header.home link

Minister Demir gaat in gesprek met jonge landbouwers

Op vraag van Groene Kring, de jongerenvereniging voor land- en tuinbouwers, bracht Vlaams minister Zuhal Demir samen met Vlaams parlementslid Karolien Grosemans en enkele leden van jong N-VA een bezoek aan melkveebedrijf ‘t Winnerhof in Hechtel-Eksel. “Met dit bezoek willen we een gesprek starten over thema’s waarmee jonge landbouwers geconfronteerd worden, zoals moeilijkheden rond vergunningen, de complexiteit van het zesde mestactieplan en de problematieken rond wild en wildschade”, zegt Bram Van Hecke, voorzitter van Groene Kring.

10 september 2020  – Laatste update 11 september 2020 10:40
Lees meer over:

“Voor jonge boeren zijn milieu, natuur en vergunningen zeer belangrijke thema’s, gezien ze de toekomst van een bedrijf kunnen maken of kraken”, zegt Sam Magnus, ondervoorzitter van Groene Kring. “Wij willen dan ook aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir tonen waarop wij als jonge landbouwers botsen.”

Vergunningen en het al dan niet krijgen ervan, is een eerste thema dat Groene Kring bij de minister wil aankaarten. “We merken bij onze leden dat het vaak moeilijk is om een vergunning te krijgen om uit te breiden, een nieuwbouw te zetten of een heroriëntering door te voeren”, legt Maarten Moermans, provinciaal voorzitter Limburg, uit. “Vaak zijn het externe organisaties die beroep aantekenen, wat de procedure verlengt en zorgt voor grote onzekerheid bij jonge landbouwers. Die organisaties spelen vaak in op emoties, waardoor de objectiviteit naar de achtergrond verdwijnt.”

“Er zijn heel wat voorbeelden van jonge mensen die moeilijk aan een vergunning geraken terwijl hun aanvraag wel aan de regels voldoet”, vult Bram Van Hecke, voorzitter van Groene Kring, aan. “We vinden het belangrijk om die problematieken te delen met minister Demir. Het moet voor jonge boeren mogelijk blijven om hun bedrijf te ontwikkelen binnen het vergunningsbeleid.”

Ons vergunningenbeleid is 'streng correct'. We willen niet in een situatie terechtkomen zoals die nu is in Nederland.

Zuhal Demir - Vlaams minister van Omgeving

Wanneer VILT deze vraag voorlegt aan de minister, erkent ze dat het beleid ‘streng correct’ is in het toekennen van vergunningen. “We willen niet in de situatie terechtkomen zoals die nu in Nederland is”, reageert minister Demir. “Daar werken echte megastallen de stikstofproblematiek in de hand en moest zelfs de bouwsector het werk neerleggen, dat willen we in Vlaanderen vermijden. Een stal met 500 koeien, zoals het melkveebedrijf waar we hier te gast zijn, kan wel.”

Voor zowel de thema’s waterkwaliteit als bosuitbreiding ziet minister Demir maar één weg: samenwerking. “We moeten zowel met landbouwers als natuurorganisaties on speaking terms zijn”, klinkt het. “Als landbouwers delen van hun grond bebossen bijvoorbeeld, krijgen ze daar een subsidie voor, en ik kan degenen die die keuze maken, alleen maar toejuichen.” Vanuit Groene Kring klinkt ook een oproep tot samenwerking, bijvoorbeeld op het vlak van waterkwaliteit. “Wij willen ook een betere waterkwaliteit”, reageert Bram Van Hecke. “Maar we pleiten wel voor een stimulerend beleid dat draagvlak creëert, het huidige mestactieplan is te complex. Ook dat willen we aankaarten bij de minister.”

Minister Demir ziet verder een duidelijke rol weggelegd voor de korte keten en het promoten van streekproducten. “Vanuit het beleid moeten we daar op inzetten”, klinkt het. “Vooral op het vlak van begeleiding: welke modellen bestaan er? Welke opportuniteiten zijn er voor mijn bedrijf? Zodat het ook rendabel is en blijft voor Vlaamse landbouwers. Ik zie ook kansen in hoevetoerisme en wil de komende jaren het hoevetoerisme ook stevig verankeren in het toeristisch beleid.”

Wat het onderwerp wildschade betreft, daar zou over een paar weken een plan voor uitgerold worden. “Op het vlak van schade door everzwijnen, willen we op drie zaken inzetten”, reageert minister Demir. “Preventie, afschot en schadevergoedingen. Landbouwers kunnen rekenen op steun als ze omheiningen willen zetten bijvoorbeeld. Ook de jacht op everzwijnen willen we professionaliseren. En als er schade is, bekijken we welke schadevergoedingen er kunnen toegekend worden.”

Het bezoek van de minister dient vooral als kennismakingsgesprek. “We willen de realiteit van jonge boeren tonen”, zegt Bram Van Hecke. “En samen werken aan de uitdagingen waar we voor staan. Voor ons is het belangrijk dat zo’n overleg niet voor de schijn gevoerd wordt, er moet geluisterd worden naar elkaar. We willen echt samen stappen zetten.” Daar is minister Demir het mee eens. “Ik ga vooral luisteren naar de bezorgdheden van de jonge boeren. Ik voel alvast heel veel wil om samen naar oplossingen te zoeken.”

Bron: eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek