header.home link

'Boeren van het stikstofarrest' doen voor het eerst hun eigen verhaal

De Limburgse landbouwfamilie Roebben uit Kortessem is ongewild in de oog van de storm beland. De vergunningsaanvraag voor de uitbreiding van het pluimveebedrijf van vader Michaël en zonen Joris en Yves Roebben ligt aan de basis van het stikstofarrest in Vlaanderen. Na uitspraken van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) in het Canvas-programma De Afspraak wil de familie nu klaarheid scheppen en doet ze voor het eerst haar eigen verhaal.

4 juni 2021  – Laatste update 7 juni 2021 7:51
Lees meer over:
pluimveebedrijf Kortessem stikstofarrest

Inkomen voor twee gezinnen

Dat verhaal start drie jaar terug, toen het bedrijf wou uitbreiden van 79.200 slachtkuikens naar 177.330 dieren. Die uitbreiding was nodig omdat vader Michaël Roebben het bedrijf in 2014 aan zijn twee zonen Joris (32) en Yves (30) had overgelaten. “Met de bouw van twee nieuwe stallen zou het wel mogelijk zijn om er met twee gezinnen van te leven”, getuigt de familie in Het Nieuwsblad. Er werd een vergunningsaanvraag ingediend, maar de Limburgse deputatie weigert de vergunning.

In april 2019 gaan de broers Roebben in beroep bij de toenmalige minister van Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) die de vergunning in september 2019 afleverde. Met die vergunning mocht de familie de bouw van de nieuwe kippenstallen aanvatten, maar ze voelde nattigheid en wacht dus eerst mogelijke aanvechtingen af. Die komen er ook, want Natuurpunt en de Limburgse Milieukoepel stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Op 25 februari van dit jaar krijgen de natuurorganisaties gelijk. De Raad van Vergunningsbetwistingen oordeelt dat het voorlopige stikstofkader waarmee gewerkt wordt, wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd is en vernietigt de vergunning van de familie Roebben. Daarmee is het stikstofarrest geboren. Om een algemene vergunningenstop te vermijden, moet de regering in allerijl een tussentijds stikstofkader uitwerken. Dit voorlopige kader wordt op 2 mei in de vorm van een ministeriële instructie aangekondigd en tien dagen later verduidelijkt via richtsnoeren.

We waren bereid om onze oude stal ook emissievrij te maken en het aantal kuikens voor de nieuwe stallen te verminderen

Familie Roebben

Uitspraken Demir stuiten tegen de borst

In tussentijd had de familie Roebben al een nieuw vergunningsdossier ingediend. Wat de familie tegen de borst stuit, is dat minister Demir in De Afspraak zei dat er opnieuw hetzelfde dossier was ingediend. “Alsof wij zouden volharden in de boosheid en geen rekening wilden houden met dat arrest. Dat wilden we net wel”, zeggen Yves en Joris Roebben in de media. “We waren bereid om onze oude stal ook emissievrij te maken en het aantal kuikens voor de nieuwe stallen te verminderen.”

Dat het Departement Landbouw en Visserij een positief advies gaf aan dit vergunningsdossier na het stikstofarrest, klopt volgens de broers. “Maar zij waren niet de enige. Ook de dienst water en domeinen van de provincie Limburg, de Watering Herk en de Vlaamse Mililieumaatschappij, die toch onder de administratie van Demir valt, gaven een gunstig advies”, aldus Yves Roebben. Van het Agentschap Natuur en Bos en het Departement Omgeving was er een negatief advies.

Afgelopen dinsdag werd het vergunningsdossier besproken binnen de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie, waar ook de familie Roebben werd gehoord. Daar hebben alle adviserende overheden zich achter het negatief advies van ANB en Omgeving geschaard.

Veel onwaarheden

Maar de broers Roebben wilden “de minister het genoegen niet gunnen om hun vergunning te vernietigen”. “Wij hebben de eer aan onszelf gehouden en de vergunning ingetrokken. Van de voorzitter van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie hadden we immers te horen gekregen dat er een vergunningenstop is. We vernamen dat de kans zo goed als onbestaande was dat we een vergunning zouden krijgen onder deze wetgeving.”

De pluimveehouders, die ongewild de boeren van het stikstofarrest in Vlaanderen zijn geworden, betreuren het hele voorval. “We zijn bijna drie jaar bezig geweest met de vergunningsaanvraag. Er zijn veel onwaarheden vertelt in dit dossier. Zo werd er gesproken van megastallen, maar dit zijn geen megastallen. Ook werd gesteld dat er een Nederlandse investeerder achter de uitbreiding zou zitten, maar dat is ronduit belachelijk”, zeggen de broers aan TV Limburg. Opgeven willen ze echter nog niet. “We zijn het nu even beu, maar we hopen op betere tijden voor de boeren.”

Bron: TV Limburg / Het Nieuwsblad / Het Laatste Nieuws

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek