header.home link

Uitstoot die bedrijven rapporteren, strookt niet met metingen VMM

"De uitstoot die bedrijven officieel rapporteren, verklaart niet genoeg de hoge concentraties die wij in de omgevingslucht meten", dat stelt het nieuwe jaarrapport over luchtkwaliteit van 2021 in de Antwerpse haven, opgemaakt door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het rapport legt ook enkele pijnpunten bloot over vluchtige organische stoffen in de haven.

25 januari 2023  – Laatste update 26 januari 2023 11:03
Lees meer over:
havenantwerpen-industrie-1280

Het verschil tussen de gerapporteerde uitstoot en de gemeten uitstoot kan verschillende oorzaken hebben. "Ofwel rapporteren de bedrijven een te lage uitstoot, ofwel zijn de drempels om te rapporteren te hoog, waardoor een groot aantal bedrijven geen uitstootcijfers moet overmaken", verklaart VMM. “Een derde optie is dat er nog veel ongekende uitstootbronnen zijn.”

VMM heeft een actieplan klaar om de ongekende bronnen in kaart te brengen en de uitstoot terug te dringen. Het uiteindelijke doel is om de bronnen nauwkeuriger op te sporen en meer meetgegevens te laten maken. Daarnaast wil men de bedrijven verplichten hun diffuse uitstoot te meten in plaats van die uitstoot zelf te gaan berekenen. Tot slot wil men vergunningen van individuele bedrijven doorlichten en bijkomende voorwaarden opleggen zodat hun uitstoot daalt.

“Het Antwerpse havengebied haalt wel alle Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit en hun uitstoot daalde in 2021. Maar tegelijk liggen de waarden voor stikstofdioxide en fijn stof in het havengebied ver buiten bereik van de advieswaarden opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie, net als in de rest van Vlaanderen", aldus het rapport.

Iedere sector moet voor zijn eigen deur vegen

Mark Wulfrancke - Algemeen Boerensyndicaat (ABS)

VMM legt ook enkele pijnpunten bloot in haar rapport over vluchtige organische stoffen (VOS) in het Antwerpse havengebied, die het grootste aantal chemische bedrijven telt van heel Europa. In het rapport zijn er aanwijzingen dat de VOS-emissies in het Integraal Milieujaarverslag onderschat zijn in vergelijking met de metingen van VMM. In zo'n Integraal Milieujaarverslag kan een bedrijf of instelling gegroepeerde gegevens bezorgen aan de milieu-administraties van de Vlaamse overheid. "Onze meetcampagne wees op nieuwe hotspots met hoge waarden van onder meer benzeen", stipt VMM aan. "De gemiddelde concentraties van VOS liggen in het havengebied tot vijf keer hoger dan in Vlaanderen. Voor een aantal van de stoffen zijn er grens- en advieswaarden, deze werden gerespecteerd. Toch zijn er verschillende aandachtzones in het havengebied.”

 “Industriëlen krijgen een pak meer politieke steun dan de lokale voedselproducenten”

In een reactie wijst het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) op het belang van een gelijke behandeling van landbouw en industrie. “Het VMM-rapport gaat over industriële emissies en dus is dit ook de verantwoordelijkheid van de industrie. Iedere sector moet voor zijn eigen deur vegen. De landbouwsector doet dat en logischerwijze moeten de andere sectoren dat ook doen”, reageert beleidsmedewerker Mark Wulfrancke. “Uit de media lijk ik te begrijpen dat de bedrijven hun uitstoot zelf mogen berekenen en deze niet gestaafd dienen te worden door meetcampagnes. Terwijl die metingen eigenlijk net bedoeld zijn om de deugdelijkheid van het gebruikte model, waarop die berekeningen gegrond zijn, te bevestigen. Van belang is dat de data juist zijn en het lijkt dat er hier wel heel hard op modellen betrouwd wordt.”

Wulfrancke maakt een bruggetje naar het stikstofdebat. "Er valt ook wel iets te zeggen over de gebruikte modellen. Metingen van stikstofneerslag gebeuren niet of weinig en alles hangt af van modelberekeningen. Maar de depositievaststellingen op het terrein stroken niet altijd met de neerslag die de modelberekeningen verwacht”, gaat hij verder. “De industrie is hier wel in het voordeel. Zij werken immers met gestuurde processen, terwijl de landbouwers afhankelijk zijn van de natuur en een wispelturig klimaat. Een bijkomend en niet onbelangrijk voordeel is dat er in industrie veel multinationals zijn die beschikken over een leger lobbyisten en juristen. Ook genieten ze in de huidige politieke constellatie van een pak meer politieke steun dan de lokaal gebonden voedselproducenten.”

De stikstofuitstoot van een groot landbouwbedrijf is niet groter dan die van Ineos
Uitgelicht
Na een factcheck op een uitspraak van Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) in de uitzending van Terzake wordt zij teruggefloten door de VRT-redactie. De nieuwe Ineosfab...
21 juni 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving, Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek