header.home link

Vandenkendelaere vraagt steun voor varkenshouders

16 januari 2022

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) vraagt in een brief aan de Europese Commissie om directe financiële steun van de Europese Unie (EU) voor varkenshouders.

Lees meer over:

In de hele EU verkeert de varkenshouderij in een zeer lastige situatie. De prijzen staan ook hier al langere tijd zwaar onder druk. De combinatie van de zeer hoge voerprijzen met de nadelige marktsituatie heeft dramatische effecten. Die zorgen voor grote en acute liquiditeitsproblemen op bedrijfsniveau.

“De varkenshouderij werkt met energie en ambitie aan een verbetering van de structuur en zet zich in voor een eerlijkere verdeling van opbrengsten in de keten”, zegt Vandekendelaere, maar helaas is dat op korte termijn niet genoeg. Directe steun is daarom nodig om het huidige langdurige prijsdal door te komen.

Gemeenschappelijke Marktordening

Vandenkendelaere heeft daarom Eurocommissaris Janusz Wojciechowski van Landbouw gevraagd of varkenshouders directe steun kunnen ontvangen via de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) in het GLB. De lidstaten kunnen dit niet zelf regelen, maar de Europese Commissie heeft daar wel mogelijkheden voor. Een twintigtal leden van de Landbouwcommissie in het Europees parlement ondertekenden mee de brief.

Ook de Nederlandse landbouworganisaties roepen de parlementsleden op om de brief mee te ondertekenen. Bij discussies over steun in het verleden was het gevoel dat de lidstaten met een sterke varkenssector zoals Nederland, Spanje en Denemarken hiervoor op de rem stonden.

Uitgelicht
Een aantal thema’s beheerste dit jaar overduidelijk de landbouwactualiteit. VILT pikt er de komende weken de belangrijkste trends uit en blikt erop terug met iemand die het va...
30 december 2021 Lees meer

Bron: nieuweoogst.nl

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek