header.home link

Hoge ambtenaren moeten zich buigen over EU-steun voor varkenssector

18 januari 2022

De Europese landbouwministers en de Europese Commissie hebben nog geen oplossing gevonden voor de crisis die de varkenshouderij treft. Ze hebben het dossier doorgeschoven naar het Speciaal Landbouwcomité van de EU. Hoge ambtenaren van de lidstaten zullen zich daar over oplossingen voor de crisis moeten buigen.

Maandag stond een Europese Landbouwraad gepland. Op die vergadering trok de kersverse Tsjechische landbouwminister Zdenek Nekula aan de alarmbel over de Tsjechische varkenssector. Hij noemde de omstandigheden kritiek en vroeg om uitzonderlijke Europese steunmaatregelen. De Tsjechische minister wees daarbij op de gevolgen van de Afrikaanse varkenspest in combinatie met de verslechterde marktomstandigheden als gevolg van de verminderde vraag uit China, de gevolgen van de coronapandemie en de toegenomen voeder- en energieprijzen.

Uitgelicht

Vandenkendelaere vraagt steun voor varkenshouders

nieuws
16 januari 2022 Lees meer

Ook vanuit België was er opnieuw een vraag gekomen voor Europees ingrijpen in de varkensmarkt. Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) richtte een brief aan landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski waarin hij om directe financiële steun van de Europese Unie voor de varkenshouders vroeg. Hij wees erop dat die op korte termijn broodnodig is om de varkenshouders te laten overleven. Een twintigtal leden van de Commissie Landbouw in het Europees Parlement ondertekenden mee deze brief.

Vorig jaar deed ons land ook al een oproep aan de Europese Commissie om over de brug te komen met steun om de varkenshouders de crisis te laten overleven. In oktober gebeurde dat bij monde van Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) en in november gebeurde dat opnieuw door federaal landbouwminister David Clarinval (MR).

Ook al kreeg hun vraag de ruime steun van meer dan 20 lidstaten, toch besloot Wojciechowski de vraag te verwerpen. Hij adviseerde de lidstaten gerichte nationale maatregelen te nemen omdat in sommige lidstaten de productie nog steeds stijgende was en de steunmaatregelen de nodige marktaanpassingen zouden belemmeren en zo de crisis alleen maar zou verlengen.

Ondanks de nieuwe vraag vanuit Tsjechië en de brede steun van de landbouwcommissie van EU-parlement is er opnieuw geen positief antwoord gekomen van Wojchiechowski. Wel is er beslist om het dossier door te schuiven naar het Speciaal Landbouwcomité (Special Committee Agriculture). Daar zullen hoge ambtenaren van de lidstaten zich buigen over de moeilijke marktsituatie in de varkenshouderij en met een inventaris aan mogelijke oplossingen komen.

Op de vergadering van de Europese landbouwministers kwamen er geen concrete voorstellen voor marktingrepen op tafel. De Franse voorzitter Julien Denormandie zei na afloop van de vergadering dat het niet eenvoudig is om een goede maatregel te nemen.

Ook Wojciechowski meent dat maatregelen ingewikkeld zijn. “Het overgrote deel van de varkensproductie in Europa is geconcentreerd bij een beperkt aantal producenten”, stelt hij. “De uitbraken van Afrikaanse varkenspest leggen een druk op de interne Europese markt, doordat steeds meer landen buiten de Europese Unie de grens sluiten voor varkensvlees uit landen waar de dierziekte heerst”, klonk het nog.

Uitgelicht
Een aantal thema’s beheerste dit jaar overduidelijk de landbouwactualiteit. VILT pikt er de komende weken de belangrijkste trends uit en blikt erop terug met iemand die het va...
30 december 2021 Lees meer

Bron: Food&Agribusiness / eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek