header.home link

Massale opkomst voor tractoracties in vijf provincies

1 december 2021

Meer dan 4.000 boeren met tractoren zijn vandaag de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid. Dat is dubbel zoveel als organisator Boerenbond voorspeld had. Het uitblijven van een nieuw stikstofkader – dat tegen het eind van dit jaar beloofd was – houdt boeren in een slopende onzekerheid. VILT was ter plaatste in Roeselare, waar meer dan 1.000 tractoren de ringweg in een tractorsalon omtoverden en tegen het einde het verkeer blokkeerden.

Lees meer over:
Tractorprotest

Het is klokslag 14h00 als de eerste tractoren het regionale gebouw van Boerenbond aan de ringweg in Roeselare passeren. Het is het startschot van een massale boerenactie die jonge en oude landbouwers van de akkers en uit hun boerenbedrijven lokt. Roeselare is één van de vijf provincies waar de tractoractie van Boerenbond plaatsvindt. Dat juist hier met ruim 1.000 tractoren de opkomst het grootst is, mag geen verbazing wekken: West-Vlaanderen is nu eenmaal de grootste landbouwprovincie. 

Kort voor de manifestatie spraken we met Joris Vande Vyvere, regionaal voorzitter van Boerenbond in West-Vlaanderen. De onthaalruimte van het regionale kantoor van de boerenorganisatie puilt uit met papieren zakken, lunchpakketten voor de deelnemende boeren. “We willen een signaal afgeven zodat er eindelijk naar de boeren geluisterd wordt. De regering speelt met de toekomst van duizenden bedrijven en gezinnen. Wij pikken het niet langer. Er moet een oplossing komen voor de onzekerheid waarin nu al een jaar verkeren”, stelt Vande Vyvere strijdvaardig.

tractorprotest14

Elke generatie, elke schakel ervaart stikstofimpasse op zijn manier

De regionale voorzitter doelt op het stikstofarrest van 25 februari dit jaar waardoor heel het kader rond stikstof op losse schroeven kwam te staan en de vergunningsverlening in de landbouw op slot ging. De Vlaamse regering beloofde eind dit jaar met een definitief stikstofkader te komen om zo voor de landbouwers duidelijkheid te scheppen. “Maar we zijn nu aan het einde van het jaar en één ding is zeker: dat stikstofkader komt er niet meer in 2021.”

S_DSC02119

Vande Vyvere wordt geflankeerd door Els Vanneste van Ferm en Ward Colman van Groene Kring. Elke generatie en elke schakel in de landbouwketen ervaart de onzekerheid, die met de stikstofimpasse gepaard gaat, op zijn eigen manier. Vande Vyvere loopt richting zijn pensioen en zoekt opvolging voor zijn melkveebedrijf. De politieke onzekerheid heeft een negatieve impact op de waarde van zijn bedrijf. Melkveehouder Vanneste stelt dat de twijfel doorsijpelt in het gezinsleven en gesprekken aan de keukentafel domineren.

Ward Colman op zijn beurt heeft nog heel boerenleven voor zich. Hij koos vijf jaar geleden om in het gemengde bedrijf van zijn ouders te stappen. “Mocht ik nu voor de keuze staan, dan weet ik niet of ik het weer gedaan zou hebben”, vertelt de 25-jarige. De jeugdige boer twijfelt over een investering van zijn bedrijf in emissievrije stallen. “Maar wie weet welk beleid eraan komt? Moet ik bijkomende investeringen doen en is dat nog wel rendabel? Er wordt voor ons beslist, maar wij moeten het uitvoeren.”

Protestactie symbolisch voor algemeen gevoel van onbehagen

Vanuit zeven verzamelpunten in West-Vlaanderen zijn de boeren gezamenlijk naar de ringweg van Roeselare gereden. Akkerbouwer-rundveehouder Mathieu Delezie uit Anzegem had ’s ochtend nog de hogedrukreiniger tevoorschijn getoverd om met een blinkende Fendt acte de présence te kunnen geven. Zijn bedrijf heeft juist vorig jaar nog een vergunning gekregen voor een verharding, uitbouw van de loods en het plaatsten van sleufsilo’s. Direct last van de stikstofimpasse heeft hij dus niet. “Maar de actie van vandaag gaat verder dan alleen het stikstofarrest. Wij krijgen de laatste jaren overal de schuld van, bijvoorbeeld van de klimaatproblemen. Wij zijn maatschappelijk gezien steeds kop van Jut.”

Mathieu Delezie

Van de geplande colonne over de ringweg van Roeselare komt niet veel terecht als Delezie en andere boeren er geraken. Tractoren en hun eigenaren staan grotendeels stil en toveren de weg om in een tractorsalon. “Trots op de massale opkomst? Nee niet echt. Als de landbouwers in deze getalen komen opdagen bij een actie, dan is dat toch de ultieme bevestiging dat er iets grondig niet in orde is. Daar kun je toch niet blij mee zijn”, reageert Vande Vyvere van Boerenbond.

Tractorprotest12
Tractorprotest_bevoorrading

“Boeren hebben recht op ondernemerszekerheid”

De claxonnerende tractoren trekken ook veel aandacht van media, toeschouwers en eveneens enkele politici. Onder hen ook CD&V’er Tom Vandenkendelaere die vorige week nog uitgebreid geïnterviewd is door VILT.  “Ik kom horen naar de grieven van de boeren”, vertelt het Europees parlementslid. “Natuurlijk speelt de stikstofproblematiek, maar de problemen zijn breder. Boeren voelen zich niet langer gewaardeerd”, zegt hij. Vandenkendelaere benadrukt het belang van een nieuw stikstofkader. “Boeren hebben net als andere ondernemers recht op bedrijfs- en ondernemerszekerheid.”

Ondernemerszekerheid dat is precies waar Nicolas Demaecker behoefte aan heeft. “Ik weet nog niet of ik het bedrijf over wil nemen. Er zijn op het moment te veel twijfels”, vertelt de 20-jarige West-Vlaming. Zijn ouders zijn vleesveehouders in Meetkerke en hebben er ook nog een melkveetak bij. “Wij zitten niet ver van een natuurgebied waardoor er veel onzekerheden zijn. Demaecker is samen met melkveehouder Stijn Timmerman (28) naar de manifestatie gekomen. “Wij hebben recent geïnvesteerd en hebben voor een vergunning. Maar wie weet wat er gaat volgen? Wie weet met wat voor een nieuwe eisen men komt?”, vertolkt hij het algemene gevoel.

Nicolas Demaecker en Stijn Timmerman

Kortstondige blokkade

Nadat Boerenbond haar tijdelijk tentenkap aan de ring van Roeselare opbreekt, blijft het nog lange tijd onrustig in de West-Vlaamse stad. Boeren houden met hun tractoren het kruispunt ter hoogte van de REO veiling en het regionale kantoor van Boerenbond bezet. Het is 21h00 als ondergetekende zijn auto parkeert op zijn oprit in Antwerpen.

tractorprotest blokkade

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek