header.home link

Voedingssector ziet marges slinken

22 december 2022

Alle bedrijfstakken van de voedingsketen hebben hun marges dit jaar zien slinken. Dat blijkt uit een analyse van het Prijzenobservatorium van de FOD Economie.

Lees meer over:

De inflatie van de bewerkte levensmiddelen bereikte de voorbije maanden historisch hoge niveaus van meer dan 10 procent. Aan de basis daarvan liggen de prijzen van landbouwgrondstoffen: die kenden tussen midden 2020 en midden 2022 een verdubbeling.

Met vertraging vonden de hogere grondstofkosten hun weg naar de verkoopprijzen van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Die kenden sinds de zomer van 2021 een sterke stijging en lagen in september van dit jaar al een vijfde hoger. Naast hogere grondstoffen kregen de Belgische voedingsbedrijven ook te maken met hogere energie- en loonkosten.

prijsverloopvoedingskolom-FODeconomie

De sector kon de fors hogere kosten echter niet volledig doorrekenen aan de consument. Uit een eerste analyse van het Prijzenobservatorium blijkt dat de nettomarges slonken. Op het niveau van zowel de industrie als de distributie gingen de kosten er duidelijk sterker op vooruit dan de verkoopprijzen. "Ook in de detailhandel lijken de marges te krimpen", merkt het observatorium op, al zijn wat die tak van de sector betreft, minder gegevens beschikbaar.

In de voorbije maanden lijken de marges wel een licht herstel te kennen. "Sinds juli van dit jaar zijn de prijzen van landbouwgrondstoffen beginnen te dalen, maar deze daling is nog niet zichtbaar in de prijzen van de andere schakels van de verschillende agrovoedingsketens", luidt het. Daar blijven de verkoopprijzen voorlopig nog stijgen.

De voedingssector zet zich dan ook schrap voor het nieuwe jaar, zo waarschuwde sectorfederatie Fevia eerder deze maand al. In januari krijgen de bedrijven de automatische loonindexering te verwerken, waardoor ze zowat 11 procent meer aan lonen moeten ophoesten. Daarnaast moeten veel bedrijven nieuwe energie- en leverancierscontracten afsluiten, die vaak gepaard zouden gaan met fors hogere kosten.

“Het doel van het Prijzenobservatorium was om het proces van de heronderhandeling van de jaarlijkse commerciële contracten tussen producenten en supermarkten transparanter te maken”, vertelt federaal minister van Landbouw David Clarinval (MR). “Het verslag bevestigt dat alle marges in de agrovoedingssector sterk onder druk staan. Bovendien is dit verslag een eerste stap die het mogelijk maakt om de overdracht van marges aan alle spelers in de keten te objectiveren met het oog op lopende of toekomstige onderhandelingen. Ik blijf alert op de ontwikkeling van de situatie voor alle actoren in de keten.”

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek