header.home link

Milieuorganisaties: “Akkoord volstaat niet om natuur in goede staat te brengen”

De milieu- en natuurorganisaties zijn tevreden dat er een stikstofakkoord is waarbij de druk die de landbouw op de natuur legt, wordt erkend. Anderzijds zet het akkoord volgens hen de landbouw in Vlaanderen niet op een duurzaam spoor en is het niet zeker dat het zal volstaan om de natuur in goede staat te brengen. Dat blijkt uit een gezamenlijk persbericht van Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Dryade en de West-Vlaamse Milieufederatie.

10 maart 2023  – Laatste update 12 maart 2023 18:46
Lees meer over:

“Positief zijn de extra middelen voor natuurherstel en de afbouw van de varkensstapel”, klinkt het bij de natuurorganisaties. De Vlaamse regering trekt ongeveer 1,8 miljard euro uit om de natuurschade te remediëren. "Dat is een belangrijk bedrag maar toch verbleekt het bij de 31 miljard euro die Nederland voorziet", klinkt het. "De cruciale rol van natuurherstel dient best breder en meer integraal bekeken te worden zodat alle natuur naar waarde geschat wordt, en niet enkel het kleine percentage beschermde natuurgebieden. Gezien de middelen nu enkel ingezet worden voor het kleine percentage Europees beschermde natuur, blijft de impact voor de natuurkwaliteit in heel Vlaanderen eerder beperkt. Bovendien werkt dit natuurherstel enkel indien de stikstofdepositie afdoende daalt, zoniet blijft het dweilen met de kraan open."

“Doorgedreven focus op technofixes”

Daarnaast hekelen de milieuorganisaties ook de doorgedreven focus op technologische maatregelen in het akkoord. "Deze 'technofixes' leveren in de praktijk vaak niet de reductie op die ze beloven, dragen bij aan de verhoging van andere vormen van milieudruk en creëren een lock-in situatie als blijkt dat er na 2030 nog bijkomende reducties nodig zijn", zeggen ze gezamenlijk. "Bovendien dreigt dat technologisch optimisme ons weg te leiden van een aanpak van de grondoorzaak van deze crisis: de import van stikstof in de vorm van veevoer en kunstmest, die in het akkoord niet wordt aangepakt." De milieuorganisaties vinden het zinvoller om steun te geven aan landbouwers met onder andere meer grondgebonden veeteelt, meer eigen voedervoorziening en minder dieren.

"Het is voorlopig koffiedik kijken of dit akkoord voldoende zal zijn om de milieu- en gezondheidsdruk van stikstof afdoende te verlagen. Het blijft immers een politiek consensusakkoord”, stellen de milieuorganisaties. “We zien deze beslissing echter wel als een belangrijke stap en stellen vast dat deze Vlaamse regering de stikstofproblematiek stilaan serieus begint te nemen". Bijkomende versoepelingen zoals extern salderen of het verlagen van de grenswaarden voor de landbouw, zullen eerst nog verder worden onderzocht en dat is volgens de milieuorganisaties een goede zaak.

Stikstofakkoord: vanaf 2025 soepelere vergunningsregels voor landbouw
Uitgelicht
Wat niemand meer had verwacht, is dan toch gelukt. De Vlaamse regering bereikt een akkoord over stikstof. In dat akkoord wordt een gelijkwaardige behandeling in het toekomstig...
10 maart 2023 Lees meer

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek