header.home link

Openbaar onderzoek stikstofakkoord start na de paasvakantie

De maatregelen uit het ontwerp-stikstofkader en het bijhorende milieueffectenrapport zullen vanaf dinsdag 19 april ter inzage liggen in heel Vlaanderen. Dat kondigt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) aan. Iedereen krijgt de kans om opmerkingen te geven, die door de gemeentebesturen gebundeld en doorgestuurd worden naar het departement Omgeving.

4 april 2022  – Laatste update 5 april 2022 7:36
Lees meer over:

In februari bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS) en de daarbij horende bijsturing van het mestbeleid. Met een totaalpakket aan maatregelen wil Vlaanderen de stikstofuitstoot drastisch inperken om een vergunningstop zoals in Nederland te voorkomen en zuurstof geven aan duurzame landbouw en ons leefmilieu.

Elke maatregel gaat gepaard met sociaal flankerend beleid. Het akkoord bevat maatregelen om de uitstoot neerslag van NOx (stikstofoxide) en NH3 (ammoniak) sterk terug te dringen in heel Vlaanderen, bovenop het reeds besliste Luchtbeleidsplan. Daarnaast komen er bijkomende maatregelen voor vijf gebieden die sterker lijden onder de stikstofneerslag en een nieuw beoordelingskader voor toekomstige vergunningsaanvragen. Dat laatste zal uiteindelijk de ministeriële stikstofinstructie van Demir vervangen. De regeling voorziet uitzonderingen voor kleinschaligere landbouw en biolandbouwers.

Tijdens het openbaar onderzoek en de gelijktijdige grensoverschrijdende adviesvraag kunnen alle belanghebbenden (burgers, organisaties, adviesinstanties, besturen) feedback geven op het ontwerp-stikstofkader en het milieueffectenrapport (MER). De opmerkingen, adviezen en bezwaren worden in overweging genomen bij de goedkeuring van het plan-MER en bij de vaststelling van de definitieve PAS door de Vlaamse regering. 

“Dit openbaar onderzoek geeft iedereen zijn of haar kans om opmerkingen te formuleren”, aldus omgevingsminister Demir. “In tussentijd zitten we niet stil. De rode bedrijven worden alvast individueel gecontacteerd en alle regelgeving wordt voorbereid. De voorbije maanden ben ik zelf met verschillende landbouwers in gesprek gegaan. Zij zijn vaak geschrokken van de maatregelen die nodig zijn om ons leefmilieu en de gezondheid te beschermen, maar tegelijk begrijpen velen ook dat niets doen geen optie is. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, en in dat bedje wil Vlaanderen niet ziek zijn.” 

Departement Omgeving heeft het openbaar onderzoek aangekondigd op zijn website, waar ook heel wat info te vinden is over de stikstofproblematiek. De documenten zelf verschijnen op de website vanaf de start van het openbaar onderzoek, dat loopt van 19 april tot en met 17 juni 2022.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek