header.home link

Pluimveehouders voeren actie aan kabinet Demir en Crevits

13 december 2021

Een vijftigtal pluimveehouders van de Landsbond Pluimvee trok maandag naar Brussel om aan het kabinet van ministers Demir en Crevits hun bezorgdheden kenbaar te maken. “We lieten de ministers aan ‘het rad van de landbouw anno 2021’ draaien om te symboliseren hoe er vandaag geen enkel positief toekomstbeeld voor de sector overeind blijft”, legt voorzitter Danny Coulier uit.

Lees meer over:
image

Nu de onderhandelingen over het stikstofdossier de laatste rechte lijn in gaan, wilden de Vlaamse pluimveehouders van zich laten horen want ze zijn bijzonder ongerust over hun toekomst. Met de slogan ‘Laat ons niet stikken in uw stikstofbeleid!’ gingen ze zowel langs het kabinet van Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) als dat van Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V). Die namen de tijd om de voorzitter, ondervoorzitter en beleidsmedewerker van de Landbond Pluimvee te horen over het dossier.

Om de problemen waarin de sector verkeert duidelijk te maken, hadden de pluimveehouders ‘het rad van de landbouw anno 2021’ bij, een rad dat 6 vakken telt. “Als landbouwers, en zeker veehouders, aan het rad van hun toekomst draaien, worden ze geconfronteerd met geweigerde vergunningen (1), framing (2), een scheefgegroeide margeverdeling (3), de afbouw van de veestapel (4) of oneerlijke import (5). Dat zijn de onvermijdelijke mogelijkheden waarin ze vandaag terechtkomen”, aldus Coulier.

Er was nog een extra, positief aspect op het rad: toekomstperspectief en rechtszekerheid (6). “Dat vak op ons rad had evenwel geen stoppunt. Daarmee tonen we hoe de landbouwers zich vandaag voelen: alsof ze zich op een eindeloos ronddraaiend wiel bevinden met enkel negatieve issues en waarbij de enige positieve uitkomst, een rechtszekere toekomst, steeds meer een illusie dreigt te worden”, klinkt het.

protest Landsbond stikstof rad Crevits
protest Landsbond kabinet Demir overleg

De Landsbond drong bij de ministers aan om op korte termijn de grote onzekerheid waar de bedrijven in verkeren, een halt toe te roepen. “We hebben ook aangedrongen om met meer overleg met de sector het stikstofkader uit te tekenen. Als pluimveesector zijn we ervan overtuigd dat onder meer door technologische innovaties, natuurlijke afvloei en toekomstige productiemethodes zoals het Better Chicken Commitment, de gevraagde stikstofdepositie kunnen terugdringen zonder opgelegde inkrimping van de veestapel”, stelt de organisatie.

Voorzitter Coulier is tevreden dat beide ministers de tijd namen om naar de bekommernissen van de delegatie te luisteren en de aangereikte oplossingen te bespreken. Bovendien spraken zowel Demir als Crevits de actievoerende pluimveehouders voor hun kabinet toe om de krijtlijnen van het gesprek dat ze gehad in beperkte kring gehad hadden, toe te lichten.

Minister Demir liet de pluimveehouders weten dat er moeilijke knopen moeten doorgehakt worden in de landbouwsector om aan de Europese doelstellingen te voldoen. Ze benadrukte dat zowel de Vlaamse regering als zijzelf de intentie hebben om voor het einde van het jaar met een definitief PAS-kader te komen. Maar ze liet ook verstaan dat de degelijkheid van het kader primeert op de tijdsdruk omdat ze rechtsonzekerheid in de toekomst willen vermijden.

“Bij minister Crevits hoorden we ook dat een degelijk kader niet ten koste mag gaan van de snelheid”, vertelt Coulier na afloop. “Ze legde er ook de nadruk op dat het stikstofbeleid op een menselijke manier moet doorgevoerd worden. Een goed flankerend beleid is daarbij belangrijk, iets waar we bij de minister zelf ook sterk op aangedrongen hebben.”

protest Landsbond groepsfoto stikstof

Bron: Eigen berichtgeving

Beeld: Landsbond Pluimvee

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek