header.home link

Vlaamse regering mikt op een nieuw krokusakkoord over stikstof

3 februari 2023

De Vlaamse regering mikt op de krokusvakantie voor een akkoord over stikstof. Maandag is er wel al een nieuwe ministerraad, waar Landbouwminister Jo Brouns (cd&v) groen licht hoopt te krijgen voor de verdeling van de landbouwsubsidies. De knip in de groenestroomcertificaten, het derde dossier dat de regering verdeelt, is terug naar kabinetsniveau verwezen.

Lees meer over:
veeteeltmelkveekalverenweide

Om de landbouwsubsidies te kunnen verdelen, moet de regering een definitieve goedkeuring verlenen aan het Vlaamse plan dat vorig jaar al het fiat kreeg van de Europese Commissie. Vlaanderen beschrijft in dat plan hoe het invulling zal geven aan de doelstellingen van het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de periode van 2023 tot 2027. Na goedkeuring komt er een budget van 1,65 miljard euro vrij voor de boeren: 1,386 miljard euro aan Europees geld, aangevuld met een nationale financiering van 272 miljoen euro. Een negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) staat de Vlaamse goedkeuring echter in de weg.

Volgens het kabinet-Brouns moet het lukken om tegen maandag de bezwaren van ANB op te lossen. Het voornaamste probleem zijn de stroken aan de rand van landbouwgebieden die moeten worden gevrijwaard van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In kwetsbare gebieden wil ANB die uitbreiden van vijf naar zes meter.

Ingebrekestelling

Boerenbond zal de regering hoe dan ook in gebreke stellen, nu er vrijdag geen akkoord werd gevonden over het GLB. Als daar geen antwoord op komt, trekt de Boerenbond naar de rechter.

Een ander kabinet wijst er vrijdag op dat maandag eerst nog een ander punt op de agenda komt: het stikstofdebat. Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) kwam donderdag met een nieuw voorstel, maar dat verzette volgens het kabinet-Brouns enkel punten en komma’s van de non-paper die ze eind december al voorstelde. Een akkoord tegen de krokusvakantie wordt nu het 'best case scenario' genoemd. "En een akkoord over het GLB zou een signaal van vertrouwen zijn om in alle ernst over stikstof te kunnen onderhandelen."

Groenestroomcertificaten

Het dossier van de groenestroomcertificaten werd terug naar kabinetsniveau gestuurd en staat pas vrijdag opnieuw op de agenda, wordt bevestigd bij Open Vld. Voor die partij moet eerst worden uitgeklaard wie er nu precies in de doelgroep valt.

De regering wil immers knippen in de groenestroomcertificaten van grote zonnepaneleninstallaties. Ze wil zo de komende tien jaar 1,2 miljard euro minder groenestroomcertificaten uitbetalen aan grote investeerders en de factuur van de gezinnen verlichten.

Volgens een nieuwe studie van ODE Vlaanderen, de sectororganisatie voor duurzame energie, worden er echter geen 200, maar 2.000 bedrijven getroffen door de knip. Daarbij zouden ook kmo's en landbouwbedrijven zijn.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek