header.home link

Opinie: Er is maar één oplossing voor het stikstofdebacle

In Nederland heeft Stikstofminister Christianne van der Wal heeft haar plannen bekend gemaakt. In verschillende gebieden zullen de boeren moeten verdwijnen, vrijwillig of niet. Landbouwer Jaap Majoor lijst enkele cruciale elementen op die niet werden meegenomen in de besluitvorming. Hij ziet maar één oplossing voor het probleem: “de plannen moeten volledig herbekeken worden”, schrijft hij in een opiniestuk.

13 juni 2022  – Laatste update 13 juni 2022 15:56
Lees meer over:
koeweideveeteeltneus-1280

Van der Wal heeft een kaart bijgevoegd, die de toekomst van onze boeren aangeeft. In haar brief wordt alleen het opruimen van de boeren genoemd als duidelijke oplossing. De rest van de uitstoters, denk bijvoorbeeld aan Schiphol, worden buiten beschouwing gelaten.

Onze boeren stoten de natuurlijke stikstof NH3 uit. Een enkele boer mag nog blijven, als hij heel extensief gaat boeren. Alleen de prijzen van zijn producten zullen voor de consument nog veel duurder worden, dan ze nu al zijn.

Dit staat in schril contrast met ander nieuws uit Amerika. Daar heeft het bedrijf Amogy een landbouwtrekker omgebouwd met een brandstofcel. Deze wordt gevoed met NH3 (ammoniak). Zij gaan nu een vrachtauto ombouwen en zeggen in de toekomst zelfs schepen om te bouwen op ammoniak.

Verder willen wij geheel overschakelen op duurzame elektriciteit. Deze elektriciteit zal opgeslagen moeten worden door om te zetten in groene waterstof. Dit proces geeft grote verliezen. Gebruik je urine in plaats van water, dan wordt het rendement veel groter. Voor deze nieuwe technieken is dus juist een grotere veestapel nodig.

Zo ook de volgende feiten worden niet meegeteld bij de stikstofbesluitvorming:

  • Uit onderzoek is gebleken, dat buiten een cirkel van een paar honderd meter om een boerderij, de stikstofuitstoot niet meer is te meten. De stikstof uit de stal slaat vrijwel direct neer. Deze stikstofuitstoot is dus niet nadelig voor de natuur in de omgeving.

  • In de laatste 40 jaar is de ganzenpopulatie meer dan vertienvoudigd. Wij hebben nu bijna 3 miljoen ganzen. Zij produceren een enorme hoeveelheid stikstof die uitgestoten wordt midden in het Natura 2000 gebied. Deze uitstoot heeft wel degelijk nadelige gevolgen voor de schrale natuur.

  • De beheerders van de Natura 2000 gebieden, zetten grote grazers in om de planten op te eten. Dit zijn er duizenden. Ook deze grazers poepen midden in het Natura 2000 gebied en hebben dus direct gevolgen voor de stikstofuitstoot.

  • In gebieden die niet bemest worden (dus de Natura 2000 gebieden) is door denitrificatie een stikstofuitstoot van wel 35 kilo stikstof per ha.

  • De landerijen van de boeren nemen meer stikstof op dan dat zij uitstoten. Alleen de uitstoot wordt meegeteld en de opname van stikstof door de gewassen wordt niet meegeteld.

  • Het CO2 gehalte in de lucht is in de laatste 50 jaar door onze welvaart 1,5 keer zo hoog geworden. Hierdoor groeien de planten harder en hebben daarom meer stikstof nodig. Echter er is nu voor veel planten al te weinig stikstof beschikbaar, waardoor de planten te weinig eiwit bevatten. Hierdoor neemt de insectenpopulatie af.

Als je deze feiten op een rij zet, moeten wij ons afvragen in hoeverre wij de landbouw de schuld mogen geven. Komt er niet veel meer stikstof in het natuurgebied door het beheer van de natuurbeheerders zelf? Onze minister van der Wal blijft volhouden dat de landbouw weg moet. Haar motivatie is: de rechter heeft gesproken. Zo ook verschuilt zij zich achter Brussel. Heel bijzonder als je beseft dat Nederland zichzelf veel strengere regels heeft opgelegd dan de EU.

De natuur moet verbeterd worden en dat probeert de overheid te bereiken door de stikstofuitstoot te verlagen. De uitkoop van boeren zal niet helpen en over enkele jaren staat de MOB (Mobilisation for Environment, een Nederlandse milieuorganisatie, red.) weer voor de rechter en zal dan de bedrijven aanklagen. Net zolang tot Nederland compleet ten gronde is.

Er zijn immers al geleerden, die zeggen: Als alle mensen en bedrijven uit Nederland weg zijn, dan nog is de stikstofuitstoot te groot door wat uit het buitenland komt overwaaien.

De enige oplossing is een herziening van welke stikstofbelasting in de Natura 2000 gebieden toegestaan is. Wij kunnen dat ene plantje, dat niet tegen stikstof kan, niet beschermen. Immers Nederland is de delta van Europa, waar miljoenen jaren de vruchtbare slip uit de rivieren is neergeslagen. Deze gebieden worden nooit schrale natuur.

Overheid U gaat nu uw schepen verbranden, terwijl uw nieuwe schepen, zelfs op de tekenkamer nog niet ontworpen zijn.

Met dit opiniestuk wil de auteur een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. 

De Auteur

Jaap Majoor, is Nederlandse landbouwer uit Laag Zuthem, bij Zwolle. Hij baat sinds 1992 het bedrijf Kooijker Van Dieren uit, dat gespecialiseerd is in loonwerk, transport en landbouwmechanisatie.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek