header.home link

Demir weigert sinds aantreden 90 procent van vergunningsaanvragen voor stallen

Sinds het veelbesproken stikstofarrest van februari 2021 worden er veel minder vergunningen aangevraagd door en afgeleverd aan de landbouwsector. Dat blijkt uit recente cijfers uit het Omgevingsloket. “Deze cijfers bewijzen dat de verdere uitvoering van het stikstofakkoord in het belang is van de landbouwers zelf”, stelt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Zij weigerde sinds haar aantreden 90 procent van de vergunningsaanvragen voor stallen die in beroep op haar bureau terechtkomen.

28 januari 2023  – Laatste update 30 januari 2023 7:41
Lees meer over:

Het stikstofdossier ligt weer op de regeringstafel. Als ‘zachte’ deadline om te landen, hoor je hier en daar dat eind februari naar voren wordt geschoven. Met het oog op het forceren van een doorbraak heeft minister Demir nieuwe cijfers bekendgemaakt over het aantal vergunningen dat wordt toegekend. Informatie die aan alle grote Vlaamse kranten werd bezorgd, maar niet aan de landbouwmedia.

Spectaculaire daling

Volgens de cijfers die werden verspreid, werden in 2020 - het jaar voor het stikstofarrest - nog 2.080 vergunningsaanvragen ingediend. Dat aantal is in 2022 teruggevallen tot 1.175, een daling met 44 procent. Als enkel gekeken wordt naar aanvragen voor een wijziging of verlenging - het gaat dan bijvoorbeeld om meer of minder dieren of het uitbreiden of herbouwen van stallen - is het aantal aanvragen tussen 2020 en 2022 gedaald met 60 procent van 1.361 naar 532.

Ook de aanvragen voor een nieuw bedrijf of voor een nieuw onderdeel binnen een bestaand bedrijf (uitbreiding) werden onder de loep genomen. Het zijn vooral die aanvragen die bijdragen tot een verhoging van de stikstofuitstoot. Hier is het aantal aanvragen gehalveerd de voorbije twee jaar, van 186 in 2020 naar 98 in 2022. Waar het gemiddelde vergunningspercentage de voorbije vijf jaar altijd rond de 50 procent zat, is dat in 2021 (het laatste volledige jaar) gedaald tot onder de 40 procent. 

Uit de cijfers blijkt ook dat Vlaams minister Demir in 90 procent van de gevallen waarin Vlaanderen moet oordelen de omgevingsvergunning heeft geweigerd. Het zijn de dossiers die in eerste aanleg worden geweigerd die in beroep op het bureau van de minister terechtkomen. “Hiermee wil ik ervoor zorgen dat het stikstofprobleem niet groter wordt”, stelt Demir. Al voor er sprake was van een stikstofarrest, lag het percentage weigeringen in beroep door Demir al op 90 procent, weet De Tijd.

De vergunningsverlening in de landbouw ligt vandaag volledig stil. De vraag is of dat met het stikstofakkoord zoals het nu voorligt, zal veranderen

Jo Brouns - Vlaams minister van Landbouw (cd&v)

“Stikstofakkoord in voordeel van de boeren”

Door met deze nieuwe cijfers naar buiten te komen, wil de minister de boeren ervan overtuigen dat haar stikstofakkoord in hun voordeel is, zo schrijft De Morgen. "Wie zegt dat het stikstofakkoord de doodsteek voor de landbouwsector betekent, heeft het mis. Het is net het stikstofarrest en de uitspraak van de rechter dat vergunningen erg moeilijk maakt. Zowel uit de terugval van het aantal aanvragen als het aantal vergunningen blijkt dat", aldus de N-VA-minister.

Volgens haar bestaat de enige oplossing eruit om het stikstofakkoord verder uit te voeren. “Daarmee wordt de uitstoot teruggedrongen en komt er opnieuw ruimte en perspectief komt voor rechtszekere vergunningen. Het resultaat van niets doen is immers simpel: rechters zullen vergunning na vergunning vernietigen", besluit Demir.

Landbouwminister Jo Brouns (cd&v) ziet dat anders. “De vergunningsverlening in de landbouw is vandaag volledig tot stilstand gekomen. De vraag is of dat met het stikstofakkoord zoals het nu voorligt, zal veranderen”, aldus Brouns. “Ontwikkelruimte voor jonge overnemers zal daarbij een cruciaal aandachtspunt zijn voor ons.”

In bepaalde regio’s gaan Natuurpunt of andere groene organisaties bijna systematisch in beroep

Carl De Braeckeleer - gedelegeerd bestuurder DLV

“Regels veranderen tijdens het spel”

Dat het aantal vergunningen dat aangevraagd wordt een pak lager ligt dan voor het stikstofarrest, ervaart adviesbureau DLV in de praktijk. “Ik denk dat we op de helft zijn teruggevallen”, aldus Carl De Braeckeleer, gedelegeerd bestuurder van DLV. “Dat is niet alleen bij ons zo, maar dat hoor ik ook bij de collega-adviesbureaus.” Hij wijst erop dat ook de 'success rate' voor de vergunningsaanvragen die wel gebeuren, niet hoog is. “Dat is ook niet moeilijk als de regels tijdens het spel voortdurend wijzigen. We zien nu bijvoorbeeld dat de interpretatie van de impact op VEN-gebieden de afgelopen zes maanden enorm verstrengd is.”

Volgens De Braeckeleer is het vandaag nauwelijks mogelijk om een vergunningsdossier “met een code 9” in beroep goedgekeurd te krijgen. Die code 9 verwijst naar de veehouderijsector. “We weten dat er in de regel een weigering volgt, zelfs als het dossier in orde is en de gewestelijke omgevingscommissie een goedkeuring heeft gegeven. Zo is het als minister wel gemakkelijk om een sector de nijper op de neus te zetten”, reageert hij op de aanpak van Demir om met de bekendmaking van de cijfers een doorbraak in het stikstofdossier te forceren.

Als vergunningsdossiers op het provinciaal niveau kunnen gehouden worden, slagen landbouwers er wel iets gemakkelijker in om een vergunning te krijgen. Al loert dan weer een ander gevaar om de hoek. “We zien dat in bepaalde regio’s Natuurpunt of andere groene organisaties bijna systematisch in beroep gaan”, legt De Braeckeleer uit.

Nood aan afstemming van dossiers

DLV wijst erop dat landbouwers echt nood hebben aan rechtszekerheid. “Zo snel mogelijk en graag op alle domeinen. Stikstof, MAP en GLB zijn zaken die op elkaar moeten afgestemd worden. Maar dat betekent niet dat alles op een hoop moet gegooid worden en het ene dossier wordt gebruikt als stok achter de deur om druk te zetten in een ander dossier. Dat zal alleen maar een draak van een politiek compromis opleveren en dat is voor landbouw een heel slechte zaak”, aldus nog De Braeckeleer.

De impasse in de sector zorgt niet voor een impasse in het werk van het adviesbureau. “Door alle onzekerheid krijgen wij enorm veel vragen van landbouwers”, klinkt het. “Tezelfdertijd moeten we vaststellen dat bij heel wat landbouwers de goesting om te ondernemen nog steeds aanwezig is. De melkveehouders en de akkerbouwers hebben een goed jaar achter de rug. Zij willen vooruit en staan klaar om te investeren in hun bedrijf. Maar dan moeten ze natuurlijk wel vergunningen krijgen”, aldus nog De Braeckeleer.  

Bron: Eigen verslaggeving / Belga / De Tijd

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek