header.home link

Lek over "illegale slachtvloer" in Averbode krijgt nog staartje

De paters van Averbode blijven van in de ene onaangename verrassing in de andere vallen. Nadat ze eerder uit het niets een rode PAS-brief kregen, moesten ze nu in de kranten van het Mediahuis lezen dat ze een "illegale slachtvloer" uitbaten. Nochtans was hun particuliere slachting vergund. Het lek in de kranten krijgt een gerechtelijk staartje.

30 april 2022  – Laatste update 30 april 2022 11:32
Lees meer over:
averbode

“Wij vragen altijd een vergunning aan bij de gemeente”, zegt abt Marc Fierens van de Abdij van Averbode, nadat een artikel in de kranten van het Mediahuis voor commotie zorgde. Daarin werd beweerd dat de paters in de boerderij van de abdij illegaal varkens zouden slachten. “Op 30 maart heeft de milieu-inspectie een controle uitgevoerd op de boerderij van Averbode”, bevestigt Brigitte Borgmans, woordvoerder van het Vlaams Departement Omgeving. “Daar zijn toen verschillende tekortkomingen ontdekt. Zo werden er onder meer varkens geslacht zonder vergunning, vonden er illegale lozingen plaats en was er sprake van ‘lekverliezen van koelgassen’. Voor die vaststellingen wordt door onze dienst nu een proces-verbaal met aanmaning opgemaakt. Het parket van Leuven en de abdij zelf hebben op dit moment die pv dus nog niet ontvangen”, aldus Borgmans.

Altijd toelating gevraagd

“Wij hebben inderdaad bezoek gehad van een inspectie van het departement Omgeving, enkele dagen voordat we die fameuze brief (over het feit dat de boerderij als ‘rood’ bedrijf werd geclassificeerd, red.) hadden ontvangen. Dat was op 30 maart. Zoals bij elke controle zijn er opmerkingen, maar die konden heel makkelijk verholpen worden”, reageert Marc Fierens, de abt van de abdij van Averbode op PALNWS. “Het verbaast ons echter dat de pers ingelicht wordt over die zaak terwijl wij nog steeds geen verslag of pv hebben gekregen.”

Nochtans is alles wettelijk verlopen. Volgens de regels op de website van het departement Omgeving zelf is alleen een gemeentelijke vergunning nodig en geen provinciale of Vlaamse toelating zoals in de kranten gesuggereerd werd. In Het Laatste Nieuws bevestig burgemeester Manu Claes (CD&V) dat de abdij over de nodige vergunningen beschikte: “Zoals het hoort doet de abdij telkens bij de stadsdiensten van Scherpenheuvel-Zichem een aanvraag voor een thuisslachting. Dit moeten ze doen voor élk dier en mits ze ook aan enkele voorwaarden voldoen. Als dat allemaal in orde is, krijgen ze vervolgens een toelating mét bewijs”, aldus burgemeester Claes. “Wij zullen dan ook de nodige meldingen doen bij de overheid, want onze samenwerking met de abdij gebeurde telkens zonder problemen.”

Over de lozing van ‘silosappen in oppervlaktewater richting habitatgebied’, een andere beschuldiging, is abt Fierens eveneens geschrokken. “Wij krijgen regelmatig controleurs over de vloer. We willen voldoen aan alle vereisten en doen dan ook af en toe wat investeringen. Bovendien gaan we altijd aan de slag met opmerkingen die we krijgen van de inspectie. Daarom lieten we in 2015 bijvoorbeeld een nieuwe silo bouwen. Daarin worden de sappen eerst opgevangen in een rooster, waarna dat vervolgens in een soort put terechtkomt. Dat systeem moet net voorkomen dat het water in de vrije natuur kan terechtkomen. Desondanks gaat het soms ook eens verkeerd, maar om dat nu meteen een ‘lozing’ te noemen,...”, zegt abt Marc Fierens.

Abdij tilt zwaar aan lek

De Abdij tilt zwaar aan het lek in de pers. Ondertussen hebben ze de Brusselse advocaat Fernand Keuleneer aangesteld als raadsman. “We hebben moeten vaststellen dat een of meerdere personen, uit administratie en/of kabinet, zelf de pers gecontacteerd hebben met de uitdrukkelijke bedoeling om Averbode in een slecht daglicht te stellen en schade te berokkenen.  Zogezegde informatie uit een “proces-verbaal in opmaak” van de milieu-inspectie werd met veel toelichting en detail verspreid, zonder dat een verslag of proces-verbaal zelfs maar ter kennisname bezorgd werd aan Averbode.  Ook niet “per telefoon”!", zegt Keuleneer aan onze redactie, "De aan de media gevoederde informatie is overigens in grote mate uit de lucht gegrepen -  er is in Averbode bijvoorbeeld helemaal geen “illegale slachtvloer” - en ze heeft sowieso niets met het stikstofdossier te maken dat deze week druk besproken werd.  Het is moeilijk om in die omstandigheden nog enig vertrouwen te behouden in de wijze waarop dossiers behandeld worden. Er is hier sprake van tuchtrechtelijk en strafrechtelijk gesanctioneerde inbreuken in hoofde van de betrokken “lekkers”, en de nodige juridische stappen zullen volgen.  De administratie en het kabinet werden reeds in gebreke gesteld.”

Bron: HLN / Eigen berichtgeving / PALNWS

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek