet meer binnen deze legislatuur”, liet ze weten aan Radio 1. Ook Voka en Embuild, de sectorfederatie van de bouwsector, mengden zich in de debatten.

14 december 2022  – Laatste update 14 december 2022 20:09
Lees meer over:
zuhal demir 3

Boerenbond neemt met een eigen stikstofplan de vlucht vooruit. Anders dan de Vlaamse regering rekent de organisatie erop dat een groot aantal oudere landbouwers de komende jaren stopt. Als we met die groep aan de slag gaan, kunnen we tegen 2037 tot 42 procent extra uitstootvermindering bereiken, luidt het. Boerenbond vraagt extra geld om die oudere boeren uit te kopen. De organisatie stelde het plan dinsdag al voor op het kabinet van Demir.

Demir: "Geen uitstel meer mogelijk"

"Het probleem weer uitstellen naar 2037 is fouten uit het verleden herhalen. Helaas hebben we die tijd niet. Het voorstel van Boerenbond is de snelweg regelrecht naar een vergunningsstop", zegt minister Demir in een reactie aan Belga. "We hebben voor onze varkensboeren die in een crisis zitten en de donkeroranje bedrijven wel een stoppersregeling voorzien om hen voldoende te helpen."

Niets weerhoudt Boerenbond ervan om zelf zijn woekerwinsten in te zetten om pensioenboeren uit te kopen

Zuhal Demir - Vlaams minister van Omgeving (N-VA)

Minister Demir voegt er fijntjes aan toe dat "niets Boerenbond weerhoudt om zelf zijn woekerwinsten in te zetten om pensioenboeren uit te kopen. Ons monitoringssysteem waarborgt dat we alle gerealiseerde inspanningen meerekenen in het voordeel van alle andere landbouwers. Het staat Boerenbond vrij zijn verantwoordelijkheid te nemen, we zullen ze niet in de weg staan."

Aan de redactie van De Ochtend van Radio 1 heeft Demir eerder op de dag laten weten dat het voorstel te laat komt. Ze gaf aan dat ze het plan inhoudelijk wel willen bekijken, maar dat het niet werd ingediend bij de bezwaren en dat er dus geen rekening meer mee kan gehouden worden. “Van nul herbeginnen kan niet meer”, aldus de minister.

Ceyssens: "Doelstellingen moeten pas behaald worden in 2050"

Dat spreekt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens tegen. “Het is helemaal niet zo dat dit nieuw is. De oplossingen die wij vandaag naar voor schuiven, zijn gebaseerd op de bezwaren die wij in het openbaar onderzoek hebben geformuleerd. Daarin hebben wij heel duidelijk aangekaart dat de stikstofaanpak van de Vlaamse regering te zwaar is voor onze bedrijven en dat er te weinig rekening wordt gehouden met de demografie.”

Ceyssens wijst erop dat Boerenbond zelf met die bezwaren aan de slag is gegaan en nu komt met een constructief voorstel. “Ik denk dat een overheid juist blij moet zijn met het feit dat een belangenorganisatie niet alleen met bezwaren komt, maar dat ze ook oplossingen formuleert”, stelt hij.

Het argument van de minister dat er geen rekening meer mee kan gehouden worden, gaat niet op volgens Boerenbond. “De Europese Unie zegt dat we tegen 2050 onze kwetsbare natuur in gunstige staat van instandhouding moeten hebben en dat is ook de reden waarom het stikstofplan is opgemaakt”, zegt de voorzitter. “Het is niet alleen belangrijk om een degelijk plan te hebben, maar ook een plan dat geen sociaal bloedbad aanricht.”

Juiste oplossingen formuleren is belangrijker dan een plan tegen beter weten in doorvoeren en zo een sociaal bloedbad aanrichten

Lode Ceyssens - Voorzitter Boerenbond

“Als we vandaag met goede oplossingen komen, dan denk ik dat het nooit een argument kan zijn dat het te laat is. Juiste oplossingen formuleren is belangrijker dan een plan tegen beter weten in doorvoeren en zo een sociaal bloedbad aanrichten omdat we de tijd niet meer willen nemen om een aantal voorstellen grondig te bekijken. Wat zijn trouwens een paar maanden vertraging voor doelstellingen die pas tegen 2050 gehaald moeten worden”, vraagt de Boerenbondvoorzitter zich nog af.

Brouns: "Voorstel ernstig bekijken"

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) laat weten dat hij het voorstel van Boerenbond wil bestuderen. Elk voorstel dat de stikstofuitstoot terugdringt verdient volgens hem aandacht. “Er zijn twee doelen: we willen de stikstofuitstoot terugdringen en tegelijk de landbouw in Vlaanderen een toekomst geven. Elk voorstel dat die twee doelen nastreeft moet ernstig bekeken worden."

De gedifferentieerde aanpak tussen de landbouw, de industrie en de transportsector is logisch en noodzakelijk

Hans Maertens - Gedelegeerd bestuurder Voka

Voka: "Nieuw uitstel is economisch nefast"

Ook Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, heeft gereageerd op het stikstofvoorstel van Boerenbond. “Dit voorstel kan niet meer in overweging genomen worden. Dat zou betekenen dat alle procedures moeten herbeginnen en jaren vertraging met zich meebrengen”, schrijft Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, in een opiniestuk in De Tijd. “We kunnen geen jaren meer wachten, elke week zonder definitief stikstofkader stellen we ons bloot aan vonnissen en arresten die bouwprojecten en investeringen op de helling zetten.”

Volgens Maertens bereikte de Vlaamse regering in het krokusakkoord “een streng maar verdedigbaar voorstel” voor een definitief stikstofkader. Daarin is voorzien in een gedifferentieerde aanpak tussen de landbouw, de industrie en de transportsector. “Die verschillen zijn logisch en noodzakelijk”, zo klinkt het, “want het aandeel van de landbouw in de stikstofneerslag is 20 keer groter dan dat van de industrie als we kijken naar de stikstofemissies in Vlaanderen.”

Voka wijst erop dat de stikstofuitstoot in de industrie de jongste jaren al fors gedaald is. “Dat gaat in de toekomst nog verder afzwakken. Een nieuw plan voorstellen waarin de inspanningen van de industrie worden geminimaliseerd, is feitelijk verkeerd”, aldus nog Maertens.

Bouwsector roept Vlaamse regering op om stikstofkader vast te leggen

Ook Embuild Vlaanderen, de sectorfederatie van de bouwsector, vraagt de Vlaamse regering om haar krokusakkoord rond stikstof zo snel en zo integraal mogelijk uit te voeren. "Enkel op die manier kunnen bouwplannen, nieuwe investeringen, jobs en welvaart in Vlaanderen gevrijwaard blijven. Want elk bijkomend uitstel van een definitief stikstofkader in Vlaanderen leidt rechtstreeks naar een algemene vergunningenstop", zegt Embuild. De federatie verwijst naar Nederland waar er rechtsonzekerheid is rond stikstof.

Het stikstofarrest van 25 februari 2021 dreigde ook in België rechtsonzekerheid te creëren. Momenteel is er een ministeriële instructie van kracht die tijdelijk een vergunningenstop kan afwenden, maar die is juridisch slechts tijdelijk houdbaar, zegt Embuild. Er is snel een definitieve regeling noodzakelijk, waarbij verwezen wordt naar het krokusakkoord.

"Het nieuwe voorstel van de Boerenbond zou opnieuw een tijdrovend wetenschappelijk onderzoek vergen, alsook het herdoen van dezelfde procedures. Dat betekent opnieuw een jarenlang traject dat verder reikt dan de huidige legislatuur. Die rechtsonzekerheid voor particulieren, opdrachtgevers van bouwprojecten en bouwbedrijven is niet houdbaar. Zonder definitief stikstofkader dreigen er wekelijks vonnissen en arresten die concrete bouwprojecten en investeringen van particulieren en bedrijven op de helling zullen zetten."

Bron: Belga / Radio 1

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek