header.home link

Boerenbond dient bezwaar in: "Stikstofkader bedreigt boer én voedselzekerheid"

17 juni 2022

Met een ontbijtactie op het Martelarenplein in Leuven heeft Boerenbond zijn bezwaarschrift over het stikstofontwerp overhandigd op het stadhuis in Leuven. “Wat nu voorligt, bedreigt de toekomst en de jobs van duizenden boeren, hun gezinnen en van werknemers binnen de agrovoedingsketen en dus ook onze eigen voedselproductie”, zegt voorzitter Lode Ceyssens. Hij beseft dat het stikstofprobleem aangepakt moet worden, “maar er zijn andere oplossingen mogelijk die wél haalbaar en werkbaar zijn”.

Lees meer over:
Lode Ceyssens bezwaarschrift stikstof

Werkbaar kader onontbeerlijk om tot resultaat te komen

Het is een lijvig document geworden, het bezwaarschrift van Boerenbond. “Deze 170 pagina’s vormen de synthese van alle opmerkingen die we uit de basis mochten ontvangen. Die werden gebundeld en met de nodige juridisch en wetenschappelijk onderbouwing zijn we tot dit uiteindelijke document gekomen”, klinkt het. Het bezwaar werd, op de laatste dag van het openbaar onderzoek, door een Boerenbond-delegatie afgegeven aan de burgemeester van Leuven.

Ceyssens benadrukt daarbij dat Boerenbond niet kritisch is over ‘of’ de stikstofuitstoot omlaag moet, maar wel over ‘hoe’. “De sector beseft dit en is bereid daar iets aan te doen”, aldus de voorzitter. “Voor het aandeel stikstof op stikstofgevoelige natuur waar onze sector voor verantwoordelijk is (29,4%), zijn onze landbouwers bereid het nodige te doen. Maar niet met dit akkoord. Het Vlaamse ontwerpakkoord heeft onaanvaardbare gevolgen voor de boeren en is gebaseerd op juridisch, ecologisch en wetenschappelijk drijfzand.” Ceyssens benadrukt dat het moet aangepast worden om tot werkbare oplossingen te komen voor boeren, voor natuur en voor de maatschappij.

overhandiging bezwaarschrift Boerenbond Leuven stikstof_Boerenbond

De landbouwsector is er sinds de jaren ’90 in geslaagd om de stikstofuitstoot te halveren. “Het is belangrijk dat landbouw verder verduurzaamt en dat betekent ook dat we verder werk maken van stikstofreductie en dus is een werkbaar kader onontbeerlijk”, luidt het. Dat is het huidige stikstofplan niet volgens Boerenbond en het uit daarvoor verschillende fundamentele bezwaren.

Achterhaalde cijfers en discriminatie

De landbouworganisatie is van mening dat het is gebaseerd op een achterhaalde theoretische studie met cijfers uit 2015 die niet meer overeenstemmen met de feitelijke realiteit en de evoluties op het terrein. “Het plan houdt ook geen rekening met de stikstof die verdwijnt door de opkoopregeling voor varkensbedrijven en door de stoppende bedrijven”, meent Ceyssens. Op dat vlak vindt hij het onbegrijpelijk dat er reductiedoelstellingen op bedrijfsniveau worden gesteld en niet op sectorniveau.

Met innovatie is er volgens Boerenbond veel meer mogelijk dan wat vandaag in het stikstofplan staat. “Daarmee bedoelen we niet alleen innovatie op vlak van staltechnieken, ook op uitstootreductie door voeders en bedrijfsvoering moet meer ingezet worden”, aldus Ceyssens. “Maar willen we dat kansen geven, dan moet er hoogdringend een decretale basis komen voor een wetenschappelijk comité dat technieken en hun reductie kan vaststellen. Het lijkt wel of men niet wil dat de landbouwsector innoveert.”

Een ander bezwaar is het onderscheid dat er in het ontwerpakkoord wordt gemaakt tussen landbouw en industrie. “Stikstof is toch stikstof, het zal de natuur toch worst wezen of die nu komt van landbouw, industrie, buitenland of verkeer?”, vraagt de voorzitter zich af. “Het is voor ons onbegrijpelijk dat landbouwbedrijven moeten verdwijnen en andere landbouwbedrijven onmogelijke reductienormen krijgen opgelegd, terwijl met één vergunning voor een buitenlandse investering er ineens een stikstofuitstoot bijkomt die gelijk is aan die van 100 melkveebedrijven”, waarmee hij verwijst naar de vergunning die multinational Ineos recent kreeg van minister Demir.

De doelstellingen zijn volgens Boerenbond niet alleen onhoudbaar, het is volgens de organisatie ook niet duidelijk of ze hun doel bereiken. “We zijn heel erg bezorgd dat de landbouwsector met wat nu voorligt wordt opgeofferd zonder dat er garanties zijn dat de Europese natuurdoelstellingen worden bereikt”, sprak Ceyssens de verzamelde pers op het Martelarenplein toe.

Oproep om samen te werken aan haalbare oplossingen

Hij riep de voltallige Vlaamse regering dan ook op om alle bezwaren ernstig te nemen en om het gesprek aan te gaan met de landbouwers en hun organisaties om samen na te denken over haalbare oplossingen. “We hebben vandaag voedselzekerheid in Vlaanderen, laat ons er samen voor zorgen dat die er morgen ook is. We willen toch niet afhankelijk worden van invoer uit het buitenland, net zoals we met onze energie hebben meegemaakt”, aldus nog de voorzitter.

Dat was ook een veelgehoorde opmerking van passanten die toast met ei en spek en koffie kregen aangeboden door medewerkers van Boerenbond. “We hebben heel veel positieve reacties op onze ontbijtactie gekregen”, vertelt Philippe Masscheleyn. “We mochten vaak horen dat boeren juist moeten geapprecieerd worden voor het voedsel dat ze elke dag produceren in plaats van hen weg te jagen.”

ontbijtactie stikstof Boerenbond_Boerenbond

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek