header.home link

Haven, bouw en industrie vragen snelle invoering nieuw stikstofkader

Opluchting is te horen bij Voka, Alfaport Voka, essenscia en Embuild Vlaanderen. “We roepen iedereen op om dit akkoord te respecteren en geen juridische procedures te starten", klinkt het bijna unisono .

10 maart 2023  – Laatste update 12 maart 2023 19:04
Lees meer over:
zeebrugge-haven-1280

“De definitieve programmatorische aanpak stikstof (PAS) biedt rechtszekerheid en legt de basis om een vergunningenstop af te wenden”, reageert werkgeversorganisatie Voka. “Het akkoord voorziet in een evenwicht tussen de belangen van de industrie, de natuur en de landbouw. We rekenen er nu op dat ook de volgende stappen om dit akkoord uit te voeren snel worden genomen. Onze bedrijven hebben rechtszekerheid nodig om verder te kunnen investeren in de Vlaamse economie”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Ook de private haven- en industriegemeenschap in de ruime omgeving rond Antwerpen is opgelucht dat er binnen de Vlaamse regering "eindelijk" een compromis gevonden is in het stikstofdossier. "Maar we zullen pas helemaal gerust zijn als die nieuwe wetgeving ook snel wordt ingevoerd", aldus Alfaport Voka. De werkgevers roepen iedereen op dit akkoord te respecteren en geen juridische procedures te starten. "We moeten absoluut een vergunningstop in Vlaanderen vermijden", klinkt het. "Alle partijen zien de ernst van de situatie in. En de consensus dient zowel de belangen van burgers en industrie als die van landbouw en natuur. Het zal er nu op aan komen die wetgeving snel in uitvoering te brengen, zodat onze bedrijven het kader effectief kunnen gebruiken bij hun vergunningsaanvragen. Dit beoordelingskader is broodnodig voor de verdere in- en uitbreidingsprojecten in de haven. Verdere vertraging of juridische onzekerheid is onaanvaardbaar."

Alfaport Voka-gedelegeerd bestuurder Luc Luwel: "Het is belangrijk dat er rekening werd gehouden met de geleverde inspanningen van onze bedrijven en de bron van het probleem. 78 procent van de stikstofneerslag is afkomstig van landbouw en slechts 4 procent van industriële bedrijven. De ammoniak uit hoofdzakelijk landbouw slaat ook sneller neer in de nabijgelegen natuurgebieden. Toch blijft stikstofreductie ook voor onze bedrijven een topprioriteit.”

Essenscia: "Perspectief voor toekomstgerichte investeringen"

Het stikstofakkoord verschaft bedrijven de broodnodige rechtszekerheid in vergunningsprocedures en biedt op die manier perspectief voor toekomstgerichte investeringen en duurzame economische groei. Dat meldt essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, in een reactie. "Het is uitermate belangrijk dat het akkoord nu zo snel mogelijk wordt omgezet in concrete wetgeving", klinkt het.

"Het belang van dit stikstofakkoord voor onze economie valt niet te onderschatten", zegt Ann Wurman, directeur van essenscia Vlaanderen. "We zijn bijzonder opgelucht dat bedrijven nu uitzicht hebben op een duidelijk en rationeel kader om in Vlaanderen te blijven investeren. De drie coalitiepartners verdienen erkenning dat ze in moeilijke omstandigheden tot een constructief akkoord zijn gekomen. Als chemie-industrie zullen we ons in elk geval blijven inzetten om de stikstofuitstoot verder te reduceren."

Embuild: "Juridische zekerheid essentieel voor bouwplannen"

Ook Embuild Vlaanderen reageert "tevreden en opgelucht" op het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. "Daarmee maakt zij een einde aan de rechtsonzekerheid voor burgers, opdrachtgevers van bouwprojecten en (bouw)ondernemers", klinkt het. "En die juridische zekerheid is essentieel om bouwplannen, nieuwe investeringen, jobs en welvaart te vrijwaren en om maatschappelijke transities niet in het gedrang te brengen."

De federatie van de bouwsector benadrukt dat het stikstofakkoord niet alleen significant is voor de industrie en de landbouw, "maar voor alle bouwprojecten, die cruciaal zijn voor de klimaatuitdaging en maatschappelijke noden zoals (hernieuwbare) energie, betaalbaarheid van wonen, mobiliteit,..."

"Om Nederlandse toestanden te vermijden, met vonnissen en arresten die bouwplannen blokkeren, was een stikstofakkoord voor Vlaanderen hoognodig. Nu vraagt Embuild Vlaanderen om zonder talmen ook de volgende stappen te nemen om dit akkoord uit te voeren binnen de Vlaamse regering en in het Vlaams parlement", zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen.

Stikstofakkoord: vanaf 2025 soepelere vergunningsregels voor landbouw
Uitgelicht
Wat niemand meer had verwacht, is dan toch gelukt. De Vlaamse regering bereikt een akkoord over stikstof. In dat akkoord wordt een gelijkwaardige behandeling in het toekomstig...
10 maart 2023 Lees meer

Bron: Belga / eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek