header.home link

Vlaamse Ondernemers in open brief: "Miljardenschade als stikstofakkoord uitblijft"

De Vlaamse bedrijven dringen er bij de Vlaamse regering op aan om snel een akkoord te sluiten in het stikstofdossier. "Zoniet belanden we in een vergunningenstop die miljarden aan investeringen en economische groei zal kosten", zeggen ze vrijdag in een open brief aan de regering.

10 februari 2023  – Laatste update 10 februari 2023 8:36
Lees meer over:
verontreinigingindustrievervuiling-1280

"Als u op korte termijn niet tot een akkoord komt over een definitief stikstofkader voor Vlaanderen, dan zijn de gevolgen niet te overzien", zeggen de Vlaamse Ondernemers. Dat is een samenwerkingsverband tussen 20 sector- en werkgeversorganisaties, zoals ondernemersorganisatie Agoria, en de federaties Comeos (handel), essenscia (chemie), Fevia (voeding) en Embuild Vlaanderen (bouw).

"Herbevestig krokusakkoord"

Volgens hen zal elk uitstel van zo'n akkoord economische en maatschappelijke schade met zich meebrengen. "De Nederlandse economie - die met een vergelijkbaar stikstofprobleem kampt - leed al voor meer dan 28 miljard euro schade. Die miljardenfactuur dreigt ook onze bedrijven en sectoren hard te treffen", klinkt het in de open brief. En de impact zal breed zijn: van de bouw van private en publieke voorzieningen, de aanleg van wegen, over investeringen in duurzame basisinfrastructuur en energievoorziening, tot havens, industrie, mobiliteit en landbouw, waarschuwen ze.

De bedrijven roepen de Vlaamse regering op om de principes van het zogenoemde krokusakkoord te herbevestigen. "In geen geval kunnen we aanvaarden dat u opnieuw de beslissing op de lange baan zou schuiven, want dan zullen rechters beslissen over het lot van allerhande investeringsprojecten", zo schrijven ze. "Nog erger zou het zijn als u de stikstofdeal van vorig jaar zodanig zou aanpassen of bijsturen dat we weer van vooraf aan moeten beginnen. Dat zou een jarenlange vertraging betekenen, een vertraging die een miljardenfactuur met zich meebrengt."

Ongelijke behandeling landbouw en industrie als twistpunt

Het eerste stikstofakkoord van februari vorig jaar is nog steeds niet gestemd in het parlement. Regeringspartij cd&v wil een aantal maatregelen uit het akkoord herroepen, tot frustratie van coalitiepartner N-VA. De aandacht in de media gaat vooral naar de zogenaamde 'rode lijst', dat is de lijst met landbouwbedrijven en mestverwerkers die door de combinatie van hun ligging met hun uitstoot de grootste impact hebben op de waardevolle natuur in hun omgeving en die tegen 2025 zouden moeten sluiten.

Over die lijst bestaat inderdaad nog geen akkoord, maar de discussies reiken veel verder dan de rode lijst. Eén van de belangrijkste discussiepunten op dit moment is de discrepantie tussen industrie en landbouw op vlak vergunningsdrempel. Vandaag is die voor landbouw 40 keer strenger dan voor de industrie. Cd&v vraagt dat er een gelijke behandeling komt tussen beide sectoren of dat er anders een wetenschappelijke onderbouwing komt van beide drempels. De partij vreest dat dit onderscheid niet juridisch standhoudt.

Veehouders klaar om akkoord aan te vechten

Een groep veehouders, bijgestaan door advocaat Walter Van Steenbrugge, staat klaar om het stikstofakkoord voor het Grondwettelijk Hof aan te vechten als er geen grondige wijzigingen worden doorgevoerd. "Zoals het nu voorligt, is het akkoord onzorgvuldig opgesteld, niet evenwichtig, disproportioneel, ontoereikend en discrimenerend", meent Van Steenbrugge die het akkoord wekenlang bestudeerd heeft. Hij is ervan overtuigd dat hij het aangekondigde stikstofdecreet juridisch kan aanvechten en met succes verschillende schadeclaims kan indienen.

Bron: Belga / eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek