header.home link

Wrevel over open brief van Vlaamse Ondernemers

10 februari 2023

Verontwaardiging in landbouwmiddens over de open brief die de Vlaamse Ondernemers vrijdagochtend uitstuurden met daarin de oproep aan de Vlaamse regering om snel knopen door te hakken in het stikstofdossier. Vooral VOKA was daarbij kop van Jut, maar vooral opvallend was dat ook Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, de brief heeft ondertekend. “Wij staan tussen twee vuren, maar op een bepaald moment moeten er wel knopen doorgehakt worden”, zegt Nicholas Courant, woordvoerder van Fevia.

Het was eenzaam ontwaken voor de landbouwsector op vrijdagochtend. Een samenwerkingsverband van een 20-tal sector- en werkgeversorganisaties voerde in een open brief de druk voor de Vlaamse regering op om tot een akkoord te komen over stikstof. Waar de landbouwsector al dagen luid oproept om rekening te houden met de 20.000 bezwaarschriften die zijn ingediend tegen het stikstofakkoord dat de Vlaamse ministers vorig jaar sloten, vragen de ‘Vlaamse Ondernemers’ om de principes van het zogenaamde krokusakkoord te herbevestigen.  

VOKA: “Objectief verschil tussen landbouw en industrie”

“De ene ondernemer is de andere blijkbaar niet voor VOKA”, klonk het uit landbouwhoek op Twitter. Ook het interview dat Frank Beckx, directeur van het kenniscentrum van VOKA, gaf op Radio 1 stuitte tegen de borst van menig landbouwer. Volgens VOKA is er een objectief verschil tussen landbouw en industrie en dat een ongelijke behandeling geen probleem hoeft te zijn als die wetenschappelijk onderbouwd is en die is er, zo luidt het.

“Je ziet vandaag dat in Vlaanderen de grootste impact van stikstof van de landbouw komt. Dat is het gevolg dat ammoniak, afkomstig van de landbouw, korter bij natuurgebieden kan neerdalen dan stikstof dat meestal via de lucht gaat. Dat is een objectief verschil”, aldus Beckx. Hij wijst er ook op dat de industrie al jarenlang inspanningen doet om de stikstofuitstoot te reduceren en dat landbouw dat nog niet gedaan heeft. “Landbouw moet de transitie die de industrie al heeft doorgemaakt, nog doormaken”, benadrukt hij.

Ook met de koppeling van het stikstofdossier aan het GLB-dossier heeft hij geen problemen. “Dat is een politieke keuze”, stelt Beckx. “Het is niet de eerste keer dat dossiers die gevoelig liggen aan elkaar worden gekoppeld. Je kan alleen maar hopen dat die koppeling gaat leiden tot een snel en goed compromis op beide dossiers.”

Een goed compromis in het stikstofakkoord bestaat er volgens VOKA uit dat de fundamenten van het akkoord van vorig jaar overeind blijven. “Gebeurt dat niet, dan moet je een nieuwe MER-procedure en een nieuw openbaar onderzoek starten en dan zijn we weer vertrokken voor een hele tijd. En dat zal ons leiden naar een regelrechte vergunningenstop.” Beckx wees er ook op dat er heel wat flankerend beleid en investeringssteun is voorzien voor de landbouwsector in het krokusakkoord.

Nog opvallender dan de houding van VOKA is het feit dat Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, de brief ook heeft ondertekend. Waar de voedingsindustrie zich graag profileert als partner van de landbouw in de agrovoedingsketen, lijkt dat in het stikstofdossier niet het geval. Is het dan niet in het belang van de voedingssector dat er een sterke landbouw in Vlaanderen overeind blijft?

Fevia: “Klaar zijn bij heropleving industrie”

Voor Nicholas Courant, woordvoerder van Fevia, staat deze open brief niet gelijk aan een stellingname tegen de landbouw. “We staan tussen twee vuren in, want we begrijpen dat dit akkoord niet ideaal is voor de Vlaamse landbouwers. Maar we moeten ook naar het ruimer kader kijken. Het is zo dat dit dossier al heel lang op tafel ligt. Er zijn bezwaren gekomen en er zijn aanpassingen gebeurd. Wellicht onvoldoende voor de landbouwers, maar op een bepaald moment moet de politiek beslissingen nemen, ze kunnen dit niet voor zich blijven uitschuiven.”

Of het bestaande onderscheid tussen landbouw en industrie juridisch standhoudt, is voor Fevia moeilijk in te schatten. “Het is niet aan ons om te oordelen of de politiek zijn werk goed heeft gedaan”, meet Courant. Hij wijst er wel op dat als er echt grondig aan het akkoord van vorig jaar wordt gesleuteld, dat dit dan gelijk staat aan “from scratch” beginnen.” Dan wordt een akkoord de facto op de lange baan geschoven en die tijd hebben we niet. Willen we een algemene vergunningenstop vermijden, dan is de urgentie nu wel heel hoog geworden”, stelt hij.

Volgens Fevia hebben heel wat voedingsbedrijven het vandaag bijzonder moeilijk. “We komen uit een periode van crisis na crisis na crisis. Er moet stilaan een heropleving van de industrie komen en de voedingsbedrijven moeten hiervan een graantje kunnen meepikken. Ze moeten op dat vlak kunnen blijven investeren, ook om aan alle duurzaamheidsvereisten te kunnen voldoen. Dat gaat niet met een totale vergunningenstop”, benadrukt de woordvoerder. Volgens hem is het ook in het belang van de landbouwsector dat Vlaanderen een sterke voedingsindustrie blijft behouden.

Uitgelicht
Alle bedrijfstakken van de voedingsketen hebben hun marges dit jaar zien slinken. Dat blijkt uit een analyse van het Prijzenobservatorium van de FOD Economie.
22 december 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving / Radio 1

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek