header.home link

Boerenbond vraagt snelle gebiedsgerichte uitkoopregeling voor varkenshouders

Boerenbond heeft een plan klaar met maatregelen op korte en lange termijn om de aanhoudende crisis in de varkenshouderij aan te pakken. “Met dit plan willen we de politiek en de keten bewegen tot concrete acties zodat er eindelijk een glimp van perspectief komt voor de Vlaamse varkenshouders.”, zegt voorzitter Sonja De Becker. De organisatie stuurt onder meer aan op een snelle gebiedsgerichte uitkoopregeling in het kader van de stikstofproblematiek.

24 januari 2022  – Laatste update 24 januari 2022 21:51
Lees meer over:

De aanhoudende crisis die de varkenshouders treft, snijdt ongekend diep. Nu er recent ook Afrikaanse varkenspest is opgedoken in Italië diept hij zich volgens Boerenbond nog verder uit. “Verliezen stapelen zich op en er is een acuut gebrek aan liquiditeit op de bedrijven om de komende maanden door te komen”, aldus De Becker. “Het is duidelijk dat de oplossing voor de crisis uiteindelijk uit de markt moet komen, maar het uitblijven van perspectief bedreigt de fundamenten van onze varkenshouderij.”

Liquiditeitsondersteuning op korte termijn

Met het plan dat Boerenbond klaar heeft, wil het komen tot “een robuustere Vlaamse varkenshouderij die de uitdagingen van een steeds diversere markt oppakt”. De landbouworganisatie meent dat er nood is aan structurele maatregelen op langere termijn, maar dat de aandacht eerst naar de korte termijn moet gaan, met de nodige liquiditeitsondersteuning. “De rekeningen staan op vele plaatsen al weken en zelfs maanden in het rood”, klinkt het.

Boerenbond roept alle politieke niveaus op om de Vlaamse varkenssector hierin te ondersteunen. Nu de Afrikaanse varkenspest ook is uitgebroken in Italië is ook de binnen Europa de roep voor inzet van crisismiddelen toegenomen. “De afnemers en verkopers van varkensvlees moeten eveneens beseffen dat de situatie meer dan alarmerend is. We rekenen ook op dat vlak op ondersteunende maatregelen en solidariteit vanuit de keten”, benadrukt de voorzitter.

We vragen snel te starten met een gebiedsgerichte uitkoopregeling. En met snel bedoelen we vóór er duidelijkheid is over het definitieve stikstofkader

Sonja De Becker - Voorzitter Boerenbond

Snelle uitkoopregeling op lange termijn

Zij ziet dat er twee belangrijke transities zijn waar de Vlaamse varkenshouderij voor staat: stikstof en dierenwelzijn. “De aanhoudende stikstofdiscussie zorgt voor moordende onzekerheid bij onze varkenshouders. Voor een aantal varkensbedrijven die straks geen toekomst meer hebben omwille van hun stikstofimpact op aanwezige habitats, vragen we snel te starten met een gebiedsgerichte uitkoopregeling. En met snel bedoelen we vóór er duidelijkheid is over het definitieve stikstofkader”, luidt het.

Boerenbond beseft dat een dergelijke gebiedsgerichte uitkoopregeling slechts een beperkte impact zal hebben op de marktwerking. “Maar het opkopen van varkensbedrijven met de grootste impact zal sowieso de toekomstige taakstelling van de varkenssector in het stikstofdossier haalbaarder moeten maken”, is te horen.

Om de stikstoftransitie te kunnen maken, rekent onze sector de komende jaren op een ruim transitiefonds, boven op de VLIF-middelen

Sonja De Becker - Voorzitter Boerenbond

Aan welke bedrijven en aan welke condities dat zo’n gebiedsgerichte opkoopregeling wordt aangeboden, moet volgens de landbouworganisatie in overleg met de sector vastgelegd worden. “Om de stikstoftransitie te kunnen maken, rekent onze sector de komende jaren op een ruim transitiefonds, boven op de middelen uit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)”, stelt De Becker. “Eenzelfde Europees transitiefonds moet de sector helpen om ook de uitdagingen op een ander vlak aan te gaan, namelijk dat van dierenwelzijn in de Europese Farm-to-Fork-strategie.”  

Hoge ambtenaren moeten zich buigen over EU-steun voor varkenssector
Uitgelicht
De Europese landbouwministers en de Europese Commissie hebben nog geen oplossing gevonden voor de crisis die de varkenshouderij treft. Ze hebben het dossier doorgeschoven naar...
18 januari 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek