header.home link

Brouns voor eerste keer onder de boeren na stikstofakkoord

Lof voor het doorzettingsvermogen van landbouwminister Jo Brouns (cd&v) bij de onderhandelingen over het stikstofakkoord, maar toch ook veel vragen en onzekerheden. Dat waren de reacties van de Vlaamse land- en tuinbouwers tijdens de eerste bijeenkomst van de minister met boeren sinds het sluiten van het akkoord. Op uitnodiging van cd&v-afdeling Sint-Niklaas, de plaatselijke afdeling van Groene Kring en de bedrijfsgilde, bracht Brouns een werkbezoek aan het melkveebedrijf 'De Kletterboshoeve' in Sint-Niklaas.

14 maart 2023  – Laatste update 14 maart 2023 23:34
Lees meer over:
Johan Van Goethem, Jo Brouns en Jos De Meyer

“Wij werken buitenhuis en zouden graag het melkveebedrijf van onze ouders overnemen, maar met de huidige onzekerheden durven we de stap niet te zetten", zeggen twee jonge broers van rond de 20 jaar uit Sinaai. De broers zijn samen met 20 andere landbouwers aanwezig op het werkbezoek van minister Brouns in Sint-Niklaas. “Bij een overname is een nieuwe stal en een uitbouw van de veestapel van 100 naar 150 of 200 koeien vereist om een leefbaar bedrijf te houden", leggen ze uit. "Daar zijn grote investeringen voor nodig en het is de vraag of deze uitbreiding realistisch is met de huidige stikstofplannen."

Op bezoek in Sint-Niklaas

Het gastbedrijf waar Brouns dinsdag op bezoek was, is het melkveebedrijf De Kletterboshoeve. Johan Van Goethem (45) houdt er samen met zijn vrouw, die nog deeltijds gaat werken, 100 koeien en opfokvarkens. Van Goethem is de vierde generatie en naast het melkvee heeft hij ook een educatief project lopen waar hij scholen ontvangt. “We ontvangen jaarlijks zo’n 700 leerlingen en willen hiermee vooral ook een brug maken tussen de landbouw en de burger”, vertelt de boer. Brouns loofde deze maatschappelijk rol en noemde het bedrijf een voorbeeld voor de land- en tuinbouw, een sector waar hardwerkende families de kost mee verdienen. “Deze familiebedrijven, die verankerd zijn in de Vlaamse ziel, verdienen een toekomst. Hier hebben wij bij de stikstofonderhandelingen voor gevochten", aldus de landbouwminister.

De minister was al maanden geleden uitgenodigd om op het bedrijf te komen spreken met lokale land- en tuinbouwers over de toekomst. Door de timing, kort na het bereiken van het stikstofakkoord in de regering, stond dit onderwerp centraal bij het bezoek. "Wij wilden met de open dialoog met minister Jo Brouns de land- en tuinbouwers in de stad een riem onder het hart steken, want ze verdienen meer respect voor hun dagdagelijkse inzet", vertelt initiatiefnemer Jos De Meyer, fractieleider van CD&V afdeling Sint-Niklaas en ere-Vlaams Volksvertegenwoordiger en gewezen voorzitter van de Commissie voor Landbouw.

Ontwikkelingsruimte voor jonge boeren

De Vlaamse coalitie bereikte vorige week een akkoord waarbij tegemoet gekomen werd aan twee belangrijke eisen van cd&v. Zo zou vanaf 2025 de vergunningsdrempel van industrie en landbouw gelijkwaardig behandeld worden en zou ook extern salderen mogelijk worden, als het nieuwe openbaar onderzoek en milieueffectenrapport dat toelaten tenminste. Hierdoor ontstaat er in de ogen van Brouns weer de nodige ontwikkelingsruimte voor boeren. Hij herhaalde dat de landbouwsector eveneens een maatschappelijke plicht heeft om de stikstofuitstoot te reduceren. “Maar om dit te realiseren zijn wel investeringen nodig en is het belangrijk dat er ontwikkelingsruimte is voor bedrijven", aldus Brouns. "Het bieden van ontwikkelingsruimte was een belangrijk kompas voor mij in de onderhandelingen.”

Brouns Sint Niklaas

Onder de aanwezige boeren klonk bewondering voor het doorzettingsvermogen van Brouns om de boerenbelangen te behartigen. “Maar op dit moment zijn er nog steeds veel onduidelijkheden”, herhalen de twintigers uit Sinaai. Brouns erkent dat de onzekerheid nog niet weggenomen is. “Maar er is afgelopen vrijdag een belangrijke horde genomen", antwoordt hij. "De weg naar een sluitend decreet is nog lang met de nodige wettelijke stappen die genomen moeten worden.” Hij verwacht dat stikstof nog lang een thema zal blijven in de politiek en dat de wetenschap en ervaringen in andere landen tot veel nieuwe inzichten zullen leiden die misschien ook op een positieve manier aangewend kunnen worden.

Wat betreft de andere landen lijkt Vlaanderen nu al wijze lessen getrokken te hebben. Zo is de kritische depositie waarde (KDW) niet langer decretaal verankerd. Dit naar voorbeeld van de situatie in Nederland waar deze verankering tot diverse rechtszaken heeft geleid. Wanneer het gaat over de wetenschappelijke inzichten wijst een aanwezige boerenzoon op een technische uitvinding die hij eerder dit jaar aantrof op Agriflanders op de beursstand van Lely. De stallenbouwer ontwierp een systeem waarmee hij naar eigen zeggen de stikstofemissie met 70 procent kan reduceren.

Bij deze technologie worden roostervloeren van stallen voorzien van stalen strips met gaatjes erin. Via deze gaatjes loopt de urine van het vee naar de mestput waar een apparaat de lucht constant aanzuigt en wast. De dikke factie wordt door een robot opgezogen en naar een afzonderlijke mestput gereden. “Een mooie uitvinding, maar niet erkend op de PAS-lijst. Wie zal bovendien betalen voor deze investering”, zegt hij met een mengeling van hoop en twijfel.

Topeditie voor Agriflanders: "Toont samenhorigheidsgevoel in de sector aan"
Uitgelicht
Met 67.000 bezoekers is Agriflanders een onverhoopt succes geworden. “De beurs heeft laten zien dat de land- en tuinbouw een sector is die verenigd is. Het samenhorigheidsgevo...
16 januari 2023 Lees meer

Bron: eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek