header.home link

Ook ABS dient lijvig bezwaar in: "De onvrede is groot"

19 juni 2022

Zowat heel de agrarische sector heeft op de valreep een bezwaarschrift ingediend tegen het stikstofplan van de Vlaamse regering. Hoewel ABS de jongste weken met Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir informatievergaderingen organiseerde in de vijf Vlaamse provincies, wil dat niet zeggen dat de landbouworganisatie akkoord is met de bepalingen in het plan. “Ons bezwaar is een lijvig document geworden”, zegt voorzitter Hendrik Vandamme, “wat niet onlogisch is, want de onvrede is groot.”

Lees meer over:
ABS stikstof kerkhof in vlaamse velden

Op de uiterste datum van het openbaar onderzoek diende ook ABS een bezwaarschrift in. “We hebben er tot het laatste moment aan geschreven, want we hebben er ook heel wat opmerkingen en vragen in verwerkt die tijdens de provinciale informatiesessies met de minister aan bod kwamen. “Wie het bezwaar leest zal dat ongetwijfeld merken”, klinkt het. ABS vraagt een aantal stevige bijsturingen.

Slapende NER's en verstikkende deadlines

Alle elementen opsommen die in het lijvige document zijn opgenomen, is haast onmogelijk. Toch pikt de voorzitter er een aantal uit. “Zomaar ingrijpen in de slapende NER’s, zonder rekening te houden met het bedrijf en zijn vergunning en de natuurlijke dynamiek die er heerst op een veeteeltbedrijf, kan niet”, stelt Vandamme. “De regelgeving rond nutriëntenemissierechten (NER's) hoort thuis in het mestdecreet, niet in dit stikstofakkoord. Coherentie in de maatregelen is absoluut noodzakelijk.”

Uitgelicht

ABS-achterban legt Demir op de rooster

nieuws
8 juni 2022 Lees meer

ABS noemt ook de limieten en deadlines die worden opgelegd, “verstikkend”. “Elke wijziging aan je bedrijf is vergunningsplichtig en we weten welke cavalerietocht dat is”, aldus de voorzitter. Hij vreest dat dit ook op financieel vlak zijn repercussies kan hebben. “We willen te allen tijde vermijden dat, net door te strikte verplichtingen, er lock-in’s ontstaan waardoor je als bedrijfsleider geen kant meer op kan, dan gebukt te gaan onder immense financiële en psychische druk”, verduidelijkt Vandamme.

Onderbouwing en impactanalyse ontbreekt

Net als Boerenbond mist ook ABS wetenschappelijke onderbouwing in het stikstofakkoord. “In de hele conceptnota ontbreekt elke vorm van depositiemetingen, verder verfijnen van modellen en we stellen onwil vast om de kritische depositiewaarden verder te onderbouwen. Al deze zaken zijn nochtans zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat we nu geen beslissingen nemen die later fout blijken te zijn”, benadrukt de organisatie.

Ook het ontbreken van een impactanalyse over de socio-economische gevolgen van het stikstofakkoord is een doorn in het oog van ABS. “Er wordt nergens een woord gerept over zo’n analyse die aantoont of het sop de kool uiteindelijk wel waard zal zijn”, zegt Vandamme. “Landbouw is niet de enige die stikstof uitstaat, wat maakt dat er per maatregel en per gebied een goede onderbouwing nodig is om zeker te zijn van de effectiviteit. Wat ons betreft is hier nog veel werk aan de winkel.”

Nulbemesting en drijfzand

Dan is er nog de ontheffing van de nulbemesting. “Het ligt decretaal vast dat er voor twee opeenvolgende generaties nog bemest mag worden in natuurgebied”, legt de voorzitter uit. “Als men daar nu plots op terug komt, dan is een volwaardige compensatie nodig. Het budget dat daarvoor vandaag wordt voorzien, is ontoereikend. Bovendien moeten bedrijven het alternatief aangeboden krijgen om gebruik te maken van de grondenbank van VLM.” Dat de nulbemesting al ingaat in 2028 vindt ABS ook een vreemde keuze. “Dat is wel heel korte termijn, waarom leggen ze dat niet, net zoals zoveel bepalingen in het akkoord, meteen vast op 2030?”

ABS is van mening dat er vandaag veel te veel onzekerheid is op het terrein. “Daarbij moet de horizon op 2050 worden gelegd”, luidt het. “Wij vragen snel duidelijkheid zodat landbouwers vaste grond onder hun voeten krijgen en een duidelijk perspectief naar de toekomst toe”, meent Vandamme. “Zeker in het maatwerkgebied ‘Turhnhoutse Vennen’ zorgt het akkoord voor drijfzand onder de voeten van de lokale landbouwers.”

De landbouworganisatie rekent erop dat minister Demir, haar administraties en de gehele Vlaamse regering ernstig aan de slag gaan met alle bezwaren. “Wij hopen dat ze die ter harte nemen en de aanpassingen doen die nodig zijn”, besluit de voorzitter.

 

Lees morgen: Waarom organiseerde ABS provinciale informatievergaderingen met omgevingsminister Zuhal Demir?

Uitgelicht
Ondanks de positieve elementen in het stikstofakkoord, zijn er stevige verbeteringen nodig, zeggen een aantal natuur- en milieuverenigingen. Zo ontbreekt momenteel een integra...
19 juni 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek